Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy wymiar urlopu wypoczynkowego

 • 10.07.2019Zatrudnianie dzieci poniżej 16 roku życia
  Coraz więcej dzieci pracuje, często aby pomóc rodzicom. Szczególnie latem dużo najmłodszych podejmuje się pracy sezonowej. Są to prace pomocowe w sektorze rolniczym, ale także prace w dziale hotelarskim czy gastronomicznym. Brakuje jednak regulacji prawnych, które określałyby jakie prace mogą wykonywać najmłodsi, zasady łączenia ich z obowiązkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecięcych pracowników. Często pracodawcy wykorzystują słabszą pozycję najmłodszych i nie respektują praw pracujących dzieci.
  • 04.06.2019Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy
   Pytanie: Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?
   • 03.06.2019Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy
    Pytanie: Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?
    • 23.05.2019Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego - cz. 1
     Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany do bieżącego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Rozpoczynamy publikację ilustrowanej przykładami części, poświęconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i pozostałych zasiłków dla pracowników.
     • 23.04.2019Prawo do zasiłku chorobowego
      Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
      • 19.04.2019Prawo do zasiłku chorobowego
       Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokość oraz zasady wypłaty dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
       • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
        Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
        • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
         Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
         • 15.10.2018Zatrudnianie młodocianych po zmianach z komplikacjami?
          Przepisy art. 190 § 1 i art. 304.5 Kodeksu pracy mają odmienny charakter, bowiem pracownik młodociany uczy się i jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, czyli nie wykonuje pracy w celach zarobkowych; natomiast wykonywanie innej pracy zarobkowej przez dziecko poniżej 16 roku życia na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową - nie ma na celu przygotowania zawodowego do przyszłej pracy, ale jest wykonywaniem pracy. Jeżeli wiek dziecka wykonującego pracę zarobkową zostałby obniżony do 15 lat stanowiłoby to pogorszenie jego ochrony, bowiem w takim przypadku do dzieci powyżej 15 roku życia miałyby zastosowanie ogólne przepisy - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
          • 12.09.2018Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
           Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
           • 11.09.2018Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
            Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
            • 31.07.2018Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych
             Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
             • 30.07.2018Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych
              Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
              • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% dla nauczycieli akademickich
               Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczające wyróżnienie w umowie o pracę części czasu pracy przeznaczonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium
               • 20.03.2018Zakaz handlu w niedzielę i święta - PIP wyjaśnia
                W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie będzie obowiązywać zakaz handlu?  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone:  do końca 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,  w 2019 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,  od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
                • 19.03.2018Zakaz handlu w niedzielę i święta - PIP wyjaśnia
                 W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie będzie obowiązywać zakaz handlu?  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone:  do końca 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,  w 2019 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,  od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
                 • 28.02.2018Lata prowadzonej działalności to "czarna dziura" w życiorysie pracownika
                  Wprowadzenie ogólnej regulacji przewidującej wliczanie okresu prowadzenia działalności gospodarczej do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze zwiększałoby obciążenia finansowe pracodawców, a w przypadku świadczeń o charakterze fakultatywnym, których warunki nabycia określa pracodawca, mogłoby być uznane za zbyt daleką ingerencję w sferę prowadzonej przez nich samodzielnej polityki wynagradzania - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.
                  • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
                   • 19.01.2018Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przykładach
                    Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków to skomplikowane zadanie, a pracownicy wyliczający wynagrodzenia poświęcają wiele czasu, aby przeprowadzić rachunki w nie całkiem typowych sytuacjach. ZUS, w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych szczegółowo i na przykładach wyjaśnia zasady ustalenia tych zasiłków.
                    • 30.05.2017Ciąża na zwolnieniu: Niech płaci ZUS
                     Interpelacja nr 11977 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stworzenia lepszych warunków prawnych do zatrudniania młodych kobiet
                     • 20.01.2017Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
                      Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                      • 04.01.2017Działalność gospodarcza, czyli "czarna dziura" w życiorysie pracownika
                       Interpelacja nr 8341 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stażu pracy przedsiębiorców
                       • 16.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                        Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                        • 15.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                         Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                         • 22.07.2016Dwa dni opieki nad dzieckiem można podzielić na godziny
                          Interpelacja nr 4456 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów art. 188 § 1 Kodeksu pracy
                          • 23.05.2016Delegowanie pracowników – Sejm przyjął nową ustawę
                           Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą warunków zatrudnienia na terenie Polski pracowników delegowanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje, które dostosują polskie prawo do unijnych wymogów, mają w założeniu zwiększyć poziom ochrony osób delegowanych.
                           • 19.05.2016Na czym polega obowiązek informacyjny pracodawcy?
                            Interpelacja nr 2012 w sprawie formy realizacji obowiązku informacyjnego przez pracodawcę względem pracowników.
