Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz chorobowy

 • 18.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
  W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
  • 17.06.2020Tarcza antykryzysowa: Obnienie wymiaru czasu pracy a wysoko zasików
   W zwizku z moliwoci obnienia czasu pracy pracownikom w ramach tarczy antykryzysowej wielu osobom korzystajcym ze wiadczenia opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego obniana jest jego wysoko. W zwizku z tym powstaje wtpliwo dotyczca zasadnoci przedmiotowego postpowania. Czy pracodawcy w zwizku z obnieniem czasu pracy pracownikom mog obnia wysoko zasiku opiekuczego, macierzyskiego bd chorobowego? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
   • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa: Jaka jest pomoc dla jednoosobowej firmy?
    Kompleksowy katalog dziaa wspierajcych przedsibiorców majcych na celu przeciwdziaanie negatywnym skutkom COVID-19 zawarty jest w pakiecie ustaw, tzw. Tarczy antykryzysowej. Na mocy tych przepisów przysuguje m.in. wiadczenie postojowe czy prawo do zwolnienia z opacania skadek na 3 miesice. W ramach Tarczy dla przedsibiorców zostay równie wprowadzone inne ulgi pomagajce w utrzymaniu dziaalnoci: odroczenie terminu patnoci albo rozoenie na raty nalenoci dotyczce wszystkich patników skadek, odstpienie od pobierania odsetek za zwok - wylicza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
    • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
     Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
     • 12.05.2020Poyczka dla mikroprzedsibiorców – odpowiedzi na najwaniejsze pytania
      Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana poyczka dla mikroprzedsibiorców do 5 tys. z, z moliwoci jej umorzenia. Przedstawiamy odpowiedzi na najczciej zadawane pytania zwizane z t form pomocy dla firm.
      • 11.05.2020Poyczka dla mikroprzedsibiorców – odpowiedzi na najwaniejsze pytania
       Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana poyczka dla mikroprzedsibiorców do 5 tys. z, z moliwoci jej umorzenia. Przedstawiamy odpowiedzi na najczciej zadawane pytania zwizane z t form pomocy dla firm.
       • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
        Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
        • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
         Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
         • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
          Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
          • 21.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
           Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy  w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
           • 21.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
            Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy  w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
            • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
             Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
             • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
              Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
              • 01.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
               Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Regulacje te wchodz w ycie 1 kwietnia br. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
               • 01.04.2020Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
                Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Regulacje te wchodz w ycie 1 kwietnia br. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
                • 16.03.2020Trwaj prace nad pakietem osonowym dla firm w zwizku z koronawirusem
                 Pakiet osonowy to zestaw propozycji zmian w prawie, które pomog przedsibiorcom odczuwajcym negatywne skutki zwizane z rozprzestrzenieniem si koronawiorusa. Najwaniejsze uatwienia maj dotyczy:  ulg w nalenociach, w tym udogodnienia w patnociach podatków i skadek ZUS,  poprawy pynnoci finansowej firm -  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopaty do kredytów,  ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwizania dla firm zmuszonych do przestojów. 
                 • 13.03.2020Zamknicie obka, przedszkola czy szkoy. Komu przysuguje zasiek opiekuczy?
                  Najblisze dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych dziaa, które maj zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu si koronawirusa w Polsce. Dziaamy zapobiegajco i profilaktycznie. Dziki takim dziaaniom ograniczymy w Polsce due skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie si koronawirusa lub innych wirusów. Std decyzja o ograniczeniu miejsc penych ludzi, ebymy mogli dziaa zapobiegawczo. To zawieszenie zaj w szkoach, przedszkolach, obkach, a take uczelniach.
                  • 13.03.2020Ochrona miejsc pracy i zasiki. Co zmieni specjalny pakiet osonowy?
                   W najbliszych dniach resort rozwoju przedstawi szczegóowe projekty zmian w prawie, które bd zwizane z rozprzestrzenianiem si koronawirusa w Polsce. Pakiet osonowy ma stanowi wsparcie dla przedsibiorców i obj m.in. udogodnienia dotyczce ochrony miejsc pracy oraz zasików chorobowych i opiekuczych.
                   • 12.03.2020Ochrona miejsc pracy i zasiki. Co zmieni specjalny pakiet osonowy?
                    W najbliszych dniach resort rozwoju przedstawi szczegóowe projekty zmian w prawie, które bd zwizane z rozprzestrzenianiem si koronawirusa w Polsce. Pakiet osonowy ma stanowi wsparcie dla przedsibiorców i obj m.in. udogodnienia dotyczce ochrony miejsc pracy oraz zasików chorobowych i opiekuczych.
                    • 12.03.2020Zamknicie obka, przedszkola czy szkoy. Komu przysuguje zasiek opiekuczy?
                     Najblisze dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych dziaa, które maj zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu si koronawirusa w Polsce. Dziaamy zapobiegajco i profilaktycznie. Dziki takim dziaaniom ograniczymy w Polsce due skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie si koronawirusa lub innych wirusów. Std decyzja o ograniczeniu miejsc penych ludzi, ebymy mogli dziaa zapobiegawczo. To zawieszenie zaj w szkoach, przedszkolach, obkach, a take uczelniach.
                     • 19.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                      Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                      • 18.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                       Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                       • 21.01.2020Wczeniejsza wypata rodków z PPK z powodu choroby
                        Czy w przypadku kilkukrotnej wypaty rodków z tytuu powanego zachorowania (do 25% wartoci rodków zgromadzonych na rachunku), o ile spenione s warunki z ustawy o PPK, w przypadku kadej wypaty rodków przedmiotowa wypata bdzie kadorazowo zwolniona z opodatkowania PIT i w konsekwencji na Funduszu nie bd ciy obowizki patnika PIT w tym zakresie?
                        • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiku chorobowego w przykadach
                         Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Publikujemy dzisiaj cz tego opracowania, powicon zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiku chorobowego.
                         • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                          • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                           • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsibiorcze matki?
                            W 2018 r. oddziay ZUS wyday 687 decyzji stwierdzajcych niepodleganie ubezpieczeniom spoecznym osób zgoszonych z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Byy to osoby, które wystpiy o wiadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane byy take decyzje o braku prawa do zasiku. 33% tych decyzji dotyczyo kobiet w ciy. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczcych obowizku ubezpiecze spoecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
                            • 28.10.2019Dodatkowe ubezpieczenie pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                             Chcc uatrakcyjni oferowane warunki zatrudnienia, pracodawcy coraz czciej decyduj si na przyznawanie licznych pozapacowych benefitów swoim pracownikom. Dziaania takie maj na celu uatrakcyjnienie oferty danego pracodawcy, zarówno w celu utrzymania obecnego personelu, jak równie przekonania nowych kandydatów do wyboru ich oferty. Jednym z popularnych wiadcze jest objcie pracowników dodatkowym pakietem ubezpieczeniowym. Czy jednak wydatki na tego typu polisy mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodów?
                             • 25.10.2019Dodatkowe ubezpieczenie pracowników w kosztach uzyskania przychodów
                              Chcc uatrakcyjni oferowane warunki zatrudnienia, pracodawcy coraz czciej decyduj si na przyznawanie licznych pozapacowych benefitów swoim pracownikom. Dziaania takie maj na celu uatrakcyjnienie oferty danego pracodawcy, zarówno w celu utrzymania obecnego personelu, jak równie przekonania nowych kandydatów do wyboru ich oferty. Jednym z popularnych wiadcze jest objcie pracowników dodatkowym pakietem ubezpieczeniowym. Czy jednak wydatki na tego typu polisy mog zosta uznane za koszty uzyskania przychodów?
                              • 28.06.2019Skadki ZUS przedsibiorców - rosn czy spadaj?
                               Liczba ubezpieczonych osób fizycznych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz, dla których podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne uzaleniona jest od przychodu (tzw. may ZUS) wynosia wedug stanu na 28 lutego 2019 r. 72,9 tys. osób. To stosunkowo niewiele w porównaniu z pozostaymi przedsibiorcami, którzy musz si mierzy z cigle rosncymi skadkami ZUS.
                               • 07.06.2019ZUS: Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasików
                                Koczymy publikacj zaktualizowanego do biecego stanu prawnego komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, w którym Zakad Ubezpiecze Spoecznych wyjania szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. W tej czci znajdziecie informacj o ponownym ustalaniu podstawy zasiku i ustaleniu podstawy wymiaru wiadcze innych ni zasiek chorobowy oraz o zasadach wypaty zasików.
                                • 23.04.2019Prawo do zasiku chorobowego
                                 Zasady ustalania prawa do zasików, ich wysoko oraz zasady wypaty dla osób podlegajcych ubezpieczeniu chorobowemu okrela ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
                                 • 19.04.2019Prawo do zasiku chorobowego
                                  Zasady ustalania prawa do zasików, ich wysoko oraz zasady wypaty dla osób podlegajcych ubezpieczeniu chorobowemu okrela ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
                                  • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                                   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                   • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
                                    Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
                                    • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
                                     Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
                                     • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                      Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                      • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                                       Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                                       • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                                        Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                                        • 18.09.2018Zasiek choroby i macierzyski na umowie zlecenia. Czy naley pobra zaliczk na PIT?
                                         Pytanie: Na podstawie zoonego owiadczenia zleceniobiorcy Wnioskodawca dokona jego zgoszenia do obowizkowych ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, a take  do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy Wnioskodawca jako patnik zasiku chorobowego (macierzyskiego) z tytuu umowy zlecenia powinien naliczy i pobra zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                         • 13.09.2018Ubezpieczenia spoeczne: Okres oczekiwania na rozstrzygnicie odwoania od decyzji lekarza orzecznika
                                          Pracownicy oczekujcy na decyzj komisji lekarskiej lub orzeczenie sdu o prawie do wiadcze z ubezpieczenia spoecznego, którym nie usta stosunek pracy, nadal podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom spoecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Jeli pracownik nie osiga przychodu z tytuu stosunku pracy, patnik skadek wykazuje „zerow” podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe.
                                          • 06.07.2018KRUS bdzie przekazywa do NFZ wicej danych dotyczcych patników skadek
                                           Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego bdzie przekazywa do Narodowego Funduszu Zdrowia równie dane dotyczce patników skadek – rolników, którzy opacaj skadki za swoich pomocników. Tak zmian przewidziano w projekcie nowego rozporzdzenia Ministerstwa Zdrowia.
                                           • 04.07.2018ZUS 2018: Ulga na start, preferencyjna podstawa, dziaalno nieewidencjonowana
                                            Przepisy zwalniaj niektórych przedsibiorców z opacania przez 6 miesicy skadek na ubezpieczenia spoeczne. Nastpnie mog oni przez dwa lata paci skadki w niszej wysokoci. Jakie s warunki skorzystania z tych ulg i jakie konsekwencje? ZUS wyjania:
                                            • 03.07.2018ZUS 2018: Ulga na start, preferencyjna podstawa, dziaalno nieewidencjonowana
                                             Przepisy zwalniaj niektórych przedsibiorców z opacania przez 6 miesicy skadek na ubezpieczenia spoeczne. Nastpnie mog oni przez dwa lata paci skadki w niszej wysokoci. Jakie s warunki skorzystania z tych ulg i jakie konsekwencje? ZUS wyjania:
                                             • 09.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                                              O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                                              • 09.05.2018NSA: Odsetki od zasiku chorobowego z PIT
                                               Zasiek chorobowy stanowi „inne ródo przychodu”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, odsetek za opónienie w wypacie takiego zasiku nie mona zakwalifikowa jako przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 powoanej ustawy) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 07.05.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
                                                Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
                                                • 02.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                                                 O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                                                 • 30.04.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
                                                  Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
                                                  • 26.04.2018Prawa i obowizki na zwolnieniu lekarskim
                                                   W odpowiedzi na interpelacj poselsk MRPiPS wyjanio m.in., e osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezalenie od tego czy lekarz leczcy na zwolnieniu lekarskim wskaza, e „chory powinien lee” albo, e „chory moe chodzi”, powinna powstrzyma si od wykonywania czynnoci sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególnoci takich, które mog przeduy okres niezdolnoci do pracy. Moe ona jednak wykonywa zwyke czynnoci ycia codziennego oraz czynnoci zwizane z jej stanem zdrowia, np. moe uda si do apteki, po codzienne zakupy ywnoci, na badania lub wizyt u lekarza.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »