Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

internet firmie

 • 11.09.2020Nie mona wystawi firmie faktury do paragonu bez NIP
  Po dokonaniu zakupu podatnik nie moe ponownie dokonywa wyboru, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, czy te wystpuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot wystpuje w charakterze konsumenta i nabywa okrelony towar, jako konsument, wówczas nie ma moliwoci póniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usuga nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie moe z czasem przeksztaci si w zakup sucy dziaalnoci gospodarczej z punktu widzenia VAT.
  • 10.09.2020Nie mona wystawi firmie faktury do paragonu bez NIP
   Po dokonaniu zakupu podatnik nie moe ponownie dokonywa wyboru, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, czy te wystpuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot wystpuje w charakterze konsumenta i nabywa okrelony towar, jako konsument, wówczas nie ma moliwoci póniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usuga nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie moe z czasem przeksztaci si w zakup sucy dziaalnoci gospodarczej z punktu widzenia VAT.
   • 09.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
    4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
    • 08.09.2020PIP: Zmiany w przepisach o delegowaniu
     4 wrzenia 2020 r. weszy w ycie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug. Nowe regulacje prawne nakadaj na pracodawców dodatkowe obowizki, niezalenie od wymaga, które nakaday dotychczasowe regulacje prawne.
     • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
      Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
      • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
       Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
       • 23.07.2020Koniec Twojej udrki z poszukiwaniem przepisów
        Jeeli tylko dziaasz w biznesie (swoim albo nie), to doskonale wiesz ile czasu, si i nerwów kosztuje Ci ledzenie zmian w przepisach. Podatkowo-ksigowe musisz sprawdza tu i tam, branowych szukasz tam i siam, aktualnych – sanitarno-koronawirusowych – tropisz znowu gdzie indziej. Jeszcze jakie? Tylko Ty wiesz. My wiemy jedno – udrka, mordga, zmora, utrapienie… okrelenia mona mnoy. Ale jest rozwizanie – jeden krok, eby ogarn wszystko.
        • 07.07.2020Czy poker online ma przyszo? Nawet po COVID-19 prognozy s ostronie optymistyczne
         Oprócz relatywnie wskiej grupy zdeklarowanych fanów z pewnoci niewiele osób ekscytuje si pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególnoci. Tymczasem jest to sektor, którego obroty sigaj miliardów dolarów. Brana ju od kilku lat podlegaa wprawdzie pewnym turbulencjom, jako e wojn pokerowi w dotychczasowym ksztacie wyday USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisna – podobnie jak na wielu branach – swoje negatywne pitno. Jednak szeroko rozumiany przemys iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowuj systematyczne zyski (warto netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Dua w tym zasuga Izraela, który jest uznawany za wiatowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsibiorcy odgrywaj ogromn rol w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski zaoyciel PokerStars, witryny pokera online, sprawi, i zainteresoway si nim miliony ludzi na caym wiecie.
         • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
          Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
          • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
           Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
           • 08.05.2020Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP
            Waciwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – waciwe rodki prewencyjne pomog w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po zagodzeniu rodków fizycznej izolacji oraz przyczyni si do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, take w czasie obowizywania ogranicze zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si koronawirusa identyfikacja zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych, a take psychospoecznych oraz prawidowo przeprowadzona ocena ryzyka w rodowisku pracy to punkt wyjciowy w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy (BHP).
            • 08.05.2020Patnoci w firmie: Kiedy mona paci gotówk?
             Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku patniczego przedsibiorcy, w kadym przypadku gdy:  stron transakcji, z której wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz  jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza równowarto 15 000 z.  Z powyszego przepisu wynikaj obowizki dla kadego przedsibiorcy dziaajcego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymujcego zapat jak i dokonujcego patnoci.
             • 07.05.2020Bezpieczny powrót do pracy - zalecenia PIP
              Waciwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu do miejsca pracy – waciwe rodki prewencyjne pomog w bezpiecznym i zdrowym powrocie do pracy po zagodzeniu rodków fizycznej izolacji oraz przyczyni si do ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19. Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, take w czasie obowizywania ogranicze zapobiegajcych rozprzestrzenianiu si koronawirusa identyfikacja zagroe fizycznych, biologicznych, chemicznych, a take psychospoecznych oraz prawidowo przeprowadzona ocena ryzyka w rodowisku pracy to punkt wyjciowy w zarzdzaniu bezpieczestwem i higien pracy (BHP).
              • 07.05.2020Patnoci w firmie: Kiedy mona paci gotówk?
               Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie patnoci zwizanych z wykonywan dziaalnoci gospodarcz nastpuje za porednictwem rachunku patniczego przedsibiorcy, w kadym przypadku gdy:  stron transakcji, z której wynika patno, jest inny przedsibiorca oraz  jednorazowa warto transakcji, bez wzgldu na liczb wynikajcych z niej patnoci, przekracza równowarto 15 000 z.  Z powyszego przepisu wynikaj obowizki dla kadego przedsibiorcy dziaajcego na podstawie polskiego prawa, zarówno otrzymujcego zapat jak i dokonujcego patnoci.
               • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                • 16.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                 Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                 • 13.03.2020Do 31 marca naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                  Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów.
                  • 14.02.2020Wydawanie zawiadczenia A1 w zwizku z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym pastwie czonkowskim
                   W przypadku delegowania pracowników do wykonywania pracy na terytorium innego pastwa czonkowskiego zastosowanie ma art. 12 ust. 1 rozporzdzenia nr 883/2004 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporzdzenia nr 987/2009. Aby otrzyma zawiadczenie A1, musz by spenione przesanki wynikajce z tych przepisów, tj.:
                   • 30.01.2020PIT: Dropshipping - podstawa opodatkowania i moment powstania przychodu
                    Intensywny rozwój Internetu pocign za sob dynamiczny wzrost liczby ogólnowiatowych portali aukcyjnych, umoliwiajcych zakup oraz sprzeda towarów z kadego zaktka wiata. To powoduje, e coraz wiksza liczba podatników zaczyna zajmowa si dziaalnoci okrelan mianem dropshippingu. Tego rodzaju aktywno gospodarcza opiera si na zbieraniu zamówie od klientów detalicznych, a nastpnie organizowaniu dostawy towaru od hurtownika, majcego najczciej siedzib w innym kraju.
                    • 29.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                     Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                     • 28.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                      Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                      • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
                       Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
                       • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników bdzie narasta
                        Gówn przyczyn deficytu wykwalifikowanych pracowników s zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiaj mniej liczne roczniki modych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a wspóczynnik dzietnoci pozostaje niski. Za drugi co do wanoci powód naley uzna niedopasowanie struktury ksztacenia modych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujce nadpoda osób o okrelonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejtnociach - wyjanio MRPiPS odpowiadajc na interpelacj poselsk.
                        • 13.12.2019Tumaczenia finansowe w praktyce. Co warto o nich wiedzie?
                         Tumaczenia finansowe zaliczaj si do specjalistycznych przekadów, które mog by wykonywane w firmie pisemnej lub ustnej. Ich realizacj w profesjonalnych biurach tumacze zajmuj si biegli lingwici, którzy oprócz znakomitej znajomoci jzyka obcego posiadaj take kierunkowe wyksztacenie z zakresu finansów, ekonomii i prawa. Od jakoci oraz poprawnoci tumacze bardzo czsto zale dalsze losy firmy oraz jej kariera, dlatego tumaczenia finansowe warto powierzy sprawdzonej i godnej zaufania firmie.
                         • 29.11.2019Wydatki zwizane z udziaem w targach branowych
                          Granica pomidzy reprezentacj i reklam jest pynna. adne z tych poj nie jest w ustawach podatkowych definiowane, a jednoczenie - wydatki na reklam bd najczciej stanowi koszt uzyskania, a na reprezentacj nie. Nie dziwi zatem, e na tle kwalifikacji tego rodzaju wydatków podatnicy i fiskus wiod nieustajcy spór. Dzisiejsza interpretacja dotyczy wanie wydatków, co do których zgody chyba nigdy nie bdzie. 
                          • 20.11.2019Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych z nowymi obowizkami i karami
                           Wszystkie polskie spóki handlowe powinny do 13 kwietnia 2020 r. zgosi informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, a w przypadku nowo powstajcych spóek termin ten wynosi 7 dni od zarejestrowania w KRS. Jak podkrelaj eksperci, kary zwizane z wdroeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) mog siga w praktyce nawet miliona zotych.
                           • 19.11.2019Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych z nowymi obowizkami i karami
                            Wszystkie polskie spóki handlowe powinny do 13 kwietnia 2020 r. zgosi informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, a w przypadku nowo powstajcych spóek termin ten wynosi 7 dni od zarejestrowania w KRS. Jak podkrelaj eksperci, kary zwizane z wdroeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) mog siga w praktyce nawet miliona zotych.
                            • 06.11.2019ZUS kontroluje przedsibiorc, a kto kontroluje ZUS?
