Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy-urlop wypoczynkowy

 • 23.05.2019Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego - cz. 1
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany do bieżącego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Rozpoczynamy publikację ilustrowanej przykładami części, poświęconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i pozostałych zasiłków dla pracowników.
  • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
   Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
   • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
    Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
    • 05.11.2018Kurs licencji pilota w kosztach działalności
     Pytanie: W związku z okolicznościami prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej Spółka, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, nabyła samolot. Nabycie samolotu pozwoli przedstawicielom Spółki na szybsze przemieszczanie się pomiędzy różnymi miejscowościami w Polsce, jak i poza jej granicami, zwiększając efektywność działania Spółki i wydajność pracy samych przedstawicieli. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na kurs pilotażu Wspólnika i Prokurenta są kosztem uzyskania przychodu?
     • 13.09.2018Ubezpieczenia społeczne: Okres oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji lekarza orzecznika
      Pracownicy oczekujący na decyzję komisji lekarskiej lub orzeczenie sądu o prawie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, którym nie ustał stosunek pracy, nadal podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli pracownik nie osiąga przychodu z tytułu stosunku pracy, płatnik składek wykazuje „zerową” podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe.
      • 12.09.2018Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
       Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
       • 11.09.2018Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
        Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
        • 31.07.2018Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych
         Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
         • 30.07.2018Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych
          Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
          • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
           Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
           • 26.01.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (3)
            Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków to zadanie, z którym muszą zmierzyć się wszyscy wyliczający wynagrodzenia i świadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych szczegółowo i na przykładach wyjaśnia zasady ustalenia tych zasiłków.
            • 19.01.2018Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przykładach
             Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków to skomplikowane zadanie, a pracownicy wyliczający wynagrodzenia poświęcają wiele czasu, aby przeprowadzić rachunki w nie całkiem typowych sytuacjach. ZUS, w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych szczegółowo i na przykładach wyjaśnia zasady ustalenia tych zasiłków.
             • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
              Z uzasadnienia: Odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi są swoistą "zapłatą" przez pracodawcę za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie się od zobowiązania zatrudnienia pracownika. Funkcją odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utratę możliwości zarobkowania, bowiem zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogóle.
              • 13.07.2017Nowy Kodeks pracy. Ochrona pracownicza również dla zatrudnionych cywilnoprawnie?
               Interpelacja nr 13230 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany w zakresie wprowadzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych podstawowych praw socjalnych
               • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT należy udowodnić
                Z uzasadnienia: Podatnik korzystając z ulgi powinien posiadać dowody na jej prawidłowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzałoby się do imiennego wskazania osób fizycznych korzystających z wynajmowanych przez niego pomieszczeń w sposób wskazujący na "cel zapewniający potrzeby mieszkaniowe, jako główne miejsce pobytu". Podkreślić także należy, że celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyści podatkowej po stronie wynajmującego lokal mieszkalny, ale ze względów społecznych zapobieżenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyści polegającego na niższym nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynszu płaconego przez najemcę.
                • 07.06.2017Opodatkowanie VAT nieodpłatnego wydania posiłków dla pracowników
                 Pytanie podatnika: Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zarządza hotelem, w którym pracuje ok. 90 pracowników. Pracownicy hotelu mają możliwość korzystania z posiłków wydawanych w kantynie pracowniczej. Przekazywane pracownikom posiłki są wydawane nieodpłatnie. Czy od kosztów kantyny pracowniczej Spółka powinna naliczać podatek VAT należny?
                 • 30.05.2017Ciąża na zwolnieniu: Niech płaci ZUS
                  Interpelacja nr 11977 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stworzenia lepszych warunków prawnych do zatrudniania młodych kobiet
                  • 16.03.2017Odprawa dla członka zarządu spółki a PIT
                   Tezy: Jeżeli strony umowy przewidziały, iż świadczenie - zwane też odprawą, czy odszkodowaniem - otrzymane przez członka zarządu spółki kapitałowej z tytułu pozbawienia go tej funkcji, jako świadczenie organizacyjne ma charakter kary umownej (art. 483 § 1 w związku z art. 484 § 1 k.c.) to stanowi ono przychód ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. ), t.j. działalności wykonywanej osobiście, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
                   • 20.01.2017Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
                    Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                    • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
                     Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
                     • 16.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                      Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                      • 15.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                       Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                       • 14.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
                        Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
                        • 10.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
                         Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
                         • 12.10.2016Pracownik ma prawo do chorobowego z firmy za 33 dni. Będą zmiany?
                          Zapytanie nr 939 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszenia przez pracodawców kosztów pierwszych 33. dni zwolnienia lekarskiego
                          • 26.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
                           Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
                           • 25.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
                            Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
                            • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                             Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
                             • 22.03.2016Urlop wypoczynkowy. Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy
                              Interpelacja nr 1106 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego
                              • 09.11.2015Będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
                               Interpelacja nr 34658 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
                               • 02.10.2015Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym
                                Interpelacja nr 34586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w podziale na godziny
                                • 18.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
                                 Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
                                 • 17.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
                                  Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
                                  • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
                                   Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
                                   • 14.05.2015Wypłata odszkodowania dla pracownika a PIT
                                    Pytanie podatnika: Czy wypłata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 05.05.2015Delegacja pracownika a urlop na żądanie
                                     Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                     • 04.05.2015Delegacja pracownika a urlop na żądanie
                                      Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                      • 28.01.2015Podróże służbowe: Kierowca kierowcy nie równy?
                                       Interpelacja nr 29921 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących podróży służbowych kierowców w aspekcie zapewnienia bezpłatnego noclegu i ich skutków dla rynku pracy w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego (sygn. akt I PZP 3/14)
                                       • 16.12.2014Umowa zlecenia a prawo do urlopu
                                        Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                                        • 15.12.2014Umowa zlecenia a prawo do urlopu
                                         Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                                         • 21.10.2014Nieobecności z powodu oddania krwi a dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                          Zapytanie nr 6932 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uwzględnienia w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nieobecności w pracy z powodu oddania krwi
                                          • 15.10.2014Przegrany proces a koszty uzyskania przychodów
                                           Pytanie podatnika: Czy poniesione przez spółkę koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz koszty opinii biegłego w związku z przegranymi przed sądem pracy sprawami pracowniczymi mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki?
                                           • 18.08.2014Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
                                            Zasadą, wyrażoną w art.152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
                                            • 07.08.2014Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
                                             Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
                                             • 02.07.2014Urlop wypoczynkowy w trakcie urlopu rodzicielskiego połączonego z pracą w niepełnym wymiarze
                                              Zapytanie nr 6509 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad udzielania urlopów
                                              • 23.06.2014Urlop w trakcie podróży służbowej
                                               Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                               • 14.04.2014Urlop dla pracowników tymczasowych
                                                Interpelacja nr 24651 w sprawie sposobu wyliczania należności za urlop wypoczynkowy pracownikom agencji pracy tymczasowej.
                                                • 31.03.2014Komu przysługuje urlop uzupełniający?
                                                 W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?
                                                 • 03.01.2014Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych
                                                  Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesięczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesiąca następującego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia kwartału? Czy premia regulaminowa roczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia następującego po roku, za który premia przysługuje, stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który przysługuje?
                                                  • 23.12.2013Forma zawarcia umowy o pracę
                                                   Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Dla zachowania formy pisemnej umowy obie strony powinny podpisać dokument obejmujący treść oświadczenia woli sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Kodeks nie reguluje skutków niezachowania formy pisemnej umowy o pracę.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »