Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy czas

 • 27.01.2017Wydatki na wynajem mieszkania i użyczony samochód w kosztach działalności
  Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zużycie mediów będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podróży służbowej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
  • 23.01.2017Darowizna przedsiębiorstwa. Konsekwencje podatkowe w VAT
   Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Wnioskodawcę darowizną przedsiębiorstwa, dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa, będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek w zakresie należnego podatku VAT? Czy dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wcześniej środków trwałych?
   • 20.01.2017Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
    Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
    • 18.01.2017Kodeks pracy 2017: Rząd zajmie się projektem partnerów społecznych
     W najbliższym czasie rząd rozpatrzy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który został przygotowany wspólnie przez organizacje partnerów społecznych. To pierwsza inicjatywa legislacyjna pracodawców i związków zawodowych w ramach Rady Dialogu Społecznego.
     • 17.01.2017Przychody pracownika. Zakup części korekcyjnej do okularów ochronnych
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie nabywał okulary ochronno-korekcyjne na wniosek pracownika, udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, które będzie poświadczało konieczność noszenia okularów korekcyjnych. Czy wydatki ponoszone na zakup części korekcyjnej w okularach ochronno-korekcyjnych stanowią przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
      • 13.01.201720 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Najem prywatny
       Podatnicy, którzy w 2017 r. chcą opłacać podatek od przychodów z tzw. najmu prywatnego w formie ryczałtu, muszą złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2017 r. Ten sam termin obowiązuje, gdy chcą zrezygnować z ryczałtu. Oświadczenie nie składają podatnicy, którzy nie zamierzają zmieniać dotychczasowej formy opodatkowania. Do 20 stycznia należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu. W tym terminie składa się również oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów przez jednego z małżonków. Dotyczy to małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa, w przypadku gdy przedmiot najmu należy do ich wspólnego majątku.
       • 13.01.2017Czas pracy – rząd szykuje ułatwienia dla rodziców
        Rodzice najprawdopodobniej będą mogli liczyć na dodatkowe ułatwienia związane z organizacją czasu pracy – wynika z uchwały rządu z 20 grudnia 2016 r. ws. kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jak oceniają eksperci Pracodawców RP, rząd powinien pamiętać o tym, aby zmiany nie oznaczały daleko idących obowiązków i kosztów dla przedsiębiorstw.
        • 13.01.2017Moment ewidencjonowania obrotu przy sprzedaży wysyłkowej na kasie rejestrującej
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży przez platformę allegro w momencie otrzymania przelewu na konto firmowe przed wysyłką towaru prawidłowe jest fiskalizowanie tej sprzedaży w momencie otrzymania pieniędzy, czy fiskalizacja winna być dokonana w momencie wysyłki towaru? Czy w przypadku sprzedaży za pobraniem prawidłowe jest fiskalizowanie sprzedaży towaru na rzecz osób fizycznych w momencie wydania towaru kurierowi, czy może w momencie otrzymania zapłaty za towar? W którym momencie powinna być zafiskalizowana sprzedaż, jeżeli przelew firma otrzyma w piątek o godz. 18 lub w sobotę, w którym to czasie firma nie pracuje, czy prawidłowym będzie fiskalizacja w momencie wysyłki towaru do klienta czy też może w dacie otrzymania przelewu?
         • 10.01.2017Obowiązki płatnika w związku z używaniem przez pracownika samochodu służbowego
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpłacania podatku dochodowego z tytułu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do używania samochodu służbowego do celów prywatnych (bowiem nie zawarł indywidualnej umowy z pracodawcą)?
          • 09.01.2017Parkowanie samochodu pod domem pracownika podlega PIT?
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpłacania podatku dochodowego z tytułu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do używania samochodu służbowego do celów prywatnych (bowiem nie zawarł indywidualnej umowy z pracodawcą)?
           • 09.01.2017Brak dokumentacji płacowej a obliczenie emerytury
            Interpelacja nr 8345 w sprawie sposobu naliczania podstawy emerytury lub renty w sytuacji, gdy brakuje dokumentacji płacowej
            • 04.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
             Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
             • 04.01.2017Działalność gospodarcza, czyli "czarna dziura" w życiorysie pracownika
              Interpelacja nr 8341 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stażu pracy przedsiębiorców
              • 03.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
               Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
               • 02.01.2017Minimalna stawka godzinowa już od 1 stycznia
                Z początkiem 2017 r. weszły w życie nowe regulacje, które wprowadzają tzw. minimalną stawkę godzinową za pracę. Ma ona zastosowanie głównie do niektórych umów cywilnoprawnych. Stawka wynosi 13 zł za godzinę pracy. Za naruszenie nowych przepisów grożą kary wynoszące nawet do 30 tys. zł.
                • 30.12.2016Minimalna stawka godzinowa już od 1 stycznia
                 Z początkiem 2017 r. wchodzą w życie nowe regulacje, które wprowadzają tzw. minimalną stawkę godzinową za pracę. Będzie mieć ona zastosowanie głównie do niektórych umów cywilnoprawnych. Stawka wyniesie 13 zł za godzinę pracy. Za naruszenie nowych przepisów grozić będą kary wynoszące nawet do 30 tys. zł.