                             Przekroczenie terminu kontroli nie uzasadnia dyskwalifikacji dowodów uzyskanych w trakcie kontroli. Nie kade naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania kontroli dziaalnoci gospodarczej wywouje skutki okrelone w art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Taki wpyw wywieraj jedynie te uchybienia, które w istotny sposób rzutuj na wynik kontroli - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                             • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
                              W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
                              • 12.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                               Mimo, i faktury w postaci elektronicznej s od duszego ju czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiaj si obawy, dotyczce dozwolonego zakresu ich stosowania. W duej mierze s one efektem minionych dziaa resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych bya daleka od doskonaoci, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone byo ryzykiem wynikajcym z restrykcyjnych procedur zabezpieczajcych. To ju przeszo - obecnie przepisy s jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjanijmy zatem najczciej pojawiajce si wtpliwoci.
                               • 08.08.2019Wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
                                Mimo, i faktury w postaci elektronicznej s od duszego ju czasu powszechnie obecne, nieustannie pojawiaj si obawy, dotyczce dozwolonego zakresu ich stosowania. W duej mierze s one efektem minionych dziaa resortu finansów - pierwsza implementacja norm unijnych bya daleka od doskonaoci, a stosowanie faktur w formie elektronicznej obarczone byo ryzykiem wynikajcym z restrykcyjnych procedur zabezpieczajcych. To ju przeszo - obecnie przepisy s jasne, a stosowanie e-faktur bezpieczne. Wyjanijmy zatem najczciej pojawiajce si wtpliwoci.
                                • 31.07.2019Jak przechowywa faktury aby byo to zgodne z prawem
                                 Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktur elektroniczn, w myl art. 2 pkt 32 teje ustawy, jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zapis taki wskazuje, i ustawodawca stawia na równi ze sob oba rodzaje faktur. Skoro tak, czy sposób przechowywania tych dokumentów jest identyczny?
                                 • 30.07.2019Jak przechowywa faktury aby byo to zgodne z prawem
                                  Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug faktura jest to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktur elektroniczn, w myl art. 2 pkt 32 teje ustawy, jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zapis taki wskazuje, i ustawodawca stawia na równi ze sob oba rodzaje faktur. Skoro tak, czy sposób przechowywania tych dokumentów jest identyczny?
                                  • 27.06.2019Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                   Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                   • 22.05.2019Kasa fiskalna przy sprzeday stacjonarnej i wysykowej
                                    Pytanie: Czy Firma, która posiada zainstalowan kas fiskalna moe korzysta ze zwolnienia okrelonego w poz. 38 zacznika do rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi) na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokumentujc sprzeda faktur VAT, a jedynie sprzeda stacjonarn dokumentowa paragonami fiskalnymi?  
                                    • 15.05.2019STIR – kto jest naraony?
                                     System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujcy od 2018 r. to nowe narzdzie kontrolujco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestpczoci podatkow. Ma ono przeciwdziaa wykorzystywaniu sektora finansowego do wyudze skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyska szeroki zakres nowych uprawnie, a instytucje finansowe, tj. banki i spódzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe, kolejne obowizki. Czy przedsibiorcy powinni obawia si wprowadzonej niedawno regulacji?
                                     • 14.05.2019STIR – kto jest naraony?
                                      System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujcy od 2018 r. to nowe narzdzie kontrolujco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestpczoci podatkow. Ma ono przeciwdziaa wykorzystywaniu sektora finansowego do wyudze skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyska szeroki zakres nowych uprawnie, a instytucje finansowe, tj. banki i spódzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe, kolejne obowizki. Czy przedsibiorcy powinni obawia si wprowadzonej niedawno regulacji?
                                      • 25.04.2019Uwaaj, aby nie wsi niewiadomie na karuzel VAT
                                       Z orzecznictwa TS UE: ...Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, e nabywajc towar, uczestniczy w transakcji wykorzystanej do popenienia oszustwa w podatku VAT (...) powinien zosta uznany za osob biorc udzia w tym oszustwie, bez wzgldu na to, czy czerpie on korzyci z odsprzeday dóbr.
                                       • 09.04.2019WSA. Ulga na dzieci przy braku porozumienia rodziców
                                        Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 27f ust. 4 ustawy o PIT przewidzia dwa sposoby jej podziau - w czciach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmujcy równy podzia ulgi, zachodzi w sytuacji braku zgody rodziców co do podziau ulgi. Drugi sposób bdzie mia miejsce wówczas, gdy rodzice tak proporcj sami zgodnie ustal (...) brak porozumienia rodziców, co do okrelenia proporcji przysugujcej im ulgi, powoduje przyjcie równego podziau ulgi take w sytuacji gdy jedno z rodziców wykonuje wadz rodzicielsk w ograniczonym zakresie.
                                        • 01.04.2019Do 1 kwietnia naley rozliczy opat rodowiskow za samochód w firmie
                                         Zgodnie z ustaw - Prawo ochrony rodowiska, przedsibiorcy prowadzcy dziaalno majc wpyw na rodowisko maj obowizek corocznego skadnia sprawozdania i wnoszenia opaty rodowiskowej. Dziaalno podlega opacie, gdy powoduje m.in. wprowadzanie gazów lub pyów do powietrza, np. ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Nie trzeba paci za korzystanie ze rodowiska jeli wyliczona roczna opata nie przekracza 800 z. W przypadku, gdy roczna wysoko opaty nie przekracza 100 z, nie skada si take wykazów i informacji.
                                         • 20.02.2019Wynajem mieszkania firmie dla pracowników z VAT
                                          Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn, nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej. Wnioskodawca podpisa umow z firm X. na wynajem lokalu dla celów mieszkaniowych. Firma ta udostpnia te mieszkania swoim pracownikom. Czy usuga wynajmu lokalu mieszkalnego bdzie zwolniona od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36? Jeli nie, to jak stawk VAT naley j opodatkowa?
                                          • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
                                           Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
                                           • 27.12.2018NSA: Uczestnik karuzeli VAT nie ma prawa do odliczenia podatku
                                            Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, e nabywajc towar uczestniczy w transakcji wykorzystywanej do popenienia oszustwa w podatku od wartoci dodanej, dla celów dyrektywy VAT powinien zosta uznany za osob biorc udzia w tym oszustwie, bez wzgldu na to, czy czerpie on korzyci z odsprzeday dóbr. W rzeczywistoci w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje si w konsekwencji jego wspósprawc.
                                            • 20.11.2018Opata czonkowska nie zawsze moe by kosztem
                                             Pytanie: Do Wnioskodawcy zgosi si kontrahent zainteresowany nawizaniem wspópracy. Warunkiem tej wspópracy byo posiadanie przez Wnioskodawc Certyfikatu potwierdzajcego czonkostwo w Midzynarodowym Stowarzyszeniu. Jednym z warunków uzyskania czonkostwa w tym Stowarzyszeniu byo m.in. poniesienie przez Wnioskodawc tzw. „opaty wejcia” w wysokoci 35.000 EUR. Patno ta zostaa podzielona na 3 raty patne w kolejnych nastpujcych po sobie latach. Czy opata ta moe by kosztem?
                                             • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                                              Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                                              • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
                                               Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
                                               • 25.10.2018NSA: Naleyta staranno i karuzela VAT - istotny dla poredników wyrok NSA
                                                Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadzc faktyczn dziaalno gospodarcz dochowa naleytej starannoci kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie wiadomoci uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie moe zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujcych nabycie towarów.
                                                • 12.10.2018Ocena ryzyka zawodowego - nie tylko dla celów konkursu ZUS
                                                 Obowizek dokonania oceny ryzyka zawodowego spoczywa na kadym pracodawcy i wynika z przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z artykuem 226 Kodeksu pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwizane z wykonywan prac oraz stosuje niezbdne rodki profilaktyczne zmniejszajce to ryzyko, informuje pracowników o zasadach ochrony przed zagroeniami.
                                                 • 24.09.2018WSA o naleytej starannoci w VAT: wiadomy udzia trzeba udowodni
                                                  Teza, e podatnicy mog atwiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta adnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialnoci za cudze zobowizania na uczciwych podatników. Jednoczenie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjtkiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporzdzania towarem jak waciciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                                  • 29.08.2018Zmiany w firmie - kogo trzeba powiadomi
                                                   Prowadzisz firm? Pamitaj, e jeli zmienisz np. nazw, adres, numer konta, form opodatkowania Twoim obowizkiem bdzie poinformowanie urzdów. W wikszoci przypadków, wystarczy, e zmiany zgosisz do rejestru, w którym wpisana jest Twoja firma (CEIDG, KRS). Dodatkowo, w przypadku spóek, zmiany bdzie zgasza do urzdu skarbowego (w zalenoci od spóki bd to formularze NIP-2, NIP-8). Dane z tych rejestrów trafiaj do innych urzdów zwizanych z dziaalnoci (np. ZUS).

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »