Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy zmian

 • 29.07.2016Kodeks pracy 2017: Zmiany ws. wydawania świadectw pracy
  Wydawanie świadectw pracy będzie odbywać się na nowych zasadach – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Mające wejść w życie w 2017 r. zmiany dotyczą wydawania świadectwa wynikającego z zakończonych umów w sytuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy u tego samego pracodawcy.
  • 29.07.2016Kodeks pracy 2017: Więcej czasu na odwołanie od wypowiedzenia umowy
   Pracownik będzie mieć więcej czasu (14 zamiast 7 dni) na wniesienie odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę – zmianę przewiduje projekt dużej nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2017 r.
   • 28.07.2016Kodeks pracy 2017: Więcej czasu na odwołanie od wypowiedzenia umowy
    Pracownik będzie mieć więcej czasu (14 zamiast 7 dni) na wniesienie odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę – zmianę przewiduje projekt dużej nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem 2017 r.
    • 26.07.2016Ubezpieczenie NNW pracowników a przychód w PIT
     Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawcę, jako pracodawcę, kosztów objęcia pracownika delegowanego za granicę ubezpieczeniem NNW obejmującym następstwa nieszczęśliwych wypadków (w postaci śmierci bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) doznanych przez pracownika na terytorium kraju oraz za granicą, w zakresie ograniczonym do wypadków podczas pracy oraz w drodze do i z pracy za granicą, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci nieodpłatnego świadczenia?
     • 22.07.2016Dwa dni opieki nad dzieckiem można podzielić na godziny
      Interpelacja nr 4456 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów art. 188 § 1 Kodeksu pracy
      • 19.07.2016Podatki 2017. Kierunek dobry, ale to nie wszystko
       Od początku przyszłego roku podwyższony zostanie limit uprawniający do rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu. Mniej firm również będzie musiało prowadzić pełną księgowość i stosować przepisy ustawy o rachunkowości. Planowanych zmian jest jeszcze więcej. Czy jednak wystarczą?
       • 18.07.2016Podatki 2017. Kierunek dobry, ale to nie wszystko
        Od początku przyszłego roku podwyższony zostanie limit uprawniający do rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu. Mniej firm również będzie musiało prowadzić pełną księgowość i stosować przepisy ustawy o rachunkowości. Planowanych zmian jest jeszcze więcej. Czy jednak wystarczą?
        • 15.07.2016Kodeks pracy 2017: Wymogi dla mniejszych pracodawców do zmiany
         Od przyszłego roku małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników, będą mogły liczyć na łagodniejsze wymogi dotyczące prawa pracy – wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju. Planowane jest podniesienie progów odnoszących się do obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy.
         • 14.07.2016Kodeks pracy 2017: Wymogi dla mniejszych pracodawców do zmiany
          Od przyszłego roku małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników, będą mogły liczyć na łagodniejsze wymogi dotyczące prawa pracy – wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju. Planowane jest podniesienie progów odnoszących się do obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy.
          • 13.07.2016Kodeks pracy 2016: Prezydent podpisał nowelę dotyczącą pracy kobiet
           Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację, która dostosuje Kodeks pracy do unijnych przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wprowadzane przepisy dotyczą prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
           • 12.07.2016Kodeks pracy 2016: Prezydent podpisał nowelę dotyczącą pracy kobiet
            Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację, która dostosuje Kodeks pracy do unijnych przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wprowadzane przepisy dotyczą prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
            • 11.07.2016Prawo do zasiłku opiekuńczego - ZUS wyjaśnia
             Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
             • 08.07.2016Minimalna stawka godzinowa na poziomie ok. 13 zł?
              Od początku przyszłego roku obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa na poziomie 12 zł dla osób pracujących na podstawie określonych umów zleceń i umów o świadczenie usług, w tym także samozatrudnionych – wynika z projektu przyjętego w czwartek przez Sejm. Stawka ma być waloryzowana w odniesieniu do wynagrodzenia minimalnego i w efekcie wyniesie w 2017 r. prawdopodobnie ok. 13 zł.
              • 08.07.2016Prawo do zasiłku opiekuńczego - ZUS wyjaśnia
               Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.  Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
               • 08.07.2016Uchwała NSA. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty a źródło przychodu w PIT
                Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                • 08.07.2016MR przedstawiło projekt mający ułatwić prowadzenie działalności
                 Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmiany dotyczyć mają 18 ustaw, a zakładanym efektem jest uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają dzięki temu zaoszczędzić w sumie ok. 89 mln zł w skali roku.
                 • 07.07.2016MR przedstawiło projekt mający ułatwić prowadzenie działalności
                  Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmiany dotyczyć mają 18 ustaw, a zakładanym efektem jest uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają dzięki temu zaoszczędzić w sumie ok. 89 mln zł w skali roku.
                  • 07.07.2016WSA. Ryczałt za korzystanie z samochodów służbowych obejmuje paliwo
                   Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrów, używania samochodu do jazd lokalnych, czy też pozamiejscowych. Jak słusznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spółka przekazując samochód służbowy, zgodnie z regulaminem jego użytkowania oddaje poszczególnym pracownikom do użytku pojazd gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem jak i materiałami eksploatacyjnymi. Tylko wówczas możliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
                   • 07.07.2016Pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników podpisywania weksli
                    Interpelacja nr 3991 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracowniczych
                    • 06.07.2016Dobrowolne odejście z pracy z PIT - interpretacja ogólna MF
                     Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił Minister Finansów.
                     • 30.06.2016Odpowiedzialność solidarna w VAT będzie zmieniona?
                      Interpelacja nr 3891 w sprawie wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT importera przez agentów celnych i spedytorów.
                      • 27.06.2016Odliczenie VAT od zakupu na raty aparatu fotograficznego
                       Pytanie podatnika: Czy jest Pani upoważniona do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu aparatu fotograficznego?
                       • 24.06.2016Kodeks pracy 2016: Prezydent podpisał nowelę ws. syndromu pierwszej dniówki
                        W środę prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy. W efekcie już od początku września br. obowiązywać zaczną nowe zasady dotyczące potwierdzania przez pracodawcę ustaleń ws. umowy o pracę. Ustawodawcy liczą na to, że zmiany pozwolą na wzmocnienie pozycji pracowników i ograniczenie problemów związanych z tzw. syndromem pierwszej dniówki.
                        • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
                         Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
                         • 23.06.2016Kodeks pracy 2016: Prezydent podpisał nowelę ws. syndromu pierwszej dniówki
                          W środę prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy. W efekcie już od początku września br. obowiązywać zaczną nowe zasady dotyczące potwierdzania przez pracodawcę ustaleń ws. umowy o pracę. Ustawodawcy liczą na to, że zmiany pozwolą na wzmocnienie pozycji pracowników i ograniczenie problemów związanych z tzw. syndromem pierwszej dniówki.
                          • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                           Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodów służbowych powinna być dokonana z uwzględnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że nie tylko zachodzi potencjalna możliwość użycia samochodów służbowych do użytku prywatnego, ale czy w rzeczywistości samochody te są wykorzystywane dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Dopóki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagrożenie, że dany pojazd może zostać wykorzystany do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą spółki. Okoliczności tej nie da się całkowicie wyeliminować, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności podatnika.
                           • 15.06.2016Czy będą zmiany w składkach ZUS przedsiębiorców?
                            Interpelacja nr 3179 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorców
                            • 15.06.2016Delegowanie pracowników - nowe przepisy już od soboty
                             W najbliższą sobotę wejdą w życie nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników. Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym także zasady współpracy z odpowiednimi organami innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak oceniają eksperci, zmiany przyczynią się do poprawy warunków pracy wykonywanej przez zagranicznych pracowników.
                             • 14.06.2016Delegowanie pracowników – nowe przepisy już od soboty
                              W najbliższą sobotę wejdą w życie nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników. Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym także zasady współpracy z odpowiednimi organami innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak oceniają eksperci, zmiany przyczynią się do poprawy warunków pracy wykonywanej przez zagranicznych pracowników.
                              • 14.06.2016Kodeks pracy 2016: Dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?
                               W Sejmie trwają prace nad poselskim projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował w nim wydłużenie do 30 dni terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni. Eksperci oceniają, że potrzeba także zmian dotyczących funkcjonowania sądów pracy.
                               • 13.06.2016Kodeks pracy 2016: Dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?
                                W Sejmie trwają prace nad poselskim projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował w nim wydłużenie do 30 dni terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni. Eksperci oceniają, że potrzeba także zmian dotyczących funkcjonowania sądów pracy.
                                • 06.06.2016Kto może odebrać pismo z urzędu przesłane do firmy?
