Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 25.01.2008Rekordowy eksport przemysu motoryzacyjnego
  W padzierniku ubiegego roku warto eksportu polskiego przemysu motoryzacyjnego osigna nienotowan dotd warto 1,63 mld euro. Uzyskany wynik by o ponad jedn pit wyszy od osignitego w analogiczny miesicu 2006 r. – poinformowaa Polska Izba Motoryzacji (PIM)
  • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga z tytuu wydatkw na cele rehabilitacyjne oraz wydatkw zwizanych z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych
   Najliczniejsz grup moliwych do wykorzystania odlicze od dochodu stanowi ulgi, ktrych zadaniem jest czciowe choby zrekompensowanie osobom niepenosprawnym dodatkowych wydatkw, ktre ponosz w zwizku ze swoimi dolegliwociami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniy si od poprzedniego roku.
   • 25.01.2008Warto pocztkowa rodka trwaego
    Pytanie podatnika: Czy jest zgodne z prawem kontynuowanie amortyzacji wg zasad przyjtych przez ma Podatniczki?
    • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura tylko dla jednego maonka
     Pytanie: Czy faktura wystawiona na imi jednego z maonkw daje prawo do skorzystania z ulgi na internet rwnie drugiemu maonkowi?
     • 24.01.2008Rozliczenie roczne - Odliczenie wydatkw na Internet
      Coraz wicej osb w Polsce korzysta z internetu nie tylko w miejscu pracy, ale rwnie w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, e ulga dotyczca odliczenia wydatkw na Internet bdzie w tym roku bardzo czsto wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisw dotyczcych zasad korzystania z ulgi przez ostatnie dwa lata pojawio si mnstwo wtpliwoci. Cz z nich wyjaniamy bezporednio w tekcie poniej, a zamiast odpowiedzi na zadawane pytania wybralimy z naszej bazy interpretacji izb i urzedw skarbowych postanowienia w sprawach, ktre najczciej pojawiay si w listach do naszej redakcji (publikujemy je w formie osobnych materiaw).
      • 23.01.2008Sprzeda udziaw w sp. z o.o. przez spk komandytow
       Pytanie podatnika: Podatnik posiada udziay w spce z ograniczona odpowiedzialnoci. Przedmiotowe udziay zostan wniesione do Spki komandytowej, a strona bdzie w tej Spce komandytariuszem. Czy sprzeda udziaw objtych przez spk komandytow spowoduje powstanie obowizku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych oraz w jaki sposb ustali ewentualny koszt uzyskania przychodu w zwizku ze sprzeda udziaw?
       • 22.01.2008Broszura informacyjna do zacznika PIT/O
        Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych. Zacznik PIT/O naley wypenia rwnoczenie z zeznaniem.
        • 15.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Rne stawki VAT dla rnych czci nieruchomoci?
         Zaskaron decyzj z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmwi zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzdu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisw prawa podatkowego.
         • 11.01.2008Produkcja samochodw w Polsce wzrosa o blisko 22 proc.
          W 2007 roku wyprodukowano w Polsce prawie 870 tysicy sztuk samochodw osobowych i dostawczych. To oznacza wzrost o ponad 1/5 w stosunku do roku 2006 – poinformowa Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
          • 02.01.2008Parametry 2008 r.
           1 stycznia kadego roku to data, w ktrej wchodzi w ycie najwicej zmian przepisw, zwaszcza w ustawach podatkowych. Na szczcie, w przeciwiestwie do poprzednich lat, tegoroczne zmiany s do nieliczne. Poniej prezentujemy wykaz limitw, kwot granicznych i innych wanych parametrw obowizujcych w 2008 r.:
           • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Przeksztacenie spki z o.o. w spk komandytow lub komandytowo-akcyjn
            Pytanie: Jakie skutki w podatku dochodowym od osb fizycznych dla wsplnikw nowo powstaych spek wywouje przeksztacenie spki z o.o. w spk komandytow lub komandytowo-akcyjn?
