Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nadgodziny kodeks pracy

 • 09.10.2019Pracodawcy nie chcą płacić za nadgodziny
  Sporządzony w 2018 r. raport Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że polscy pracodawcy często nie respektują przepisów prawa pracy i uchylają się od obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników lub też prowadzą go w nierzetelny sposób. Zachowaniem tym ukazują niechęć do wypłacania swoim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zjawiska takie najczęściej obserwuje się w branży przemysłowej, handlu, a także w mniejszym stopniu w transporcie i budownictwie.
  • 29.05.2019Przepisy zniechęcają do prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej
   Wymogi techniczne, konieczność ciągłej digitalizacji i niedostosowane przepisy zniechęcają pracodawców do cyfryzacji dokumentacji pracowniczej. Wyśrubowane warunki techniczne, które muszą spełniać elektroniczne akta, to jeden z głównych powodów niewielkiego zainteresowania pełną digitalizacją dokumentacji. Do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej zniechęca też to, że nie wszystkie przepisy Kodeksu pracy ułatwiają jej stosowanie. W efekcie bardzo niewiele firm korzysta z istniejącej od 1 stycznia br. możliwości.
   • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
    Świadczenia, wypłacane lub udostępniane w postaci rzeczowej pracownikom, związane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodząc w związku z tym określone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowiązki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacją, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
    • 01.03.2017Zadaniowy czas pracy w praktyce
     Zapytanie nr 2034 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sprawdzenia w praktyce stosowania zadaniowego czasu pracy przez firmy i administrację publiczną
     • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed grypą z PIT
      Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spółkę koszty szczepień na grypę dla pracowników stanowią dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 19.10.2016Dodatek za nadgodziny w pracy na niepełny etat
       Interpelacja nr 5696 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową
       • 10.09.2015Rekompensata za nadgodziny. Polskie prawo sprzeczne z EKS?
        Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią zgodności przepisów Kodeksu pracy z art. 4. ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej (EKS). Wniosek w tej sprawie złożyło biuro rzecznika praw obywatelskich. W piśmie wskazano na to, że w polskim prawie nie ma przewidzianego prawa pracowników do zwiększonej płacy albo zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną - na polecenie przełożonego - poza normalnymi godzinami pracy.
        • 09.09.2015Rekompensata za nadgodziny. Polskie prawo sprzeczne z EKS?
         Trybunał Konstytucyjny zajmie się kwestią zgodności przepisów Kodeksu pracy z art. 4. ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej (EKS). Wniosek w tej sprawie złożyło biuro rzecznika praw obywatelskich. W piśmie wskazano na to, że w polskim prawie nie ma przewidzianego prawa pracowników do zwiększonej płacy albo zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną – na polecenie przełożonego – poza normalnymi godzinami pracy.
         • 10.07.2014Programy motywacyjne dla pracowników. Skutki podatkowe
          Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji „B” jest przychodem ze stosunku pracy lub innych źródeł? Czy też jest to przychód z kapitałów pieniężnych? Czy dochody związane z otrzymaniem akcji „B” będą podlegały opodatkowaniu dwukrotnie; pierwszy raz w momencie ich nieodpłatnego otrzymania i kolejny raz w momencie ich zbycia? Czy też dochód zrealizuje się jednokrotnie dopiero na etapie zbycia akcji spółki „B”?
          • 12.02.2014Kodeks pracy: Podróż służbowa czy oddelegowanie?
           Interpelacja nr 23188 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przez pracodawców i organy kontroli treści art. 775 Kodeksu pracy
           • 22.01.2014Dodatki za nadgodziny dla pracowników samorządowych - wyrok TK
            Obecne regulacje, dotyczące prawa pracowników samorządowych do dodatków za nadgodziny nadliczbowe, nie są sprzeczne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie stwierdzili, że służba publiczna nie powinna oczekiwać w takich przypadkach szczególnej rekompensaty, szczególnie iż – w porównaniu do pracowników sektora prywatnego – otrzymuje inne korzyści, w tym np. nagrody jubileuszowe.
            • 18.11.2013Rośnie popularność dłuższych okresów rozliczeniowych
             Wydłużone okresy rozliczeniowe obowiązują w Polsce już niemal w 200 przedsiębiorstwach – wynika z najnowszych danych Państwowej Inspekcji Pracy. W 75 proc. przypadków wydłużono je do maksymalnego poziomu, czyli 12 miesięcy. Trend wydłużania okresów szczególnie negatywnie oceniają związki zawodowe.
             • 12.11.2013Zmiany w Kodeksie pracy: Elastyczny czas pracy zamiast nadgodzin
              Interpelacja nr 20964 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wycofania zmian w Kodeksie pracy wprowadzających 12-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy i elastyczny czas pracy
              • 11.09.2013Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity
               Dłuższy okres rozliczeniowy czasu pracy i ruchomy czas pracy - takie zmiany w Kodeksie pracy weszły w życie 23 sierpnia. Co oznaczają one dla pracowników i pracodawców? Obalamy główne mity, które narosły wokół uelastycznienia czasu pracy:
               • 10.09.2013Odpracowywanie wyjść prywatnych a nadgodziny
                Pracodawca zgadza się na „wyjścia prywatne” pracowników podczas pracy. Wymaga jednak ich odpracowania. Niekiedy prowadzi to do pracy po 9 czy nawet 10 godzin, na co zatrudnione osoby się zgadzają. Czy przy stosowaniu w zakładzie pracy podstawowego sytemu czasu pracy nie powstają w takim przypadku nadgodziny?
                • 17.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy
                 Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza możliwość stosowania w każdym systemie czasu pracy (więc również - co ważne - w systemie równoważnym) przedłużonego do nawet 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nad nowymi przepisami kończy prace parlament.
                 • 05.07.2013Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
                  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wskazując w nim datę wykorzystania tego wolnego przypadającą pod koniec przyszłego miesiąca (to już jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy można oddać pracownikowi wolne za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy może to nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy?
                  • 22.05.2013Kodeks pracy: Dodatki za nadgodziny będą niższe?
                   Interpelacja nr 15499 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obcięcia dodatków do pensji za pracę w godzinach nadliczbowych
                   • 22.03.2013Stawki za nadgodziny - pracodawcy proponują wariant niemiecki
                    Obniżenie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych pozwoli na zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie ilości tworzonych miejsc pracy – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Eksperci organizacji proponują wzięcie przykładu np. z Niemiec czy Francji, gdzie procentowe stawki za nadgodziny są niższe niż w Polsce.
                    • 14.01.2013Kodeks pracy przed kolejną liberalizacją?
                     Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, zakładający wydłużenie okresu rozliczeniowego i wprowadzenie przepisów dotyczących ruchomego czasu pracy, to za mało – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, która wysłała do ministra pracy list z propozycjami dalszej liberalizacji obecnych regulacji.
                     • 10.09.2012Zadaniowy system czasu pracy: kiedy i jak stosować?
                      Zadaniowy system czasu pracy jest często nazywany „nienormowanym czasem pracy”. Może się wydawać, że system ten jest najwygodniejszą formą rozliczania pracowników, ponieważ - w odróżnieniu od pozostałych systemów - nie rodzi obowiązku ewidencji czasu pracy, a tym samym - wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Czy te opinie są prawdziwe? Przyjrzyjmy się dokładnie: na czym polega zadaniowy system pracy? W jakich przypadkach, i dla których grup pracowników można go wdrożyć? Czy stosowanie tego systemu czasu pracy wiąże się z jakimiś szczególnymi obowiązkami pracodawcy?
                      • 16.08.2012Godziny nadliczbowe zatrudnionych na niepełny etat
                       Pytanie: Mam pytanie dotyczące zatrudniania pracowników niepełnoetatowych w godzinach nadliczbowych. Czy zawsze za pracę przekraczającą wyznaczony na dany dzień wymiar czasu pracy pracownika należy mu się dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?
                       • 01.08.2012Szkolenia a czas pracy: Kiedy urlop szkoleniowy, a kiedy zwolnienie od pracy
                        Pracodawcy mają obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, mogą również wymagać tego od swoich pracowników w ramach wykonywania czynności służbowych. Jak jednak rozliczać czas, kiedy pracownik się szkoli, np. w weekendy poza czasem pracy; albo czas, kiedy pracownik się szkoli „zamiast” pracować?
                        • 31.07.2012Czas pracy: Nadgodziny w delegacji
                         Problematyka nadgodzin w delegacji jest jednym z istotniejszych zagadnień związanych z czasem pracy. Delegacje, w które pracodawcy wysyłają swoich pracowników, często trwają dłużej niż osiem godzin. Czy dochodzi wówczas do pracy w zakresie wykraczającym poza czas pracy obowiązujący danego pracownika?
                         • 19.07.2012Wolne za nadgodziny a wysokość wynagrodzenia
                          Pytanie: Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym pracował w styczniu w godzinach nadliczbowych, gdyż dwa razy został w pracy dłużej. Raz pracował przez 10 godzin, a drugi raz przez godzin 12. Pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu 6 godzin czasu wolnego w lutym. Pracownik wynagradzany jest stawka godzinową w wysokości 10 zł. W jakiej wysokości otrzyma on wynagrodzenie w styczniu i w lutym, jeśli zgodnie z harmonogramem czasu pracy powinien przepracować w styczniu 176 godzin, a w lutym 168 godzin? Jak należałoby wypłacić wynagrodzenie, gdyby pracownik miał stała pensję w wysokości 2000zł?
                          • 09.02.2012Przepisy o czasie pracy wymagają zmiany
                           Obowiązujące przepisy dotyczące czasu pracy są przestarzałe i nie odpowiadają potrzebom polskich przedsiębiorców – twierdzą Pracodawcy RP, organizatorzy debaty pn. „Problemy ze stosowaniem przepisów o czasie pracy. Propozycja zmian”, która odbyła się w ostatni wtorek. W trakcie spotkania eksperci przedstawili wiele propozycji dotyczących ewentualnych zmian w Kodeksie pracy.
