Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okoliczno軼iowy

 • 14.05.2019CIT: 安iadczenia na rzecz pracowników w kosztach podatkowych
  安iadczenia na rzecz pracowników co do zasady s kosztem uzyskania przychodów. Nie stanowi kosztów wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracowników, które nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia 廝ód豉 przychodów albo zosta造 z kosztów uzyskania przychodów w sposób wyra幡y wy陰czone na mocy przepisów. Podstawowymi 鈍iadczeniami na rzecz pracowników zaliczanymi do kosztów s wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za 鈍iadczon prac, w tym np. za godziny nadliczbowe, w godzinach nocnych czy regulaminowe premie. Jednak瞠 do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza si nagród i premii wyp豉canych tytu貫m podzia逝 zysku.
  • 07.11.2018WSA. Wydatki na imprezy integracyjne ze wspó逍racownikami mog by kosztem
   Z uzasadnienia: Tylko wydatek na zakup tych us逝g gastronomicznych, których jedynym (gównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewn徠rz podlega wy陰czeniu z kosztów uzyskania przychodów (...) Jako b喚dny nale篡 odrzuci taki wynik wyk豉dni, który zdaje si afirmowa organ, 瞠 dzia豉nia spó趾i (wydatki gastronomiczne) na rzecz kontrahentów czy osób trzecich, a wi璚 niejako w sferze zewn皻rznej, implikuj przypisanie im przymiotu reprezentacji, a wi璚 odnosz帷ych si do wydatków determinowanych wy陰cznie celem kreowania swojego wizerunku.
   • 06.07.2018Zaliczki i zadatki otrzymywane na poczet przysz造ch us逝g a przychód podatkowy
    Pytanie: Spó趾a organizuj帷 imprezy okoliczno軼iowe oraz pobyt w hotelu wielodniowy pobiera od kontrahentów zadatki oraz zaliczki. Wi瘯szo嗆 umów na organizacj imprez jest zawierana przez stron na kilka lub kilkana軼ie miesi璚y przed dat imprezy. Czy na Spó販e b璠zie spoczywa obowi您ek uznania, pod dat wp造wu 鈔odków finansowych wp豉conych przez kontrahentów na rachunek bankowy strony lub do kasy wnioskodawcy z tytu逝 zadatków i zaliczek na zorganizowanie imprez okoliczno軼iowych oraz pobyt w hotelu, za przychód podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
    • 11.09.2017D逝go嗆 urlopu ojcowskiego nie zale篡 od liczby dzieci
     Urlop ojcowski stanowi istotne uzupe軟ienie szerokiego katalogu uprawnie pracowniczych zwi您anych z pe軟ieniem funkcji rodzicielskich, wynikaj帷ych z polskiego ustawodawstwa pracy. Zatem podj璚ie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany przepisów i ewentualne wyd逝瞠nie wymiaru urlopu ojcowskiego w przypadku porodów mnogich, nie jest niezb璠ne - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
     • 31.05.2017NSA. Odliczenie VAT za us逝gi gastronomiczne przez hotelarzy
      1. Implementuj帷y art. 176 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto軼i dodanej, art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i us逝g, stanowi帷y zakaz odliczania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie us逝g noclegowych i gastronomicznych (z wyj徠kiem nabycia gotowych posi趾ów przeznaczonych dla pasa瞠rów przez podatników 鈍iadcz帷ych us逝gi przewozu osób), nie ma zastosowania w przypadku nabycia tych us逝g na cele „軼i郵e zwi您ane z dzia豉lno軼i gospodarcz” podatnika.
      • 13.04.2017Wydatki na 鈍i徠eczny wystrój firmy a koszty podatkowe
       安i皻a tu-tu. Wiele firm decyduje si na udekorowanie swoich biur. Kupuj pisanki i ró積ego rodzaju 鈍i徠eczne dekoracje. Sprawd幟y, czy tego rodzaju wydatki mog by kosztem uzyskania przychodu.
       • 12.04.2017Wydatki na 鈍i徠eczny wystrój firmy a koszty podatkowe
        安i皻a tu-tu. Wiele firm decyduje si na udekorowanie swoich biur. Kupuj pisanki i ró積ego rodzaju 鈍i徠eczne dekoracje. Sprawd幟y, czy tego rodzaju wydatki mog by kosztem uzyskania przychodu.
        • 06.02.2017Opodatkowanie VAT us逝g kompleksowych
         Co do zasady ka盥e 鈍iadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i us逝g powinno by traktowane jako odr瑿ne i niezale積e, jednak w sytuacji gdy jedna us逝ga obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka 鈍iadcze, us逝ga ta nie powinna by sztucznie dzielona dla celów podatkowych.
         • 10.06.2016安iadczenia na rzecz pracownik闚
          1. 安iadczenia na rzecz pracownik闚 stanowi帷e koszty  安iadczenia na rzecz pracownik闚 co do zasady s kosztem uzyskania przychod闚. Nie stanowi koszt闚 wy陰cznie te 鈍iadczenia na rzecz pracownik闚, kt鏎e nie zosta造 poniesione w celu uzyskania przychod闚 lub zachowania albo zabezpieczenia 廝鏚豉 przychod闚 albo zosta造 z koszt闚 uzyskania przychod闚 w spos鏏 wyra幡y wy陰czone na mocy przepis闚.
          • 15.04.2016Prezenty dla kontrahent闚 a koszty uzyskania przychod闚
           W jaki spos鏏 rozlicza zakup okoliczno軼iowych prezent闚 dla kontrahent闚? Czy wydatki na ten cel mog by zaliczane do koszt闚 uzyskania przychod闚? Zobaczmy.
           • 14.04.2016Prezenty dla kontrahent闚 a koszty uzyskania przychod闚
            W jaki spos鏏 rozlicza zakup okoliczno軼iowych prezent闚 dla kontrahent闚? Czy wydatki na ten cel mog by zaliczane do koszt闚 uzyskania przychod闚? Zobaczmy.
            • 15.03.2016Kwiaty i upominki dla pracownik闚 bez PIT
             Pytanie podatnika: Czy darowizny na rzecz pracownik闚 prezent闚 okoliczno軼iowych, zwi您anych z ich odej軼iem na emerytur lub osi庵ni璚iem okre郵onego sta簑 pracy (np. pi鏎o, zegarek lub kwiaty) b璠 stanowi nieodp豉tne 鈍iadczenie z tytu逝 stosunku pracy?
             • 18.12.2015Rozliczenie wydatk闚 na zakup choinki i wystr鎩 firmy
              安i皻a za pasem. W wi瘯szo軼i biur stoj ju choinki i inne okoliczno軼iowe dekoracje. Warto pami皻a, 瞠 wydatki poniesione na wystr鎩 firmy mog by kosztem uzyskania przychodu. Trzeba jednak spe軟i kilka warunk闚. 
              • 17.12.2015Rozliczenie wydatk闚 na zakup choinki i wystr鎩 firmy
               安i皻a za pasem. W wi瘯szo軼i biur stoj ju choinki i inne okoliczno軼iowe dekoracje. Warto pami皻a, 瞠 wydatki poniesione na wystr鎩 firmy mog by kosztem uzyskania przychodu. Trzeba jednak spe軟i kilka warunk闚. 
               • 13.10.2015Organizowanie imprez okoliczno軼iowych a VAT
                Skoro w kompleksowej us逝dze organizacji imprezy okoliczno軼iowej dominuj帷 jest us逝ga gastronomiczna, to imprez t mo積a opodatkowa stawk 8%. Stawka ta nie b璠zie mia豉 jednak zastosowania do niekt鏎ych napoj闚.
