Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa finansowe

 • 13.05.2022[18.05.2022] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporz康zania rachunku przep造wów pieni篹nych
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przep造wów pieni篹nych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wp造waj帷ych na przep造wy pieni篹ne. Materia szkolenia uwzgl璠nia wymogi wynikaj帷e ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowo軼i nr 11 Rachunek przep造wów pieni篹nych.  Szkolenie skierowane jest do osób zarz康zaj帷ych, pracowników dziaów finansowo-ksi璕owych, controlingu; zarówno do osób pocz徠kuj帷ych (maj帷ych niewielkie lub 瘸dne do鈍iadczenie w rachunkowo軼i), jak i do tych, które posiadaj ju praktyk ksi璕ow, ale pragn pog喚bi wiedz w tej dziedzinie.
 • 21.03.2022[24.03.2022] Szkolenie on-line: Mi璠zynarodowe standardy rachunkowo軼i w praktyce
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji 鈔odków trwa造ch, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych i praktyczne wskazówki kierowane do spó貫k sporz康zaj帷ych sprawozdanie finansowe wg MSR 16, 38.
 • 10.03.2022VAT: Przedsi瑿iorstwo bez nieruchomo軼i to nadal przedsi瑿iorstwo
  Przedsi瑿iorca postanowi wnie嗆 aportem do Spó趾i z o.o. przedsi瑿iorstwo, które obecnie sk豉da si z ró積ego rodzaju sk豉dników, w tym nieruchomo軼i. Jednak nieruchomo軼i do spó趾i wniesione nie b璠, cho Spó趾a b璠zie z nich korzysta na podstawie umów najmu. Pojawi這 si pytanie - czy tak przeprowadzona operacja nie wy陰czy zwolnienia z podatku VAT takiego aportu?
 • 02.02.2022[Szkolenie on-line] Rachunek przep造wów pieni篹nych – istota, zasady i metody sporz康zania
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przep造wów pieni篹nych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wp造waj帷ych na przep造wy pieni篹ne. Materia szkolenia uwzgl璠nia wymogi wynikaj帷e ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowo軼i nr 11 Rachunek przep造wów pieni篹nych.
 • 30.12.2021Leasing operacyjny i finansowy – uj璚ie bilansowe i podatkowe
  Bardzo cz瘰to umowy leasingu s odmiennie kwalifikowane dla celów bilansowy i podatkowych. Powoduje to odmienne ustalenie kosztów podatkowych oraz konieczno嗆 naliczenia podatku odroczonego. Dodatkowym problemem mo瞠 by zastosowanie odmiennego rozliczenia odsetek oraz konieczno嗆 pami皻ania o art. 15c ustawy o CIT, tj. o kosztach finansowania d逝積ego.
 • 16.12.2021Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym w interpretacji ogólnej MF
  Interpretacja ogólna w sprawie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym wyja郾ia, w jaki sposób nale篡 rozumie poj璚ie jednorodno軼i transakcji oraz jak prawid這wo dokonywa oceny jednorodno軼i transakcji, poprzez analiz poszczególnych elementów oceny jednorodno軼i. Dotyczy ona równie jednorodno軼i w odniesieniu do transakcji innych ni kontrolowane. Interpretacja powinna przyczyni si do pewno軼i i jednolito軼i stosowania prawa, a tak瞠 do zwi瘯szenia bezpiecze雟twa podatkowego podatników.
 • 09.11.2021Upad這嗆 konsumencka: Z czynno軼i egzekucyjnych wy陰czone b璠 nieruchomo軼i?
  Z dniem og這szenia upad這軼i maj徠ek upad貫go staje si mas upad這軼i, która s逝篡 zaspokojeniu wierzycieli upad貫go. Maj徠ek masy upad這軼i mog stanowi m.in. nieruchomo軼i, ruchomo軼i, wierzytelno軼i oraz inne prawa maj徠kowe. W przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i d逝積ika, która s逝篡豉 do zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych, z sumy uzyskanej ze sprzeda篡 nieruchomo軼i wydziela si upad貫mu kwot odpowiadaj帷 przeci皻nemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub s御iedniej miejscowo軼i za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesi璚y.
