amortyzacja strony internetowej

 • 12.07.2024E-commerce (7) Dropshipping - Podstawa opodatkowania i moment powstania przychodu w PIT
  Podobnie jak w przypadku ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym przy świadczeniu usług pośrednictwa i tu będziemy odnosić się do tych samych regulacji. Trzeba bowiem wskazać, że ustawa PIT nie zawiera żadnych odrębnych przepisów, które przewidywałby szczególny sposób ustalania podstawy opodatkowania przy prowadzeniu sprzedaży w oparciu o model logistyczny dropshippingu. Musimy zatem ponownie sięgnąć do zasad określonych w art. 14 ust. 1 ustawy PIT.
 • 08.07.2024Informacje o strategii podatkowej. Nowe obowiązki mogą być problematyczne
  Większość zobowiązanych podatników będzie musiała opublikować informacje o strategii podatkowej za 2023 r. do końca bieżącego roku. Obowiązek obejmuje podatkowe grupy kapitałowe i firmy o przychodach na poziomie ponad 50 mln euro rocznie. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, przepisy są mało precyzyjne i z tego powodu strategie powinny być pisane w ostrożny sposób.
 • 08.07.2024PKPiR krok po kroku (8) Memoriałowo i kasowo 
  Zacznę od informacji, że każdy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów ma możliwość wyboru jednej z dwóch metod dokonywania zapisów. Metody te to metoda memoriałowa i metoda kasowa. Możliwość ta wynika wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oto przepis (nie martwcie się, jeśli przy pierwszej jego lekturze wyda Wam się nie całkiem zrozumiały – konsekwencje poszczególnych zapisów za chwilę omówię na przykładach):
 • 21.06.2024Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
  Przedsiębiorca, który ma siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terytorium Polski i zatrudnia pracowników, może ich tymczasowo kierować do pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii w ramach usług świadczonych za granicą. Skierowanie do pracy w tym trybie to delegowanie w ramach świadczenia usług. Można je stosować:
 • 20.06.2024E-commerce i podatki (3) - Działalność gospodarcza a sprzedaż prywatna na gruncie VAT
  Kwestia odróżnienia działalności gospodarczej od sprzedaży prywatnej w obrębie handlu internetowego nie jest sprawą oczywistą. Zarówno ustawa PIT, jak i ustawa VAT, wskazują jedynie na ogólne przesłanki wskazujące na wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety są to przesłanki sformułowane bardzo ogólnie i nie odnajdziemy w przepisach żadnych precyzyjnych wyjaśnień co do sposobu ich interpretacji.
 • 19.06.2024NSA: Wpłata do dewelopera wystarczy do skorzystania ze zwolnienia
  Teza: Wpłaty dokonywane przez nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej stanowią o przeznaczeniu środków pieniężnych na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten nie uzależnia prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego od nabycia własności lokalu mieszkalnego w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych. Wystarczy, by wydatek został poniesiony nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych, a jego celem były zdarzenia określone w końcowej części tego przepisu.
 • 12.06.2024Mieszkanie Plus: Najemcy narzekają na wysokie czynsze
  Sztandarowym celem programu Mieszkanie Plus miała być budowa mieszkań, które miały być wynajmowane, a następnie po spłaceniu przechodzić na własność osób, które są w gorszej sytuacji życiowej, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale przede wszystkim osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, a co za tym idzie, nigdy nie mogłyby sobie pozwolić na własne mieszkanie. Z relacji osób, które skorzystały z programu wynika, że koszty związane z wynajmem takiego mieszkania przewyższają koszty wynajmu mieszkania na rynku komercyjnym.
 • 06.06.2024Czy usługi coachingowe są zwolnione z kasy fiskalnej?
  Przedsiębiorca zamierza rozszerzyć działalność o usługi coachingowe (PKD: 85.59.B), konkretnie „life coaching” - rodzaj wsparcia, koncentrujący się na osiąganiu celów osobistych; nie stanowi on terapii ani doradztwa. Usługi będą świadczone wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w zakresie tych usług przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 • 20.05.2024Pomoc w kupnie mieszkania dla osób powyżej 35 roku życia - MRiT odpowiada
  Zgodnie z aktualnymi założeniami programu w przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy #naStart zostanie zaciągnięty (jako kredyt hipoteczny) samodzielnie przez singla prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe, limit wieku wynosi 35 lat na dzień złożenia wniosku kredytowego. Obniżenie kryterium wieku dla singli jest powiązane z wprowadzaną możliwością uzyskania kredytu mieszkaniowego wspólnie z drugą osobą, niebędącą małżonkiem lub drugim rodzicem dziecka. W takim przypadku w chwili obecnej zakłada się, że kryterium wieku nie będzie już obowiązywać.