                            • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                             Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
                             • 22.03.2016Urlop wypoczynkowy. Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy
                              Interpelacja nr 1106 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego
                              • 25.11.2015Świadczenia urlopowe pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                               Pytanie podatnika: Spółka zatrudnia powyżej 20 pracowników i nie utworzyła na 2015 r. funduszu socjalnego. Pracownicy nie podpisali również do końca stycznia 2015 r. oświadczenia o braku wypłaty świadczenia urlopowego przy skorzystaniu z urlopu w ilości 14 lub większej ilości dni kalendarzowych. W lipcu tego roku wnioskodawca wypłacił pracownikom, którzy przebywali na urlopie minimum 14 dni kalendarzowych świadczenia urlopowe. Zgodnie z przepisami naliczył od tych wypłat ZUS i PIT. Czy wypłacone świadczenia (kwoty brutto) oraz ZUS od tych wypłat stanowić może koszt dla spółki w dacie wypłaty?
                               • 02.10.2015Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym
                                Interpelacja nr 34586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w podziale na godziny
                                • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
                                 Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
                                 • 09.07.2015Jak rozliczyć wypłatę świadczeń urlopowych?
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom Wnioskodawcy i NZOZ (Podmiot A), przy założeniu, że wskazani wyżej pracodawcy zrezygnowali z prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jednakże wypłacają pracownikom, na podstawie regulaminów wynagradzania, świadczenia urlopowe, w wysokości i na zasadach analogicznych do wymogów przewidzianych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dla świadczenia urlopowego tam unormowanego?
                                  • 05.05.2015Delegacja pracownika a urlop na żądanie
                                   Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                   • 04.05.2015Delegacja pracownika a urlop na żądanie
                                    Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                    • 17.02.2015Zaliczenie do kosztów wydatków na świadczenia urlopowe dla pracowników
                                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jako pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom, przy założeniu, że Wnioskodawca zrezygnował z prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jednakże wypłaca pracownikom, na podstawie regulaminów wynagradzania, świadczenia urlopowe, w wysokości i na zasadach analogicznych do wymogów przewidzianych w ustawie o ZFŚS dla świadczenia urlopowego tam unormowanego?
                                     • 10.11.2014Niepełny etat a wymiar urlopu wypoczynkowego
                                      Zatrudniam pracownika na 1/4 etatu, który pracuje 5 dni w tygodniu po 2 godziny dziennie. Wiem, że 1 dzień urlopu = 8 godzin pracy. Czy to prawda, że pracownik ten korzystając z przysługujących mu 7 dni urlopu (ponad 10-letni staż pracy) faktycznie będzie mógł być nieobecny w pracy przez 28 dni?
                                      • 02.07.2014Urlop wypoczynkowy w trakcie urlopu rodzicielskiego połączonego z pracą w niepełnym wymiarze
                                       Zapytanie nr 6509 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad udzielania urlopów
                                       • 23.06.2014Urlop w trakcie podróży służbowej
                                        Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                        • 14.04.2014Urlop dla pracowników tymczasowych
                                         Interpelacja nr 24651 w sprawie sposobu wyliczania należności za urlop wypoczynkowy pracownikom agencji pracy tymczasowej.
                                         • 31.03.2014Komu przysługuje urlop uzupełniający?
                                          W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?
                                          • 08.01.2014Okresy wliczane do stażu pracy
                                           Interpelacja nr 21731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niezaliczania okresu prowadzenia działalności gospodarczej do naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy
                                           • 04.12.2013Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika
                                            Sytuacje, w wyniku których po zakończeniu roku pracownikowi pozostaje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, mogą być bardzo różne. Bez względu jednak na przyczynę należy mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pracownik nie wykorzystał w danym roku przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.) urlopu tego należy mu udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
                                            • 04.10.2013Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług
                                             Z uzasadnienia: Zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy skonstatować, że stosunek prawny łączący wnioskodawcę ze spółką nie nosił cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do kontraktu.
                                             • 03.10.2013Urlop uzupełniający dla pracownika – podstawowe zasady
                                              W jaki sposób należy interpretować przepisy art.158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?
                                              • 01.10.2013Kodeks pracy: Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 października
                                               Dzisiaj, tj. 1 października 2013 r., weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1028). Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia jego wymiaru z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy” (przy czym sam wymiar tego urlopu się nie zmienił) oraz sposobu jego wykorzystywania.
                                               • 06.09.2013Urlop wychowawczy - nowe regulacje
                                                Wczoraj, tj. 5 września br., w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa nowelizująca Kodeks pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2013 r. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia jego wymiaru z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy” (przy czym sam wymiar tego urlopu się nie zmienił) oraz sposobu jego wykorzystywania.
                                                • 30.08.2013Kodeks pracy 2013: Zmiany w urlopach wychowawczych od 1 października
                                                 Z początkiem października zaczną obowiązywać zmienione regulacje dotyczące urlopów wychowawczych. Przewidująca to nowelizacja Kodeksu pracy została już podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
                                                 • 11.06.2013Przepisy o urlopie i obowiązkach informacyjnych pracodawcy są nieaktualne?
                                                  Interpelacja nr 16544 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie martwych przepisów zawartych w obowiązującej ustawie Kodeks pracy
                                                  • 08.04.2013Urlop w czasie delegacji
                                                   Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »