Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy strażak

 • 10.05.2018Nie będzie ulg podatkowych dla pracodawców zatrudniających strażaków ochotników
  Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego na szkolenie pożarnicze.
  • 17.07.2009Jest podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą ochrony przeciwpożarowej w firmach
   Wkrótce przestanie obowiązywać przepis nakładający na pracodawców kosztowny obowiązek specjalistycznego przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Prezydent podpisał ustawę z 7 maja 2009 r. zmieniającą Kodeks pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ustawa uwzględnia poprawki zgłaszane przez organizacje pracodawców, m.in. PKPP Lewiatan.
   • 09.04.2009Przedsiębiorcy nie będą musieli szkolić pracowników u strażaków
    Interpelacja nr 7546 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowych obowiązków dla pracodawców, wprowadzonych nowelizacją ustawy Kodeks pracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy
    • 06.03.2009Strażak w każdej firmie: Lewiatan o poselskich propozycjach zmiany przepisów
     Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przedstawiła opinię o trzech poselskich projektach ustawy o zmianie fragmentu kodeksu pracy dotyczącego obowiązku zatrudnienia w każdej firmie osoby odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową i ewakuację. Większość z nich proponuje wykreślenie z KP odwołania do przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
     • 13.01.2009Obowiązek zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową
      18 stycznia 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących bhp, wprowadzająca m.in. wymóg wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności związanych z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. To ważne przepisy, zmierzające na pewno do zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania pracy. Niestety, ustawodawca, nakładając ten obowiązek, nie zróżnicował pracodawców – każdy z nich, bez względu na poziom zatrudnienia, będzie musiał zatrudniać pracownika, który posiada kwalifikacje wymagane przez przepisy o ochronie przeciwpożarowej.