Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 17.10.2006Uproszczenia dla podatników - wkrótce czas na ocenę rzeczywistych rozwiązań
  Interpelacja nr 3813 do ministra finansów w sprawie planów i zamierzeń rządu dotyczących uproszczenia procesu rozliczania podatników z urzędami skarbowymi
  • 12.10.2006TS UE - Opłata rejestracyjna od pojazdów silnikowych
   Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (pierwsza izba) z dnia 5 października 2006 r. w sprawach połączonych C-290/05 i C-333/05 mających za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczeń w trybie prejudycjalnym, złożone przez Hajdú-Bihar Megyei Bíróság i Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Węgry) postanowieniami z dnia 3 marca i 12 lipca 2005 r., które wpłynęły do Trybunału odpowiednio w dniach 19 lipca i 14 września 2005 r.
   • 01.10.2006MF: Płacenie akcyzy od samochodu przed pierwszą rejestracją
    W związku z pojawiającymi się w mediach mylnymi informacjami na temat wielokrotnego płacenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją w Polsce, Ministerstwo Finansów informuje.
    • 25.09.2006Interpelacja nr 3419 do ministra finansów w sprawie przekazania lub przekształcenia działalności gospodarczej na rzecz innej osoby w związku z objęciem funkcji w samorządach różnych szczebli: radnego, wójta, burmistrza, starosty powiatu, prezydenta miasta lub posła czy senatora RP
     Szanowna Pani Minister! Pragnę zwrócić się do Pani Minister w sprawach dotyczących wielu osób, które prowadząc działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, a w związku z objęciem funkcji: radnego w samorządach różnych szczebli, posła lub senatora RP, wójta, starosty powiatu, burmistrza lub prezydenta stają w sytuacji zawieszenia bądź zaprzestania działalności gospodarczej, są zobowiązane do poniesienia dużych obciążeń podatkowych z tym związanych. Zasadna byłaby taka zmiana przepisów w materii, którą podnoszę, by osoby te nie ponosiły obciążeń finansowych z tym związanych.
     • 19.09.2006Bez przełomu w sprawie odliczenia VAT od paliwa i samochodów
      Wzór Lisaka doczekał się rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Ten zaś orzekł wczoraj, po rozprawie, która była odpowiedzią na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, że prawo do odliczenia tylko 50% (nie więcej niż 5000 zł) podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o określonej ładowności jest zgodne z Konstytucją. Ustawodawca miał także prawo określić, jaki dokument służy ustaleniu, czy dany pojazd spełnia ustawowy warunek skorzystania z odliczenia w pełnej wysokości. Za zgodny z Konstytucją został uznany także artykuł ograniczający prawo do odliczenia VAT przy zakupie nabywanych przez podatnika VAT paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu.
      • 12.09.2006Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień spółki a obowiązek zapłaty pcc
       Pytanie: Spółka z o.o. podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień spółki, bez zmiany umowy spółki. Udziały w podwyższonym kapitale w całości objął i pokrył wspólnik. Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
       • 11.09.2006Zwrot podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji
        19 września 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zwrotu podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności, że przepis art. 86 ust. 3 i ust. 5 ustaw y z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim ogranicza podatnikom VAT możliwość zwrotu różnicy oraz obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupem:
        • 28.08.2006Ochrona danych osobowych
         Ochrona danych osobowych, nie tylko w Polsce, ale też i w skali międzynarodowej, jest bardzo młodą dziedziną prawa. Problematyka ta, w ramach dostosowywania naszego ustawodawstwa do wymogów unijnych, uregulowana została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
         • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
          W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
          • 26.07.2006Zaciągnięcie kredytu na potrzeby prowadzonej firmy bez zgody małżonka
           Przedsiębiorca, chcący zaciągnąć kredyt na potrzeby prowadzonej firmy, nie musi uzyskiwać na to zgody swojego małżonka. Sytuacja taka nie jest jednak całkiem obojętna z punktu widzenia majątkowych stosunków małżeńskich. Jak zatem przedstawia się, w przypadku braku tej zgody, kwestia odpowiedzialności majątkiem wspólnym, w jakim zakresie będzie on mógł zostać objęty egzekucją prowadzoną przez bank w razie niespłacenia kredytu? Poniżej postaramy się wyjaśnić te kwestie
           • 19.07.2006Ulga rehabilitacyjna - używanie samochodu osobowego na potrzeby osoby niepełnosprawnej
            Pytanie podatnika: Czy podatnikowi, który ma na utrzymaniu dorosłą, niepełnosprawną córkę, którą wozi swoim samochodem osobowym na badania lekarskie, badania diagnostyczne, na pogotowie ratunkowe oraz odbiera z różnych miejsc w których córka miała atak choroby, przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna?
            • 29.06.2006Sprzedaż samochodu firmowego a limit sprzedaży zwolnionej z VAT
             Jestem użytkownikiem samochodu osobowego, który kupiłem w poprzednim roku na firmę. Samochód był uzywany i kupiłem go w komisie. Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty. Teraz chcę wymienić samochód (sprzedać obecny i kupić inny). Czy kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu wpłynie na mój limit VAT? Trochę mnie to niepokoi, ponieważ gdyby tak było, musiałbym chyba zacząć płacić VAT.
             • 25.06.2006Nowy mechanizm wyszukiwania na podatki.biz
              Z przyjemnością informuję, że oddajemy dzisiaj do Państwa dyspozycji nowy mechanizm wyszukiwania na witrynie podatki.biz. Wyszukiwanie proste (o którym za chwilę) dostępne jest u góry większości stron www.podatki.biz. Tutaj natomiast znajduje się dedykowana wyszukiwaniu strona (zachęcam do dodania jej do ulubionych), na której można wybrać wyszukiwanie zaawansowane.
              • 19.06.2006Ekwiwalent za używanie samochodu dla pracownika obcokrajowca
               Pytanie podatnika: Czy wypłata pracownikowi, będącemu obywatelem belgijskim i zamieszkałemu w Belgii ekwiwalentu za używanie samochodu osobowego dla potrzeb służbowych, zgodnego z obowiązującą w Belgii stawką, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
               • 07.06.2006Deklaracja VAT
                W przypadku podatku VAT obowiązuje zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. Zgodnie z art. 99 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535) podatnicy VAT zobowiązani są co do zasady składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25-ego dnia miesiąca, następującego po każdym kolejnym miesiącu.
                • 05.06.2006Wiele hałasu o nic?
                 Przebrzmiały dawno echa konferencji prasowych, na których hucznie zapowiadano zmiany w podatkach, zmierzające do polepszenia warunków podatkowych dla wszystkich. Projekt zmian, który dzisiaj trafi pod obrady Rady Ministrów jest w stosunku do zapowiadanych zmian projektem kadłubowym. I oznacza faktyczne podniesienie podatków dla wielu grup podatników.
                 • 31.05.2006Kontrola ZUS w firmie
                  Wizyta kontrolerów w firmie budzi często przerażenie. Jeśli jednak znamy swoje prawa i nie będziemy bierni, możemy wiele zrobić, by konsekwencje ewentualnych błędów były jak najmniejsze.
                  • 24.05.2006Przejęcie i połączenie spółek osobowych
                   Unormowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych zawierają regulacje połączeń podmiotów zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Spółki osobowe mogą łączyć się między sobą, jak i ze spółkami kapitałowymi.
                   • 24.05.2006Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
                    Pytanie podatnika: Jakie są konsekwencje podatkowe z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej? Czy podlegają opodatkowaniu przychody (dochody) z tytułu wypłaty udziału kapitałowego przysługującego wspólnikowi?
                    • 22.05.2006Instalacja gazowa w samochodzie – amortyzować czy do KUP?
                     Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory rozliczałem używanie prywatnego samochodu osobowego na podstawie "kilometrówki", teraz postanowiłem wprowadzić go do EŚT i amortyzować. Ponieważ samochód jest używany, przyjąłem stawkę 40% (czyli amortyzuję przez 30 miesięcy). Koszt samochodu ustaliłem na 4.500 zł. I teraz mam problem, zamontowałem do niego instalację gazową (koszt 1.700 zł brutto, ok. 1.400 zł netto) już po tym, jak samochód wpisałem do EŚT. Dodatkowo zastanawiam się nad wymianą niektórych elementów (łączny koszt nowych elementów to około 2.500 zł netto, a z instalacją razem 3.900 zł). Czy te wydatki będą stanowić jednorazowo koszt uzyskania przychodu?
                     • 22.05.2006Opodatkowanie pcc czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
                      Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników do spółki cywilnej.
                      • 15.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (2)
                       Omawiając skutki podatkowe połączenia spółek kapitałowych, nie można pominąć kwestii amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                       • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
                        Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
                        • 10.05.2006Samochód wykupiony po zakończeniu leasingu
                         Jestem właścicielem firmy, która obecnie korzysta z leasingu samochodu osobowego. Wkrótce umowa się zakończy, samochód zostanie wykupiony i przejdzie na moją własność. Faktura sprzedaży będzie wystawiona na firmę, a cena wykupu to 12 000 zł netto. Leasing jest tzw. leasingiem operacyjnym (raty wpisywałem w całości koszty i nie amortyzowałem samochodu podczas trwania umowy). Proszę o odpowiedź na następujące pytania.
                         • 08.05.2006Przyjęcie roku podatkowego zgodnego z rokiem obrotowym po przekształceniu spółki osobowej w spółkę z o.o.
                          Pytanie podatnika: Czy spółka z o.o. może przyjąć dla celów podatku dochodowego rok podatkowy zgodny z rokiem obrotowym, to jest okres od 30.12.2005 r. do 31.12.2006 r.?
                          • 24.04.2006Atrakcyjna oferta ubezpieczeń OC biur rachunkowych już dostępna
                           Kilka dni temu zapowiadaliśmy ponowne uruchomienie mechanizmu, umożliwiającego Użytkownikom podatki.biz zawarcie – na atrakcyjnych warunkach - umowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych. W chwili obecnej usługa ta jest już dostępna. Nowa propozycja zachowuje prostotę obsługi, oferując jednocześnie dodatkową specjalną żniżkę przeznaczoną dla naszych Użytkowników.
                           • 23.04.2006Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarów i usług (2)
                            W artykule z dnia 10 marca 2006 r., zamieszczonym na łamach serwisu podatki.biz, omówiono wstępne zagadnienia zawiązane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług umowy leasingu, które pozwalają prawidłowo zaliczyć daną umowę leasingu bądź to do kategorii czynności o charakterze dostawy towarów, bądź to do kategorii czynności o charakterze świadczenia usług. Dokonanie powyższej kwalifikacji pozwala na prawidłowe określenie miejsca świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. W poniższym artykule zostaną przedstawione pozostałe zagadnienia dotyczące opodatkowania umowy leasingu podatkiem od towarów i usług. W szczególności zajmiemy się takimi zagadnieniami jak:
                            • 10.04.2006Zmiana formy prawnej a kontynuacja metody amortyzacji
                             Pytanie podatnika: Ustalenie stawek amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
                             • 06.04.2006Odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych prawa handlowego – podobieństwa i różnice
                              Do spółek osobowych prawa handlowego zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo – akcyjną. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, co w praktyce oznacza, iż nie są one odrębnymi od wspólników podmiotami. Majątek spółek osobowych stanowi wspólny majątek wspólników, zaś za zobowiązania tychże spółek odpowiedzialność ponoszą ich wspólnicy, co stanowi jedną z zasadniczych różnic pomiędzy spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółką akcyjną.
                              • 06.04.2006Zakup samochodu osobowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                               Pytanie podatnika: Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki na zakup samochodu osobowego?
                               • 06.04.2006Ulga rehabilitacyjna i częściowa niezdolność do pracy
                                Pytanie: Czy posiadając orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogę odliczać od podatku dochodowego koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? Zaznaczę, że przez 8 miesięcy dojeżdżałem na zabiegi własnym samochodem, natomiast przez resztę miesięcy samochodem znajomego (umowa użyczenia).
                                • 05.04.2006Wniesienie do spółki cywilnej elementów majątku drugiej firmy a zmiana formy prowadzenia działalności
                                 Pytanie podatnika: Ustalenie wartości początkowej dla towarów, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, a wykorzystywanych wcześniej w działalności prowadzonej indywidualnie.
                                 • 04.04.2006Nazwisko właściciela w nazwie firmy
                                  Pytanie: Jakie przepisy regulują kwestię prawidłowej nazwy firmy w działalności 1-osobowej oraz treści pieczątki firmy? Czy konieczne jest w nazwie firmy nazwisko właściciela?
                                  • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (1)
                                   Część zaproponowanych przez MF zmian jest korzystna dla podatników. Oto one:
                                   • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
                                    Niestety - zmian nie postanowiono finansować oszczędnościami. Zmiany korzystne dla podatników sfinansują sami podatnicy - niestety, obciążenia nie zostały zaplanowane równomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatników niekorzystnych.
                                    • 31.03.2006Powraca nowe
                                     Zakończyła się konferencja prasowa w Ministerstwie Finansów. Piszę ten tekst przed analizą konkretnych projektów ustaw — swoje wrażenia opieram na informacjach, przekazanych przez Panią Minister Finansów i jej podwładnych. I wrażenia te są dalekie od pozytywnych.
                                     • 15.03.2006Interpelacja nr 297 do ministra finansów w sprawie niezgodnego z prawem pobierania podatku akcyzowego na samochody osobowe importowane z państw UE
                                      Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. wprowadzone zostały nowe stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe. Stawki podatku akcyzowego zostały podniesione z 6,4% do 65%. Tak drastyczna podwyżka była sprzeczna z konstytucyjnymi zasadami państwa prawa, zdrowym rozsądkiem i prawem UE. Z unijnej zasady swobodnego przepływu towarów wynika zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu samochodami. Ponadto absolutnie podstawową regułą prawa wspólnotowego jest zakaz dyskryminacji podatkowej. Dyskryminujące traktowanie pod względem podatkowym używanych samochodów sprowadzanych z krajów UE narusza prawo wspólnotowe, według którego Polska powinna się wstrzymać od stosowania jakichkolwiek praktyk o wewnętrznym charakterze fiskalnym, powodujących pośrednio lub bezpośrednio dyskryminację między własnymi produktami a podobnymi pochodzącymi z UE.
