Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa fiskalne roczny

 • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
  Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
  • 03.11.2017Dorczenie zastpcze take zawiesza bieg przedawnienia
   Z uzasadnienia: Wszystkie zastpcze formy dorczenia pism rodz domniemanie prawne, e pismo zostao dorczone adresatowi. Wobec czego, bez wzgldu na to, czy pismo rzeczywicie w ten sposób doszo do rk adresata, przyjmuje si prawdziwo twierdzenia o jego dorczeniu.
   • 10.07.2017Okresowa ewidencja na kasie fiskalnej
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie piewu solowego, solowych wystpów aktorsko-artystycznych. Po zakoczeniu koncertu, w ramach promocji przekazuje nagrane pyty (cz jest rozdawana w sposób bezpatny, a cz za zwrotem poniesionych nakadów). Czy Wnioskodawca ma obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej? Czy dopuszczalna jest ewidencja okresowa np. miesiczna, kwartalna, póroczna, roczna?
    • 19.04.2013Kasy fiskalne 2013: Sejm zajmie si limitem obrotw
     Mae firmy, ktrych roczny obrt nie przekracza sumy 12-krotnoci przecitnego wynagrodzenia, z reguy musz prowadzi ewidencj na kasach fiskalnych – zmieni miaby to projekt nowelizacji ustawy o VAT, zgoszony przez posw Ruchu Palikota. Projekt znajduje si aktualnie w fazie konsultacji spoecznych, po czym trafi do Sejmu. Szanse na jego wejcie w ycie s jednak niewielkie.
     • 12.12.2012Podatki 2013: Kasy fiskalne. Nowe limity zwolnie
      Limit rocznych obrotw – uprawniajcy do zwolnienia z obowizku ewidencji na kasach fiskalnych – zostanie zrwnany do 20 tys. z w skali roku. Ewidencj bd musiay obowizkowo prowadzi rwnie szkoy nauki jazdy. Nowe rozporzdzenie Ministra Finansw ws. zwolnie wejdzie w ycie ju z pocztkiem 2013 r.
      • 26.07.2012Podatki 2013: Kasy fiskalne – zmiany limitw zwolnie
       Resort finansw szykuje zmiany w przepisach dotyczcych zwolnie z obowizku stosowania ewidencji na kasach fiskalnych. Uprawniajcy do zwolnienia limit rocznych obrotw zostanie zrwnany do 20 tys. z w skali roku. Obowizkowo ewidencj bd musiay prowadzi szkoy nauki jazdy. Nowe przepisy wejd w ycie z pocztkiem 2013 r.