Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Kodeks pracy temperatura

 • 03.01.2020Posiłki profilaktyczne obsługiwane przez zewnętrzne firmy
  W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów żywnościowych nie będzie możliwości nabycia towarów niemających charakteru posiłków profilaktycznych, wartość finansowanych i przekazywanych przez pracodawcę pracownikom kuponów – celem wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – będzie stanowiła dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednakże zwolniony od podatku dochodowego.
  • 06.09.2019VAT: Posiłki i poczęstunki dla pracowników i kontrahentów
   W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych świadczeń dla pracowników i kontrahentów jest zróżnicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujący i szczegółowy) wątpliwości, związane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz konieczności jego naliczania w różnych sytuacjach nieodpłatnego przekazania składników spożywczych, napojów i posiłków.
   • 20.08.2019Napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników. Nieprecyzyjne przepisy do zmiany?
    Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej powraca zagadnienie zapewnienia pracownikom przez pracodawcę profilaktycznych posiłków, a w szczególności napojów. Zagadnienie to reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. W związku z obniżaniem kosztów zdarzają się przypadki nadinterpretacji tego rozporządzenia, wykorzystując fakt, że nie wskazano w nim sposobu i miejsca dokonywania pomiaru podanej temperatury, a także ilości napojów zaspokajającej potrzeby pracowników - dotyczy to szczególnie pracowników biurowych.
    • 01.07.2019PIT. Bon żywnościowy zamiast posiłku i napoju. A co z PIT?
     Pytanie: Czy przekazywane pracownikom, celem wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych oraz napojów, bony żywieniowe są traktowane jako inne dowody uprawniające do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych określone art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym wartość finansowanych przez Wnioskodawcę ze środków obrotowych bonów, będzie stanowić przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
     • 08.07.2015Upał w miejscu pracy - pracownicy mają swoje prawa
      W czasie upałów pracownicy mogą wymagać od pracodawcy zimnych napojów, żaluzji w oknach oraz - w niektórych sytuacjach - także krótszego dnia pracy. W przypadku pracy na zewnątrz graniczną temperaturą jest 25 stopni Celsjusza. W zakładach pracy jest to tymczasem 28 st. C.
      • 07.07.2015Upał w miejscu pracy - pracownicy mają swoje prawa
       W czasie upałów pracownicy mogą wymagać od pracodawcy zimnych napojów, żaluzji w oknach oraz – w niektórych sytuacjach – także krótszego dnia pracy. W przypadku pracy na zewnątrz graniczną temperaturą jest 25 stopni Celsjusza. W zakładach pracy jest to tymczasem 28 st. C.
       • 26.09.2014Zwolnienie podatkowe na świadczenia rzeczowe BHP
        Pytanie: Zgodnie z zapisami, zawartymi w regulaminie pracy, pracownikom przysługują środki higieny osobistej i herbata. Środki higieny osobistej (mydło ręcznik, pasta bhp, proszek do prania) wydawane są pracownikom 2 razy w roku na koniec każdego półrocza, herbata wydawana jest pracownikom raz na rok na koniec I kwartału za dany rok kalendarzowy. Jakie są skutki podatkowe wydania pracownikom środków higieny osobistej oraz herbaty?
        • 05.09.2014Nieodpłatne posiłki dla pracowników a VAT
         Pytanie podatnika: Spółka dokonuje zakupu zup błyskawicznych w celu wydania ich pracownikom. Wydawane zupy nie są posiłkami wydawanymi zgodnie z art. 232 Kodeks pracy i rozporządzeniem ws. profilaktycznych posiłków i napojów. Czy przekazanie pracownikowi zupy, w sytuacji gdy jednostkowa cena nabycia przekazywanej zupy nie przekracza 10 zł, należy traktować jako pozostające poza zakresem opodatkowania VAT przekazania prezentów o małej wartości?
         • 08.07.2014Upał w miejscu pracy. Pracodawca może słono zapłacić za zaniedbania
          W trakcie upałów na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki, dotyczące m.in. zapewnienia zimnych napojów. Poszczególne wymogi zapisane są w Kodeksie pracy i rozporządzeniu ws. profilaktycznych posiłków i napojów. Za ewentualne zaniedbania w tym obszarze pracodawca może zapłacić grzywnę na poziomie nawet 30 tys. zł.
