Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy święta dni wolne

 • 23.02.2020Tworzenie rozkładów czasu pracy w praktyce
  Właściwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu działań przedsiębiorstwa. To również źródło oszczędności i racjonalizowania zartudnienia. A ponieważ pracodawcy mają szerokie uprawnienia dotyczące kształtowania wewnętrznych aktów prawa pracy (często połączone z obowiązkiem konsultacji i zawierania porozumień), warto te zagadnienia poznać, zgłębić a następnie efektywnie wykorzystać.
  • 18.12.2019WSA. Były pracownik w sądzie a PIT. Zaległe wynagrodzenie to nie odszkodowanie
   Z uzasadnienia: Pracownik wystąpił do sądu o wypłatę utraconego jego zdaniem dodatku za pracę w soboty, niedziele i święta, której to pracy nie świadczył (...) świadczenia te nie były zatem nakierowane na przywrócenie stanu majątku, który istniał przed wystąpieniem szkody, a zatem ich wypłata nie mogła zostać zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawało to, że świadczenie to zostało zasądzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, że powinność jego zapłaty istniała jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwał.
   • 09.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
    Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
    • 06.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
     Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
     • 16.08.2018Niewypłacenie wynagrodzenia nie zawsze powoduje odpowiedzialność karną
      Brak wypłaty wynagrodzenia wobec pracownika, stanowi co do zasady realizację znamion przestępstwa naruszenia praw pracowniczych. Warunkiem jednak ziszczenia się odpowiedzialności karnej jest jednak by sprawca działał w sposób złośliwy lub uporczywy.
      • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
       Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynkę troszczy się o zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowującej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub płacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy się o bieżące potrzeby dziecka, a jedynie wypełnia ciążący na nim z mocy prawa obowiązek alimentacyjny oraz bierze niewielki udział w innych aspektach wychowania, nie może być uznany za osobę samotnie wychowującą dziecko - stwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
       • 30.11.2016Zakaz handlu w niedzielę utrudni pracę zakładom pogrzebowym?
        Interpelacja nr 7279 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zakazu handlu w niedzielę dla zakładów pogrzebowych i kwiaciarni
        • 24.10.2016Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej?
         Interpelacja nr 6094 w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę
         • 26.09.2016Niedziela i święta całkowicie bez handlu?
          Interpelacja nr 5246 w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta 
          • 16.08.2016Termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
           Interpelacja nr 4976 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia terminu na wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
           • 26.11.2014Elastyczny czas pracy sprzyja nadużyciom i łamaniu praw pracowniczych?
            Interpelacja nr 28785 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy
            • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
             4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego.
             • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
              4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego. Zmienione przepisy Kodeksu pracy będę zezwalały na pracę w niedziele i święta także przy wykonywaniu prac:
              • 12.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedziele i święta
               Katalog prac, które można wykonywać w niedziele i święta, zostanie poszerzony o pracę na rzecz różnych zagranicznych przedsiębiorstw działających m.in. w państwach z innych stref czasowych – wprowadzenie zmian przewiduje nowela Kodeksu pracy, podpisana w tym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nowe regulacje wejdą w życie w ciągu kilku najbliższych tygodni.
               • 05.02.2014Kodeks pracy: Rekompensowanie pracy w sobotę będącą dla pracownika dniem wolnym
                Interpelacja nr 23240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zwrotu dnia wolnego za pracę w sobotę
                • 02.04.2013Zasady rekompensowania pracy będą elastyczniejsze
                 Zasady rekompensowania pracy wykonywanej przez pracownika w dzień wolny od pracy zostaną uelastycznione – taką zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nad którym pracują posłowie. Nowe rozwiązanie będzie korzystne dla pracodawców i zarazem nie zaszkodzi pracownikom.
                 • 14.02.2013Wymiar czasu pracy w 2013 r.: Święto przypadające w innym dniu niż niedziela
                  Interpelacja nr 11925 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zmian rozkładu czasu pracy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11
                  • 12.12.2012Rozwód a wspólne rozliczenie z dzieckiem
                   Z uzasadnienia: Wychowania nie można utożsamiać jedynie z troską o byt materialny. Równie ważne jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez uczenie go samodzielności, obowiązkowości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejętności praktycznych, kształtowanie światopoglądu, systemu wartości oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matką, pozostaje pod jej stałą, codzienną opieką. Natomiast podatnik zajmuje się synem doraźnie - w określonych, ustalonych przez sąd przedziałach czasowych.
                   • 03.10.2012Należy się dzień wolny za święto w sobotę – wyrok Trybunału Konstytucyjnego
                    Trybunał Konstytucyjny rozpoznał we wtorek wniosek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.
