Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

e-akta osobowe

 • 28.03.20081000 pytań o podatki – Zakup samochodu przez osobę niepełnosprawną
  Czy nabycie przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych?
  • 28.03.20081000 pytań o podatki – Opodatkowanie PCC umów kupna-sprzedaży samochodu osobowego
   Od jakiej umowy zakupu samochodu osobowego w kraju przez osobę prywatną należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
   • 19.03.2008Kierowcy na dodatkowym etacie i ich czas pracy
    Pytanie: Czy dodatkowy etat pracownika (zatrudnienie w innym zakładzie pracy) wpływa na kwestie związane z czasem pracy w moim zakładzie pracy?
    • 17.03.2008Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej
     Pytania podatnika: Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zwroty wkładu pieniężnego wniesionego do spółki oraz ratalna spłata 25% wartości majątku wspólnego spółki wychodzących wspólników? Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki cywilnej zawarte w aneksach?
     • 12.03.20081000 pytań o podatki – Katalog czynności podlegających PCC
      Jakie czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
      • 11.03.2008ZRP: Firmy zatrudniające 500 osób nie powinny być zaliczane do MSP
       Związek Rzemiosła Polskiego jest przeciwny pomysłowi zaliczenia do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) firm, które zatrudniają do 500 pracowników. To jedna z uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki w ramach  konsultacji projektu europejskiej karty małych przedsiębiorstw (Small Business Act).
       • 11.03.2008Ustawa o zwrocie nadpłaconej akcyzy
        Rząd przyjął projekt ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym, zapłaconym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia albo importu samochodu osobowego.
        • 10.03.2008Interpretacja ogólna prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
         Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
         • 06.03.2008Opłata wstępna w leasingu a koszty podatkowe
          Pytanie podatnika: Czy opłatę wstępną, płatną przed wydaniem przedmiotu leasingu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie jej poniesienia, czy powinno się ją rozliczyć stosownie do długości okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu? Czy kwota nieodliczonego podatku VAT od opłaty wstępnej należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie poniesienia, czy też należy ją uwzględnić w kosztach stosownie do długości okresu na jaki została zawarta umowa?
          • 04.03.2008Wykup samochodu osobowego od firmy leasingowej
           Pytanie podatnika: Czy mam prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego z faktury wykupu samochodu? Czy w przypadku sprzedaży samochodu w miesiącu jego wykupu można zastosować stawkę zwolnioną podatku?
           • 27.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wniosek o wydanie interpretacji złożony tuż przed zmianą przepisów
            ,,P.” Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie, pismem z dnia 9 listopada 2006 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako Ordynacja, zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa o VAT oraz ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) - dalej jako ustawa o pcc, a mianowicie czy pożyczka udzielona Spółce przez jej akcjonariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
            • 20.02.2008Eksport przemysłu motoryzacyjnego: Prawie 1,6 mld euro w listopadzie
             Polski przemysł motoryzacyjny wyeksportował w listopadzie ubiegłego roku wyroby o wartości blisko 1,6 mld zł – podała Polska Izba Motoryzacji. W ciągu jedenastu miesięcy 2007 r. eksport tej branży osiągnął wartość prawie 15 mld euro.
             • 12.02.2008Wzrost produkcji samochodów o ¼
              Jak poinformował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w styczniu bieżącego roku w Polsce zostało wyprodukowanych 87,2 tys. samochodów. W porównaniu ze styczniem 2007 oznacza to wzrost o ponad ¼.
              • 25.01.2008Rekordowy eksport przemysłu motoryzacyjnego
               W październiku ubiegłego roku wartość eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego osiągnęła nienotowaną dotąd wartość 1,63 mld euro. Uzyskany wynik był o ponad jedną piątą wyższy od osiągniętego w analogiczny miesiącu 2006 r. – poinformowała Polska Izba Motoryzacji (PIM)
               • 25.01.2008Rozliczenie roczne – Ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
                Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku.
                • 25.01.2008Wartość początkowa środka trwałego
                 Pytanie podatnika: Czy jest zgodne z prawem kontynuowanie amortyzacji wg zasad przyjętych przez męża Podatniczki?
                 • 24.01.2008Ulga internetowa – Faktura tylko dla jednego małżonka
                  Pytanie: Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu małżonkowi?
                  • 24.01.2008Rozliczenie roczne - Odliczenie wydatków na Internet
                   Coraz więcej osób w Polsce korzysta z internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na Internet będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie dwa lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości. Część z nich wyjaśniamy bezpośrednio w tekście poniżej, a zamiast odpowiedzi na zadawane pytania wybraliśmy z naszej bazy interpretacji izb i urzedów skarbowych postanowienia w sprawach, które najczęściej pojawiały się w listach do naszej redakcji (publikujemy je w formie osobnych materiałów).
                   • 23.01.2008Sprzedaż udziałów w sp. z o.o. przez spółkę komandytową
                    Pytanie podatnika: Podatnik posiada udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością. Przedmiotowe udziały zostaną wniesione do Spółki komandytowej, a strona będzie w tej Spółce komandytariuszem. Czy sprzedaż udziałów objętych przez spółkę komandytową spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w jaki sposób ustalić ewentualny koszt uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą udziałów?
                    • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/O
                     Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.
                     • 15.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Różne stawki VAT dla różnych części nieruchomości?
                      Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
                      • 11.01.2008Produkcja samochodów w Polsce wzrosła o blisko 22 proc.
                       W 2007 roku wyprodukowano w Polsce prawie 870 tysięcy sztuk samochodów osobowych i dostawczych. To oznacza wzrost o ponad 1/5 w stosunku do roku 2006 – poinformował Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
                       • 02.01.2008Parametry 2008 r.
                        1 stycznia każdego roku to data, w której wchodzi w życie najwięcej zmian przepisów, zwłaszcza w ustawach podatkowych. Na szczęście, w przeciwieństwie do poprzednich lat, tegoroczne zmiany są dość nieliczne. Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2008 r.:
                        • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną
                         Pytanie: Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych dla wspólników nowo powstałych spółek wywołuje przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną?
                         • 18.12.2007Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej a podatek dochodowy
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku wystąpienia Podatnika ze spółki i otrzymania udziału kapitałowego, część tego udziału przekraczająca wartość wniesionego do spółki wkładu będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych?
                          • 13.12.2007Sukcesja podatkowa (2) - Następstwo prawne przy łączeniu się i podziale osób prawnych
                           Następstwo prawne związane z łączeniem się, w wyniku którego powstaje nowa osoba prawna zostało uregulowane w art. 93 Ordynacji Podatkowej (dalej: Ordynacji), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) a także osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
                           • 11.12.2007Sukcesja podatkowa (1)
                            Następstwo prawne polega na wejściu w prawa i obowiązki poprzednika prawnego, a dotyczy sytuacji kiedy ustaje byt prawny podatnika, a zatem podatnik przestaje istnieć jako podmiot prawa. Związane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi określanymi jako: przekształcenie, połączenie, podział, a także komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.
                            • 29.11.2007Orzecznictwo — Rozszerzenie ograniczeń w odliczaniu VAT przy zakupie samochodów niezgodne z prawem UE
                             Pismem z dnia 17 lipca 2006 r. I, sp. z o. o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentującej zakup, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, samochodu osobowego.
                             • 26.11.2007Odpoczynek dobowy kierowcy
                              Pytanie: Czy odpoczynek dobowy kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w stosunku do którego nie stosujemy przepisów rozporządzenia UE możemy podzielić?  
                              • 23.11.2007Naprawa powypadkowa leasingowanego samochodu
                               Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu.
                               • 23.11.2007Oświadczenie kierowcy o zatrudnieniu w innym miejscu
                                Pytanie: Czy od każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę kierowcy mogę domagać się oświadczenia o pozostawaniu lub nie w innym zatrudnieniu?
                                • 13.11.2007Zmiany w radzie KRUS
                                 Z końcem roku upływa trzyletnia kadencja Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, działającej przy KRUS. Do 30 listopada przyjmowane są kandydatury na nowych jej członków.
                                 • 12.11.2007VAT — problemy z właściwością miejscową
                                  Interpelacja nr 9083 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
                                  • 08.11.2007Wynagrodzenie i składki ZUS małżonka wspólnika jako koszt uzyskania przychodów
                                   Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia pracownika będącego współmałżonkiem jednego ze wspólników?
                                   • 29.10.2007Samozatrudnienie — Zamiast definicji zaostrzenie sankcji
                                    Interpelacja nr 5801 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie samozatrudnienia
                                    • 24.10.2007Czas pracy kierowców - wiele różnych przepisów
                                     Pytanie: Jakie przepisy odnośnie czasu pracy stosujemy w stosunku do kierowcy samochodu osobowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie zajmujące się działalnością charytatywną?
                                     • 24.10.2007Hurtowy zakup paliwa do maszyn a odliczenie podatku VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy można odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących hurtowy zakup paliwa do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych (wlewanego bezpośrednio do zbiornika), niezawierających numerów rejestracyjnych pojazdów tankujących z tych zbiorników?
