Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

anteny telefoni komórkowej

 • 07.12.2016Wspólnoty mieszkaniowe. Zwolnienie z CIT dochodu z najmu dachu pod antenę
  Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany z najmu części powierzchni dachu pod antenę stanowi dla Wspólnoty Mieszkaniowej przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jednocześnie czy dochód z tego tytułu podlega zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, jeżeli zostanie wydatkowany na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi?
  • 09.07.2012Podatek od nieruchomości od anten
   Z uzasadnienia: Systemy antenowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdyż nie zostały w sposób wyraźny wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisów, ani nie są podobne do żadnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie są również urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W związku z tym urządzenia te nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
   • 25.11.2009Orzecznictwo NSA: Nie każdy obiekt jest budowlą
    Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji.
    • 30.06.2008Komórki wypierają telefony stacjonarne
     Z ogólnoeuropejskiego sondażu przeprowadzonego wśród 27 tys. gospodarstw domowych wynika, że 24 proc. gospodarstw domowych zrezygnowało z telefonów stacjonarnych na rzecz telefonów komórkowych, a 22 proc. z nich używa komputera w domu do wykonywania połączeń telefonicznych przez internet. Europejskie gospodarstwa domowe w coraz większej liczbie państw członkowskich korzystają z bezprzewodowego dostępu do internetu poprzez sieci telefonii komórkowej lub sieci satelitarne.