Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

druga kasa fiskalna

 • 08.01.2020Dwie kasy fiskalne dla jednego numeru NIP
  Pytanie: Czy w ramach posiadania jednego numeru NIP podatnik moe posiada dwie kasy fiskalne, kad przeznaczon dla konkretnego rodzaju dziaalnoci (jedna dla elementów szklanych a druga dla sprzeday elementów ogrodniczych)? Jakie oznaczenie przedsibiorcy winno znajdowa si na fakturach VAT? Czy mog by stosowane na fakturach dwa rodzaje nazw, a w zwizku z tym, czy mona prowadzi dwa rejestry faktur? Czy oznaczenie podatnika na kasie fiskalnej moe równie zawiera informacj o konkretnej dziaalnoci?
  • 25.08.2015Ulga przy zakupie zapasowej kasy fiskalnej
   Podatnik nie traci prawa do ulgi z tytuu zakupu kasy rejestrujcej uytkowanej jako zapasowa, jeeli od daty rozpoczcia jej uytkowania do zakoczenia przez podatnika dziaalnoci min okres duszy ni 3 lata. Tak wynika z niedawno wydanej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w odzi.
   • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
    Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
    • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
     Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
     • 12.09.2012Jedna kasa fiskalna dla sklepu i kawiarni
      Pytanie: W ramach dziaalnoci gospodarczej prowadz sklep i kawiarni, ktre znajduj si pod tym samym adresem. Mam zainstalowane dwie kasy fiskalne - jedna jest w kawiarni, a druga w sklepie. Aktualnie koczy si pami kasy zainstalowanej w kawiarni. Serwisant obsugujcy kasy zasugerowa moliwo dalszego ewidencjonowania sprzeday wsplnie na jednej kasie. Od strony praktycznej stosowanie jednej kasy bdzie polegao na fizycznym przeniesieniu kasy po zamkniciu sklepu do kawiarni, a po zamkniciu kawiarni i wykonaniu raportu dobowego przeniesieniu z powrotem do pomieszczenia sklepowego. Taki sposb uytkowania kasy nie koliduje, ze wzgldu na rne godziny otwarcia sklepu i kawiarni. Czy mog ewidencjonowa sprzeda na jednej wsplnej kasie?