 • 26.07.2021Inwentaryzacja i COVID-19 - Forma inwentaryzacji
  Czy pandemia Covid-19 mo瞠 by uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury?
 • 15.04.2021Likwidacja OFE nadal z w徠pliwo軼iami
  Zako鎍zy造 si konsultacje ws. projektu przewiduj帷ego przeniesienie 鈔odków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Rz康 liczy na zwi瘯szenie sk這nno軼i Polaków do dodatkowych oszcz璠no軼i emerytalnych. Jak oceniaj eksperci, cz窷 zagadnie wymaga jeszcze analizy, uzupe軟ienia lub zmiany. W徠pliwo軼i budz m.in. kwestie dotycz帷e op豉t oraz stopy zast徙ienia.
 • 12.02.2021UE ureguluje rynek kryptoaktywów
  Unia Europejska zamierza kompleksowo uregulowa rynek kryptoaktywów. Zasady obrotu kryptowalutami zostan okre郵one w nowych przepisach unijnych. W za這瞠niu przygotowane przez Komisj Europejsk regulacje maj s逝篡 gównie zapewnieniu stabilno軼i finansowej oraz odpowiedniej ochrony konsumentów i inwestorów, a tak瞠 wspiera innowacyjno嗆.
 • 26.01.2021Warunki oceny, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny
  Przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych zmieniaj si praktycznie co roku. Fiskus coraz wi瘯sz wag przyk豉da do tego tematu, st康 te potrzeba licznych zmian. Jedn z nich jest zmiana w zakresie podmiotów zobowi您anych do raportowania transakcji. Przy wype軟ieniu obowi您ku przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2019 r. nie jest ju wa積a wysoko嗆 przychodów i kosztów wygenerowanych przez podatnika czy te warto嗆 transakcji z jednym podmiotem, ale wysoko嗆 poszczególnych transakcji o charakterze jednorodnym. Mo瞠 to mie istotne znaczenie przy ustalaniu, czy podmiot w danym roku b璠zie w ogóle zobowi您any do przygotowania dokumentacji cen transferowych.
 • 13.01.2021UKNF ostrzega przed inwestycjami w kryptowaluty
  Urz康 Komisji Nadzoru Finansowego opublikowa oficjalne ostrze瞠nie o ryzykach zwi您anych z nabywaniem oraz obrotem kryptoaktywami, czyli walutami wirtualnymi i kryptowalutami. Jak przypomina UKNF, rynek ten jest rynkiem nieregulowanym i wyst瘼uje na nim sporo nieprawid這wo軼i.
 • 26.11.2020Nowy System Informacji Finansowej da pa雟twu dost瘼 do danych o rachunkach
  W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad nowym systemem, który pozwoli polskiemu pa雟twu na identyfikacj osób i podmiotów posiadaj帷ych lub kontroluj帷ych rachunki p豉tnicze, rachunki bankowe czy skrytki depozytowe. Jak t逝maczy resort, system b璠zie zwi您any bezpo鈔ednio z wymogiem wdro瞠nia unijnych regulacji.
 • 25.11.2020Nowy System Informacji Finansowej da pa雟twu dost瘼 do danych o rachunkach
  W Ministerstwie Finansów trwaj prace nad nowym systemem, który pozwoli polskiemu pa雟twu na identyfikacj osób i podmiotów posiadaj帷ych lub kontroluj帷ych rachunki p豉tnicze, rachunki bankowe czy skrytki depozytowe. Jak t逝maczy resort, system b璠zie zwi您any bezpo鈔ednio z wymogiem wdro瞠nia unijnych regulacji.
 • 26.10.2020Pracownicze Plany Kapita這we - czas do 27 pa寮ziernika 2020 r.
  Ze wzgl璠u na epidemi COVID-19 przed逝穎no termin wdro瞠nia PPK przez firmy, które na dzie 30 czerwca 2019 roku zatrudnia造 co najmniej 50 osób. W ich przypadku termin na zawarcie umowy o zarz康zanie PPK z instytucj finansow up造wa 27 pa寮ziernika 2020 roku, a termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK w imieniu osób zatrudnionych – 10 listopada 2020 roku.
 • 23.10.2020Pracownicze Plany Kapita這we - czas do 27 pa寮ziernika 2020 r.