                • 12.10.2015Organizowanie imprez okoliczno軼iowych a VAT
                 Skoro w kompleksowej us逝dze organizacji imprezy okoliczno軼iowej dominuj帷 jest us逝ga gastronomiczna, to imprez t mo積a opodatkowa stawk 8%. Stawka ta nie b璠zie mia豉 jednak zastosowania do niekt鏎ych napoj闚.
                 • 02.09.2015Koszty dzia豉lno軼i. Impreza integracyjna dla pracownik闚 i ich rodzin
                  Pytanie podatnika: Czy koszty zwi您ane z organizacj spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego b璠 stanowi dla Sp馧ki koszty uzyskania przychod闚 w zakresie zar闚no wydatk闚 zwi您anych bezpo鈔ednio z pracownikami Sp馧ki, jak i dzie熤i pracownik闚 oraz os鏏 im towarzysz帷ych?
                  • 30.06.2015Jedna faktura dla kilku podmiot闚 a odliczenie VAT
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, dokona zakupu nieruchomo軼i w postaci udzia逝 w dw鏂h dzia趾ach. Zakup zosta potwierdzony faktur, zosta tak瞠 sporz康zony przez notariusza akt notarialny. Dotychczasowy w豉軼iciel nie dokona fizycznego podzia逝 dzia貫k, dlatego faktura dokumentuj帷a sprzeda zosta豉 wystawiona na dw鏂h nabywc闚, tj. na Wnioskodawc oraz na innego, odr瑿nego podatnika VAT. Faktura zawiera wszystkie niezb璠ne dane Wnioskodawcy oraz dane drugiego podatnika, ale nie wynikaj z niej proporcje udzia逝 w prawie w豉sno軼i dzia貫k. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego na fakturze podatku VAT?
                   • 02.01.2015VAT: Czynno軼i sporadyczne a sta造 element dzia豉lno軼i
                    Z uzasadnienia: Je瞠li podatnik dokonuje okre郵onego typu transakcji incydentalnie, w闚czas - bez wzgl璠u na ich warto嗆 lub liczb, nale篡 je potraktowa, jako sporadyczne w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Je瞠li natomiast okoliczno軼i wskazuj, 瞠 podatnik wykonuje dany typ transakcji, jako element prowadzonej przez siebie dzia豉lno軼i gospodarczej, w闚czas nale篡 uzna, 瞠 transakcje takie nie s sporadyczne (pomocnicze) i to zar闚no bez wzgl璠u na ich warto嗆, jak i liczb. Transakcjami, kt鏎e nie mog by uznane za sporadyczne (pomocnicze) b璠 takie, kt鏎e z za這瞠nia maj by wykonywane, jako element prowadzonej dzia豉lno軼i.
                    • 08.12.2014Spotkania firmowe dla pracownik闚. Z PIT czy bez?
                     Z uzasadnienia: Udzia w spotkaniu (wyje寮zie) integracyjnym czy szkoleniu zaoferowanym przez pracodawc pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdy nie ma podstaw, by 鈍iadczenie adresowane do wszystkich przypisa indywidualnym uczestnikom, jako ich wymiern korzy嗆.
                     • 05.12.2014Wydatki na alkohol w kosztach dzia豉lno軼i
                      Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej Wnioskodawca organizuje imprezy, m.in. mixery i koktajle biznesowe podczas kt鏎ych oferuje kontrahentom odp豉tn akcje marketingow w celu prezentacji firmy czy oferty - konkretny produkt. W ramach organizacji tego typu wydarze Wnioskodawca dokonuje zakupu m.in. alkoholu, kt鏎y jest przekazywany jego kontrahentom. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczy w koszty uzyskania przychod闚 wydatki na zakup alkoholu?
                      • 29.09.2014Urlopy ojcowskie do zmiany
                       Interpelacja nr 27187 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie czasu trwania urlop闚 przys逝guj帷ych ojcom w zwi您ku z narodzinami dziecka
                       • 08.05.2014Us逝gi kompleksowe a VAT
                        Pytanie podatnika: Czy sprzeda pakiet闚 powinna by traktowana jako jedna us逝ga opodatkowana stawk VAT w豉軼iw dla us逝gi g堯wnej?
                        • 18.04.2014Wydatki na wystr鎩 firmy a koszty podatkowe
                         安i皻a tu-tu. Wiele firm decyduje si na udekorowanie swoich biur. Kupuj pisanki i r騜nego rodzaju 鈍i徠eczne dekoracje. Sprawd幟y, czy tego rodzaju wydatki mog by kosztem uzyskania przychodu.
                         • 17.04.2014Wydatki na wystr鎩 firmy a koszty podatkowe
                          安i皻a tu-tu. Wiele firm decyduje si na udekorowanie swoich biur. Kupuj pisanki i r騜nego rodzaju 鈍i徠eczne dekoracje. Sprawd幟y, czy tego rodzaju wydatki mog by kosztem uzyskania przychodu.
                          • 16.01.2014Koszty uzyskania przychod闚. Rozliczenie wydatk闚 na kwiaty i wie鎍e pogrzebowe
                           Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w zwi您ku ze 鄉ierci pracownika, by貫go pracownika, emeryta, rencisty oraz najbli窺zej rodziny pracownika lub by貫go pracownika (emeryta, rencisty), mo積a zaliczy do koszt闚 uzyskania przychod闚 na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych?
                           • 08.01.2014Okresy wliczane do sta簑 pracy
                            Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz sta簑 pracy
                            • 03.01.2014Moment zaliczenia do koszt闚 uzyskania przychod闚 premii regulaminowych
                             Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesi璚zna wyp豉cona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesi帷a nast瘼uj帷ego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wyp豉ty czy te w okresie, za kt鏎y przys逝guje, tj. ostatniego dnia kwarta逝? Czy premia regulaminowa roczna wyp豉cona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia nast瘼uj帷ego po roku, za kt鏎y premia przys逝guje, stanowi KUP w momencie jej wyp豉ty czy te w okresie, za kt鏎y przys逝guje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za kt鏎y przys逝guje?
                             • 17.12.2013Wigilia w zak豉dzie pracy
                              Coraz cz窷ciej przedsi瑿iorcy decyduj si na organizacj spotkania wigilijnego z pracownikami. Warto pami皻a, 瞠 takie wydarzenie wywo逝je konsekwencje podatkowe po stronie zar闚no organizatora, jak i uczestnik闚.
                              • 25.11.2013Festyny pod specjalnym nadzorem fiskusa
                               Interpelacja nr 20986 do ministra finans闚 w sprawie nadgorliwo軼i s逝瘺 skarbowych w stosunku do oferuj帷ych swojskie wyroby na do篡nkach, festynach itp.
                               • 08.11.2013Podatki 2013: Paczki okoliczno軼iowe dla pracownik闚 po zmianach w VAT
                                Pytanie: Czy przekazanie pracownikom paczek okoliczno軼iowych (np. z artyku豉mi spo篡wczymi), stanowi帷ych rzeczowy element wynagrodzenia pracownik闚, przy za這瞠niu, 瞠 cena nabycia bez podatku VAT ka盥ego z przekazywanych pracownikom w paczce artyku堯w (cena zakupu netto powi瘯szona proporcjonalnie o koszt opakowania) na moment przekazania nie przekracza 10 z, natomiast warto嗆 paczki, na kt鏎 sk豉da si warto嗆 wszystkich wchodz帷ych w jej sk豉d artyku堯w wg cen nabycia bez podatku, jest wi瘯sza ni 10 z, stanowi odp豉tn dostaw towar闚, a co si z tym wi捫e, powoduje powstanie obowi您ku podatkowego w VAT?
                                • 07.03.2013Stawka rycza速u na us逝gi fotograficzne
                                 Pytanie: Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz polegaj帷 na zakupie, sprzeda篡 detalicznej artyku堯w fotograficznych, sprz皻u fotograficznego, sprz皻u w璠karskiego, pokarmu dla ryb i innych akcesori闚 zwi您anych z w璠karstwem (PKWiU 47.00). Dodatkowo wykonuje us逝gi zwi您ane z robieniem fotografii, zapis闚 wideo takich wydarze jak: 郵uby, wesela, pokazy mody, zawody i fotoreporta瞠 z uroczysto軼i okoliczno軼iowych, tj.: 郵uby, wesela, komunie, chrzty, studni闚ki (PKWiU 74.20.23.0). Jak stawk rycza速u nale篡 zastosowa do przychod闚 z ww. dzia豉lno軼i?
                                 • 20.02.2013Ewidencja prezent闚 o ma貫j warto軼i
                                  Interpelacja nr 13156 do ministra finans闚 w sprawie z豉godzenia obowi您ku ewidencjonowania przez przedsi瑿iorc闚 prezent闚 o ma貫j warto軼i
                                  • 11.01.2013Imprezy firmowe a koszty uzyskania przychod闚
                                   Przedsi瑿iorca, organizuj帷 dla pracownik闚 okre郵on imprez, musi jako cel tej imprezy przyj望 zintegrowanie pracownik闚 z firm oraz pomi璠zy sob. Je瞠li nie przyjmie takiego za這瞠nia, to samo spotkanie polegaj帷e mi璠zy innymi na konsumpcji nie b璠zie kosztem uzyskania przychod闚 – stwierdzi dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 listopada 2012 r., nr IBPBI/2/423-937/12/MS.
                                   • 17.12.2012Zwolnienia z PIT: Prezenty dla kontrahent闚
                                    Pytanie podatnika: Czy nieodp豉tne przekazanie kontrahentom prezent闚 o warto軼i nieprzekraczaj帷ej 200,00 z, opisanych w stanie faktycznym, korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych?
                                    • 16.10.2012Karta podatkowa: Korzystanie z us逝g innego zak豉du fotograficznego
                                     Pytanie: Zamierzam rozpocz望 jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz polegaj帷 na 鈍iadczeniu kompleksowej us逝gi wykonywania zdj耩 portretowych, reporta穎wych, okoliczno軼iowych w studio fotograficznym oraz poza nim. Moja dzia豉lno嗆 b璠zie polega豉 wy陰cznie na fotografowaniu z u篡ciem aparatu fotograficznego - lustrzanki cyfrowej. Natomiast wykonywanie odbitek dla klient闚 b璠 powierza豉 zak豉dom fotograficznym (laboratoriom), kt鏎ym b璠 przekazywa豉 zdj璚ia w postaci cyfrowej. Czy mog rozlicza si kart podatkow?
                                     • 21.06.2012Alkohol w kosztach uzyskania przychod闚
                                      Z uzasadnienia: Wydatki na napoje alkoholowe dla kontrahent闚 podatnika nie mog stanowi koszt闚 uzyskania przychod闚, poniewa s wydatkami na reprezentacj (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 prawnych), wy陰czonymi z koszt闚 uzyskania przychod闚. Tak瞠 wydatki na alkohol podawany podczas szkole pracownik闚 nie mog stanowi koszt闚 uzyskania przychod闚, poniewa ze wzgl璠u na brak zwi您ku z celem, dla kt鏎ego szkolenia s organizowane, nie mog by uznane za wydatki poniesione w celach okre郵onych w art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
                                      • 13.06.2012Organizacja zagranicznej imprezy integracyjnej a koszty firmy
                                       Pracodawcy coraz cz窷ciej organizuj imprezy dla pracownik闚. Czasami zdarza si, 瞠 takie spotkania odbywaj si za granic, co dodatkowo ma uatrakcyjni wyjazd pracownikom. Ponosz帷 wydatki na organizacj tego typu imprez, pracodawcy powinni rozwa篡, czy poniesione na ten cel wydatki mog zosta uznane za koszty uzyskania przychod闚.
                                       • 31.05.2012Reklamacja polubowna w kosztach podatkowych
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi wydatki zwi您ane z przekazaniem na rzecz swoich kontrahent闚 鈍iadcze rzeczowych i pieni篹nych zwi您anych z „reklamacjami polubownymi”, tzn. z reklamacjami, w kt鏎ych w sprzedanych przez Wnioskodawc wyrobach gotowych nie stwierdzono wad, jak r闚nie w przypadku, gdy taka wada nie mog豉 by jednoznacznie stwierdzona na podstawie przeprowadzonych przez Sp馧k bada laboratoryjnych. Czy koszty poniesione przez Wnioskodawc w zwi您ku z uwzgl璠nieniem lub cz窷ciowym uwzgl璠nieniem „reklamacji polubownych” mog by zaliczone w poczet koszt闚 uzyskania przychod闚?
                                        • 14.05.2012Opodatkowanie fotograf闚 i grafik闚 zrycza速owanym podatkiem dochodowym
                                         Fotograf lub grafik komputerowy, prowadz帷y pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz - co do zasady - ma mo磧iwo嗆 skorzystania z zasad opodatkowania wynikaj帷ych z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niekt鏎ych przychod闚 osi庵anych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm., dalej: uzpf).
                                         • 27.04.2012Koszty wy篡wienia, zakwaterowania i ubezpieczenia pracownik闚 a PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy mo積a zaliczy do koszt闚 uzyskania przychod闚 wydatki na przejazd autokarem, koszty wy篡wienia, zakwaterowania i ubezpieczenia?
                                          • 23.02.2012Zwolnienie z VAT: Obs逝ga techniczna imprez kulturalnych
                                           Pytanie: Czy us逝gi 鈍iadczone przez Miejski Dom Kultury zwi您ane z organizowaniem oprawy artystycznej r騜nych uroczysto軼i oraz imprez o charakterze kulturalnym polegaj帷e na nag這郾ieniu, o鈍ietleniu wraz z obs逝g techniczn, kt鏎e maj miejsce w innych instytucjach kultury, stowarzyszeniach, jednostkach samorz康u terytorialnego i innych podmiotach gospodarczych stanowi us逝gi kulturalne zwolnione z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT?
                                           • 18.07.2011Pocz瘰tunek w formie szwedzkiego sto逝 nie jest przychodem pracownika
                                            Z uzasadnienia WSA: W przypadku, gdy warto軼i 鈍iadcze nie mo積a przyporz康kowa do 鈍iadcze uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie op豉ta jest wnoszona rycza速owo, bez wzgl璠u na to, czy pracownik ze 鈍iadcze korzysta czy te nie korzysta, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytu逝 finansowania przez pracodawc koszt闚 organizowanej imprezy; nie spos鏏 bowiem stwierdzi, czy pracownik rzeczywi軼ie otrzyma owe 鈍iadczenie i jaka jest jego warto嗆. Pracodawca w takiej sytuacji nie jest zobowi您any obliczy, pobra i odprowadzi do w豉軼iwego urz璠u skarbowego zaliczk na podatek dochodowy od os鏏 fizycznych od tych przychod闚.
                                            • 07.06.2011Piknik firmowy a koszty uzyskania przychod闚
                                             Wydatki zwi您ane z organizacj pikniku jedynie w cz窷ci dotycz帷ej pracownik闚 sp馧ki stanowi koszty uzyskania przychod闚 – stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 31 maja 2011 r. nr ILPB3/423-88/10/11-S/KS.
