Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 05.04.2006Wniesienie do spółki cywilnej elementów majątku drugiej firmy a zmiana formy prowadzenia działalności
  Pytanie podatnika: Ustalenie wartości początkowej dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
  • 04.04.2006Nazwisko właściciela w nazwie firmy
   Pytanie: Jakie przepisy regulują kwestię prawidłowej nazwy firmy w działalności 1-osobowej oraz treści pieczątki firmy? Czy konieczne jest w nazwie firmy nazwisko właściciela?
   • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
    Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
    • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
     Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.
     • 31.03.2006Powraca nowe
      Zakończyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Finansów. Piszę ten tekst przed analizą konkretnych projektów ustaw — swoje wrażenia opieram na informacjach, przekazanych przez Panią Minister Finansów i jej podwładnych. I wrażenia te są dalekie od pozytywnych.
      • 15.03.2006Interpelacja nr 297 do ministra finansów w sprawie niezgodnego z prawem pobierania podatku akcyzowego na samochody osobowe importowane z państw UE
       Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. wprowadzone zostały nowe stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe. Stawki podatku akcyzowego zostały podniesione z 6,4% do 65%. Tak drastyczna podwyżka była sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa, zdrowym rozsądkiem i prawem UE. Z unijnej zasady swobodnego przepływu towarów wynika zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu samochodami. Ponadto absolutnie podstawową regułą prawa wspólnotowego jest zakaz dyskryminacji podatkowej. Dyskryminujące traktowanie pod względem podatkowym używanych samochodów sprowadzanych z krajów UE narusza prawo wspólnotowe, według którego Polska powinna się wstrzymać od stosowania jakichkolwiek praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między własnymi produktami a podobnymi pochodzącymi z UE.
       • 15.03.2006Transakcje pomiędzy małżonkami i koszt uzyskania przychodów
        Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą, podobnie jak moja małżonka (ma inną firmę). Chciałbym w firmie małżonki zamówić wykonanie usługi dla mojej firmy, jednym z wykonawców usługi będzie żona. Czy wartość tej usługi będzie dla mnie stanowić koszt uzyskania przychodu?
        • 14.03.2006Interpelacja nr 245 do ministra finansów w sprawie obowiązującego terminu składania deklaracji w urzędach celnych przez podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, niezarejestrowanych na terytorium kraju
         Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 257 z 2004 r.) nakłada na podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej we właściwym urzędzie celnym w terminie 5 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego. Termin ten wydaje się być zbyt krótki, biorąc pod uwagę, że liczy się on od dnia nabycia samochodu, a nie od daty przekroczenia granicy. Co więcej, nabywca jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego dokumentów. Efekt jest taki, że większość osób - nabywców samochodów za granicą nie jest w stanie złożyć deklaracji w wymaganym terminie.
         • 21.02.2006Rozdzielność majątkowa i wartość pracy małżonka jako koszt uzyskania przychodu
          Posiadam z mężem rozdzielność majątkową (intercyza) i nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego. Czy w związku z tym mogę zaksięgować wartość pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu?
          • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
           W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
           • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
            Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.
            • 01.02.2006Umowa użyczenia samochodu i podatek od czynności cywilnoprawnych
             Czy powinienem zgłosić do urzędu skarbowego fakt zawarcia z siostrą nieodpłatnej umowy użyczenia samochodu osobowego używanego przeze mnie do działalności mojej firmy?
             • 31.01.2006Interpretacja EI/400-4/55/05 z dnia 21.09.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
              Pytanie podatnika: Podatnik prosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zmiany wspólników w spółce jawnej i konsekwencji z tym związanych w zakresie zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
              • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
               Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
               • 17.01.2006Bez dokumentów i ewidencji nie będzie kosztu.
                Kiedy używasz w firmie samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych musisz pamiętać o kilku rzeczach, aby wydatki na jego eksploatację zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dobra wiadomość – samochód nie musi być Twoją własnością. Może to być samochód wynajęty, wydzierżawiony lub używany na zasadzie użyczenia. Może to też być samochód stanowiący współwłasność – i nie ma znaczenia w jakim stopniu używający jest jego właścicielem. Wiadomość nieco gorsza - nie wystarczy dokumentowanie wydatków prawidłowymi dowodami księgowymi. Trzeba jeszcze systematycznie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
                • 17.01.2006Samochód wprowadzony do ewidencji - amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                 Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                 • 17.01.2006Samochód w ewidencji środków trwałych - współwłasność małżonków
                  Pytanie: Jesteśmy z żoną współwłaścicielami samochodu osobowego. Otworzyłem niedawno działalność gospodarczą i mam pytanie - czy mogę ten samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych? Czy będę go mógł amortyzować?
                  • 17.01.2006Sprzedaż samochodu przedsiębiorcy – VAT, podatek dochodowy i podatek od czynności cywilno-prawnych
                   Praktyka gospodarcza pokazuje, iż trudno jest prowadzić działalność gospodarczą w większych rozmiarach bez posiadania samochodów. Zazwyczaj pojazdy nabywane przez przedsiębiorców zaliczane są do środków trwałych i ujmowane w stosownej ewidencji i dlatego też niniejszy artykuł poświecony jest zagadnieniom związanym z samochodami będącymi środkami trwałymi. Należy bowiem wiedzieć, iż skutki podatkowe wywołuje nie tylko codzienne używanie samochodu (np. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na naprawy i paliwo), ale również sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
                   • 17.01.2006Amortyzacja samochodu używanego.
                    Pytanie: W jaki sposób najszybciej amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
                    • 15.01.2006Samochód osobowy w firmie
                     Samochód osobowy wykorzystywany jest powszechnie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak mimo faktu, iż jest tak od dawna, cały czas pojawiają się problemy związane z prawidłowym ujmowaniem i klasyfikowaniem różnych sytuacji, w jakich znajduje się przedsiębiorca korzystający z samochodu – mam tu na myśli kontekst podatkowy. Dlatego postanowiliśmy umieścić na www.podatki.biz osobny serwis tematyczny Samochód w firmie, w którym publikować będziemy artykuły omawiające szczegółowo różne sytuacje i wątpliwości, związane z wykorzystywaniem samochodu w działalności gospodarczej
                     • 15.01.2006Co to jest samochód osobowy
                      Dla osoby nie związanej z rozliczaniem podatków w firmie pytanie postawione w tytule może wydać się nonsensowne. Jednak samochód w ustawie o podatku od towarów i usług może być innym samochodem niż samochód w ustawie o podatku dochodowym. Dlatego często przedsiębiorcy mając jeden samochód mogą się poczuć, jakby mieli dwa – bardziej osobowy dla celów VAT i nieosobowy dla celów podatków dochodowych.
                      • 15.01.2006Stawki za kilometr przebiegu pojazdu
                       Zgodnie z ustawą o pdof stawkę za 1 km przebiegu pojazdu przyjmuje się w wysokości ustalonej w rozporządzeniu wydanym przez właściwego ministra. Obecnie (2006 r.) stosujemy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
                       • 14.01.2006Urząd Skarbowy w Świdnicy – sygnatura PDII-415/28/04 – odpowiedź z dnia 29.10.2004 r.
                        1) Czy małżonek może pobierać na samochód zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez drugiego z małżonków ryczałt i rozliczać delegacje w jednostce państwowej i samorządowej? 2) Czy dojazd do pracy własnym samochodem w jednostce państwowej bądź samorządowej może być traktowany jako używanie samochodu do potrzeb zakładu pracy? 3) Czy samochód zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków stanowi współwłasność obu małżonków, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa? 4) W jaki sposób należy rozliczać koszty związane z używaniem samochodu, który jest wykorzystany zarówno na cele działalności gospodarczej jak i na cele prywatne?
                        • 08.01.2006Interpretacja PDI/410/144/05 z dnia 31.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zawierciu
                         Pytanie podatnika: Powstawanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia prowadzonej przez obojga małżonków działalności gospodarczej w formie tzw. spółki cywilnej w spółkę osobową prawa handlowego, lub w przypadku wniesienia w drodze aportu całości przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki handlowej prowadzonej przez obojga małżonków.
                         • 27.12.2005Zmiany formularzy ciąg dalszy
                          Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmienia rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zacznie obowiązywać od 7.01.2006r.
                          • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
                           Ulga polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o wydatki podlegające odliczeniu, którymi są wydatki na:
                           • 18.12.2005Interpretacja PD/415-7/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
                            Pytanie podatnika: Czy można nie księgować po stronie przychodów zwrotu poniesionych kosztów i tym samym po stronie kosztów poniesionych wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego?
                            • 07.12.2005Interpretacja 436-1/05 z dnia 21.03.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
                             Pytanie podatnika: Czy pożyczka udzielona przez wspólnika spółce jawnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i wydatkowana w ciągu 12 miesięcy może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                             • 07.12.2005Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochodów
                              Przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej jest uważany za import towarów. W przypadku importu samochodów istnieje obowiązek zapłaty cła, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochodów osobowych). Podstawą obliczenia cła będzie wartość celna pojazdu. Z kolei wartość celna powiększona o kwotę cła posłuży do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a wartość celna powiększona o kwotę cła i kwotę podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.
                              • 05.12.2005Interpretacja US-I-415/I-3/MM/2/2005 z dnia 25.02.2005 r. - Urząd Skarbowy w Żarach
                               Pytanie podatnika: Czy przy podziale majątku likwidowanej spółki z o.o. dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie wartość otrzymanych przez udziałowców po jej likwidacji środków pieniężnych pomniejszona o wartość nominalną udziałów w postaci gotówki?
                               • 04.12.2005Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 25 lutego 2005 r., Nr PB5/MC-033-29-368/05, w sprawie tzw. ulgi internetowej
                                Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), warunkiem skorzystania z tzw. ulgi internetowej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest:
                                • 23.11.2005Amortyzacja samochodu używanego
                                 Pytanie: W jaki sposób najkorzystniej (najszybciej) amortyzować samochód zakupiony na giełdzie? Samochód jest już kilkuletni.
                                 • 21.11.2005Samochód w ewidencji środków trwałych - współwłasność małżonków
                                  Pytanie: Jesteśmy z żoną współwłaścicielami samochodu osobowego. Otworzyłem niedawno działalność gospodarczą i mam pytanie - czy mogę ten samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych? Czy będę go mógł amortyzować?
                                  • 15.11.2005Samochód w firmie (2) Bez dokumentów i ewidencji nie będzie kosztu.
                                   Kiedy używasz w firmie samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych musisz pamiętać o kilku rzeczach, aby wydatki na jego eksploatację zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dobra wiadomość – samochód nie musi być Twoją własnością. Może to być samochód wynajęty, wydzierżawiony lub używany na zasadzie użyczenia. Może to też być samochód stanowiący współwłasność – i nie ma znaczenia w jakim stopniu używający jest jego właścicielem. Wiadomość nieco gorsza - nie wystarczy dokumentowanie wydatków prawidłowymi dowodami księgowymi. Trzeba jeszcze systematycznie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
                                   • 13.11.2005Samochód w firmie (1) – amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                                    Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                                    • 03.11.2005Interpretacja US.E/33/10/2005 z dnia 20.06.2005 r. - Urząd Skarbowy w Skierniewicach
                                     Pytanie podatnika: Wspólnik 2-osobowej spółki cywilnej użycza spółce do nieodpłatnego używania nieruchomość, która jest jego majątkiem własnym w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Czy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń jeżeli wspólnicy należą do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn?
                                     • 02.11.2005Pismo SP1/768/033-235/1584/04/AA Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z 12 lipca 2005 r. do dyrektorów izb skarbowych i izb celnych
                                      W związku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe problemami w stosowaniu znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dotyczących kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
                                      • 26.10.2005Wyjaśnienie US33/NL/LF/II/415-10/05/JS z 24.03.2005 r. - Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
                                       Pytanie podatnika Czy inwalida II grupy dojeżdżający własnym samochodem do lekarzy, na badania, rehabilitację - ma prawo do odliczenia od dochodu ryczałtu 2280 zł?
                                       • 13.10.2005Interpretacja U.S.I/3.415-16/2005 z dnia 05.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim
                                        Pytanie podatnika: Jak ustalić początkową wartość samochodu dla celów naliczania odpisów amortyzacyjnych w spółce oraz podstawę naliczania odpisów? Czy dla wniesionego do spółki samochodu wspólnicy mogą indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy muszą przyjąć stawkę stosowaną dotychczas?
                                        • 28.09.2005Podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem umowy spółki
                                         Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399) podatkowi temu podlegają między innymi umowy spółki (akty założycielskie). Umowa spółki podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: - w przypadku spółki osobowej (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna) - siedziba tej spółki, tzn. siedziba spółki określona w umowie (statucie) spółki,
                                         • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                          Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
                                          • 28.08.2005Interpretacja PD. 423/04/05 z dnia 15.02.2005 r. - Lubelski Urząd Skarbowy
                                           Pytanie podatnika W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w różnych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi?
                                           • 22.08.2005Sposoby amortyzacji składników majątku: amortyzacja liniowa i degresywna
                                            Amortyzacja liniowa Ponieważ wydatków na zakup lub wytworzenie środków trwałych nie możemy zaliczyć w koszt jednorazowo i bezpośrednio jeżeli ich wartość początkowa przekracza 3500 zł, ustawodawca dał możliwość zaliczenia ich w koszt na raty - za pomocą tzw. odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne odzwierciedlają również utratę wartości środka trwałego w trakcie używania. Ponieważ środki różnią się przewidywanym okresem zużycia, stosowane są dla nich różne stawki amortyzacyjne.
                                            • 21.08.2005Zakup i import samochodów osobowych
                                             Dzisiaj wchodzą w życie zmiany dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego w przypadku nabycia samochodów osobowych. Znika z ustawy tzw. wzór Lisaka, i zasadniczo zmienia się katalog pojazdów, dla których dopuszczalne jest pełne odliczenie podatku VAT i odliczenie VAT naliczonego przy zakupie paliw.
                                             • 17.08.2005Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
                                              Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze kupna Jeżeli nabyłeś środek trwały w drodze kupna, za wartość początkową uważa się cenę jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.