Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

internet firmie

 • 25.08.2014Kto moe zoy wniosek o interpretacj?
  Z uzasadnienia: Wniosek zainteresowanego moe dotyczy zaistniaego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszego. Std naley przyj, e osob zainteresowan jest taki podmiot, ktry chce uzyska interpretacj przepisw prawa podatkowego w celu wyjanienia i uoenia swoich interesw w sferze prawa podatkowego.
  • 20.08.2014Dostawa kurierem i sprzeda wysykowa a rozliczenie VAT
   Pytanie podatnika: Czy w opisanej wyej sytuacji momentem powstania obowizku podatkowego w VAT w przypadku sprzeday za pobraniem jest wydanie towaru firmie spedycyjnej, czy te dorczenie towaru odbiorcy przez kuriera?
   • 14.04.2014Zakupy od rolnika. Dokumentowanie w PKPiR
    Tezy: Fakt nabycia drewna od rolnika indywidualnego przez przedsibiorc zobowizanego do prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw powinien by udokumentowany, w zalenoci od sytuacji prawnopodatkowej kontrahentw transakcji, faktur VAT, faktur VAT RR lub innym dowodem ksigowym zawierajcym dane, o ktrych mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodw.
    • 23.01.2014Prawo podatkowe i interpretacje do poprawki?
     Interpelacja nr 22176 w sprawie interpretacji prawa podatkowego.
     • 22.10.2013rda przychodu w PIT: Reklama na prywatnych stronach internetowych
      Pytanie: Jestem osob fizyczn, nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej. Uzyskuj przychody z tytuu udostpnienia miejsca reklamowego na moich prywatnych stronach internetowych. Jak powinienem rozliczy te przychody? Czy bd mg wybra zryczatowan form opodatkowania?
      • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
       Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
       • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
        Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
        • 12.07.2013Amortyzacja prywatnego samochodu wprowadzonego do majtku firmy
         Z uzasadnienia: Skoro brak jest wszystkich dokumentw potwierdzajcych wydatki na remont samochodu, ktrych zgodnie ze stanowiskiem NSA podatnik nie musia gromadzi, to nie ma moliwoci ustalenia jego wartoci pocztkowej w oparciu o tak dokumentacj, a co nie pozwala na zastosowanie metody ustalania wartoci pocztkowej opartej na zapisach art. 22g ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy o PIT. Tym samym za warto pocztkow rodka trwaego naley przyj jego wysoko wynikajc z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodkw trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia zuycia spornego samochodu.
         • 01.02.2013Produkty gotowe – wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
          Zapasy – zgodnie z ustaw o rachunkowoci – to rzeczowe aktywa obrotowe, ktre s wykorzystywane przez jednostk w ramach jej dziaalnoci operacyjnej i z zaoenia bd zuyte, sprzedane w czasie krtszym ni 12 miesicy. Zaliczamy do nich midzy innymi produkty gotowe, czyli wytworzone skadniki majtku, ktre w firmie nie bd ju podlegay dalszemu przetworzeniu.
          • 23.01.2013PIT 2012: Ulga internetowa
           Podstaw do stosowania tzw. ulgi internetowej jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegaj wydatki ponoszone przez podatnika z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
           • 08.01.2013Oszczdna, wygodna i bezpieczna – wystarcz trzy sowa, aby opisa ksigowo internetow
            Internet to najprniej rozwijajcy si kana dystrybucji dbr wszelkiego rodzaju, dlatego te ksigowo miao wkracza w ten wiat. Konkurencja wrd biur rachunkowych jest tak dua, e nie wystarczy ju tylko obniy cen. Trzeba pozyska klientw, pokazujc im nowe moliwoci, wychodzc im naprzeciw.
            • 18.12.2012Opodatkowanie przychodw dziecka ze sprzeday szablonw stron internetowych
             Pytanie: Mj niepenoletni syn uzyskuje przychody ze sprzeday szablonw stron www w zagranicznym serwisie internetowym. Walut w serwisie jest dolar amerykaski, wic przychody s zalene od kursu walutowego. Konto w serwisie zostaje zasilone kwot z kadej sprzeday pomniejszon o prowizj w wysokoci od 50% do 30% (jest pobierana przez firm bdc wacicielem serwisu). W przypadku zlecenia wypaty rodkw, odbywa si ona za porednictwem przelewu midzynarodowego bezporednio na konto bankowe syna (kadego 15 dnia miesica kalendarzowego). W jaki sposb uzyskane przychody naley wykaza w zeznaniu rocznym?
             • 07.12.2012PIT: Akcje promocyjno-reklamowe. Podatek od drobnych upominkw
              Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spk drobnego upominku w zwizku z organizowan akcj promocyjno - reklamow, w ktrej warunkiem udziau jest zakup produktw lub usug, a jednorazowa warto upominku nie przekracza kwoty 200 zotych brutto, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
              • 08.11.2012Opodatkowanie w Polsce nalenoci z tytuu wykonanych prac graficznych i projektowych
               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Ma tam zarejestrowan dziaalno gospodarcz w zakresie projektowania graficznego. Nie ma dodatkowej siedziby, adnego przedstawicielstwa w Polsce, jej dziaalno odbywa si wycznie na terenie UK. Jednym z klientw Wnioskodawczyni jest firma z Polski, dla ktrej wykonuje prace graficzne i projektowe przez Internet (projekty reklam, wydrukw reklamowych, ulotek itp.). Czy w tym przypadku uzyskane nalenoci z tytuu wykonanych prac podlegaj opodatkowaniu w Polsce?
               • 05.11.2012Rozdzielno majtkowa z dat wsteczn a odpowiedzialno podatkowa maonkw
                Wyrok, o ktrym mowa w art. 52 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuczy, w sprawie ustanowienia rozdzielnoci majtkowej maonkw z dat wsteczn, wydany po zakoczeniu postpowania podatkowego ostateczn decyzj adresowan do obojga maonkw, ze wzgldu na swj konstytutywny charakter nie stanowi okolicznoci uzasadniajcej wznowienie postpowania podatkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej; przepis ten uzalenia bowiem wznowienie postpowania od tego, e nowe okolicznoci faktyczne lub nowe dowody powinny istnie w dniu wydania decyzji, a nie wystpiy po wydaniu teje decyzji podatkowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 31.10.2012Usuga invooclip – KIR zachca do korzystania z e-faktur
                 Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadzia na rynek now, skierowan do przedsibiorstw, usug – invooclip. Jak przekonuje KIR, system ten pozwala na nawet czterokrotne zmniejszenie kosztw obsugi faktur.
                 • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikw
                  Interpelacja nr 7340 do ministra finansw w sprawie rodkw na podnoszenie kwalifikacji pracownikw
                  • 23.08.2012Odliczenie VAT od skradzionych towarw
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarw, jeeli w efekcie kocowym towary te nie posu czynnociom opodatkowanym na skutek wystpienia kradziey z przyczyn niezalenych od Wnioskodawcy?
                   • 02.08.2012Kredyty „chwilwki” – jakie jest realne oprocentowanie?
                    Realne roczne oprocentowanie tzw. kredytw chwilwek siga zazwyczaj kilkuset procent – wynika z danych zebranych przez firm doradcz Open Finance. Firmy poyczkowe zyskuj sobie klientw przede wszystkim dziki szybkoci i prostym zasadom udzielania kredytu.
                    • 13.04.2012Koszty uzyskania przychodw twrcw. Graficy komputerowi a podatki
                     Pytanie podatnika: Czy mona wyodrbni w umowie o prac z pracownikami dziau marketingu i zatrudnionym jako grafik komputerowy, ktrzy w ramach swojej pracy tworz utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosowa do przychodu tytuem wynagrodzenia za tak prac twrcz, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kart pracy - koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                     • 19.03.2012Ustna umowa o dzieo a autorskie koszty uzyskania przychodu
                      Pytanie podatnika: Czy - na podstawie umowy ustnej oraz owiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majtkowych - susznym byo naliczenie 50% kosztw uzyskania przychodu z tytuu umowy o dzieo, czy te wskutek braku pisemnej umowy o dzieo (w treci ktrej byby zapis o przekazaniu majtkowych praw autorskich) Wnioskodawca winien by naliczy koszty w wysokoci 20% przychodu?
