Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

baza pkd

 • 15.10.2019Klimatyzacja jako odrbny rodek trway podlegajcy amortyzacji
  Pytanie: Jednym z nakadów przy okazji dostosowywania pomieszczenia do zamierzonej dziaalnoci by monta systemu klimatyzacji, który zaprojektowany zosta cile w oparciu o ukad i specyfikacj wynajtego lokalu. Wydatek ten w caoci pokryty zosta ze rodków Wnioskodawcy. Wnioskodawca ustali jednak z wacicielem lokalu, e System klimatyzacji pozostanie w lokalu w razie wypowiedzenia/rozwizania umowy najmu lokalu. Czy ww. system stanowi odrbny (samodzielny) rodek trway i powinien by amortyzowany w podatkowych kosztach dziaalnoci Wnioskodawcy w sposób dla niego waciwy?
  • 13.08.2015Organy podatkowe nie mog dowolnie wybiera dowodw
   Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowizane s bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mog dowolnie selekcjonowa dowodw, ktre s podstaw ustale faktycznych, co oznacza, e nie mog odmawia przesuchania wiadkw zgaszanych przez podatnika na okolicznoci przez niego przytaczane, z tego np. powodu, e wedug organu okolicznoci te s ju wyjanione.
   • 30.06.2015Sprzeda internetowa i VAT: Koszty przesyki nie zawsze stanowi cz obrotu
    Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wycza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy, jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowane na koncie przejciowym. Normuje zatem sytuacj, gdy podatnik wystpuje jako penomocnik nabywcy. Podstaw opodatkowania moe bowiem stanowi jedynie warto otrzymanego wiadczenia wzajemnego, tj. wiadczenia, ktre sprzedajcy faktycznie otrzyma do kupujcego w zamian za sprzedany towar.
    • 29.12.2014Aport przedsibiorstwa do spki a VAT
     Pytanie podatnika: Czy w przypadku wniesienia przez niego aportem do spki z ograniczon odpowiedzialnoci przedsibiorstwa: bdzie ciy na nim obowizek rozliczenia podatku od towarw i usug?
     • 23.01.2012Zajcie nieruchomoci na dziaalno
      eby grunt, budynek czy budowla mogy by opodatkowane stawk waciw dla zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, musi nastpi zajcie na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, a nie tylko znajdowa si w posiadaniu przedsibiorcy; to samo odnosi si do czci budynku zajtej na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gdasku.