  Ze wzgl璠u na epidemi COVID-19 przed逝穎no termin wdro瞠nia PPK przez firmy, które na dzie 30 czerwca 2019 roku zatrudnia造 co najmniej 50 osób. W ich przypadku termin na zawarcie umowy o zarz康zanie PPK z instytucj finansow up造wa 27 pa寮ziernika 2020 roku, a termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK w imieniu osób zatrudnionych – 10 listopada 2020 roku.
 • 13.10.2020[Szkolenie on-line] Bilansowe zamkni璚ie roku
  Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest umo磧iwienie zdobycia praktycznej wiedzy oraz umiej皻no軼i niezb璠nych do prawid這wego sporz康zania sprawozdania finansowego. Uczestnicy udoskonal wiedz w zakresie bilansowego zamkni璚ia roku , a w szczególno軼i w zakresie sporz康zania odpowiedniej dokumentacji ksi璕owej, wyceny sk豉dników bilansu, ustalenia wyniku finansowego, sporz康zania rachunku przep造wów pieni篹nych, uprosze w zakresie sporz康zania sprawozda.
 • 22.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania
  Polski Bon Turystyczny to narz璠zie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i bran篡 turystycznej, os豉bionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe 鈍iadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno w鈔ód przedsi瑿iorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka b璠zie warto嗆 bonu, komu b璠zie przys逝giwa i gdzie b璠zie mo積a go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania. 
 • 22.07.2020Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych - MF wyja郾ia
  Jak czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie, zaliczenie hipotetycznych odsetek nast瘼uje w ca這軼i ju w trakcie roku podatkowego, a tym samym wp造wa ono na wysoko嗆 zaliczek na ten podatek. Hipotetyczne odsetki mo積a uwzgl璠ni w kosztach, pod warunkiem 瞠 zwrot dop豉t lub podzia i wyp豉ta zysku nast徙i nie wcze郾iej ni po up造wie 3 lat, licz帷 od ko鎍a roku podatkowego, w którym dop豉ta zosta豉 wniesiona do spó趾i albo zosta豉 podj皻a uchwa豉 o zatrzymaniu zysku w spó販e.
 • 21.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najcz窷ciej zadawane pytania
  Polski Bon Turystyczny to narz璠zie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i bran篡 turystycznej, os豉bionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe 鈍iadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno w鈔ód przedsi瑿iorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka b璠zie warto嗆 bonu, komu b璠zie przys逝giwa i gdzie b璠zie mo積a go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania. 
 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rz康owego dotycz帷ego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw w zwi您ku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rz康owej Tarczy Antykryzysowej.
 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rz康owego dotycz帷ego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw w zwi您ku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rz康owej Tarczy Antykryzysowej.
 • 21.04.2020Ustawa uzupe軟iaj帷a pakiet Tarczy Antykryzysowej. Co zmienia?
  W 篡cie wesz豉 ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w zwi您ku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, która ma by uzupe軟ieniem dla pierwszej tarczy antykryzysowej. Ustawa dotyczy tak瞠 kwestii podatkowych i zmienia regulacje odnosz帷e si m.in. do cen transferowych, organizacji po篡tku publicznego (OPP) oraz kryptowalut.
 • 08.04.2020Uzupe軟ienie dzia豉 Tarczy Antykryzysowej
  Rada Ministrów przyj窸a 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w zwi您ku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesi徠 rozwi您a maj帷ych przeciwdzia豉 negatywnym skutkom spo貫czno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie 鈔odków bud瞠towych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
 • 08.04.2020Uzupe軟ienie dzia豉 Tarczy Antykryzysowej
  Rada Ministrów przyj窸a 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w zwi您ku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesi徠 rozwi您a maj帷ych przeciwdzia豉 negatywnym skutkom spo貫czno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie 鈔odków bud瞠towych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
 • 11.03.2020Wspieranie nowych inwestycji - obja郾ienia podatkowe MF
  Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowa這 obja郾ienia podatkowe w sprawie ustalania dochodu zwolnionego z tytu逝 wsparcia nowej inwestycji. Obja郾ienia te dotycz sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • 01.02.2020Czym ró積i si maj徠ek trwa造 od obrotowego?
  Podmioty gospodarcze, bez wzgl璠u na to, jaki rodzaj dzia豉lno軼i wykonuj, musz dysponowa pewnymi zasobami. Obejmuj one ró積orodne sk豉dniki, które mo積a podzieli na dwie grupy. Pierwsza to maj徠ek trwa造, druga – maj徠ek obrotowy.
 • 09.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
  Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowi您uje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapita這we?
 • 08.01.2020Jakie zmiany czekaj na pracodawców w 2020
  Jaka jest kwota minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020? Czy przy umowach zlecenie obowi您uje stawka minimalna? Kogo dotycz Pracownicze Plany Kapita這we?
 • 20.11.2019Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzaj帷e produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj帷e odpadami)
  Jeste przedsi瑿iorc i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A mo瞠 gospodarujesz odpadami? Sprawd poni瞠j, czy nie musisz ubiega si o wpis do Rejestru BDO i dowiedz si jak uzyska wpis.
 • 18.11.2019Wp豉ty na PPK a podatki pracodawcy
  Pracownicze Plany Kapita這we zosta造 ju wdro穎ne przez pierwsze firmy w Polsce. Wkrótce do陰cz do nich kolejne. Warto zatem wyja郾i, czy wp豉ty dokonywane na PPK przez pracodawc wp造waj na jego obci捫enia podatkowe.
 • 04.11.2019Likwidacja OFE. Kto za to zap豉ci? Pan zap豉ci, Pani zap豉ci...
  Reforma systemu OFE, stanowi element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która 14 lutego 2017 r. zosta豉 przyj皻a przez Rad Ministrów. Jednym z istotnych cz窷ci SOR jest filar „Kapita dla rozwoju”, którego elementem jest Program Budowy Kapita逝 (PBK), stanowi帷y narz璠zie do budowania oszcz璠no軼i Polaków. Realizacja tego programu przyczyni si do zwi瘯szenia bezpiecze雟twa finansowego obywateli i stabilno軼i systemu finansów publicznych, rozwoju lokalnego rynku kapita這wego oraz podniesienia potencja逝 rozwoju gospodarki. W SOR wskazano funkcjonowanie OFE, w鈔ód innych elementów, jako wa積y czynnik ograniczaj帷y mo磧iwo嗆 oszcz璠zania Polaków - wyja郾i這 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 • 27.09.2019Zrozumie pe軟 ksi璕owo嗆 - rozpoczynamy we wtorek kolejn edycj
  Prowadzenie ksi庵 rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Cz瘰to trudno odnale潭 si w pl徠aninie kont ksi璕owych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówi帷, bywa ci篹ko. Rozpoczynamy wkrótce kolejn edycj e-kursu dla pocz徠kuj帷ych, którego uko鎍zenie z pewno軼i u豉twi poruszanie si w tej skomplikowanej materii. Udzia w e-kursie stanowi idealne rozwi您anie dla osób, które chc zdoby nowe umiej皻no軼i, nie odrywaj帷 si od dotychczasowych zaj耩. Tempo poznawania nowego materia逝 ka盥y Uczestnik wybiera sobie samodzielnie, co zapewnia bezstresow nauk. 
 • 26.09.2019NSA: Bon rabatowy nie jest przychodem konsumenta - bez wzgl璠u na to, kto go finansuje
  Przyj璚ie stanowiska, 瞠 rabat finansowany nie przez bezpo鈔edniego sprzedawc stanowi przychód w postaci warto軼i pieni篹nej oznacza這by, i ka盥y konsument nabywaj帷y towar po obni穎nej cenie w stosunku do pierwotnej ceny towaru, ka盥orazowo powinien wykazywa przychód podlegaj帷y opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • 24.09.2019MF: Najcz窷ciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
  Pocz患szy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowi您ani s do sk豉dania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin z這瞠nia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesi璚y po zako鎍zeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrze郾ia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwi瘯sz pewno嗆 prawn w procesie wywi您ywania si z nowych obowi您ków, Ministerstwo Finansów opublikowa這 odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania dotycz帷e raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne tak瞠 w odniesieniu do obowi您ków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
 • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek ma造ch w ustawie o rachunkowo軼i
  Ogólnie mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowo軼i, który stanowi, 瞠 jednostka mo瞠 w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i stosowa uproszczenia, je瞠li nie wywiera to istotnie ujemnego wp造wu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj徠kowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okre郵enie zakresu tych uproszcze nale篡 do kierownika jednostki, ale cz窷 z nich zosta豉 wprost okre郵ona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i ma造m. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami ma造mi.
 • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowo軼i
  Ustawa o rachunkowo軼i okre郵a ramy, w których musi zawiera si rachunkowo嗆 jednostek, wskazanych w ustawie. W鈔ód nich jest wiele ró積ego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spó趾i cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumia造m jest, 瞠 jednostki du瞠, lub te, które - bez wzgl璠u na rozmiar - maj dost瘼 do cudzych pieni璠zy i instrumentów finansowych, b璠 podlega造 du穎 wi瘯szym obowi您kom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwi您ku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki ma貫, dla których przewiduje mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze.
 • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek ma造ch w ustawie o rachunkowo軼i
  Ogólnie mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowo軼i, który stanowi, 瞠 jednostka mo瞠 w ramach przyj皻ych zasad (polityki) rachunkowo軼i stosowa uproszczenia, je瞠li nie wywiera to istotnie ujemnego wp造wu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj徠kowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okre郵enie zakresu tych uproszcze nale篡 do kierownika jednostki, ale cz窷 z nich zosta豉 wprost okre郵ona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i ma造m. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami ma造mi.
 • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowo軼i
  Ustawa o rachunkowo軼i okre郵a ramy, w których musi zawiera si rachunkowo嗆 jednostek, wskazanych w ustawie. W鈔ód nich jest wiele ró積ego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spó趾i cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumia造m jest, 瞠 jednostki du瞠, lub te, które - bez wzgl璠u na rozmiar - maj dost瘼 do cudzych pieni璠zy i instrumentów finansowych, b璠 podlega造 du穎 wi瘯szym obowi您kom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwi您ku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki ma貫, dla których przewiduje mo磧iwo嗆 stosowania uproszcze.
 • 23.08.2019Wycena warto軼i darowanych udziaów w spó販e z o.o.
  Z uzasadnienia: ...Niczym nie jest poparte za這瞠nie, 瞠 akcje spó貫k notowanych na gie責zie mo積a szybciej zamieni na gotówk, ni akcje czy udzia造, które nie s na niej notowane. Równie poprawnym za這瞠niem mo瞠 by teza, 瞠 udzia造 spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej mog by szybciej zamienione na gotówk, ni akcje spó趾i obecnej na gie責zie, ale o niestabilnej sytuacji finansowej.
 • 21.08.2019Co mo積a amortyzowa odr瑿nie od budynku?
  Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dzia豉lno嗆 w zakresie sprzeda篡 i serwisu samochodów. W celu zwi瘯szenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj maj帷 na celu rozbudow budynku mieszcz帷ego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i 軼ianach budynku umieszczone zostan m.in. nast瘼uj帷e sk豉dniki maj徠kowe: elementy wyposa瞠nia wewn皻rznego i zewn皻rznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewn皻rzne oraz bramy wjazdowe i gara穎we. Czy ww. sk豉dniki maj徠kowe stanowi odr瑿ne pojedyncze lub kompleksowe 鈔odki trwa貫 i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odr瑿nie od budynku?
 • 07.08.2019NSA. Kupon rabatowy nie jest przychodem klienta
  Realizacja przez klienta „kuponu rabatowego” otrzymanego w ramach promocji od podmiotu prowadz帷ego internetow platform handlow, uprawniaj帷ego go do zakupu za po鈔ednictwem tej platformy w przysz這軼i dowolnego produktu po obni穎nej cenie, nie stanowi dla niego przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 oraz art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
 • 18.06.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
  Z uzasadnienia: Poj璚ie "nale積y podatek od towarów i us逝g", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, nale篡 rozumie jako element warto軼i transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodp豉tne, przymusowe oraz bezzwrotne 鈍iadczenie pieni篹ne na rzecz Skarbu Pa雟twa. Je瞠li zatem dokonanie okre郵onej czynno軼i wi捫e si z nale積ym podatkiem od towarów i us逝g, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.