                                 Teza: Doręczanie pism podatkowych podatnikowi będącemu osobą fizyczną na adres spółki kapitałowej, w której jest on jedynie udziałowcem, nie stanowi skutecznego doręczenia w rozumieniu art. 148 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Skuteczne doręczenie pisma podatkowego adresatowi, poprzez doręczenie tego pisma osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji, może mieć miejsce jedynie w przypadku świadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy i to w szerokim tego słowa znaczeniu.
                                 • 03.06.2016Przychody pracownika: Wykupienie przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej na czas delegacji
                                  Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawcę - jako pracodawcę - kosztów objęcia pracownika delegowanego za granicę ubezpieczeniem obejmującym koszty leczenia poniesione przez pracownika, który w okresie wyjazdu oraz pobytu za granicą musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem bądź nieszczęśliwym wypadkiem - w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztów leczenia”) oraz powiązaną z nim usługę tzw. „Assistance” obejmujące organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy za granicą w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                                  • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest działalnością gospodarczą?
                                   Zarobkowy, zorganizowany i ciągły najem lokali dokonywany we własnym imieniu, który miał charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatników na klasyfikowanie przychodów z tego tytułu do źródła przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                   • 30.05.2016Dodatek za pracę ponadwymiarową i godziny nadliczbowe do zmiany?
                                    Interpelacja nr 2768 w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową i za pracę w godzinach nadliczbowych.
                                    • 24.05.2016Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy cywilnoprawne
                                     Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, w tym także zleceniobiorca (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy należy do płatnika składek – zleceniodawcy.
                                     • 23.05.2016Delegowanie pracowników – Sejm przyjął nową ustawę
                                      Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą warunków zatrudnienia na terenie Polski pracowników delegowanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje, które dostosują polskie prawo do unijnych wymogów, mają w założeniu zwiększyć poziom ochrony osób delegowanych.
                                      • 20.05.2016Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy cywilnoprawne
                                       Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, w tym także zleceniobiorca (osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy należy do płatnika składek – zleceniodawcy.
                                       • 19.05.2016Na czym polega obowiązek informacyjny pracodawcy?
                                        Interpelacja nr 2012 w sprawie formy realizacji obowiązku informacyjnego przez pracodawcę względem pracowników.
                                        • 18.05.2016WSA. Nierzetelność księgi przychodów i rozchodów
                                         Z uzasadnienia: Korzystając z wyników wykładni tego pojęcia użytego w treści innych aktów prawnych, a jednocześnie uwzględniając swoistość przepisów podatkowych dotyczących prowadzenia ewidencji przychodów, należy uznać, sformułowanie "błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki" oznacza błędne, czyli niezgodne ze stanem rzeczywistym, zapisy w ewidencji, które są skutkiem oczywistego błędu rachunkowego (np. błędu w dodawaniu, itp.), błędu pisarskiego (np. nieprawidłowego umieszczenia przecinka, dopisania lub niedopisania zera, itp.) oraz innych oczywistych omyłek, zwłaszcza w księgowaniu (np. jednorazowego dokonania zapisu w rubryce innej niż wymagana).
                                         • 17.05.2016Kodeks pracy 2016: Sejm przyjął nowelę dotyczącą pierwszej dniówki
                                          Na zakończonym w piątek posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która dotyczy tzw. syndromu pierwszej dniówki. Nowe przepisy wejdą w życie już z początkiem września. Jak oceniają organizacje zrzeszające pracodawców i związki zawodowe, nowela jest krokiem w dobrym kierunku.
                                          • 16.05.2016Kodeks pracy 2016: Sejm przyjął nowelę dotyczącą pierwszej dniówki
                                           Na zakończonym w piątek posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która dotyczy tzw. syndromu pierwszej dniówki. Nowe przepisy wejdą w życie już z początkiem września. Jak oceniają organizacje zrzeszające pracodawców i związki zawodowe, nowela jest krokiem w dobrym kierunku.
                                           • 13.05.2016WSA. Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży produktów w zestawach promocyjnych
                                            Z uzasadnienia: W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowiązującego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnień by analizować czy działania pomiotu gospodarczego mają na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizację własnych zysków.
                                            • 11.05.2016NSA. Wyżywienie pracownika w podróży służbowej ponad limit diet
                                             W rozumieniu art. 12 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podróży służbowej ponad kwoty diet jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.