                           • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                            Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                            • 08.12.2009Wysłanie pracownika za granicę – o czym należy pamiętać
                             Pracodawca, który deleguje pracowników do pracy za granicą musi pamiętać o tym, że z takim wyjazdem wiąże się wiele kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych. Wykonywanie pracy za granicą powoduje, że konieczne staje się stosowanie nie tylko przepisów polskich, lecz również przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów wspólnotowych oraz przepisów wewnętrznych danego kraju. Pracodawca musi zadbać więc o odpowiednie przygotowanie pracowników zajmujących się naliczaniem wynagrodzeń oraz odprowadzaniem zaliczek na podatek i składek ubezpieczeniowych. Ewentualne błędy skutkować mogą nie tylko zaległościami podatkowymi czy ubezpieczeniowymi w Polsce, ale także w kraju, w którym praca jest wykonywana. Czasem jednak konieczność wyjazdu pracownika pojawia się nagle, zanim ktokolwiek w firmie zdąży przygotować się merytorycznie do prawidłowego rozliczenia jego wynagrodzenia. Niniejszy artykuł stanowi mały poradnik dla pracodawców, którzy po raz pierwszy wysyłają pracownika za granicę: na co trzeba zwrócić uwagę, jakich formalności dopełnić przed wyjazdem.
                             • 09.06.2009Orzecznictwo: Nadgodziny w wolną sobotę
                              Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy, świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia.
                              • 01.04.2009Okresy dobowego i tygodniowego wypoczynku kierowców
                               W odniesieniu do odpoczynku niektórych kierowców obowiązują dwie regulacje – wynikające z przepisów polskiej ustawy dotyczącej kwestii czasu pracy kierowców oraz rozporządzenia UE. Przepisy unijne są w tym zakresie bardziej „plastyczne”, pozwalają dzielić i skracać dobowy wypoczynek oraz – bez konieczności zaistnienia szczególnych okoliczności – skracać wypoczynek tygodniowy za ekwiwalentnym udzieleniem czasu wolnego w terminie późniejszym.
                               • 30.03.2009Czas pracy i jego dostosowanie do potrzeb pracodawcy – zmiany rozkładu w trakcie podroży służbowej
                                W wielu firmach stosujących tzw. podstawowy system czasu pracy występują stałe godziny i dni pracy. Niekiedy jest to uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych w na tyle sztywny sposób, że pracodawca nie ma rzeczywistej możliwości wprowadzenia okresowej zmiany godzin pracy pracownika. W odniesieniu do podróży służbowych może to prowadzić bezpośrednio do wzrostu kosztów pracy.
                                • 09.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny
                                 Pytanie: Czy zawsze w taki sam sposób wyliczamy „normalne” wynagrodzenie godzinowe przysługujące za pracę godzinach nadliczbowych i dodatek do tego wynagrodzenia?
                                 • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
                                  W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
                                  • 09.10.2008Czas minimalnego wypoczynku dobowego
                                   Pytanie: Czy minimalny wypoczynek przysługuje w każdym systemie czasu pracy?
                                   • 01.10.2008Orzecznictwo: Za załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy można stracić pracę
                                    Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
                                    • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kłopot z udowodnieniem wysokości żądania
                                     Stosując art. 322 k.p.c. (tj. ustalając wysokość szkody wedle oceny sądu opartej na okolicznościach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie można pomijać przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za pracę w dzień wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolności do pracy.
                                     • 18.07.2008Dodatkowa praca w soboty i niedziele
                                      Interpelacja nr 2739 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu pracy pracowników handlu detalicznego w soboty i niedziele
                                      • 15.04.2008Kumulacja przerw w pracy
                                       Pytanie: Czy pracowników może obowiązywać jednocześnie godzinna przerwa niewliczona do czasu pracy z art. 141 k. p. i pięciogodzinna przerwa związana ze stosowaniem przerywanego czasu pracy?
                                       • 14.04.2008Doba pracownicza w przepisach prawa pracy
                                        Interpelacja nr 748 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie definicji doby pracowniczej
                                        • 14.02.2008Czas pracy: Dodatek dla pracownika zwalnianego w trakcie okresu rozliczeniowego
                                         Pytanie: Jak rozliczyć się z pracownikiem, który w połowie okresu rozliczeniowego czasu pracy został zwolniony, a nadpracował zgodnie z rozkładem czasu pracy czas ponad 40 godzinną normę tygodniową (był zatrudniony w równoważnym czasie pracy)?
                                         • 08.02.2008Orzecznictwo: Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody
                                          Pismem z dnia 9 czerwca 2006 r. Adam K. , zwany dalej „Skarżącym", zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z wnioskiem o udzielenie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60, z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Skarżący wyjaśnił, iż zawarł ugodę sądową, w wyniku której otrzymał od swojego pracodawcy kwotę 72.000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę oraz kwotę 98.000 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu pracy. Podnosząc, że ugoda sądowa jest zrównana z wyrokiem Sądu, Skarżący sformułował pytanie, czy wypłacona kwota tytułem odszkodowania jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.