Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

instalacja

 • 25.01.2010Orzecznictwo: Funkcja mieszkalna budynku może być realizowana bez ogrodzenia
  Z uzasadnienia: Analiza art. 2 pkt 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym prowadzi do wniosku, że do urządzeń technicznych związanych z budynkiem mieszkalnym ustawodawca zaliczył te urządzenia, które przesądzają o mieszkaniowym charakterze budynku, a więc przyłącza (np. wodociągowe, kanalizacyjne, do sieci cieplnej, do linii elektrycznej, gazowej itp.) oraz urządzenia instalacyjne służące m.in. gromadzeniu i odprowadzaniu ścieków, związane z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, odgromowymi i uziemienia, klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, przyzywowymi (domofony) i alarmowymi, gazowymi, wykorzystującymi alternatywne źródła energii. Do tego typu urządzeń nie można natomiast zaliczyć ogrodzenia, bez którego budynek mieszkalny może istnieć, nie traci swojego mieszkalnego charakteru i może być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
  • 25.11.2009Orzecznictwo NSA: Nie każdy obiekt jest budowlą
   Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji.
   • 04.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Elektrownia wiatrowa nie jest budowlą
    Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
    • 02.09.2009ZUS zaktualizował program PŁATNIK
     1 września 2009 r. na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK oznaczony jako wersja 7.03.002. Pakiet może być instalowany wyłącznie w programie PŁATNIK w wersji 7.03.001, instalacja na wcześniejszych wersjach programu jest niemożliwa. Zmiany wprowadzone w programie dotyczą tylko niektórych ubezpieczonych, dlatego nowa wersja nie musi być stosowana przez wszystkich płatników.
     • 21.08.2009Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości kabli firmy telekomunikacyjnej
      Kable oraz kanały kablowe, będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., połączone w całość techniczno- użytkową niezbędną do zapewnienia łączności telefonicznej i związane z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej są siecią techniczną i stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane w związku z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy z 12 lipca 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
      • 13.05.2009Podatki, rachunkowość i prawo pracy – szkolimy przez Internet
       Nieustanne podnoszenie kwalifikacji w zawodach związanych z rachunkowością, podatkami, kadrami i finansami jest koniecznością (dotyczy to oczywiście również wielu innych zawodów). Stąd popularność szkoleń i zwiększająca się liczba osób biorących w nich udział. Jednak szkolenia oprócz oczywistych korzyści powodują też komplikacje. Delegowanie pracownika oznacza jego nieobecność w pracy, konieczność poniesienia kosztów wyjazdu, często opłacenia noclegu i innych kosztów pobytowych. Koszt szkolenia jest zwykle znaczny, co ogranicza liczbę pracowników w nim uczestniczących. Pojawiła się jednak interesująca opcja, którą w imieniu zespołu szkoleniowego www.podatki.biz prezentuję poniżej.
       • 17.04.2009Nowa elektrownia na Śląsku ruszy w 2015 r.
        Umowę dotyczącą wspólnej budowy największego w Polsce bloku energetycznego na węgiel podpisały Kompania Węglowa oraz koncern RWE. Elektrownia o mocy 800 MW powstanie w miejscowości Wola na Śląsku. Jej uruchomienie planowane jest na początek 2015 roku.
        • 06.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie obiektów tymczasowych
         Jeżeli istnienie budowli, w postaci tymczasowego obiektu budowlanego, stanowiące okoliczność, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, ustanie, zanim mógł w jej przedmiocie powstać obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, obowiązek ten, na podstawie normujących w tym zakresie przepisów art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, nie powstanie.
         • 25.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Warunki opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli telekomunikacyjnych
          Kable oraz kanały kablowe, będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., połączone w całość techniczno- użytkową niezbędną do zapewnienia łączności telefonicznej i związane z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej są siecią techniczną i stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z 7 lipca 19994 roku - Prawo budowlane w związku z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy z 12 lipca 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
          • 23.03.2009330 mln euro dla Polski
           Zdaniem premiera Donalda Tuska, podczas zakończonego w piątek szczytu państw Unii Europejskiej Polska osiągnęła cele, o których realizację zabiegała – przede wszystkim zyskała 330 mln euro na projekty energetyczne w ramach planu pobudzenia europejskiej gospodarki. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli było poświęcone głównie kwestiom ekonomicznym i energetycznym.
