Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akcyza samochody

 • 26.10.2020Przeróbka samochodu ciarowego na osobowy a podatek akcyzowy
  Zakupienie na terytorium kraju nowego pojazdu ciarowego typu bus z homologacj ciarow od producenta, który nie zosta wyprodukowany w Polsce, a nastpnie zmiana jego przeznaczenia z ciarowego na osobowy przed pierwsz rejestracj na terytorium kraju bdzie rodzi obowizek zapaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 29.10.2019Zmiany w akcyzie od 2020 r.
   17 wrzenia 2019 r. zosta opublikowany projekt z dnia 12 wrzenia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza szereg bardzo istotnych zmian dla przedsibiorców majcych na co dzie do czynienia z kwestiami akcyzy. Co do zasady dla czci podatników nowe przepisy miayby wej w ycie od 1 stycznia 2020 r. Zatem czasu zostao niewiele, a zakres regulacji, które bdzie trzeba zaimplementowa, jest do duy. Artyku przedstawia gówne zmiany dotykajce przedsibiorców.
   • 18.07.2017Nowa akcyza od samochodów na razie w zawieszeniu
    Interpelacja nr 12987 do ministra finansów w sprawie nowego podatku od samochodów
    • 20.04.2017Zapacona akcyza nie do odzyskania?
     Podatnik sprowadzi pojazd osobowy z kraju Wspólnoty na teren Polski. Podatek akcyzowy za samochód zosta zapacony przed pierwsz rejestracj. Pojazd zosta zarejestrowany w urzdzie komunikacji. Nastpnego dnia roboczego rejestracja zostaa cofnita, poniewa pojawi si kupiec z kraju trzeciego. Pojazd zosta wyeksportowany w cigu tygodnia poza Uni Europejsk. Czy podatnik moe wnioskowa o zwrot akcyzy?
     • 07.02.2017Podatki 2017: Biznes przeciwko opodatkowaniu akcyz aut dostawczych
      Akcyza nie powinna obejmowa aut dostawczych o adownoci do 3,5 t – twierdz Konfederacja Lewiatan oraz Zwizek Pracodawców Motoryzacji i Artykuów Przemysowych. Organizacje popieraj plany zmian dotyczcych samochodów osobowych, ale sprzeciwiaj si rozszerzeniu opodatkowania na pojazdy dostawcze.
      • 20.12.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach
       Do Sejmu przekazano senacki projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe regulacje maj zmieni zasady opodatkowania akcyz samochodów. Stawka bdzie ustalana w zalenoci od pojemnoci silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. Z opodatkowania cakowicie wyczone bd samochody elektryczne.
       • 19.12.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach
        Do Sejmu przekazano senacki projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowe regulacje maj zmieni zasady opodatkowania akcyz samochodów. Stawka bdzie ustalana w zalenoci od pojemnoci silnika oraz europejskiej normy poziomu emisji spalin. Z opodatkowania cakowicie wyczone bd samochody elektryczne.
        • 15.11.2016Podatki 2017. Starsze samochody z wysz akcyz?
         Od przyszego roku najprawdopodobniej podwyszone (i to znaczco) zostan stawki podatku akcyzowego na sprowadzane samochody. Wikszo narzeka, ale paradoksalnie moe to by bardzo dobra decyzja. 
         • 14.11.2016Podatki 2017. Starsze samochody z wysz akcyz?
          Od przyszego roku najprawdopodobniej podwyszone (i to znaczco) zostan stawki podatku akcyzowego na sprowadzane samochody. Wikszo narzeka, ale paradoksalnie moe to by bardzo dobra decyzja. 
          • 08.11.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach?
           W przyszym roku najprawdopodobniej wprowadzone zostan zmiany dotyczce naliczania podatku akcyzowego od aut. Dziki odpowiednim modyfikacjom rzd zamierza ograniczy import starych i zuytych samochodów z innych krajów. Wikszego znaczenia nie bdzie mie ju prawdopodobnie warto auta. Planowan nowelizacj pozytywnie ocenia brana motoryzacyjna, która liczy na wzrost popytu na nowe samochody.
           • 07.11.2016Podatki 2017: Akcyza od aut na nowych zasadach?