          • 27.05.2014Upał w miejscu pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?
           W upalne dni, kiedy temperatura znacznie przekracza 20 °C, pracodawcy powinni dodatkowo zadbać o pracowników. W zależności od warunków polskie prawo zobowiązuje np. do zapewnienia pracującym zimnych napojów.
           • 27.05.2014Upał w miejscu pracy. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?
            W upalne dni, kiedy temperatura znacznie przekracza 20 °C, pracodawcy powinni dodatkowo zadbać o pracowników. W zależności od warunków polskie prawo zobowiązuje np. do zapewnienia pracującym zimnych napojów.
            • 16.10.2013Podróże służbowe: Posiłek profilaktyczny a wysokość diety
             Pytanie podatnika: Czy wypłata diety pracownikowi z tytułu wyjazdu służbowego do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - bez uwzględnienia obniżki diety o 30% z tytułu obowiązku zapewnienia posiłki profilaktycznego - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
             • 19.09.2013Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług a VAT
              Pytanie podatnika: Czy udostępnienie artykułów spożywczych należy traktować jako nieodpłatne przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby osobiste pracowników lub kontrahentów, a w przypadku usługi cateringowej lub gastronomicznej jako nieodpłatne świadczenie usług na potrzeby osobiste pracowników, kontrahentów lub jako inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika?
              • 30.07.2013W czasie upałów na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki
               W czasie upałów (temperatura od 25-28 stopni Celsjusza) na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki. Wśród nich znajduje się m.in. zapewnienie dostępu do zimnych napojów. Kwestie te regulują zapisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
               • 13.03.2013Koszty uzyskania przychodów: Kupony na posiłki profilaktyczne dla pracowników
                Pytanie podatnika: Spółka rozważa nabywanie dla swoich pracowników kuponów żywieniowych na posiłki profilaktyczne. Wnioskodawca prowadzi działalność usługową dla górnictwa. Jego pracownicy wykonują pracę pod ziemią w szczególnych warunkach. Kupony żywieniowe na posiłki profilaktyczne na jednego pracownika opiewałyby na kwotę około 200 zł miesięcznie. Czy kupony żywieniowe na posiłki profilaktyczne są kosztem uzyskania przychodu pracodawcy?
                • 21.02.2013Temperatura w miejscu pracy
                 Interpelacja nr 12335 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie braku zaleceń bhp dotyczących maksymalnej temperatury w miejscu pracy
                 • 09.07.2012Jakie obowiązki w czasie upałów ma pracodawca?
                  W czasie upałów na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników może to być np. konieczność zapewnienia zimnych napojów.
                  • 18.05.2012Przekazanie artykułów spożywczych a opodatkowanie VAT
                   Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem należnym?
                   • 23.02.2012Napoje dla pracowników a rozliczenie VAT
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca ponosi koszty nabycia produktów spożywczych, takich jak: kawa, herbata, mleko, napoje chłodzące (woda mineralna, napoje, soki), cukier, słodycze. Zgodnie z przepisami BHP Spółka zapewnia pracownikom napoje, natomiast pozostałe art. spożywcze przekazywane są podczas zebrań zarządu, narad, spotkań z pracownikami oraz klientami/gośćmi w czasie pracy w siedzibie firmy. Nabyte artykuły są wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną. Spółka odlicza podatek naliczony związany z zakupem artykułów będących przedmiotem wniosku. Czy w takiej sytuacji nieodpłatne przekazanie ww. artykułów spożywczych należy opodatkować podatkiem należnym?
                    • 29.09.2010MPiPS: Przepisy dostatecznie chronią zdrowie pracowników
                     Interpelacja nr 17379 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów regulujących obowiązki pracodawców związane z wysokimi temperaturami powietrza atmosferycznego
                     • 16.02.2007Posiłki dla pracowników
                      Pytanie: Czy posiłki otrzymywane przez pracowników w stołówce zakładowej, finansowane przez pracodawcę, są zwolnione od podatku dochodowego?
                      • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                       Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.