Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy święta dni wolne

 • 16.08.2018Niewypłacenie wynagrodzenia nie zawsze powoduje odpowiedzialność karną
  Brak wypłaty wynagrodzenia wobec pracownika, stanowi co do zasady realizację znamion przestępstwa naruszenia praw pracowniczych. Warunkiem jednak ziszczenia się odpowiedzialności karnej jest jednak by sprawca działał w sposób złośliwy lub uporczywy.
  • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
   Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynkę troszczy się o zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowującej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub płacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy się o bieżące potrzeby dziecka, a jedynie wypełnia ciążący na nim z mocy prawa obowiązek alimentacyjny oraz bierze niewielki udział w innych aspektach wychowania, nie może być uznany za osobę samotnie wychowującą dziecko - stwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
   • 30.11.2016Zakaz handlu w niedzielę utrudni pracę zakładom pogrzebowym?
    Interpelacja nr 7279 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zakazu handlu w niedzielę dla zakładów pogrzebowych i kwiaciarni
    • 24.10.2016Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej?
     Interpelacja nr 6094 w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę
     • 26.09.2016Niedziela i święta całkowicie bez handlu?
      Interpelacja nr 5246 w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta 
      • 16.08.2016Termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
       Interpelacja nr 4976 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia terminu na wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
       • 26.11.2014Elastyczny czas pracy sprzyja nadużyciom i łamaniu praw pracowniczych?
        Interpelacja nr 28785 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy
        • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
         4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego.
         • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
          4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego. Zmienione przepisy Kodeksu pracy będę zezwalały na pracę w niedziele i święta także przy wykonywaniu prac:
          • 12.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedziele i święta
           Katalog prac, które można wykonywać w niedziele i święta, zostanie poszerzony o pracę na rzecz różnych zagranicznych przedsiębiorstw działających m.in. w państwach z innych stref czasowych – wprowadzenie zmian przewiduje nowela Kodeksu pracy, podpisana w tym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nowe regulacje wejdą w życie w ciągu kilku najbliższych tygodni.
           • 05.02.2014Kodeks pracy: Rekompensowanie pracy w sobotę będącą dla pracownika dniem wolnym
            Interpelacja nr 23240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zwrotu dnia wolnego za pracę w sobotę
            • 02.04.2013Zasady rekompensowania pracy będą elastyczniejsze
             Zasady rekompensowania pracy wykonywanej przez pracownika w dzień wolny od pracy zostaną uelastycznione – taką zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nad którym pracują posłowie. Nowe rozwiązanie będzie korzystne dla pracodawców i zarazem nie zaszkodzi pracownikom.
             • 14.02.2013Wymiar czasu pracy w 2013 r.: Święto przypadające w innym dniu niż niedziela
              Interpelacja nr 11925 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zmian rozkładu czasu pracy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11
              • 12.12.2012Rozwód a wspólne rozliczenie z dzieckiem
               Z uzasadnienia: Wychowania nie można utożsamiać jedynie z troską o byt materialny. Równie ważne jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez uczenie go samodzielności, obowiązkowości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejętności praktycznych, kształtowanie światopoglądu, systemu wartości oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matką, pozostaje pod jej stałą, codzienną opieką. Natomiast podatnik zajmuje się synem doraźnie - w określonych, ustalonych przez sąd przedziałach czasowych.
               • 03.10.2012Należy się dzień wolny za święto w sobotę – wyrok Trybunału Konstytucyjnego
                Trybunał Konstytucyjny rozpoznał we wtorek wniosek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.
                • 04.09.2012Zasady rozliczania świąt przypadających w wolne soboty w Trybunale Konstytucyjnym
                 Interpelacja nr 6180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących funkcjonowania w praktyce ostatnio zmienionych przepisów ustawy Kodeks pracy
                 • 12.07.2012Rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy a koniec okresu rozliczeniowego
                  Interpelacja nr 5378 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rekompensaty czasu pracy
                  • 22.03.2012Praca w niedziele i święta
                   Zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Dni świąteczne określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Dnia mi ty mi są:
                   • 19.03.2012Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
                    Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych: wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego.
