Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy weksle

 • 07.07.2016Pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników podpisywania weksli
  Interpelacja nr 3991 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracowniczych
  • 11.10.2013Weksle odpowiedzią na kradzieże dokonywane przez pracowników
   Wprowadzenie do Kodeksu pracy zakazu stosowania weksli w stosunkach pracy nie jest potrzebne. Posłowie powinni zająć się przyczyną zjawiska, jaką jest tzw. anomia pracownicza – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7500 działających w Polsce przedsiębiorstw.
   • 24.06.2013Zmiany w Kodeksie pracy - weksle in blanco zostaną zakazane
    Stosowanie weksli in blanco w stosunkach pracy będzie zakazane – projekt nowelizacji Kodeksu pracy w tej sprawie powstał już w Sejmie. Sprawą nowych regulacji zajmuje się komisja ds. kontroli państwowej. O ustawowy zakaz kontrowersyjnych praktyk od wielu miesięcy zabiegała Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).
    • 04.04.2013Weksle nie mogą zabezpieczać roszczeń pracodawcy
     Stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy w stosunkach pracy jest sprzeczne z prawem – zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Taka forma zabezpieczenia zyskiwała sobie popularność w niektórych przedsiębiorstwach.
     • 29.03.2013Weksle w stosunku pracy: Zmiany nie są konieczne?
      Interpelacja nr 14287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zakazu stosowania weksli jako zabezpieczenia pracodawcy
      • 30.05.2012Weksle pracownicze
       Interpelacja nr 4040 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości głównego inspektora pracy co do dopuszczalności stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy
       • 09.10.2009Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli
        Interpelacja nr 11097 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyki posługiwania się wekslami w stosunkach pracy
        • 26.03.2006Postępowanie nakazowe.
         Przedsiębiorca chcąc uzyskać zaspokojenie w drodze postępowania nakazowego powinien jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową zebrać wymagane dokumenty, na podstawie których sąd może oprzeć wydanie nakazu zapłaty.