Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy ppoż

  • 04.10.2018Najem krótkoterminowy - uciążliwości dla stałych mieszkańców, zysk dla właścicieli lokali
    Resort przygląda się problemom mieszkańców budynków, w których właściciele mieszkań wynajmują swoje lokale, czyniąc z nich lokale wuasi hotelowe. Istniejące prawo pozwala na przeciwdziałanie tym praktykom, i na razie żadnych zmian w tej sprawie nie będzie - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie uciążliwości wynikających ze zwiększonego ruchu turystycznego.
    • 10.01.2012Kary porządkowe nakładane na pracownika
      Niewykonywanie przez pracownika obowiązków, wynikających z istniejącego pomiędzy nim a pracodawcą stosunku pracy, pociągać może za sobą różnego rodzaju skutki. Zależeć będą one od stopnia naruszenia i oceny skutków tego naruszenia dla zakładu pracy. Naruszenie obowiązków przez pracownika prowadzić może do zakończenia stosunku pracy.