            W przyszym roku najprawdopodobniej wprowadzone zostan zmiany dotyczce naliczania podatku akcyzowego od aut. Dziki odpowiednim modyfikacjom rzd zamierza ograniczy import starych i zuytych samochodów z innych krajów. Wikszego znaczenia nie bdzie mie ju prawdopodobnie warto auta. Planowan nowelizacj pozytywnie ocenia brana motoryzacyjna, która liczy na wzrost popytu na nowe samochody.
            • 25.10.2016WSA. Akcyza: Klasyfikacja pojazdu jako wyrobu akcyzowego
             Z uzasadnienia: Dla klasyfikacji pojazdów i nadawania im poszczególnych kodów CN nie maj wicego charakteru dowody wymagane przez przepisy o ruchu drogowym, takie jak: opinia diagnosty, wpis w dowodzie rejestracyjnym czy wycig ze wiadectwa homologacji, a jedynie klasyfikacja dokonywana w oparciu o CN. Z punktu widzenia podatku akcyzowego irrelewantne s takie dokumenty jak: zawiadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, czy potwierdzajce zarejestrowanie samochodu jako ciarowy, czy to poza granicami kraju, czy te na jego terytorium.
             • 14.10.2016Akcyza. Przedawnienie zobowizania z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
              Pytanie podatnika: W marcu 2010 r. Wnioskodawca, bdc czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako podatnik unijny, naby w Niemczech od unijnego podatnika VAT uywany samochód osobowy. W wyniku przeprowadzanej przez wewntrzne suby ksigowe kontroli okazao si, i Wnioskodawca bdnie dokona rejestracji pojazdu w Niemczech, jak i nie uici w 2010 r. podatku VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia uywanego samochodu oraz nie uici wówczas podatku akcyzowego, pomimo sprowadzenia auta do Polski. Czy zobowizanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytuu sprowadzenia na teren Polski przedmiotowego samochodu ulego przedawnieniu?
              • 26.08.2016WSA. Akcyza od samochodw: Dugo ma znaczenie
               Z uzasadnienia: Przedmiotem wewntrzwsplnotowego nabycia mog by pickupy, ktre klasyfikowane bd do samochodw osobowo-towarowych CN 8703, jak i samochodw ciarowych CN 8704. W wietle regulacji prawnych, zarwno krajowych, jak i wsplnotowych, podczas klasyfikacji pojazdw samochodowych podstawowe znaczenie posiada zasadnicze przeznaczenie danego pojazdu. W niniejszej sprawie stosunek wymiaru powierzchni towarowej pojazdu przekracza o ponad 50 % dugo rozstawu jego osi, w zwizku z tym, ta waciwo samochodu, przesdza o koniecznoci jego zakwalifikowania do pozycji CN 8704. Tak wic przeciwne stanowisko organw rozstrzygajcych niniejsza spraw jest bdne i nie odpowiada prawu.
               • 12.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
                Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z pn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegaj:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi s wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wrd nich samochodw ciarowych.
                • 11.05.2016Kupno samochodu a podatek akcyzowy
                 Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z pn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegaj:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi s wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wrd nich samochodw ciarowych.
                 • 31.08.2015Kwalifikacja samochodu a podatek akcyzowy
                  Z uzasadnienia: Dowd rejestracyjny jest bowiem zasadniczo dokumentem stwierdzajcym dopuszczenie pojazdu do ruchu. Organ podatkowy nie jest wic zwizany zawartym w dowodzie rejestracyjnym ustaleniem typu pojazdu jako samochodu osobowego, czy pojazdu ciarowego, bowiem z punktu widzenia przepisw ustaw o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie jego prawidowej klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN, co potwierdza orzecznictwo sdowe.
                  • 28.05.2015Akcyza na samochody sprowadzane z zagranicy do zmiany?
                   Interpelacja nr 32445 w sprawie podatku akcyzowego od samochodw sprowadzanych z zagranicy.
                   • 10.12.2014Interpretacja prawa zmienn jest
                    Interpelacja nr 28901 do prezesa Rady Ministrw w sprawie stosowania nowej interpretacji przepisw prawa przez urzdnikw podlegych ministrowi finansw
                    • 10.10.2014Akcyza na samochody - MF uproci zasady potwierdzania zapaty podatku
                     Podmioty chcce zarejestrowa nabyty wewntrzwsplnotowo samochd osobowy bd mogy wydrukowa potrzebny dokument, potwierdzajcy zapat akcyzy lub brak obowizku jej zapaty, ze strony internetowej przeznaczonej do sprawdzania faktu zapaty podatku akcyzowego – wynika z projektu rozporzdzenia, opublikowanego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansw.
                     • 09.10.2014Akcyza na samochody - MF uproci zasady potwierdzania zapaty podatku
                      Podmioty chcce zarejestrowa nabyty wewntrzwsplnotowo samochd osobowy bd mogy wydrukowa potrzebny dokument, potwierdzajcy zapat akcyzy lub brak obowizku jej zapaty, ze strony internetowej przeznaczonej do sprawdzania faktu zapaty podatku akcyzowego – wynika z projektu rozporzdzenia, opublikowanego w tym tygodniu przez Ministerstwo Finansw.
                      • 05.03.2014Akcyza: Samochd osobowy czy ciarowy. To zaley od kraju?
                       Interpelacja nr 23349 do ministra finansw w sprawie rnic w kwalifikowaniu pojazdw jako ciarowe w Polsce i Unii Europejskiej
                       • 23.10.2013Zwrot akcyzy od samochodw osobowych
                        Pytanie podatnika: Czy od samochodw zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski, w celu ich przewiezienia do innego kraju UE (dostaw wsplnotowych), a nastpnie sprzedanych przysuguje zwrot akcyzy zapaconej na terytorium kraju?
                        • 18.03.2013Przekazanie samochodu osobowego na cele prywatne a korekta w VAT
                         Pytanie podatnika: W lutym 2008 r. Wnioskodawca zakupi samochd osobowy, ktry zosta wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych i by uywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Z faktury dokumentujcej zakup samochodu odliczy podatek VAT. W grudniu 2009 r. Wnioskodawca zawiesi dziaalno na okres 24 miesicy, a w listopadzie 2011 r. przekaza ww. samochd na cele osobiste podatnika. Natomiast w grudniu 2011 r. zlikwidowa dziaalno. Czy Wnioskodawca powinien dokona korekty odliczonego podatku VAT?
                         • 01.03.2013Akcyza na samochody osobowe
                          Jak stawk podatku akcyzowego opodatkowane jest na terenie naszego kraju wewntrzwsplnotowe nabycie samochodw osobowych ?
                          • 12.10.2012Akcyza od samochodw typu pick-up
                           Interpelacja nr 8444 do ministra finansw w sprawie kwalifikowania samochodw typu pick-up do nomenklatury
                           • 25.06.2012Sprzeda samochodu osobowego a zwolnienie podmiotowe w VAT
                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca dokonujc sprzeday samochodw osobowych stanowicych rodki trwae, w momencie ich sprzeday traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT?
                            • 11.06.2012Samochd typu pick-up a akcyza
                             Z uzasadnienia: Nabyty przez podatnika samochd typu pick-up marki Mitsubishi L200 posiada cechy pojazdu wskazujce na to, e mamy do czynienia z samochodem osobowym w rozumieniu ustawy. Jest to pojazd sucy przede wszystkim przewozowi osb, a nie towarw. O takim przeznaczeniu samochodu wiadczy jego wyposaenie w dwa rzdy siedze. Kolejnymi cechami wskazujcymi na zasadnicze przeznaczenie pojazdu jest sposb wykoczenia wntrza i wyposaenia go w elementy umoliwiajce bardziej komfortowe podrowanie osb na tylnych siedzeniach. Zatem, import takiego samochodu jest objty akcyz.
                             • 14.03.2012Akcyza na ambulanse
                              Interpelacja nr 1653 do ministra finansw w sprawie wtpliwoci zwizanych z naoonym obowizkiem doliczania akcyzy do ceny zakupu ambulansw
                              • 10.08.2011Akcyza od sprowadzonego samochodu
                               Pytanie podatnika: Czy samochd, ktry przed transportem do Polski zosta zaadoptowany wg poniszego opisu oraz poddany badaniu technicznemu przez Urzd Kontroli Technicznej Pojazdw Samochodowych i zarejestrowany jako 2-osobowy samochd ciarowy w Niemczech, a nastpnie po sprowadzeniu do Polski przeszed pozytywnie badanie techniczne w Okrgowej Stacji Kontroli Pojazdw nr (…) oraz na podstawie ww. dokumentw Prezydent Miasta wyda dowd rejestracyjny, jako samochd ciarowy 2 osobowy, zosta przez Spk waciwie zakwalifikowany do pozycji 8704 21 i w zwizku z tak klasyfikacj nie powsta obowizek zapaty podatku akcyzowego?
                               • 11.07.2011Jak zaksigowa w PKPiR akcyz od samochodw zakupionych za granic
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz dziaalno gospodarcz, polegajc na kupnie-sprzeday samochodw uywanych. Samochody Zainteresowany chce kupowa w kraju, w pastwach nalecych do Unii Europejskiej, jak te w pastwach nienalecych do Unii. Czy nalena akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cen zakupu i naley j ksigowa w kolumnie 10 podatkowej ksigi przychodw i rozchodw?
                                • 06.06.2011Podatek akcyzowy od nabycia samochodu
                                 Gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebdcego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostan dokonane w tym pojedzie przerbki polegajce na wmontowaniu dodatkowych siedze, po stronie podatnika (importera) nie powstanie obowizek zapaty podatku akcyzowego. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 23 maja 2011 r. nr IPTPP3/443-3/11-2/IB.
                                 • 02.05.2011Opata rejestracyjna nie jest czci kwoty nabycia samochodu uywanego
                                  Pytanie podatnika: Dziaalno Wnioskodawcy polega na zakupie uywanych samochodw z Unii, tj. z Niemiec od osb fizycznych i odsprzeday ich w kraju. Zarobek Zainteresowanego to rnica midzy nabyciem a sprzeda. Jego zapytanie dotyczy obliczenia wysokoci mary od ktrej ma zapaci podatek VAT, czyli czy do ceny zakupu mona wliczy koszty zwizane z wprowadzenia pojazdu do obrotu. Czy VAT jest naliczany od czystego zysku, czy od rnicy midzy cen zakupu a sprzeday?
                                  • 29.03.2010Jak rzd obnia podatki
                                   Interpelacja nr 13901 do ministra finansw w sprawie obietnicy obnienia podatkw
                                   • 02.03.2010Moe fiskus w kocu znormalnieje – komentarz
                                    Wszechpotny, zdawaoby si, fiskus otrzyma kolejny cios – tym razem w postaci wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 1147/09 z 14 lutego 2009 r., przytaczanym w tekcie Opodatkowanie dochodw kapitaowych – rewolucja?
                                    • 14.09.2009Szara strefa kwitnie, ministerstwo wierzy w przepisy
                                     Zapytanie nr 4376 w sprawie pobierania podatkw z tytuu sprowadzania do Polski uywanych samochodw od legalnych importerw oraz od osb indywidualnych
                                     • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
                                      Pose Marek Matuszewski: Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesie medialnych wynika, i  Ministerstwo Finansw rozpoczo ju prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, ktry miaby zastpi akcyz. Z informacji tych wynika, e podatek byby pacony co roku w urzdzie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zaczby obowizywa prawdopodobnie od 2010 r. Najwysz kwot podatku zapaciliby kierowcy jedcy starymi autami - 3 tys. z za auto sprzed 1992 r. Natomiast waciciele pojazdw, ktrych wiek nie przekracza 9 lat, zapac ok. 500 z. Najmniejszy podatek zapac ci, ktrych sta na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 z rocznie.
                                      • 03.12.2008Poprawki do budetu
                                       Obnienie prognozy wzrostu gospodarczego, dochodw i wydatkw pastwa zakadaj zaakceptowane przez rzd poprawki do projektu ustawy budetowej na rok 2009, zgoszone przez ministra finansw.
                                       • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencj: Problemy podatkowe 2008/2009
                                        Ju w poniedziaek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbdzie si wsporganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczeglnym uwzgldnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
                                        • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                                         W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbdzie si konferencja organizowana wsplnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji bd biece problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, ktre omwi zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wrd prowadzcych znajduj si:
                                         • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewntrzwsplnotowej samochodw osobowych
                                          Podmiot, ktremu przysuguje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawi faktury dostawy, jeeli przedstawi inne dokumenty, potwierdzajce dokonanie dostawy wewntrzwsplnotowej wyrobw akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykuu i par. 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewntrzwsplnotowej wyrobw akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
                                          • 12.03.2008KPP chce „podatku ekologicznego”
                                           Zastpienia akcyzy naliczanej przy zakupie samochodu „podatkiem ekologicznym” paconym co roku w wysokoci zalenej od emisji spalin chce Konfederacja Pracodawcw Polskich. Zdaniem KPP przyjty we wtorek rzdowy projekt ustawy o zwrocie czci podatku akcyzowego nie rozwizuje problemu nadmiernego napywu starych pojazdw do Polski.