            • 18.12.2007Wystpienie wsplnika ze spki jawnej a podatek dochodowy
             Pytanie podatnika: Czy w przypadku wystpienia Podatnika ze spki i otrzymania udziau kapitaowego, cz tego udziau przekraczajca warto wniesionego do spki wkadu bdzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osb fizycznych jako przychd z praw majtkowych?
             • 13.12.2007Sukcesja podatkowa (2) - Nastpstwo prawne przy czeniu si i podziale osb prawnych
              Nastpstwo prawne zwizane z czeniem si, w wyniku ktrego powstaje nowa osoba prawna zostao uregulowane w art. 93 Ordynacji Podatkowej (dalej: Ordynacji), zgodnie z ktrym osoba prawna zawizana (powstaa) w wyniku czenia si osb prawnych, osobowych spek handlowych, osobowych i kapitaowych spek handlowych wstpuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowizki kadej z czcych si osb lub spek. Przepis powyszy stosuje si odpowiednio do osoby prawnej czcej si przez przejcie innej osoby prawnej (osb prawnych) a take osobowej spki handlowej (osobowych spek handlowych).
              • 11.12.2007Sukcesja podatkowa (1)
               Nastpstwo prawne polega na wejciu w prawa i obowizki poprzednika prawnego, a dotyczy sytuacji kiedy ustaje byt prawny podatnika, a zatem podatnik przestaje istnie jako podmiot prawa. Zwizane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi okrelanymi jako: przeksztacenie, poczenie, podzia, a take komercjalizacja i prywatyzacja przedsibiorstw pastwowych.
               • 29.11.2007Orzecznictwo — Rozszerzenie ogranicze w odliczaniu VAT przy zakupie samochodw niezgodne z prawem UE
                Pismem z dnia 17 lipca 2006 r. I, sp. z o. o. zoya wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie moliwoci odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentujcej zakup, dla celw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, samochodu osobowego.
                • 26.11.2007Odpoczynek dobowy kierowcy
                 Pytanie: Czy odpoczynek dobowy kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o prac, w stosunku do ktrego nie stosujemy przepisw rozporzdzenia UE moemy podzieli?  
                 • 23.11.2007Naprawa powypadkowa leasingowanego samochodu
                  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarw i usug w zakresie moliwoci odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczcych samochodu osobowego uytkowanego na podstawie umowy leasingu.
                  • 23.11.2007Owiadczenie kierowcy o zatrudnieniu w innym miejscu
                   Pytanie: Czy od kadego zatrudnionego na podstawie umowy o prac kierowcy mog domaga si owiadczenia o pozostawaniu lub nie w innym zatrudnieniu?
                   • 13.11.2007Zmiany w radzie KRUS
                    Z kocem roku upywa trzyletnia kadencja Rady Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw, dziaajcej przy KRUS. Do 30 listopada przyjmowane s kandydatury na nowych jej czonkw.
                    • 12.11.2007VAT — problemy z waciwoci miejscow
                     Interpelacja nr 9083 do ministra finansw w sprawie stosowania przepisw ustawy o podatku od towarw i usug
                     • 08.11.2007Wynagrodzenie i skadki ZUS maonka wsplnika jako koszt uzyskania przychodw
                      Pytanie podatnika: Czy istnieje moliwo zaliczenia do kosztw uzyskania przychodu wynagrodzenia pracownika bdcego wspmaonkiem jednego ze wsplnikw?
                      • 29.10.2007Samozatrudnienie — Zamiast definicji zaostrzenie sankcji
                       Interpelacja nr 5801 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie samozatrudnienia
                       • 24.10.2007Czas pracy kierowcw - wiele rnych przepisw
                        Pytanie: Jakie przepisy odnonie czasu pracy stosujemy w stosunku do kierowcy samochodu osobowego zatrudnionego na podstawie umowy o prac przez stowarzyszenie zajmujce si dziaalnoci charytatywn?