 • 09.04.2024NSA: Postępowanie karnoskarbowe wobec kontrahenta a zawieszenie biegu przedawnienia
  Teza: Wszczęcie postępowania karnoskarbowego odnośnie fikcyjnych faktur wystawianych przez kontrahenta podatnika nie stanowi zdarzenia określonego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej powodującego zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania tego podmiotu, o ile z postanowienia tego jednoznacznie nie wynika, że w momencie wszczęcia tego postępowania karnoskarbowego, obejmuje ono również niewykonanie zobowiązania podatkowego podatnika co do jego określonego zobowiązania podatkowego, będącego przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego.
 • 03.04.2024VAT w obrocie międzynarodowym (2) Wprowadzenie do WDT
  Ustawa o VAT definiuje wiele rodzajów transakcji międzynarodowych, a każdy z tych rodzajów ma swoje cechy wyróżniające. Zaczynamy ich omawianie od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potocznie nazywanej WDT. To bardzo popularny obecnie rodzaj transakcji.  
 • 29.03.2024Cena wirtualnego biura w Warszawie kusi – a czy przedsiębiorcy mogą je rozliczyć jako koszta?
  Prowadzenie działalności gospodarczej w 2024 roku nie należy do najprostszych. Wiąże się to przede wszystkim z licznymi kosztami, które należy uwzględnić w budżecie. Aby utrzymać swoją pozycję konkurencyjną i rozwijać firmę, trzeba zoptymalizować wydatki. Jednym z pomysłów jest założenie wirtualnego biura. Czy taką usługę można wpisać w koszty uzyskania przychodu?
 • 27.02.2024Uwaga na kasyna kryptowalutowe!
  Strona internetowa wykorzystująca domenę stake.com została zidentyfikowana jako oferująca gry hazardowe niezgodnie z przepisami prawa i w związku z tym nazwa domeny została wpisana do Rejestru domen (hazard.mf.gov.pl) 30.03.2020 r. pod poz. 9870. Wpisanie domeny do Rejestru rodzi obowiązek, po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zablokowania dostępu do strony internetowej z terytorium RP i wyświetlenia komunikatu o jej nielegalnym charakterze.
 • 07.02.2024Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną: umowę zlecenia lub umowę o dzieło
  Sprawdź, jakie są podstawowe elementy umowy zlecenia i umowy o dzieło, kiedy trzeba stosować minimalną stawkę godzinowa i jakie masz obowiązki w zakresie BHP.
 • 18.01.2024Pracodawca nie płaci wynagrodzenia. Co zrobić?
  Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie należy wypłacać za miesiąc z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Pracownik, który nie otrzymał pieniędzy za pracę, ma kilka możliwości dochodzenia swoich praw. Są to między innymi: zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy albo pozew o zapłatę do sądu pracy.
 • 04.01.2024Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje: płatności gotówkowe i bezgotówkowe
  Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce, czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji. Przeczytaj, jakie zasady i limity obowiązują przedsiębiorców.
 • 03.01.2024Jak wybrać najlepszą promocję bankową? Poradnik dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców
  W obliczu konkurencyjnego rynku bankowego, klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy napotykają na mnogość promocji bankowych. Od darmowego konta po bonusy pieniężne - atrakcje mają na celu przyciągnięcie nowych klientów. Lecz jak wyselekcjonować najlepszą z nich? Kluczowe jest zrozumienie warunków promocji, korzyści wynikających z programów lojalnościowych oraz potencjalnych opłat. Niniejszy artykuł stanowi kompendium wiedzy na temat wyboru optymalnej oferty bankowej, która zaspokoi potrzeby zarówno osobiste, jak i biznesowe.  
 • 29.12.2023Informacja o cenach transferowych w pytaniach i odpowiedziach – cz. 3
  Ministerstwo Finansów udostępniło IV, rozszerzone wydanie informacji o cenach transferowych, prezentując je w formie pytań i odpowiedzi. Ze względu na obszerność opracowania podzieliliśmy je na trzy części i dzisiaj publikujemy ostatnią z nich.
 • 28.12.2023Warunki korzystanie ze zwolnienia z PCC – pożyczki od najbliższej i dalszej rodziny
  Każdy, kto otrzymał pożyczkę pieniężną od osób z najbliższej rodziny może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od jej wartości.
 • 27.11.2023Jak Efektywnie Zarządzać Biurem Rachunkowym w Trudnych Czasach? Wykorzystaj Prostą i Skuteczną Aplikacje Do Zarządzania Procesem Księgowym!