                      • 19.01.2012CEIDG utajnia miejsce zamieszkania przedsibiorcw
                       Interpelacja nr 95 do ministra gospodarki w sprawie art. 37 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej
                       • 20.07.2011Udostpnienie powierzchni na stronach www nie jest dzieraw
                        Pytanie: Czy przychody z tytuu oddania powierzchni na stronach internetowych na cele reklamowe naley traktowa jako przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie czy jako wynagrodzenie za najem/dzieraw powierzchni reklamowych?
                        • 25.05.2011Od 2013 roku bd stosowane faktury uproszczone
                         Interpelacja nr 21599 do ministra finansw w sprawie moliwoci ksigowania drobnych wydatkw firmy na podstawie paragonu fiskalnego
                         • 16.05.2011Emerytury pomostowe
                          Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., ktre wykonyway prace w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze, mog ubiega si o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego wiadczenia uzalenione jest od spenienia okrelonych warunkw, m.in. ukoczenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stau ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odrnieniu od wczeniejszych emerytur przyznawanych wedug dotychczasowych przepisw – obliczana jest cakowicie na nowych zasadach, a wic na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych skadek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitau pocztkowego.
                          • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
                           Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
                           • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
                            Dzia szkole serwisu podatki.biz zaprasza Pastwa serdecznie na organizowane w najbliszym czasie szkolenia, ktrych list i opisy prezentujemy poniej. Pena oferta wszystkich naszych szkole znajduje si na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
                            • 16.03.2011Wsparcie dla MP w dziedzinie podatkw
                             PKPP Lewiatan rozpoczyna realizacj projektu „wiadomy podatnik”, ktry ma pomc sektorowi maych i rednich przedsibiorstw w rozumieniu i stosowaniu przepisw podatkowych. Z bada wynika, e 73 proc. drobnych firm jako podstawow barier rozwoju wskazuje nieprzejrzysty i niejednoznaczny system podatkowy, szczeglnie w odniesieniu do podatkw porednich. Jednoczenie blisko 53 proc. badanych podmiotw uznaje doradztwo podatkowe za potencjalnie najbardziej przydatn usug.  
                             • 31.01.2011Nowe obowizki wacicieli e-sklepw
                              1 lutego br. rzdowy Komitet ds. Europejskich rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Zaproponowane w nim zmiany dotycz m.in. przedsibiorcw prowadzcych handel w Internecie. Dokument przewiduje, e bd oni mieli obowizek podawania oprcz adresu poczty elektronicznej take innych danych umoliwiajcych nawizanie szybkiego kontaktu. Dziki temu klienci otrzymaj pen informacj m.in. o etapach skadania zamwienia oraz bd mogli zweryfikowa i poprawi dane jeszcze przed wysyk zakupionego towaru.  
                              • 04.01.2011Podatek VAT 2011: Miejsce wiadczenia usug w 2011 r. – poradnik Ministerstwa Finansw
                               Wczoraj (3.01.2011 r.) w dziale Firma i podatki opublikowalimy obszerny poradnik MF dotyczcy omwienia zmian w podatku VAT na 2011 rok. Dzisiaj prezentujemy kolejne opracowanie pochodzce z Ministerstwa Finansw - tym razem dotyczce sposobu okrelenia miejsca wiadczenia usug wedug stanu prawnego obowizujcego w 2011 roku. Wszyscy, ktrzy spotykaj si praktycznie z rozliczeniem podatku VAT wiedz, e prawidowe okrelenie miejsca wiadczenia usug jest w wielu przypadkach decydujce w kwestii sposobu naliczania podatku – dlatego te zapraszamy do uwanej lektury. Na kocu artykuu umieszczamy link do pliku pdf zawierajcego tre poradnika udostpnion przez MF.
                               • 21.10.2010Polska firma na czele brany technologicznej w Europie rodkowej
                                Wzrost przychodw operacyjnych za rok 2009 na poziomie 15 005 proc., w porwnaniu z wynikami za 2005 r., da polskiej firmie Netmedia po raz drugi z rzdu zwycistwo w rankingu Deloitte Technology Fast 50 dla Europy rodkowej. W konkursie wysoko sklasyfikowanych zostao jeszcze 10 innych szybko rozwijajcych si firm z Polski, ktre w cigu ostatnich 5 lat urosy w trzycyfrowym tempie.
                                • 30.09.2010Jest dobrze, ale nie beznadziejnie
                                 Interpelacja nr 17785 do ministra finansw w sprawie projektu podwyszenia podatkw
                                 • 21.09.2010Linie lotnicze trac na oszustwach przy pomocy kart kredytowych
                                  Kadego roku, na skutek oszustw i wyudze kada linia lotnicza traci rednio 2,4 mln dolarw. Takie wnioski pyn z badania „Airline Fraud Report 2010” przeprowadzonego przez firm doradcz Deloitte wrd najwikszych linii lotniczych na wiecie. Wzia w im udzia poowa czonkw Midzynarodowego Zrzeszenia Przewonikw Powietrznych, ze wszystkich kontynentw, reprezentujcych rne modele i linie biznesowe.
                                  • 03.09.2010Rynek pracy: Jak poprawi sytuacj osb 50+?
                                   Akademia Rozwoju Filantropii, we wsppracy z PKPP Lewiatan, ogosia II edycj oglnopolskiego konkursu, w ktrym nagrodzeni zostan pracodawcy oraz instytucje rynku pracy, ktre wanie wdraaj rozwizania przyjazne osobom 50+. Polacy odchodz na emerytur rednio ju w wieku 58 lat, co oznacza, e przez jedn trzeci ycia s bierni zawodowo.
                                   • 02.08.2010Fiskus usztywnia stanowisko w sprawie posikw w restauracji
                                    Po krtkim okresie zliberalizowania podejcia do problemu zaliczania do kosztw uzyskania przychodw posikw spoywanych z kontrahentami w restauracji organy podatkowe ponownie zaczy wydawa interpretacje niekorzystne dla podatnikw. Co ciekawe, formuuj one stanowisko, e wydatki na posiki spoywane wsplnie z kontrahentami w siedzibie firmy, sporzdzone z produktw zakupionych przez firm, mog korzysta z przywileju zaliczenia do kosztw uzyskania. Taki sam posiek zjedzony w restauracji – ju nie.
                                    • 06.07.2010Wydatki na prenumerat (abonamenty) w kosztach uzyskania przychodw
                                     Wydatki na prenumerat czasopism, abonamenty zwizane z dostpem do informacyjnych serwisw internetowych itp. pojawiaj si prawie w kadej firmie. Jeeli wydatek ten ma zwizek z uzyskiwanymi przychodami i zosta prawidowo udokumentowany, mona go zaliczy do kosztw uzyskania przychodw. Powstaje jednak pytanie: czy podatnicy prowadzcy ewidencj rachunkow zgodnie z ustaw o rachunkowoci mog taki wydatek zaliczy jednorazowo do kosztw uzyskania przychodw w dacie jego zaewidencjonowania w ksigach?
                                     • 18.06.2010Trwa akcja edukacyjna – Program Fiskalia w kadej firmie
                                      Przypominamy o trwajcej akcji „Program Fiskalia w kadej firmie”. Interpretacje prawa podatkowego stanowi bogate rdo informacji o stanowiskach organw podatkowych w dziesitkach tysicy rnych stanw faktycznych. Ich znajomo pozwala osobom zajmujcym si w przedsibiorstwach podatkami stosowa efektywne rozwizania podatkowe, a w razie potrzeby – formuowa wnioski o interpretacje dotyczce konkretnych sytuacji w ich firmach czy te firmach ich klientw.
                                      • 02.02.2010Jak rozliczy dochody zagraniczne za rok 2009?
                                       Pytanie podatnika: Do kwietnia 2009 r. pracowaem dla austriackiej firmy w Polsce (firma nie posiada tutaj przedstawicielstwa – wynagrodzenie otrzymywaem bezporednio z Austrii), byem zatrudniony na umow o prac w Austrii i oddelegowany do pracy w Polsce. W zwizku z tym samodzielnie odprowadzaem zaliczki na podatek dochodowy w Polsce, a poprzez wynajt kancelari mj pracodawca paci w Polsce ZUS. Od poowy kwietnia pracuj cigle w tej samej firmie, dalej na umow o prac, ale w innych krajach, na budowach. W zwizku z tym nie pac ani podatku, ani ZUS-u w Polsce, a mj pracodawca opaca te nalenoci w Austrii. Mieszkam w Polsce, tutaj te bd rozlicza podatek za 2009 r. Czy i w jaki sposb mog skorzysta z ulgi abolicyjnej? Czy mog tak jak do tej pory rozliczy si z on (czy jest to dla mnie korzystne, bo syszaem, e nie zawsze warto) i skorzysta z ulgi odsetkowej i na Internet?