 • 13.06.2019Ksi璕i rachunkowe nie maj charakteru podatkotwórczego
  Pytanie: Czy koszty prowizji od wynajmu powinny zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za prowizj, czy te prawid這we jest stanowisko zgodnie z którym powinny by one rozliczone w czasie, zgodnie z uj璚iem rachunkowym przyj皻ym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowo軼i?
 • 14.05.201915.05.2019 r. Zrozumie pe軟 ksi璕owo嗆:  rozpoczynamy e-kurs dla pocz徠kuj帷ych
  Prowadzenie ksi庵 rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Cz瘰to trudno odnale潭 si w pl徠aninie kont ksi璕owych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówi帷, bywa ci篹ko. Dlatego opracowali鄉y rewolucyjny e-kurs, którego uko鎍zenie z pewno軼i u豉twi poruszanie si w tej skomplikowanej materii - Zrozumie pe軟 ksi璕owo嗆. 15 lekcji, przyjazny j瞛yk i praktyczne przyk豉dy pomog nawet zupe軟ie pocz徠kuj帷ym rozpocz望 przygod z rachunkowo軼i.
 • 26.04.2019Wyspecjalizowane urz璠y skarbowe - jak ustala próg graniczny przychodów?
  Do limitu 5 mln euro przychodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporz康zenia, w przypadku przychodów podatnika ustalanych na podstawie sprawozdania finansowego, nie s brane inne przychody poza przychodami netto ze sprzeda篡 towarów, wyrobów i us逝g w rozumieniu ww. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowo軼i. Odmiennie wygl康a sytuacja, gdy wysoko軼i przychodu podatników nie mo積a ustali zgodnie z zasadami okre郵onymi w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporz康zenia, tj. na podstawie sprawozdania finansowego.
 • 18.04.2019NSA: Wa積y wyrok dla gmin zbywaj帷ych nieruchomo軼i nabyte nieodp豉tnie
  Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skar膨cej jako wykonuj帷ej dzia豉lno嗆 gospodarcz istotne znaczenie ma bowiem to, 瞠 skar膨ca jest gmin, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomo軼iami i której aktywno嗆 na gruncie obrotu nieruchomo軼iami nie tylko ma wp造w na przysparzanie skar膨cej sta造ch dochodów ale równie w istotny sposób kszta速uje rynek obrotu nieruchomo軼iami.
 • 09.04.2019MSSF 16 z wyra幡ym wp造wem na leasingobiorców
  Na koniec 2018 r. 陰czny wp造w nowego standardu leasingowego (MSSF 16) na sumy bilansowe (na 1 stycznia 2019 r.) najwi瘯szych polskich spó貫k wyniós ju 20 mld z – wynika z szacunków opublikowanych przez firm doradcz PwC. To efekt w陰czenia zobowi您a z tytu逝 leasingu oraz prawa do u篡tkowania w aktywa do bilansu.
 • 01.04.2019NSA. Zap豉ta przez pracodawc zaleg造ch sk豉dek ZUS nie jest przychodem pracownika
  Z uzasadnienia: Fakt pó幡iejszego wyp豉cenia sk豉dek (...) nie zmienia charakteru prawnego wp豉ty, nawet je瞠li w dacie wyp豉ty nie wi捫e spó趾i z pracownikiem stosunek zatrudnienia. Pozostaje ona nadal sk豉dk na ubezpieczenie spo貫czne (...) P豉tnik uiszczaj帷 zaleg貫 sk豉dki w cz窷ci nale積ej od 鈍iadczenia wyp豉canego pracownikowi, nie dokonuje 瘸dnego przysporzenia maj徠kowego, zwi瘯szaj帷ego maj徠ek pracowników (oni sami nie otrzymuj te od p豉tnika nieodp豉tnych 鈍iadcze).
 • 07.03.2019NSA: Wa積e orzeczenie dotycz帷e mi璠zy innymi mocy ochronnej interpretacji
  Z uzasadnienia: Fakt powi您ania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie post瘼owanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyra穎nej w art. 121 O.p. Dzia豉nia organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, 瞠by j podwa篡.

[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] ... [ 7 ] nast瘼na strona »