           • 12.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegląd część II
            Przedwczoraj opublikowaliśmy pierwszą część przeglądu programów, dzięki którym możemy w prosty sposób rozliczyć podatek dochodowy za 2008 rok. Zaprezentowaliśmy program naszego autorstwa, oraz programy firmy wrocławskiej firmy Format oraz krakowskiego Elfina. Dzisiaj kontynuujemy przegląd. Nie przeprowadzaliśmy szczegółowych testów oprogramowania pod kątem poprawności działania – z własnego doświadczenia wiemy, że takich bardzo dokładnych testów dokonują producenci przed udostępnieniem programu. Chodziło nam raczej o przedstawienie głównych funkcji użytkowych i pokazanie, że wybór oprogramowania jest już naprawdę spory.
            • 10.03.2009Programy do rozliczenia rocznego: przegląd część I
             Sezon rozliczeń rocznych w pełni. Płatnicy podatku wysłali już informacje o dochodach i pobranych zaliczkach do podatników, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć się z podatku za 2008 rok. Najwcześniej rozliczają się zwykle osoby, które oczekują zwrotu podatku – im szybciej złożą zeznanie, tym szybciej otrzymają zwrot. Osoby, którym przyjdzie w wyniku rozliczenia dopłacić fiskusowi, często wstrzymują się z rozliczeniem do ostatniej chwili (warto przy tym wspomnieć, że nie ma znaczenia, czy zeznanie złożymy wcześniej czy później – podatek trzeba zapłacić w terminie do 30.04.2009 r.). Co roku przybywa bezpłatnych programów, w których możemy sporządzić zeznanie w prosty i szybki sposób. Postanowiliśmy dokonać ich krótkiego przeglądu, aby ułatwić naszym Czytelnikom wybór. Dzisiaj jego pierwsza część.
             • 27.02.2009Projekt zeroemisyjnej elektrowni w województwie opolskim
              Konsorcjum Zakładów Azotowych Kędzierzyn-Koźle S.A. oraz Południowego Koncernu Energetycznego S.A ogłosiło budowę pierwszego na świecie Zeroemisyjnego Kompleksu Energo-Chemicznego. Obiekt ma powstać do 2015 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Projekt zaprezentowano już decydentom Unii Europejskiej jako innowacyjne rozwiązanie mogące zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce i Wspólnocie.
              • 04.02.2009Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (2)
               Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Holandii. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
               • 30.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Definicja budynku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                W Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez budynek rozumie się zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych oraz przystosowany do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, w tym dźwigi osobowe.
                • 21.01.2009Orzecznictwo podatkowe: O opodatkowaniu decydują kwestie techniczne
                 1. Wykazanie istnienia związku techniczno-użytkowego pozwala na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, jako budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obiektu budowlanego składającego się z części o charakterze stricte budowlanym (np. fundament) oraz nie mających takiego charakteru (np. urządzenia techniczne). Jeżeli takiego związku nie można wykazać, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będą podlegały jedynie części budowlane obiektu. 2. Jeżeli w budynku usytuowana została budowla, która stanowi odrębny od budynku, samodzielny obiekt budowlany lub urządzenie budowlane, budowla ta stanowi wówczas odrębny od budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
                 • 24.11.2008Amortyzacja podatkowa systemu informatycznego
                  Pytania podatnika: 1. W którym momencie Spółka powinna wprowadzić wartość niematerialną i prawną w postaci Systemu do rejestru wartości niematerialnych i prawnych (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych)? 2. Czy „koszty okołowdrożeniowe” ponoszone do zakończenia procesu wdrożenia Systemu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia, czy powinny powiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Systemu?
                  • 19.11.2008Opodatkowaniu podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych
                   Interpelacja nr 4938 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe
                   • 14.08.2008Co to jest budowla?