                                      • 15.03.2006Transakcje pomiędzy małżonkami i koszt uzyskania przychodów
                                       Prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą, podobnie jak moja małżonka (ma inną firmę). Chciałbym w firmie małżonki zamówić wykonanie usługi dla mojej firmy, jednym z wykonawców usługi będzie żona. Czy wartość tej usługi będzie dla mnie stanowić koszt uzyskania przychodu?
                                       • 14.03.2006Interpelacja nr 245 do ministra finansów w sprawie obowiązującego terminu składania deklaracji w urzędach celnych przez podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, niezarejestrowanych na terytorium kraju
                                        Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 257 z 2004 r.) nakłada na podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej we właściwym urzędzie celnym w terminie 5 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego. Termin ten wydaje się być zbyt krótki, biorąc pod uwagę, że liczy się on od dnia nabycia samochodu, a nie od daty przekroczenia granicy. Co więcej, nabywca jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego dokumentów. Efekt jest taki, że większość osób - nabywców samochodów za granicą nie jest w stanie złożyć deklaracji w wymaganym terminie.
                                        • 21.02.2006Rozdzielność majątkowa i wartość pracy małżonka jako koszt uzyskania przychodu
                                         Posiadam z mężem rozdzielność majątkową (intercyza) i nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego. Czy w związku z tym mogę zaksięgować wartość pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu?
                                         • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                          W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                          • 01.02.2006Połączenie się podatników i problem sukcesji podatkowej
                                           Łączenie się podatników jest częstym sposobem na rozwijanie działalności. Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych (w odniesieniu do praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym) oraz do Ordynacji podatkowej zasady sukcesji uniwersalnej stał się on dogodny z punktu widzenia organizacyjnego a także korzystny ekonomicznie. W artykule poniższym, po ogólnym zaprezentowaniu zasad łączenia się spółek oraz wyjaśnieniu pojęcia sukcesji uniwersalnej, przedstawione zostaną konsekwencje podatkowe połączeń.
                                           • 01.02.2006Umowa użyczenia samochodu i podatek od czynności cywilnoprawnych
                                            Czy powinienem zgłosić do urzędu skarbowego fakt zawarcia z siostrą nieodpłatnej umowy użyczenia samochodu osobowego używanego przeze mnie do działalności mojej firmy?
                                            • 31.01.2006Interpretacja EI/400-4/55/05 z dnia 21.09.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
                                             Pytanie podatnika: Podatnik prosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zmiany wspólników w spółce jawnej i konsekwencji z tym związanych w zakresie zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
                                             • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
                                              Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
                                              • 17.01.2006Bez dokumentów i ewidencji nie będzie kosztu.
                                               Kiedy używasz w firmie samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych musisz pamiętać o kilku rzeczach, aby wydatki na jego eksploatację zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dobra wiadomość – samochód nie musi być Twoją własnością. Może to być samochód wynajęty, wydzierżawiony lub używany na zasadzie użyczenia. Może to też być samochód stanowiący współwłasność – i nie ma znaczenia w jakim stopniu używający jest jego właścicielem. Wiadomość nieco gorsza - nie wystarczy dokumentowanie wydatków prawidłowymi dowodami księgowymi. Trzeba jeszcze systematycznie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.
                                               • 17.01.2006Samochód wprowadzony do ewidencji - amortyzacja nie zawsze w koszt uzyskania przychodu
                                                Zakup samochodu osobowego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją samochodu – oczywiście o ile pozostają one w związku z uzyskiwanymi przychodami. Są jednak sytuacje, w których amortyzacji samochodu nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
                                                • 17.01.2006Samochód w ewidencji środków trwałych - współwłasność małżonków
                                                 Pytanie: Jesteśmy z żoną współwłaścicielami samochodu osobowego. Otworzyłem niedawno działalność gospodarczą i mam pytanie - czy mogę ten samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych? Czy będę go mógł amortyzować?
                                                 • 17.01.2006Sprzedaż samochodu przedsiębiorcy – VAT, podatek dochodowy i podatek od czynności cywilno-prawnych
                                                  Praktyka gospodarcza pokazuje, iż trudno jest prowadzić działalność gospodarczą w większych rozmiarach bez posiadania samochodów. Zazwyczaj pojazdy nabywane przez przedsiębiorców zaliczane są do środków trwałych i ujmowane w stosownej ewidencji i dlatego też niniejszy artykuł poświecony jest zagadnieniom związanym z samochodami będącymi środkami trwałymi. Należy bowiem wiedzieć, iż skutki podatkowe wywołuje nie tylko codzienne używanie samochodu (np. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na naprawy i paliwo), ale również sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] . [ 40 ] . [ 41 ] następna strona »