                                      • 23.10.2007Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności
                                       Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?
                                       • 11.10.2007Fiskus - Nie ma problemu odliczania VAT przy leasingu samochodów
                                        Interpelacja nr 8513 do ministra finansów w sprawie ograniczeń w odliczaniu podatku VAT przy zakupie lub leasingu samochodów osobowych
                                        • 10.10.2007BCC: Wady i zalety projektu ustawy o KAS
                                         Krok w dobrym kierunku – tak Business Centre Club ocenia projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W wyniku nowej regulacji znikną urzędy oraz izby skarbowe i celne, a w ich miejsce powstaną wspólne dla dotychczas oddzielnych służb urzędy i izby administracji skarbowej - planuje Ministerstwo Finansów.
                                         • 09.10.2007Amortyzacja jednorazowa w spółce jawnej
                                          Pytanie podatnika: Czy podatnicy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol. 14 mają prawo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w 100% od samochodu ciężarowego w miesiącu czerwcu 2007 r. do kosztów uzyskania przychodu?
                                          • 05.10.2007Wystąpienie wspólnika ze spółki
                                           Pytanie podatnika: 1. Powstała nadwyżka w majątku spółki powyżej wniesionych udziałów pochodzi z przyrostu majątku spółki, który był wytwarzany sukcesywnie przez lata działalności spółki i podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej (nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od osiągniętego przez nią dochodu) płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są poszczególni wspólnicy od ich dochodów z udziału w spółce. Czyli dochody podatnika z tytułu udziału w spółce były sukcesywnie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                           • 01.10.2007Dowóz niepełnosprawnego dziecka na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
                                            Pytanie podatnika: Czy małżonkowie używając samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność małżonków, do przewozu niepełnosprawnego syna na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne posiadają jeden czy dwa limity odliczenia?
                                            • 28.09.2007Przekazanie przedsiębiorstwa do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy powstanie obowiązek sporządzania korekty podatku naliczonego przy zakupie towarów i materiałów, które zostaną wydane w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu?
                                             • 25.09.2007Orzecznictwo — Zwolnienie wydatków na cele statutowe
                                              Wyrokiem z dnia 7 października 2004 r. sygn. akt SA/Sz 2837/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Zespołu E w N na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 listopada 2002 r. nr PB.1.23-4218/823- 86/2002 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.
                                              • 20.09.2007Zasady postępowania z dokumentami płacowymi – trochę historii i stan obecny
                                               Interpelacja nr 7023 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów pozwalających na niszczenie dokumentów płacowych
                                               • 16.09.2007Orzecznictwo — Transakcje uznane za fikcyjne — odliczenie VAT niemożliwe
                                                Zaskarżonym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r.
                                                • 13.09.2007Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym
                                                 Istotą umowy leasingu operacyjnego jest to, że leasingobiorca za odpłatnością używa towaru stanowiącego własność leasingodawcy. Formą wynagrodzenia za prawo do używania przedmiotu leasingu jest czynsz (rata). Umowa leasingu operacyjnego obok swej istoty zawiera jeszcze regulacje dotyczące opcji wykupu przedmiotu leasingu. Regulacje te zawarte są w ogólnych warunkach umowy. Uregulowania prawne dopuszczają możliwość przeniesienia przez leasingodawcę (finansującego) na korzystającego, po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego, własności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem zawartej umowy leasingu. Mowa tu o tzw. opcji wykupu, która z punktu widzenia prawa podatkowego po stronie nabywcy środka trwałego wywołuje skutki podobne do zakupu nowego środka trwałego. Podkreślić jednak należy, że po zakończeniu właściwej umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma jedynie możliwość nabycia przedmiotu umowy leasingu. Opcja wykupu nie jest obowiązkowa, jest jedynie propozycją leasingodawcy dla leasingobiorcy, a to oznacza, że leasingobiorca może, ale nie musi z niej skorzystać.
                                                 • 11.09.2007Zakup samochodu przez osobę niepełnosprawną
                                                  Pytanie podatnika: Czy nabycie przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli samochód ten będzie również wykorzystywany do prowadzonej przez nabywcę — w firmie jednoosobowej — działalności gospodarczej?
                                                  • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansów jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
                                                   Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (1) kapitałowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym także: (3) majątkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze względu na stosunek pracy. Dostawy i świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotyczą wszelkich rodzajów aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, świadczenia usług, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] . [ 40 ] . [ 41 ] . [ 42 ] ... [ 42 ] następna strona »