                        • 24.10.2007Hurtowy zakup paliwa do maszyn a odliczenie podatku VAT
                         Pytanie podatnika: Czy mona odliczy podatek VAT z faktur dokumentujcych hurtowy zakup paliwa do samochodw ciarowych i maszyn budowlanych (wlewanego bezporednio do zbiornika), niezawierajcych numerw rejestracyjnych pojazdw tankujcych z tych zbiornikw?
                         • 23.10.2007Sprzeda prywatnego samochodu wykorzystywanego w dziaalnoci
                          Czy sprzeda prywatnego samochodu wykorzystywanego w dziaalnoci generuje przychd z dziaalnoci czy z tytuu odpatnego zbycia innych rzeczy?
                          • 11.10.2007Fiskus - Nie ma problemu odliczania VAT przy leasingu samochodw
                           Interpelacja nr 8513 do ministra finansw w sprawie ogranicze w odliczaniu podatku VAT przy zakupie lub leasingu samochodw osobowych
                           • 10.10.2007BCC: Wady i zalety projektu ustawy o KAS
                            Krok w dobrym kierunku – tak Business Centre Club ocenia projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W wyniku nowej regulacji znikn urzdy oraz izby skarbowe i celne, a w ich miejsce powstan wsplne dla dotychczas oddzielnych sub urzdy i izby administracji skarbowej - planuje Ministerstwo Finansw.
                            • 09.10.2007Amortyzacja jednorazowa w spce jawnej
                             Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw w kol. 14 maj prawo zaliczy odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciarowego w miesicu czerwcu 2007 r. do kosztw uzyskania przychodu?
                             • 05.10.2007Wystpienie wsplnika ze spki
                              Pytanie podatnika: 1. Powstaa nadwyka w majtku spki powyej wniesionych udziaw pochodzi z przyrostu majtku spki, ktry by wytwarzany sukcesywnie przez lata dziaalnoci spki i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych. Poniewa spka cywilna nie posiada osobowoci prawnej (nie jest patnikiem podatku dochodowego od osb fizycznych od osignitego przez ni dochodu) patnikami podatku dochodowego od osb fizycznych s poszczeglni wsplnicy od ich dochodw z udziau w spce. Czyli dochody podatnika z tytuu udziau w spce byy sukcesywnie opodatkowane podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                              • 01.10.2007Dowz niepenosprawnego dziecka na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
                               Pytanie podatnika: Czy maonkowie uywajc samochodu osobowego, stanowicego wspwasno maonkw, do przewozu niepenosprawnego syna na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne posiadaj jeden czy dwa limity odliczenia?
                               • 28.09.2007Przekazanie przedsibiorstwa do spki osobowej nie podlega opodatkowaniu VAT
                                Pytanie podatnika: Czy powstanie obowizek sporzdzania korekty podatku naliczonego przy zakupie towarw i materiaw, ktre zostan wydane w ramach czynnoci niepodlegajcej opodatkowaniu?
                                • 25.09.2007Orzecznictwo — Zwolnienie wydatkw na cele statutowe
                                 Wyrokiem z dnia 7 padziernika 2004 r. sygn. akt SA/Sz 2837/02 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Niezalenego Samorzdnego Zwizku Zawodowego Pracownikw Zespou E w N na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 listopada 2002 r. nr PB.1.23-4218/823- 86/2002 w przedmiocie podatku dochodowego od osb prawnych za 2001 r.
                                 • 20.09.2007Zasady postpowania z dokumentami pacowymi – troch historii i stan obecny
                                  Interpelacja nr 7023 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw pozwalajcych na niszczenie dokumentw pacowych
                                  • 16.09.2007Orzecznictwo — Transakcje uznane za fikcyjne — odliczenie VAT niemoliwe
                                   Zaskaronym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Spki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarw i usug za grudzie 2001 r.
                                   • 13.09.2007Jak ustali warto pocztkow samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym
                                    Istot umowy leasingu operacyjnego jest to, e leasingobiorca za odpatnoci uywa towaru stanowicego wasno leasingodawcy. Form wynagrodzenia za prawo do uywania przedmiotu leasingu jest czynsz (rata). Umowa leasingu operacyjnego obok swej istoty zawiera jeszcze regulacje dotyczce opcji wykupu przedmiotu leasingu. Regulacje te zawarte s w oglnych warunkach umowy. Uregulowania prawne dopuszczaj moliwo przeniesienia przez leasingodawc (finansujcego) na korzystajcego, po upywie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego, wasnoci rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, bdcych przedmiotem zawartej umowy leasingu. Mowa tu o tzw. opcji wykupu, ktra z punktu widzenia prawa podatkowego po stronie nabywcy rodka trwaego wywouje skutki podobne do zakupu nowego rodka trwaego. Podkreli jednak naley, e po zakoczeniu waciwej umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma jedynie moliwo nabycia przedmiotu umowy leasingu. Opcja wykupu nie jest obowizkowa, jest jedynie propozycj leasingodawcy dla leasingobiorcy, a to oznacza, e leasingobiorca moe, ale nie musi z niej skorzysta.
                                    • 11.09.2007Zakup samochodu przez osob niepenosprawn
                                     Pytanie podatnika: Czy nabycie przez osob niepenosprawn samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku od czynnoci cywilnoprawnych, jeli samochd ten bdzie rwnie wykorzystywany do prowadzonej przez nabywc — w firmie jednoosobowej — dziaalnoci gospodarczej?
                                     • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansw jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
                                      Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomidzy podmiotami powizanymi (1) kapitaowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym take: (3) majtkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze wzgldu na stosunek pracy. Dostawy i wiadczenia pomidzy podmiotami powizanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotycz wszelkich rodzajw aktywnoci gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, wiadczenia usug, finansowania dziaalnoci przedsibiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.
                                      • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
                                       Prawo zobowizaniowe dopuszcza moliwo zmiany podmiotw w zobowizaniu, przy czym zmiana moe dotyczy zarwno osoby wierzyciela, jak i osoby dunika. Przepisy prawa zobowizaniowego dopuszczaj moliwo zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelnoci (cesji) i w drodze wstpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelnoci uregulowane s Ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umow, na mocy ktrej dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoj wierzytelno na osob trzeci, bdc nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguy umowa ta moe by wykonywana bez zgody dunika, niemniej dunik powinien by zawiadomiony o cesji, aby mg przekazywa wiadczenie do rk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelnoci na cesjonariusza przechodz wszelkie prawa i obowizki z ni zwizane. Cesja moe by zastosowana rwnie w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystajcy ma prawo scedowa prawa i obowizki wynikajce z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowizkw wynikajcych z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
                                       • 03.09.2007wiadczenie rehabilitacyjne i zawieszenie dziaalnoci gospodarczej
                                        Pytanie podatnika: Czy przyznanie wiadczenia rehabilitacyjnego przez ZUS uprawnia do zgoszenia przerwy w dziaalnoci gospodarczej i skorzystania z odpisw podatku w formie karty podatkowej o ktrych mowa w art. 34 ustawy?
                                        • 21.08.2007Uyczenie samochodu od rodziny dla celw dziaalnoci gospodarczej
                                         Pytanie: Czy przychd z nieodpatnego uyczenia samochodu dla celw dziaalnoci gospodarczej od czonka rodziny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy wydatki zwizane z jego uywaniem mog stanowi koszty uzyskania przychodw?
                                         • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                                          W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytuu uywania samochodw osobowych, ktre nie s rodkami trwaymi ani nie s uytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowi kosztu uzyskania przychodw.