                                             • 21.01.2011Kiedy przys逝guje urlop okoliczno軼iowy
                                              Bierzesz 郵ub? Urodzi這 Ci si dziecko? Mo瞠sz wnioskowa o tzw. urlop okoliczno軼iowy. Mianem tym zwyk這 si okre郵a zwolnienia udzielane przez pracodawc w zwi您ku z wa積ymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi, kt鏎e uniemo磧iwiaj pracownikowi stawienie si w zak豉dzie pracy. Na ile dni wolnego pracodawca ma obowi您ek si zgodzi? Czy Twoje wynagrodzenie zmniejszy si z tego powodu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
                                              • 26.08.2010Upominki i prezenty dla kontrahent闚, a obowi您ki podatkowe w VAT i PIT
                                               Skutecznym dzia豉niem maj帷ym na celu wsparcie sprzeda篡 przedsi瑿iorcy jest prowadzenie akcji promocyjnych, polegaj帷ych cho熲y na bezp豉tnym przekazywaniu przez przedsi瑿iorc upomink闚, gad瞠t闚 firmowych czy te prezent闚 dla kontrahent闚. Dzia豉nia takie s逝膨 tak瞠 kszta速owaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz umacnianiu wi瞛i pomi璠zy klientem a firm poprzez budowanie lojalno軼i klient闚 wobec danego przedsi瑿iorcy. Tego typu nieodp豉tne przekazania upomink闚 i prezent闚 powoduj szereg konsekwencji podatkowych w zakresie podatku od towar闚 i us逝g (dalej: VAT) oraz podatku dochodowego od os鏏 fizycznych (dalej: PIT), w zwi您ku z wyst徙ieniem tzw. nieodp豉tnych 鈍iadcze na rzecz kontrahent闚.
                                               • 17.08.2010Katalog przychod闚 ze stosunku pracy
                                                Stosownie do zapis闚 art. 12 ust. 1 updof do przychod闚 z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku s逝瘺owego, stosunku pracy, pracy nak豉dczej oraz sp馧dzielczego stosunku pracy, kt鏎ymi s: wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹na 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝鏚這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczeg鏊no軼i: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, r騜nego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezale積ie od tego, czy ich wysoko嗆 zosta豉 z g鏎y ustalona, a ponadto 鈍iadczenia pieni篹ne ponoszone za pracownika, jak r闚nie warto嗆 innych nieodp豉tnych 鈍iadcze lub 鈍iadcze cz窷ciowo odp豉tnych.
                                                • 06.08.2010Imprezy integracyjne w kosztach uzyskania przychod闚
                                                 Imprezy integracyjne obecnie w praktyce firm to niemal „codzienno嗆”. Jest to bowiem narz璠zie wykorzystywane przez pracodawc闚 w celu zwi瘯szenia efektywno軼i pracy os鏏 zatrudnionych. Z organizacj tego typu spotka i wyjazd闚 wi捫 si cz瘰to niema貫 wydatki, kt鏎e jednak w og鏊nym rachunku ekonomicznym prowadzonym przez ka盥 firm przynosz jej wymierne korzy軼i finansowe. Niemniej mo磧iwo嗆 zaliczenia wydatk闚 na organizowanie imprez integracyjnych nale篡 rozpatrywa tak瞠 przez pryzmat obowi您uj帷ych przepis闚 prawa podatkowego oraz aktualnego podej軼ia organ闚 podatkowych.
                                                 • 02.07.2010Pow鏚 usprawiedliwia nieobecno嗆 w pracy
                                                  Interpelacja nr 16199 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie braku uregulowa prawnych dotycz帷ych urlop闚 wymuszonych sytuacj kryzysow
                                                  • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochod闚 z nieujawnionych 廝鏚e
                                                   Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach post瘼owania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest por闚nanie dw鏂h, ustalonych w toku tego post瘼owania warto軼i: wielko軼i poniesionych w roku podatkowym wydatk闚 (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyra幡ie natomiast wskazuje, 瞠 przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich nale篡 rozumie nie ka盥e sk豉dniki maj徠kowe, jakimi dysponowa faktycznie podatnik, ale tylko takie, kt鏎e pochodz z przychod闚 opodatkowanych lub wolnych od podatku.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nast瘼na strona »