  Prowadzisz biuro rachunkowe i żyjesz w nieustannym stresie? Dwutygodniowy urlop to Twoje marzenie od ostatnich kilku lat? Zmagasz się z rotacją pracowników i ciągle masz wrażenie, że powinnaś zarabiać więcej chociaż nie liczysz klientom czynności dodatkowych? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to nie jesteś sama. To wyzwania, z którymi boryka się większość właścicieli biur rachunkowych.
 • 24.11.2023Black Friday: Odstąpienie od umowy
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w sklepach tradycyjnych, w których zależy to wyłącznie od woli sprzedawcy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni.
 • 31.10.2023Pierwsze bezpłatne projekty dużych domów już dostępne
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) udostępnił pierwsze projekty architektoniczne domów o powierzchni ok. 120 m2. Z projektów, które powstały w efekcie konkursu, można korzystać bezpłatnie. W kolejnych tygodniach katalog będzie poszerzany o kolejne projekty. Jak podaje GUNB, obecnie liczba bezpłatnych projektów i koncepcji wynosi bliska 100.
 • 31.10.2023Co daje faktura pro forma?
  Przepisy dotyczące VAT nie przewidują, w celu dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu, wystawiania faktur pro forma, które nie są dokumentami księgowymi. Wyraźne oznaczenie takiego dokumentu terminem pro forma sprawia, iż nie można mu przypisać cech faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający go wskazuje jednoznacznie, że nie jest to faktura. Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonane dostawy, wykonane usługi bądź otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi.
 • 21.09.2023Już wkrótce w życie wejdzie ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). W ramach CIE zainteresowane osoby będą mogły uzyskać przez internet dostęp do różnych informacji emerytalnych, w tym kompleksowych danych nt. swoich oszczędności zgromadzonych w trzech filarach systemu emerytalnego. Większość nowych regulacji zacznie obowiązywać już 5 października br.
 • 21.09.2023MF nowych sposobach ochrony przed kradzieżą tożsamości
  Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości nie będą ponosić konsekwencji działań oszustów. Nowe przepisy mają zapobiec zaciągnięciu na skradzione dane identyfikujące osobę różnego rodzaju zobowiązań w postaci np. kredytów i pożyczek oraz otwierania rachunków rozliczeniowych przeznaczonych do wykorzystania w działalności przestępczej.
 • 20.09.2023Unijna dyrektywa o płacy minimalnej bez wpływu na polskie firmy?
  Implementacja nowej unijnej dyrektywy o płacy minimalnej nie powinna mieć negatywnych skutków dla mikro-, małych i średnich firm w Polsce – przewidują eksperci Konfederacji Lewiatan. Aktualnie w sektorze MSP poziom płacy minimalnej przekracza już 50 proc. średniego wynagrodzenia. Eksperci rekomendują przy tym zmiany dotyczące zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia.
 • 01.09.2023Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej z podpisem prezydenta
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Dzięki CIE zainteresowane osoby uzyskają dostęp przez internet do informacji emerytalnej. W CIE gromadzone będą kompleksowe dane nt. oszczędności gromadzonych w trzech filarach systemu emerytalnego. Założenie profilu i korzystanie z systemu ma być dobrowolne i bezpłatne.
 • 03.08.2023Powstanie Krajowy Rejestr Karny 2.0
  Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. W ramach tzw. KRK 2.0 ma dojść m.in. do usprawnienia działania rejestru i skrócenia czasu uzyskiwania informacji. Nowy system pozwoli również na automatyzację procesu wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, przedsiębiorców i organów administracji publicznej. Zmiany powinny wejść w życie w 2024 r.
 • 03.08.2023Wydatki związane z prowadzeniem bloga nie stanowią kosztów podatkowych
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną według PKD jako 18.12.Z. (pozostałe drukowanie), w ramach której tworzy i sprzedaje we własnym sklepie internetowym personalizowane wydruki okazjonalne. Ponadto prowadzi blog internetowy o tematyce lifestylowej i podróżniczej. Czy spółka prawidłowo zalicza wydatki związane z prowadzeniem bloga do kosztów uzyskania przychodów?
 • 24.07.2023Podatki 2023: System TAX FREE z nowymi możliwościami
  Podróżni korzystający z systemu TAX FREE mogą już korzystać z nowych udogodnień – poinformowało Ministerstwo Finansów. Aktualnie w aplikacji mobilnej mTAX FREE PL możliwe jest utworzenie unikalnego numeru (UN) dokumentu tożsamości podróżnego, który może być następnie używany w trakcie zakupów. Z kolei m.in. w granicznych oddziałach celnych umieszczono kody QR, dzięki którym sprawdzenie statusu dokumentu TAX FREE jest łatwiejsze.
 • 21.07.2023Podatki 2023: System TAX FREE z nowymi możliwościami
  Podróżni korzystający z systemu TAX FREE mogą już korzystać z nowych udogodnień – poinformowało Ministerstwo Finansów. Aktualnie w aplikacji mobilnej mTAX FREE PL możliwe jest utworzenie unikalnego numeru (UN) dokumentu tożsamości podróżnego, który może być następnie używany w trakcie zakupów. Z kolei m.in. w granicznych oddziałach celnych umieszczono kody QR, dzięki którym sprawdzenie statusu dokumentu TAX FREE jest łatwiejsze.
 • 23.06.2023Rozliczenie PIT obywateli Ukrainy
  Zgodnie z tzw. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Co do zasady za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która ma w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Pewnych modyfikacji w tym względzie dokonała ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium tego kraju.
 • 20.06.2023Firmy mają problemy z pracą zdalną
  Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła nowe przepisy dotyczące wykonywania obowiązków na odległość. Pracodawcy zwracają jednak uwagę na pewne nieścisłości. Problem stanowi m.in. ustalenie ryczałtu z tytułu kosztów takiej organizacji pracy. Czy planowane jest przygotowanie praktycznych komentarzy do nowelizacji celem pomocy przedsiębiorcom w ich zrozumieniu oraz wdrożeniu? - pyta poseł w interpelacji do prezesa Rady Ministrów.
 • 05.06.2023O czym warto pamiętać biorąc kredyt gotówkowy w internecie?
  Internet stał się nieodłączną częścią życia – z jego pomocą załatwisz wiele spraw, także tych związanych z różnymi produktami bankowymi. Możesz na przykład wziąć kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu. Na co zwrócić uwagę na etapie składania wniosku przez serwis internetowy banku? Oto garść przydatnych informacji o kredycie gotówkowym online, dzięki którym w bezpieczny sposób uzyskasz potrzebne środki na realizację dowolnego celu.
 • 28.04.2023Wybór formy opodatkowania za 2022 do 2 maja 2023 r.
  Jeżeli na 2022 rok wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym i chcesz z niego zrezygnować oraz przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, możesz to zrobić wyjątkowo jeszcze w 2023 roku. Formę opodatkowania z wybranych wcześniej ryczałtu albo z podatku liniowego na skalę podatkową możesz zmienić z mocą wsteczną. Wystarczy, że w zeznaniu rocznym, które możesz składać do 2 maja 2023 roku, zawiadomisz o tym urząd skarbowy. Wybrana w ten sposób forma opodatkowania będzie obowiązywać za cały 2022 rok.
 • 17.04.2023WSA: Sankcja VAT nie może być wymierzana za błędy – ma zapobiegać oszustwom
  Sankcje przewidziane w art. 112b VAT powinny być środkiem adekwatnym do jego celu, który założył ustawodawca unijny, czyli powinny spełniać funkcję prewencyjną, zapobiegać potencjalnym oszustwom podatkowym (unikania opodatkowania), a nie karać podatników dodatkową dolegliwością finansową za jakikolwiek jego błąd (z uzaadnienia)
 • 11.04.2023PIP o pracy zdalnej - pytania i odpowiedzi
  7 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do Kodeksu pracy pracę zdalną i określające zasady jej wykonywania. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi Głównego Inspektoratu Pracy na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy zdalnej, które mogą być pomocne w praktyce stosowania przepisów.
 • 07.04.2023Praca zdalna - pytania i odpowiedzi
  Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dot. telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie), stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy.
 • 07.04.2023Praca zdalna - pytania i odpowiedzi
  Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dot. telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie), stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy.
 • 06.04.2023Projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej już w Sejmie
  Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). W ramach CIE zbierane będą kompleksowe informacje nt. świadczeń emerytalnych, co ma zapewnić obywatelowi pełny i łatwiejszy dostęp do wiedzy nt. swoich oszczędności emerytalnych. Co istotne, założenie profilu w CIE i korzystanie z usług tego systemu będzie bezpłatne i dobrowolne.
 • 23.03.2023Zagrożenia dla dominującej pozycji dolara
  Jeszcze nieco ponad dwa lata temu, w sierpniu 2020 roku, Nouriel Roubini[1] - wybitny amerykański ekonomista, człowiek który przewidział światowy kryzys gospodarczy z 2008 roku – stwierdzał w podsumowaniu swojego artykułu dla brytyjskiego Guardiana, że pozycja dolara jest na razie bezpieczna, chociaż w nadchodzących latach i dziesięcioleciach stoją przed nim poważne wyzwania.