                                          • 08.08.2007Walka z praniem pienidzy bdzie zaostrzona
                                           Ministerstwo Finansw opublikowao projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziaaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoci majtkowych pochodzcych z nielegalnych lub nieujawnionych rde oraz o przeciwdziaaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny.
                                           • 02.08.2007Ulga dla osb niepenosprawnych — danie dowodu na poniesienie wydatku nie jest bezprawne
                                            Interpelacja nr 7890 do ministra finansw w sprawie bezprawnych i raco sprzecznych z ustaw dziaa urzdw skarbowych dajcych od osb niewidomych i osb ciko niepenosprawnych ruchowo dokumentowania wydatkw na cele rehabilitacyjne oraz zwizanych z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, w wietle art. 26 ust. 1 pkt 6 i 7c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.).
                                            • 01.08.2007Przeniesienie praw i obowizkw wynikajcych z umw leasingu operacyjnego
                                             Pytanie podatnika: dot. skutkw podatkowych cesji umowy leasingu.
                                             • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                                              Wykorzystywanie samochodw w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wie si z ryzykiem wypadkw komunikacyjnych, strat wynikajcych z kradziey, likwidacji na skutek utraty przydatnoci gospodarczej w wyniku zdarze losowych. Wszystkie z tych zdarze prowadz do powstania finansowych strat w majtku firmy. Nie zawsze jednak straty te bd mogy znale odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W zwizku z faktem, e niejednokrotnie straty zwizane z uytkowaniem samochodu w firmie s bardzo kosztowne, warto by przedsibiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarwno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka uytkowania samochodu w dziaalnoci gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                                              • 30.07.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz VI
                                               Dokumentowanie wydatkw podlegajcych odliczeniu od dochodu – ulga na Internet, odsetkowa i nowe technologie  W myl art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pn. zm.) podstaw obliczenia podatku stanowi dochd pomniejszony m.in. o kwot wydatkw poniesionych przez podatnika z tytuu uytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) bdcym miejscem zamieszkania podatnika, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z. Odliczeniu podlegaj jednak tylko wydatki z tytuu uytkowania sieci Internet, zatem ulga ta nie obejmuje wydatkw na podczenie do sieci czy te na zakup urzdze umoliwiajcych korzystanie z Internetu. Prawo do ulgi przysuguje w zwizku z uytkowaniem Internetu w lokalu (budynku) bdcym miejscem zamieszkania podatnika. Zatem nie dotyczy opat za uytkowanie Internetu w lokalach uytkowych zajmowanych dla potrzeb prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
                                               • 26.07.2007Naprawa samochodu uywanego na dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
                                                Pytanie podatnika: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej moliwe jest odliczenie w zeznaniu podatkowym zakupu kanapy naronej tapicerowanej oraz kosztw napraw samochodu osobowego, ktrym dojeda si na niezbdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
                                                • 25.07.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz IV
                                                 Dokumentowanie wydatkw podlegajcych odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                                                 • 18.07.2007Opracowanie ZRP na temat poprawy jakoci regulacji prawnych
                                                  W ramach dziaa podjtych przez Komisj Trjstronn ds. Spoeczno-Gospodarczych Zwizek Rzemiosa Polskiego bierze udzia w pracach nad projektem Umowy Spoecznej „Gospodarka — Praca — Rodzina — Dialog”. Poniej przedstawiamy opracowany przez ZRP pakiet postulatw z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzcych do ograniczenia barier administracyjnych i poprawy otoczenia regulacyjnego dziaalnoci maych i rednich przedsibiorstw. Wprowadzenie ich w ycie wsparoby dziaalno przedsibiorstw, a w przypadku niektrych — zlikwidowaoby paszczyzn moliwych sporw z aparatem skarbowym, wynikajc z nieprecyzyjnych regulacji prawnych. Przedsibiorcom przywrcioby natomiast stabilizacj, tak potrzebn dla rozwijania dziaalnoci gospodarczej.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] . [ 40 ] . [ 41 ] . [ 42 ] nastpna strona »