                    • 28.10.2011Nowe zasady liczenia wymiaru czasu pracy budzą wątpliwości
                     Interpelacja nr 24352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji art. 130 ustawy Kodeks pracy
                     • 20.01.2011Święto Trzech Króli do TK
                      PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją ustawy zmieniającej kodeks pracy i wprowadzającej dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli. Zdaniem Konfederacji, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w święto katolickie powinno być uzgodnione przez rząd i Stolicę Apostolską, a takiego porozumienia zabrakło.  
                      • 24.11.2010Pracownicy mogą stracić nawet do 3 dni wolnego w 2011 roku
                       Rok 2011 może przynieść pracownikom stratę nawet trzech dni wolnego – będą pracować dłużej w ramach dotychczasowej płacy. Firmy mogą mieć ponadto pewne problemy z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych przez siebie osób. Jest to wynikiem zmian w kodeksie pracy, związanych z ustaleniem nowego dnia wolnego od pracy – święta Trzech Króli. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu przyszłego roku.
                       • 19.11.2010Trzech Króli dniem wolnym od pracy
                        6 stycznia 2011 roku po raz pierwszy będzie w Polsce dniem wolnym od pracy. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza nowy wolny dzień jako święto państwowe.
                        • 15.10.2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrócić uwagę
                         Dokładna godzina wyjazdu kierowcy w trasę – ściślej: rozpoczęcie pracy przez kierowcę – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wcześniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzinę może powodować dość poważne konsekwencje w tym zakresie, tworząc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczące liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania.
                         • 27.09.2010Trzech Króli – dodatkowy dzień wolny od pracy
                          Sejm przegłosował poselski projekt nowelizacji ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o dniach wolnych od pracy, wprowadzając dodatkowy dzień wolny w Święto Trzech Króli, a także znosząc obowiązek zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W sytuacji słabego wzrostu gospodarczego i ogromnego deficytu finansów publicznych wprowadzenie rozwiązań ograniczających działalność gospodarczą i wpływy budżetowe jest szkodliwe – ocenia PKPP Lewiatan.
                          • 19.05.2010Lewiatan przeciwko wolnemu w święto Trzech Króli
                           PKPP Lewiatan jest przeciwna wprowadzaniu Święta Trzech Króli (6 stycznia) jako dnia wolnego od pracy i zniesieniu w zamian dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Rozwiązanie takie przewiduje projekt ustawy, którego pierwsze czytanie zaplanowano na dzisiaj w Sejmie. Zdaniem Konfederacji, Polski na taką zmianę nie stać, a ponadto rozwiązanie takie będzie niekonstytucyjne.
                           • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
                            Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
                            • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
                             Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
                             • 08.12.2008Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
                              Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem rodzi pełny obowiązek ubezpieczeń społecznych od przychodów osiąganych na jej podstawie. Zakres zobowiązania zleceniobiorcy musi koniecznie mocno odróżniać się od rodzaju pracy, do której wykonywania zobowiązał się w ramach stosunku pracy.
                              • 07.10.2008Komisja Trójstronna o czasie pracy
                               Omówieniu wybranych problemów regulacji czasu pracy, m.in. związanych z prowadzonymi przez Komisję Europejską pracami nad dyrektywą o czasie pracy, poświęcone było posiedzenie Zespołu do Spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
                               • 02.10.2008Ustalanie wymiaru czasu pracy w niezbyt typowych sytuacjach
                                Pytanie: W jaki sposób ustalamy wymiar czasu pracy niepełnoetatowca, który jest zatrudniony na ¼ etatu i pracuje tylko dwa dni w tygodniu po 5 godzin (poniedziałki i środy) w miesięcznych okresach rozliczeniowych? Jaki wpływ na wymiar czasu pracy tej osoby mają święta przypadające w inne dni, niż jej dni pracy?
                                • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kłopot z udowodnieniem wysokości żądania
                                 Stosując art. 322 k.p.c. (tj. ustalając wysokość szkody wedle oceny sądu opartej na okolicznościach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie można pomijać przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za pracę w dzień wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolności do pracy.
                                 • 18.07.2008Dodatkowa praca w soboty i niedziele
                                  Interpelacja nr 2739 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu pracy pracowników handlu detalicznego w soboty i niedziele
                                  • 07.03.2008Praca w każdą niedzielę za zgodą pracownika
                                   Pytanie: Czy zgoda pracownika jest wystarczająca, aby mógł on pracować w każdą niedzielę?
                                   • 04.03.2008Gratyfikacja za pracę w niedzielę
                                    Pytanie: Czy za pracę w niedzielę pracownikowi przysługuje jakaś szczególna rekompensata?
                                    • 14.02.2008Czas pracy: Dodatek dla pracownika zwalnianego w trakcie okresu rozliczeniowego
                                     Pytanie: Jak rozliczyć się z pracownikiem, który w połowie okresu rozliczeniowego czasu pracy został zwolniony, a nadpracował zgodnie z rozkładem czasu pracy czas ponad 40 godzinną normę tygodniową (był zatrudniony w równoważnym czasie pracy)?
                                     • 30.01.2008Godziny nadliczbowe w przypadku kadry kierowniczej
                                      Pytanie: Czy kierownik wydziału firmy może być zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych bez ograniczeń i zawsze bez wynagrodzenia?
                                      • 19.12.2007Weekendowy system czasu pracy
                                       Pytanie: Na czym polega weekendowy system czasu pracy?
                                       • 13.11.2007Ewidencja czasu pracy
                                        Pytanie: Jakie dane powinna zawierać ewidencja czasu pracy i na jaki okres czasu powinna opiewać?
                                        • 25.10.2007Czas pracy w ruchu ciągłym i normy czasu pracy
                                         Pytanie: Jak w systemie czasu pracy w ruchu ciągłym kształtuje się kwestia norm tygodniowych i dziennych czasu pracy?
                                         • 06.09.2007Dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
                                          Interpelacja nr 8102 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez pracodawców list obecności z uwzględnieniem czasu pracy
                                          • 30.08.2007Czas pracy — Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym
                                           Pytanie: W jaki sposób ustalamy obowiązujący wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym?
                                           • 23.08.2007Czas pracy — Okresy rozliczeniowe
                                            Pytanie: Co to są okresy rozliczeniowe czasu pracy?
                                            • 15.05.2007Delegacja i ewidencja czasu pracy

                                             Pytanie: Czy trzeba ewidencjonować czas pracy w delegacji?
                                             • 08.11.2006Dodatkowy dzień wolny
                                              Pytanie: Zatrudniam od niedawna kilku pracowników. Ostatnio dowiedziałem się, że będę musiał dać im dzień wolny za sobotę, w którą przypada święto - czyli 11.11.2006 r. Pracownicy normalnie w soboty mają dzień wolny. Czy faktycznie powinienem udzielić im dnia wolnego w zamian za sobotę, która jest też wolna?
                                              • 18.07.200652 dni wolne od pracy
                                               Rada Ministrów, po posiedzeniu w dniu 18 lipca 2006 r., przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Nowelizacja zmienia zasady ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników. Chodzi o usunięcie wątpliwości dotyczących obowiązku odpracowywania jednego lub dwóch świąt w roku.
                                               • 14.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)
                                                W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.
                                                • 13.02.2006Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (1)
                                                 Polskie prawo pracy przez czas pracy rozumie liczbę godzin, podczas których pracownik ma obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W okres ten wlicza się przede wszystkim czas efektywnej pracy, jak również wszelkie przerwy w wykonywaniu pracy, jeżeli pracownik był do niej gotów, a doznał przeszkód w jej wykonywaniu bez swojej winy, np. brak prądu lub niedostarczenie surowca. Pracownik nie będzie pozostawał do dyspozycji pracodawcy, będąc w stanie nietrzeźwości, gdyż nie może on być wtedy dopuszczony do pracy. Do czasu pracy wlicza się również przerwy wypoczynkowe lub na spożycie posiłku nieprzekraczające jednorazowo 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).