 • 22.03.2023Nowa ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej. Rząd przyjął projekt
  Rząd przyjął we wtorek projekt nowej ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Przygotowany przez resort cyfryzacji projekt przewiduje stworzenie systemu, który zapewni obywatelom pełny i łatwy dostęp do wiedzy nt. ich oszczędności emerytalnych. W ramach systemu w jednym miejscu dostępne będą dane dotyczące różnych produktów emerytalnych, w tym ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK i OFE. Aktualna wersja projektu zakłada, że do CIE trafią jedynie dane osób chętnych.
 • 15.03.2023Nowe przepisy o udostępnianiu danych przez organy podatkowe
  Do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostaną zmiany, które pozwolą organom podatkowym na udostępnianie resortowi właściwemu do spraw informatyzacji danych objętych tajemnicą skarbową. Przekazywanie informacji ma dotyczyć zakresu niezbędnego do udostępnienia usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych. Nowelizacja w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a większość zmian powinna wejść w życie w kwietniu br.
 • 15.03.2023Kwalifikowanie działań twórczych jako umowy o dzieło - MRiPS wyjaśnia
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który stwierdza podleganie ubezpieczeniu społecznemu, może - bez względu na nazwę umowy i jej postanowienia wskazujące na charakter stosunku prawnego, którym strony zamierzały się poddać - ustalić rzeczywisty jego charakter i istniejący tytuł ubezpieczenia.
 • 21.02.20234 zasady skutecznej obsługi klienta
  Od jakości obsługi klienta zależy w dużej mierze to, czy użytkownik powróci do naszego eCommerce. Jak budować relacje z klientami, co może wpłynąć na ich pozytywne doświadczenia, a czego lepiej unikać? Poznaj 4 zasady skutecznej obsługi klienta!
 • 05.01.2023Abonament RTV a telefon czy komputer. Czas na zmiany?
  Problematyczne jest powiązanie obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej z domniemaniem używania odbiornika przez osoby, które posiadają odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Współcześnie oglądanie telewizji lub słuchanie radia możliwe jest nie tylko za pomocą takich odbiorników, lecz również za pomocą telefonów, tabletów czy komputerów. Obecna ustawa tego nie uwzględnia. Dlatego trudno uznać, że ustawowy obowiązek uiszczania opłat abonamentowych dotyczy „każdego” w rozumieniu art. 84 Konstytucji - RPO w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.
 • 02.01.2023Dziedziczenie środków z OFE pozostających na subkontach ZUS-u
  Niewiele osób wie, że zgodnie z prawem można dziedziczyć środki, które z OFE zostały przekazane na subkonto do ZUS-u. To spadkobiercy muszą podjąć inicjatywę w tym zakresie, a brak działań z ich strony sprawia, że część pieniędzy wciąż pozostaje na kontach ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych mimo informacji o śmierci ubezpieczonego nie dokonuje wypłaty z urzędu. Następuje ona wyłącznie na wniosek spadkobiercy.
 • 29.11.2022Podatki 2022: Ulga na ekspansję obejmuje także wynagrodzenia pracowników
  Ulga podatkowa na ekspansję może obejmować również wynagrodzenia pracowników – wynika z precedensowej interpretacji indywidualnej wydanej przez Krajową Informację Skarbową. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton podkreślają, że interpretacja rozstrzyga szereg niejasnych kwestii na korzyść podatników. Przyjęto, że katalog kosztów kwalifikowanych może być szeroki.
 • 24.10.2022PIT: Youtuberzy, blogerzy, influencerzy - jak opodatkować dochody z reklam?
  Jeszcze do niedawna organy podatkowe konsekwentnie uznawały, że przychody youtuberów, blogerów itp. z tytułu wyświetlania reklam nie mogą być kwalifikowane jako przychody z najmu prywatnego, co powodowało, iż w takim przypadku mieliśmy do czynienia ze źródłem przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT czyli z dochodami z innych źródeł.
 • 22.09.2022Coraz mniej czasu na publikację informacji o strategii podatkowej
  Do końca 2022 r. część podatników będzie musiała opublikować informacje o swojej strategii podatkowej za 2021 r. Wymóg dotyczy podatkowych grup kapitałowych i innych dużych podatników, w przypadku których przychody przekraczają 50 mln euro w roku podatkowym. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, przepisy dotyczące obowiązku są niezbyt precyzyjne, dlatego podatnicy powinni zachować ostrożność.

następna strona »