                    Interpelacja nr 3189 do ministra finansów w sprawie zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości światłowodów umieszczonych w kanałach telekomunikacyjnych na przykładzie gminy Krzeszowice
                    • 28.05.2008Obiekt tymczasowy a opłata targowa
                     Interpelacja nr 2141 do ministra finansów w sprawie opodatkowania obiektów tymczasowych
                     • 18.02.2008Podatku śmieciowego na razie nie będzie
                      Interpelacja nr 177 do prezesa Rady Ministrów w sprawie wstrzymania podwyżki opłat za składowanie odpadów oraz wprowadzenia powszechnego podatku śmieciowego.
                      • 18.10.2007Wydatki na pokrycie straty w innej spółce jako koszt podatkowy
                       Pytanie podatnika: Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.
                       • 20.09.2007Orzecznictwo — Poniesienie wydatku nie oznacza poniesienia kosztu
                        Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę B Spółki z o.o. w S na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.
                        • 14.09.2007Komunikat ZUS w sprawie aktualizacji certyfikatu RP-1-OOP-SDWI, służącego do elektronicznej wymiany danych
                         W związku z upływem w dniu 30 września 2007 r. okresu ważności certyfikatu klucza publicznego Ośrodka Przetwarzania Danych, zachodzi konieczność zarejestrowania w oprogramowaniu służącym do elektronicznej wymiany danych z ZUS (np. program "Płatnik", alternatywne oprogramowanie interfejsowe) nowego certyfikatu klucza publicznego o identyfikatorze RP-1-OOP-SDWI (okres ważności od 16.09.2007 r. do 30.09.2008 r.).
                         • 13.09.2007Zakup materiałów budowlanych przed otrzymaniem pozwolenia na budowę
                          Pytanie podatnika: Czy można ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku braku pozwolenia na budowę w momencie zakupów materiałów budowlanych?
                          • 09.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie podatkiem VAT premii i bonusów
                           Pismem z 13 czerwca 2005 r. K. sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania polskich przepisów podatkowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie — czy otrzymanie premii pieniężnej przez należy traktować jako świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dalej jako ustawa o VAT czy też korektę obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 4 tejże ustawy czy też świadczenie wyłączone spod opodatkowania.
                           • 04.09.2007Odszkodowanie za szkodę nie jest opodatkowane
                            Pytanie podatnika: Czy otrzymane przez Podatniczkę odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
                            • 10.08.2007Problemy z opłatą skarbową
                             Interpelacja nr 8125 do ministra finansów w sprawie problemów dotyczących funkcjonowania ustawy o opłacie skarbowej
                             • 24.07.2007Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej za granicą (2)
                              Pytanie: Mieszkam w Polsce, ale zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie Holandii. Czy czekają mnie w związku z tym obowiązki podatkowe w Polsce?
                              • 23.07.2007Kłopoty podatkowe energetyki wiatrowej
                               Interpelacja nr 7676 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe
                               • 11.07.2007Opodatkowanie VAT sprzedaży niezabudowanego gruntu
                                Pytanie podatnika: Czy zachodzi konieczność naliczenia podatku VAT przy sprzedaży prawa własności gruntu niezabudowanego, wykazanego w ewidencji gruntów jako grunty orne R IVb, użytki rolne zabudowane B-Ps IV oraz lasy Ls IV, przy istniejącym stanie faktycznym braku zabudowań, wynikającym z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego sporządzonego w dniu 6.07.2006 r.?
                                • 05.04.2007Nowa dyrektywa VAT (4) - Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu
                                 Przepisy nowej dyrektywy służące określeniu miejsca opodatkowania w przypadku transakcji transgranicznych (międzynarodowych) nie mają zastosowania do obrotu towarowego w obrębie Polski. Zasady określające miejsce świadczenia transakcji transgranicznych (międzynarodowych) wskazują miejsce opodatkowania transakcji (miejsce powstania obowiązku podatkowego), a tym samym określają, na terytorium którego państwa została ona zrealizowana, co uprawnia to państwo do poboru podatku z jej tytułu. Przepisy nowej dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347 – dalej dyrektywy) obowiązują od 1.01.2007 r.
                                 • 26.03.2007Opłata skarbowa w budownictwie
                                  Stanowisko wspólne Ministerstwa Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635) i rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz.1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
                                  • 14.02.2007Polne drogi i podatek od nieruchomości
                                   Interpelacja nr 5610 do ministra finansów w sprawie sprzecznej interpretacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie pobierania podatku od nieruchomości od dróg polnych
                                   • 24.10.2006Dla kogo zwrot wydatków z tytułu podniesienia akcyzy na olej opałowy?
                                    Interpelacja nr 3899 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o zwrocie wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw
                                    • 13.09.2006Łącznik, stanowiący część budynku mieszkalno-usługowo-hotelowego, jako środek trwały podlegający amortyzacji
                                     Pytanie podatnika: dotyczy interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odnośnie amortyzacji środka trwałego.
                                     • 01.06.2006Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
                                      Pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 30 maja 2006 r., znak: PL (LK)-833-100/MS/06/365, do Burmistrza Miasta (...) w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
                                      • 22.05.2006Instalacja gazowa w samochodzie – amortyzować czy do KUP?
                                       Prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory rozliczałem używanie prywatnego samochodu osobowego na podstawie "kilometrówki", teraz postanowiłem wprowadzić go do EŚT i amortyzować. Ponieważ samochód jest używany, przyjąłem stawkę 40% (czyli amortyzuję przez 30 miesięcy). Koszt samochodu ustaliłem na 4.500 zł. I teraz mam problem, zamontowałem do niego instalację gazową (koszt 1.700 zł brutto, ok. 1.400 zł netto) już po tym, jak samochód wpisałem do EŚT. Dodatkowo zastanawiam się nad wymianą niektórych elementów (łączny koszt nowych elementów to około 2.500 zł netto, a z instalacją razem 3.900 zł). Czy te wydatki będą stanowić jednorazowo koszt uzyskania przychodu?
                                       • 09.04.2006Opodatkowanie budynków letniskowych podatkiem od nieruchomości
                                        Pismo Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 28 marca 2006 r. znak: LK-833/46/KM/06/195 do Urzędu Gminy (...) w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków letniskowych
                                        • 14.03.2006Ile podatku płacimy w cenie paliwa
                                         "Znieczulenie podatkowe" ostatecznych płatników podatków pośrednich powoduje, że często nie przywiązują oni tak wielkiej wagi do tych obciążeń, gdyż podatek płacony przez nich jest wliczony w cenę. Mimo że polska stawka VAT jest w czołówce stawek krajów UE, wyższe stawki są jedynie na Węgrzech, w Szwecji i Danii, podatki te ponoszone są na co dzień bez poczucia żalu. Jednakże jakiekolwiek wahania w strukturach podatkowych cen paliw oraz jego substytutów są odbierane bezpośrednio przez rynek. Przykład może stanowić zmiana akcyzy na benzynę bezołowiową z 1565zł/m³ na 1315zł/m³ (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.09.2005), która spowodowała obniżki cen paliwa na rynku, a tym samym można było wówczas odczuć zmiany cen towarów i usług. Dla przykładu ceny paliwa Pb 95 w okresie między 14 a 15 września 2005 za 1000 litrów zmniejszyły się z 3295 do 3095 zł a ceny Pb 98 z 3435 do 3200 zł.
                                         • 09.02.2006Organizacja nowego miejsca pracy
                                          Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z właściwych organizowaniem pracy w firmie. Nie chodzi tu tylko o podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem stosunku pracowniczego, polegające na przestrzeganiu wymogów związanych z zawarciem umowy o pracę, jak też i jej rozwiązaniem, udzieleniem pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, terminową wypłatą uposażenia czy ustalaniem i udzielaniem urlopów pracowniczych.
                                          • 17.08.2005Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
                                           Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze kupna Jeżeli nabyłeś środek trwały w drodze kupna, za wartość początkową uważa się cenę jego nabycia. Za cenę nabycia uważa się natomiast kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek i prowizji.

                                          « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]