                 • 30.12.2016Stan zdrowia jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
                  Interpelacja nr 8063 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminujących zapisów w art. 53 Kodeksu pracy
                  • 27.12.2016Preferencje podatkowe nie dla związków partnerskich
                   Interpelacja nr 8002 do ministra finansów w sprawie możliwości wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego przez osoby posiadające dzieci, ale żyjące w nieformalnych związkach partnerskich
                   • 27.12.2016Podwyższone koszty pracownicze przy darmowym transporcie do pracy
                    Pytanie podatnika: Czy pracownik, który posiada miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład produkcyjny i który to pracownik ma możliwość korzystania z bezpłatnego zorganizowanego dowozu z miejscowości swojego zamieszkania do miejsca gdzie jest prowadzona produkcja (inna miejscowość), a nie dostaje dodatku za rozłąkę oraz złożył stosowne oświadczenie, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                    • 22.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
                     Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
                     • 21.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
                      Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
                      • 21.12.2016Okulary ochronno-korekcyjne w przychodach pracowniczych
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca będzie nabywał okulary ochronno-korekcyjne na wniosek pracownika, udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, które będzie poświadczało konieczność noszenia okularów korekcyjnych. Czy wydatki ponoszone na zakup części korekcyjnej w okularach ochronno-korekcyjnych stanowią przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                       • 07.12.2016Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
                        Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
                        • 29.11.2016Podróż służbowa prywatnym samochodem: Zwrot za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                         Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów podróży służbowych, tj. opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy spółka jest zobowiązana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?
                         • 28.11.2016Darowizna firmy dziecku. Skutki w rozliczeniach VAT
                          Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Wnioskodawcę darowizną przedsiębiorstwa, dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa, będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek w zakresie należnego podatku VAT? Czy dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wcześniej środków trwałych?
                          • 24.11.2016Kodeks pracy 2017: Świadectwa pracy na nowych zasadach
                           Przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy zostaną złagodzone i będą w efekcie bardziej przyjazne pracodawcom – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy mają zostać wprowadzone w ramach szerszego pakietu ułatwień dla firm, który wejdzie w życie w przyszłym roku.
                           • 23.11.2016Kodeks pracy 2017: Świadectwa pracy na nowych zasadach
                            Przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy zostaną złagodzone i będą w efekcie bardziej przyjazne pracodawcom – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy mają zostać wprowadzone w ramach szerszego pakietu ułatwień dla firm, który wejdzie w życie w przyszłym roku.
                            • 22.11.2016ZUS szykuje nowe przepisy ws. outsourcingu pracowniczego
                             Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza przygotować projekt zmian w prawie, które uregulowałyby sprawy związane z tzw. outsourcingiem pracowniczym. Wstępne propozycje obejmują m.in. wprowadzenie specjalnego znacznika w formularzach, który dotyczyłby rejestracji w związku z outsourcingiem.
                             • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
                              Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
                              • 18.11.2016Składki ZUS od noclegów i diet pracowników mobilnych
                               Jeśli określone świadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to nie istnieje z tego tytułu obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem, w sytuacji gdy wartość noclegów i diet dla pracowników mobilnych przebywających w podróży służbowej oraz wartości noclegów zapewnianych pracownikom mobilnym w trakcie wyjazdów odbywanych w celu wykonywania swoich obowiązków nie stanowi przychodu z tytułu stosunku pracy, wartości tych świadczeń nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wyjaśnił ZUS.
                               • 16.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                                Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                                • 15.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                                 Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                                 • 14.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
                                  Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
                                  • 10.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
                                   Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
                                   • 27.10.2016Rozliczenia z ZUS będą łatwiejsze?
                                    Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zostaną uproszczone – zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przygotował projekt nowelizacji, w którym proponuje wprowadzenie m.in. indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek.
                                    • 26.10.2016Rozliczenia z ZUS będą łatwiejsze?
                                     Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zostaną uproszczone – zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przygotował projekt nowelizacji, w którym proponuje wprowadzenie m.in. indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek.
                                     • 25.10.2016Stawki podatków. Co szykuje nam MF?
                                      Interpelacja nr 6509 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia i uproszczenia podatków
                                      • 24.10.2016Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej?
                                       Interpelacja nr 6094 w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę
                                       • 21.10.2016Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia OC członków zarządu
                                        Pytanie: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez spółkę składki stanowić będą przychód podlegający opodatkowaniu PIT członków zarządu, a spółka występować będzie jako płatnik podatku od osób fizycznych?
                                        • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyżywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży na podstawie umowy o pracę. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyżywienie, zwracane są przez pracodawcę. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majątku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowią jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
                                         • 20.10.2016Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
                                          Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.
                                          • 19.10.2016Dodatek za nadgodziny w pracy na niepełny etat
                                           Interpelacja nr 5696 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową
                                           • 18.10.2016Prawo pracy. Ile umów na czas określony?
                                            Ile umów o pracę na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem i czy obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów?
                                            • 18.10.2016Będą zmiany w urlopach dla rodziców?
                                             Interpelacja nr 6211 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego połączonego z urlopem rodzicielskim i urlopem wychowawczym
                                             • 17.10.2016Prawo pracy. Ile umów na czas określony?
                                              Ile umów o pracę na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem i czy obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów?
                                              • 14.10.2016Kasy rejestrujące przejęte w ramach darowanego przedsiębiorstwa
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przedsiębiorstwo, które zostało przeniesione w drodze darowizny. W skład majątku przedsiębiorstwa na moment darowizny wchodziły m.in. kasy rejestrujące. Czy Wnioskodawca może ponownie ufiskalnić te kasy rejestrujące i używać do ewidencji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej po dacie wygaśnięcia homologacji?