Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy czas godzin przerwy śniadaniowe

 • 16.05.2019Przerwa śniadaniowa
  Pytanie: W jakiej porze dnia powinna zostać udzielona 15-minutowa przerwa (śniadaniowa)?
  • 15.05.2019Przerwa śniadaniowa
   Pytanie: W jakiej porze dnia powinna zostać udzielona 15-minutowa przerwa (śniadaniowa)?
   • 29.11.2010Wynagrodzenie kierowcy za czas obowiązkowej przerwy na odpoczynek
    Kierowca ma prawo do przerw w czasie pracy - tzw. przerwy śniadaniowej oraz dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek. Pierwsza z wymienionych przerw wliczana jest do czasu pracy kierowcy, druga z kolei stanowi czas dyżuru. Wynagrodzenie za przerwy dodatkowe ustalane jest w wysokości połowy wynagrodzenia za „zwykły dyżur”.
    • 15.04.2008Kumulacja przerw w pracy
     Pytanie: Czy pracowników może obowiązywać jednocześnie godzinna przerwa niewliczona do czasu pracy z art. 141 k. p. i pięciogodzinna przerwa związana ze stosowaniem przerywanego czasu pracy?
     • 09.11.2007Przerwa na posiłek dla zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy
      Pytanie: Czy pracownicy zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy mają prawo do przerwy na posiłek?
      • 17.09.2007Czas pracy — Przerywany czas pracy i prawo do przerwy
       Pytanie: Czy w przypadku przerywanego czasu pracy, w którym odcinki pracy przed i po przerwie są krótsze niż 6 godzin, pracodawca zobowiązany jest zapewnić przerwę 15-minutową?
       • 03.09.2007Czas pracy – Co podlega zaliczeniu do czasu pracy pracownika
        Zgodnie z zawartą w Kodeksie pracy definicją czasu pracy jest nim czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jak wynika z przytoczonej definicji, czasem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy nie jest jedynie czas wykonywania efektywnie pracy, ale wszelki czas (poza wyjątkami ściśle wynikającymi z przepisów, jak np. czas dyżuru), w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.