                    • 04.09.2012Zasady rozliczania świąt przypadających w wolne soboty w Trybunale Konstytucyjnym
                     Interpelacja nr 6180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących funkcjonowania w praktyce ostatnio zmienionych przepisów ustawy Kodeks pracy
                     • 12.07.2012Rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy a koniec okresu rozliczeniowego
                      Interpelacja nr 5378 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rekompensaty czasu pracy
                      • 22.03.2012Praca w niedziele i święta
                       Zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Dni świąteczne określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Dnia mi ty mi są:
                       • 19.03.2012Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
                        Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych: wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego.
                        • 28.10.2011Nowe zasady liczenia wymiaru czasu pracy budzą wątpliwości
                         Interpelacja nr 24352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji art. 130 ustawy Kodeks pracy
                         • 20.01.2011Święto Trzech Króli do TK
                          PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją ustawy zmieniającej kodeks pracy i wprowadzającej dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli. Zdaniem Konfederacji, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w święto katolickie powinno być uzgodnione przez rząd i Stolicę Apostolską, a takiego porozumienia zabrakło.  
                          • 24.11.2010Pracownicy mogą stracić nawet do 3 dni wolnego w 2011 roku
                           Rok 2011 może przynieść pracownikom stratę nawet trzech dni wolnego – będą pracować dłużej w ramach dotychczasowej płacy. Firmy mogą mieć ponadto pewne problemy z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych przez siebie osób. Jest to wynikiem zmian w kodeksie pracy, związanych z ustaleniem nowego dnia wolnego od pracy – święta Trzech Króli. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu przyszłego roku.
                           • 19.11.2010Trzech Króli dniem wolnym od pracy
                            6 stycznia 2011 roku po raz pierwszy będzie w Polsce dniem wolnym od pracy. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza nowy wolny dzień jako święto państwowe.
                            • 15.10.2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrócić uwagę
                             Dokładna godzina wyjazdu kierowcy w trasę – ściślej: rozpoczęcie pracy przez kierowcę – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wcześniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzinę może powodować dość poważne konsekwencje w tym zakresie, tworząc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczące liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania.
                             • 27.09.2010Trzech Króli – dodatkowy dzień wolny od pracy
                              Sejm przegłosował poselski projekt nowelizacji ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o dniach wolnych od pracy, wprowadzając dodatkowy dzień wolny w Święto Trzech Króli, a także znosząc obowiązek zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W sytuacji słabego wzrostu gospodarczego i ogromnego deficytu finansów publicznych wprowadzenie rozwiązań ograniczających działalność gospodarczą i wpływy budżetowe jest szkodliwe – ocenia PKPP Lewiatan.
                              • 19.05.2010Lewiatan przeciwko wolnemu w święto Trzech Króli
                               PKPP Lewiatan jest przeciwna wprowadzaniu Święta Trzech Króli (6 stycznia) jako dnia wolnego od pracy i zniesieniu w zamian dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Rozwiązanie takie przewiduje projekt ustawy, którego pierwsze czytanie zaplanowano na dzisiaj w Sejmie. Zdaniem Konfederacji, Polski na taką zmianę nie stać, a ponadto rozwiązanie takie będzie niekonstytucyjne.
                               • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
                                Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:
                                • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
                                 Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
                                 • 08.12.2008Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
                                  Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem rodzi pełny obowiązek ubezpieczeń społecznych od przychodów osiąganych na jej podstawie. Zakres zobowiązania zleceniobiorcy musi koniecznie mocno odróżniać się od rodzaju pracy, do której wykonywania zobowiązał się w ramach stosunku pracy.
                                  • 07.10.2008Komisja Trójstronna o czasie pracy
                                   Omówieniu wybranych problemów regulacji czasu pracy, m.in. związanych z prowadzonymi przez Komisję Europejską pracami nad dyrektywą o czasie pracy, poświęcone było posiedzenie Zespołu do Spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
                                   • 02.10.2008Ustalanie wymiaru czasu pracy w niezbyt typowych sytuacjach
                                    Pytanie: W jaki sposób ustalamy wymiar czasu pracy niepełnoetatowca, który jest zatrudniony na ¼ etatu i pracuje tylko dwa dni w tygodniu po 5 godzin (poniedziałki i środy) w miesięcznych okresach rozliczeniowych? Jaki wpływ na wymiar czasu pracy tej osoby mają święta przypadające w inne dni, niż jej dni pracy?
                                    • 18.07.2008Orzecznictwo: Gdy pracownik ma kłopot z udowodnieniem wysokości żądania
                                     Stosując art. 322 k.p.c. (tj. ustalając wysokość szkody wedle oceny sądu opartej na okolicznościach sprawy) do rozliczeniu wynagrodzenia za czas pracy nie można pomijać przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, dodatku nocnym, dodatku za pracę w dzień wolny i wzrostach podstaw wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz za czas niezdolności do pracy.