                                       • 21.01.2010Odliczenie wydatkw na Internet
                                        Ulga dotyczca odliczenia wydatkw na Internet naley do najczciej wykorzystywanych przez podatnikw ulg. Mimo stosunkowo prostych zapisw dotyczcych zasad korzystania z ulgi, przez ostatnie lata pojawio si mnstwo wtpliwoci.
                                        • 08.12.2009Wikszo firm planuje nowe inwestycje
                                         Dwie trzecie przedsibiorcw przewiduje uruchomienie w przyszym roku nowych inwestycji – wynika z sondau przeprowadzonego przez Business Centre Club wrd czonkw tej organizacji. Czterech na dziesiciu pracodawcw planuje te zwikszy zatrudnienie, a blisko poowa optymistycznie ocenia moliwo zwikszenia osobistych wydatkw.
                                         • 12.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 6
                                          Rozpoczynamy dzisiaj rozwaania dotyczce ewidencjonowania w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw rnego rodzaju kosztw. Rozpoczynamy od kosztw zakupu towarw i materiaw oraz kosztw ubocznych zakupu. Na zakoczenie dzisiejszego odcinka prezentujemy kilka stanowisk organw podatkowych w odpowiedzi na indywidualne zapytania podatnikw, dotyczce czsto wystpujcych problemw zwizanych z ewidencjonowaniem kosztw zakupu towarw.
                                          • 02.10.2009Deloitte: Firmy nie doceniaj wagi bezpieczestwa systemw IT
                                           Wedug firmy doradczej Deloitte, Polscy przedsibiorcy wci przedkadaj oszczdnoci nad bezpieczestwo informacji. W czasie kryzysu bezpieczestwo jest przez nie postrzegane jako niepotrzebny koszt. Rosnca popularno Internetu jest nadal poczona z nisk wiadomoci internautw na temat bezpieczestwa informacji - to gwne wnioski pierwszego polskiego badania powiconego m.in. bezpieczestwu firmowych systemw IT.
                                           • 28.08.2009Jedno okienko to nadal teoria
                                            Interpelacja nr 9994 do ministra gospodarki w sprawie rejestracji firmy w jednym okienku
                                            • 05.08.2009Orzecznictwo: Nieodpatne przekazanie towarw w ramach akcji promocyjno-reklamowej
                                             Z uzasadnienia: "Reasumujc, Sd orzekajcy w niniejszej sprawie stwierdza, e w myl art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy towarw przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do przedsibiorstwa w ramach akcji promocyjno-reklamowych, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw."
                                             • 22.07.2009Opodatkowanie nalenoci za usugi pocztowe
                                              Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupujcego) przelane rodki pienine na pokrycie zobowiza kupujcego wzgldem poczty Polskie lub firmy kurierskiej stanowi dla sprzedajcego podstaw opodatkowania podatkiem od towarw i usug oraz podatkiem dochodowym?
                                              • 13.05.2009Podatki, rachunkowo i prawo pracy – szkolimy przez Internet
                                               Nieustanne podnoszenie kwalifikacji w zawodach zwizanych z rachunkowoci, podatkami, kadrami i finansami jest koniecznoci (dotyczy to oczywicie rwnie wielu innych zawodw). Std popularno szkole i zwikszajca si liczba osb biorcych w nich udzia. Jednak szkolenia oprcz oczywistych korzyci powoduj te komplikacje. Delegowanie pracownika oznacza jego nieobecno w pracy, konieczno poniesienia kosztw wyjazdu, czsto opacenia noclegu i innych kosztw pobytowych. Koszt szkolenia jest zwykle znaczny, co ogranicza liczb pracownikw w nim uczestniczcych. Pojawia si jednak interesujca opcja, ktr w imieniu zespou szkoleniowego www.podatki.biz prezentuj poniej.