Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

E-akta pracownicze

 • 26.02.2015Stawki PIT nie powinny zależeć od źródła przychodu?
  Zapytanie nr 7811 do ministra finansów w sprawie zróżnicowania stawek podatku dochodowego
  • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
   Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
   • 23.02.2015Które branże są najbardziej atrakcyjne dla pracowników?
    Za najbardziej atrakcyjne branże do pracy Polacy uważają energetykę, motoryzację oraz surowce i paliwa – wynika z tegorocznej edycji badania pn. „Randstad Award”. Jak stwierdzili ankietowani, energetyka to sektor, w którym można liczyć na wysokie wynagrodzenia, benefity pracownicze oraz stabilność zatrudnienia.
    • 20.02.2015Które branże są najbardziej atrakcyjne dla pracowników?
     Za najbardziej atrakcyjne branże do pracy Polacy uważają energetykę, motoryzację oraz surowce i paliwa – wynika z tegorocznej edycji badania pn. „Randstad Award”. Jak stwierdzili ankietowani, energetyka to sektor, w którym można liczyć na wysokie wynagrodzenia, benefity pracownicze oraz stabilność zatrudnienia.
     • 12.02.2015Urlop wypoczynkowy dla pracownika w 2015 r.
      Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
      • 05.02.2015Czy umowa o pracę musi być na piśmie?
       Czy niepotwierdzenie umowy o pracę w formie pisemnej powoduje jej nieważność? Czy pracownik może przed sądem pracy powołać na świadków koleżanki i kolegów z pracy, którzy potwierdzą fakt wykonywania pracy? Czy pracodawca, który tak postępuje łamie prawo? Co powinien zrobić pracownik?
       • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
        Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
        • 19.01.2015Podatkowe skutki podziału przedsiębiorstwa
         Pytanie podatnika: Czy w związku z przejęciem działalności podstawowej w ramach podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
         • 19.01.2015Jak ustalać rozkład czasu pracy?
          Czy możliwe jest ustalenie rozkładu czasu pracy, zgodnie z którym w niektórych tygodniach pracownik będzie pracował sześć dni, a w innych tylko trzy lub cztery dni?
          • 14.01.2015Podatki 2015: Dowóz pracowników – zmiana przepisów
           Wielu pracodawców, chcąc zachęcić do pracy pracowników z miejscowości odległych od zakładu pracy, decyduje się na zapewnienie im transportu pracowniczego. Bardzo często transport ten odbywa się autobusami lub innymi środkami komunikacji samochodowej. Pracodawcy mieli jednak problem z prawidłowym rozliczeniem podatkowym takiego świadczenia. W szczególności problematyczne było, czy w takim przypadku po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy.
           • 13.01.2015Podatki 2015: Dowóz pracowników – zmiana przepisów
            Wielu pracodawców, chcąc zachęcić do pracy pracowników z miejscowości odległych od zakładu pracy, decyduje się na zapewnienie im transportu pracowniczego. Bardzo często transport ten odbywa się autobusami lub innymi środkami komunikacji samochodowej. Pracodawcy mieli jednak problem z prawidłowym rozliczeniem podatkowym takiego świadczenia. W szczególności problematyczne było, czy w takim przypadku po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy.
            • 24.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
             Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
             • 23.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
              • 17.12.2014Pomoc pracodawcy przy przeprowadzce a przychód pracownika
               Pytanie: Prawdopodobnie zdecydujemy się na pokrycie kosztów przeprowadzki pracownika (zatrudniony na umowę o pracę) z jego miejsca zamieszkania i aktualnego wykonywania pracy do siedziby spółki. Czy w sytuacji pokrycia ww. kosztów, koszty te można potraktować jako koszty przeniesienia służbowego, a w związku z tym zastosować art. 21 pkt 14 ustawy o PIT, dotyczący zwolnienia z opodatkowania kwoty do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie?
               • 16.12.2014Umowa zlecenia a prawo do urlopu
                Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                • 15.12.2014Umowa zlecenia a prawo do urlopu
                 Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                 • 09.12.2014Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych
                  Jednostki, które podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, zobowiązane są do dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów. Chodzi o przypadki, w których ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą innych okresów rozliczeniowych niż tych, w których zostały poniesione. Ma to zatem znaczenie zwłaszcza pod koniec roku bilansowego.
                  • 08.12.2014Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych
                   Jednostki, które podlegają przepisom ustawy o rachunkowości, zobowiązane są do dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów. Chodzi o przypadki, w których ponoszone w danym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą innych okresów rozliczeniowych niż tych, w których zostały poniesione. Ma to zatem znaczenie zwłaszcza pod koniec roku bilansowego.
                   • 21.11.2014Przedsiębiorcy apelują o reformę systemu podatkowego
                    Ułatwienie uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej, która byłaby oparta na zasadzie, że wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podatnika - to część rekomendacji dla rządu, przedstawionych w czwartek przez Konfederację Lewiatan.
                    • 20.11.2014Przedsiębiorcy apelują o reformę systemu podatkowego
                     Ułatwienie uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) oraz wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej, która byłaby oparta na zasadzie, że wątpliwości rozstrzyga się na korzyść podatnika – to część rekomendacji dla rządu, przedstawionych w czwartek przez Konfederację Lewiatan.
                     • 12.11.2014Skutki podatkowe wpływu pieniędzy na wspólne konto małżonków
                      Pytanie podatnika: Czy sam fakt przelania środków pieniężnych z konta żony Wnioskodawcy, na ich konto wspólne, czyli wniesienie majątku osobistego żony do majątku wspólnego małżonków (nie do majątku osobistego Wnioskodawcy) rodzi skutki w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                      • 10.11.2014Niepełny etat a wymiar urlopu wypoczynkowego
                       Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
                       • 27.10.2014Czy umowa o pracę musi być na piśmie?
                        Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Czy jednak niepotwierdzenie umowy o pracę w formie pisemnej powoduje jej nieważność? Czy pracownik może przed sądem pracy powołać na świadków koleżanki i kolegów z pracy, którzy potwierdzą fakt wykonywania pracy?
                        • 15.10.2014Umowa-zlecenie a ochrona wynagrodzenia przed egzekucją
                         Interpelacja nr 27204 do ministra sprawiedliwości w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących zajęć komorniczych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
                         • 14.10.2014Emerytury kapitałowe: Godne czy głodowe?
                          Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kapitałowej formuły obliczania świadczeń emerytalnych
                          • 13.10.2014Szczepienia pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
                           Jesień to czas, w którym wielu pracodawców decyduje się sfinansować swoim pracownikom szczepienia ochronne przeciwko grypie. Sprawdźmy, czy wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Jak należy je rozliczyć?
                           • 30.09.2014Składki ZUS wspólników spółek z o.o. – ważny wyrok TK
                            Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które dotyczą wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), są zgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził w ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzono, że kwestionowany przepis realizuje konstytucyjną gwarancję zabezpieczenia społecznego.
                            • 29.09.2014Składki ZUS wspólników spółek z o.o. – ważny wyrok TK
                             Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które dotyczą wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), są zgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził w ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzono, że kwestionowany przepis realizuje konstytucyjną gwarancję zabezpieczenia społecznego.
                             • 17.09.2014Podatki 2015: Prezydent podpisał ustawę ws. opodatkowania CFC
                              Z początkiem przyszłego roku wejdą w życie przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). Ustawę w tej sprawie podpisał we wtorek prezydent Bronisław Komorowski.
                              • 16.09.2014Polacy chcą ustawowych zapisów o minimalnej stawce godzinowej
                               Większość Polaków (74 proc.) jest za wprowadzeniem minimalnej stawki za godzinę pracy, która dotyczyłaby również zatrudnionych na podstawie umów zleceń – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Badani najczęściej wskazywali, że stawka powinna wynosić 15 zł.
                               • 16.09.2014Przepisy o ewidencjonowaniu czasu pracy do zmiany?
                                Interpelacja nr 26744 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia ewidencji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
                                • 16.09.2014Zwrot składek ZUS opłaconych przez pracowników a PIT-11 i PIT-40
                                 Pytanie podatnika: Czy wartość zwróconych spółce jako pracodawcy nienależnie uiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracowników oraz wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne, która nie pomniejszała zobowiązania podatkowego pracownika, powinna zostać doliczona pracownikom do dochodu ze stosunku pracy, opodatkowana i wykazana na druku PIT-11 (PIT-40)? Czy zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, w części w jakiej składka ta pomniejszała w latach wcześniejszych zobowiązanie podatkowe pracownika, powinien teraz powiększyć kwotę bieżącego zobowiązania podatkowego pracownika i wykazany na druku PIT-11 (PIT-40)?
                                 • 25.08.2014Czy trzeba poinformować pracodawcę o ciąży?
                                  Od dwóch miesięcy jestem w ciąży. Czy mam obowiązek poinformować o tym pracodawcę? Boję się, że gdy to zrobię, stracę pracę.
                                  • 18.08.2014Podwyżki podatków. Po cichu i tylnymi drzwiami
                                   Stawki podatku dochodowego od paru lat są na jednakowym poziomie. Wydawać się zatem może, że podatków płacimy tyle samo. Ustawodawca pozwala sobie jednak na coroczne podwyższanie podatku. Czyni to po cichu. Działa niejako z ukrycia. Podatnicy płacą natomiast coraz wyższy PIT.
                                   • 18.08.2014Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
                                    Zasadą, wyrażoną w art.152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
                                    • 25.07.2014WSA: Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie jest kosztem
                                     Z uzasadnienia: Nie można uznać, że przyjęcie przez skarżącą ciężaru finansowania tych składek, będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości związanych z błędną kwalifikacją jako działalność socjalna świadczeń na rzecz pracowników polegających na wydaniu bonów towarowych, służy uzyskiwaniu przez skarżącą jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających charakter przychodów. Koszty te nie służyły również zachowaniu ani zabezpieczeniu źródeł przychodów skarżącej. Wydatki te nie spełniają zatem jednej z podstawowych cech definiujących kategorię podatkową "kosztów uzyskania przychodów" - nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów ani w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
                                     • 24.07.2014Prawo pracy. Czy będzie pomoc dla przedsiębiorców?
                                      Interpelacja nr 26546 w sprawie niekorzystnych przepisów prawa pracy.
                                      • 10.07.2014Programy motywacyjne dla pracowników. Skutki podatkowe
                                       Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji „B” jest przychodem ze stosunku pracy lub innych źródeł? Czy też jest to przychód z kapitałów pieniężnych? Czy dochody związane z otrzymaniem akcji „B” będą podlegały opodatkowaniu dwukrotnie; pierwszy raz w momencie ich nieodpłatnego otrzymania i kolejny raz w momencie ich zbycia? Czy też dochód zrealizuje się jednokrotnie dopiero na etapie zbycia akcji spółki „B”?
                                       • 26.06.2014Polityka prorodzinna. Urlop dla ojca
                                        Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem. Pracodawca nie może odmówić ojcu udzielenia urlopu na wychowanie dziecka, nie może go również zwolnić w trakcie trwania urlopu.
                                        • 23.06.2014Zmiany w Kodeksie pracy: Minimalna płaca godzinowa
                                         Interpelacja nr 25522 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej
                                         • 16.06.2014Poczęstunek dla pracowników i kontrahentów a VAT
                                          Przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony przy nabyciu artykułów spożywczych zużytych przez pracowników lub gości (kontrahentów), gdy nabywane artykuły należą się pracownikom na podstawie wewnętrznych regulacji, czy też są udostępniane na spotkaniach roboczych lub spożywane na spotkaniach biznesowych z kontrahentami mających związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
                                          • 13.06.2014Poczęstunek dla pracowników i kontrahentów a VAT
                                           Przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony przy nabyciu artykułów spożywczych zużytych przez pracowników lub gości (kontrahentów), gdy nabywane artykuły należą się pracownikom na podstawie wewnętrznych regulacji, czy też są udostępniane na spotkaniach roboczych lub spożywane na spotkaniach biznesowych z kontrahentami mających związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
                                           • 13.06.2014KUP: Zwrot pracownikowi wydatków na zakup okularów
                                            Pytanie podatnika: Spółka zamierza nabywać pracownikom okulary korekcyjne (oprawa, soczewki) na podstawie wystawionej na spółkę faktury VAT. Spółka pokryje koszt okularów jedynie do wysokości limitu - tylko 250 zł (netto 231,48 zł + 18,52 VAT = 250 zł brutto), płacąc tę kwotę na konto bankowe wystawcy faktury (Zakładu Optycznego). Czy spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość dokonanych zwrotów pracownikom do kwoty netto?
                                            • 11.06.2014Związki zawodowe dbają już tylko o własny interes?
                                             Interpelacja nr 25650 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie działalności związków zawodowych
                                             • 29.05.2014Urlop w wymiarze proporcjonalnym. Podstawowe zasady
                                              Pracownik ma prawo do urlopu. Gwarantują mu to przepisy prawa pracy. Sprawdźmy, komu i w jakich sytuacjach przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym.
                                              • 19.05.2014Wypadek przy pracy. Kogo zawiadomić?
                                               Jakie organy ma zawiadomić pracodawca w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy lub podejrzenia choroby zawodowej?
                                               • 12.05.2014Wymiar urlopu pracownika na część etatu
                                                Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
                                                • 09.05.2014Rozliczenie pracowników delegowanych do zarządu
                                                 Pytanie podatnika: Czy koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia i składki FUS oddelegowanych pracowników do zarządu spółki zależnej stanowić będą koszty uzyskania przychodu dla Sp. z o.o. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszty poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów?