Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy zmian

 • 11.05.2016NSA. Wyżywienie pracownika w podróży służbowej ponad limit diet
  W rozumieniu art. 12 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT nadwyżka kwoty zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podróży służbowej ponad kwoty diet jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
  • 06.05.2016PIP wyjaśnia: Apteczka w zakładzie pracy
   Czy pracodawca powinien zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
   • 05.05.2016PIP wyjaśnia: Apteczka w zakładzie pracy
    Czy pracodawca powinien zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
    • 04.05.2016Związkowcy przygotowali projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele
     Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” utworzono pod koniec kwietnia br. komitet inicjatywy ustawodawczej, który zamierza zbierać podpisy pod obywatelskim projektem nowej ustawy ograniczającej handel w niedziele. W projekcie zaproponowano wyraźne ograniczenie możliwości prowadzenia handlu w takie dni, ale równocześnie obowiązywać miałyby liczne wyłączenia.
     • 04.05.2016NSA. Zachowek jako dług spadkowy
      Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., długiem spadku był tylko zachowek wypłacony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 04.05.2016Część rodziców martwo urodzonych dzieci nie może dostać świadczeń
       Interpelacja nr 2271 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie udało się ustalić
       • 04.05.2016Kodeks pracy 2016: Nowela ws. pierwszej dniówki wejdzie w życie we wrześniu
        Resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmienił termin wejścia w życie ustawy dotyczącej tzw. syndromu pierwszej dniówki. Pierwotnie nowelizacja miała zacząć obowiązywać po 6 tygodniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale po stosownej poprawce ma to być początek września br.
        • 02.05.2016Związkowcy przygotowali projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele
         Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” utworzono pod koniec kwietnia br. komitet inicjatywy ustawodawczej, który zamierza zbierać podpisy pod obywatelskim projektem nowej ustawy ograniczającej handel w niedziele. W projekcie zaproponowano wyraźne ograniczenie możliwości prowadzenia handlu w takie dni, ale równocześnie obowiązywać miałyby liczne wyłączenia.
         • 29.04.2016Kodeks pracy 2016: Nowela ws. pierwszej dniówki wejdzie w życie we wrześniu
          Resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmienił termin wejścia w życie ustawy dotyczącej tzw. syndromu pierwszej dniówki. Pierwotnie nowelizacja miała zacząć obowiązywać po 6 tygodniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale po stosownej poprawce ma to być początek września br.
          • 28.04.2016Zawarcie umowy spółki cichej a PCC
           Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy spółki cichej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
           • 26.04.2016Zakwaterowanie i dowóz pracowników w kosztach działalności
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakwaterowania i dowozu pracowników do miejsca pracy, które są bezpłatnie udostępniane pracownikom, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
            • 18.04.2016Opodatkowanie PIT świadczenia usług doradczych
             Pytanie podatnika: Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych, mogą zostać zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i czy w związku tym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% podatkiem dochodowym?
             • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
              Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
              • 13.04.2016Kodeks pracy 2016. Jak stosować nowe przepisy o zatrudnieniu terminowym?
               Interpelacja nr 1416 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie procedury uzupełnienia umowy o pracę na czas określony zawartej na okres dłuższy niż 33 miesiące w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
               • 12.04.2016Uchwała NSA. Nagrody z zysku dla pracowników jako koszt podatkowy
                W świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu ich wypłaty - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                • 12.04.2016Umowa o dzieło a dofinansowanie do składek ZUS niani
                 Zapytanie nr 283 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie współfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej przez rodzinę niani
                 • 30.03.2016Będzie lepsza ochrona emerytów przed komornikiem?
                  Zapytanie nr 260 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i osób pobierających świadczenia emerytalne
                  • 25.03.2016NSA. Karty podarunkowe dla pracowników a zwolnienie z PIT
                   Z uzasadnienia: Wszelkie znaki wydawane przez pracodawcę z puli świadczeń socjalnych, za które pracownik może nabyć towary wg swego uznania, nie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych i wartość tych znaków łączona jest z wynagrodzeniami za pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik towary te może nabyć u pracodawcy, czy też u osoby trzeciej. Dla przepisu ma bowiem znaczenie czy pracownik otrzymuje paczkę "stworzoną" przez pracodawcę, czy też pracownik sam ją tworzy z produktów na ten cel przeznaczonych.
                   • 24.03.2016Kodeks pracy 2016: Będą zmiany ws. pracy kobiet w ciąży
                    Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która dostosuje polskie prawo do prawidłowego wykonania unijnych przepisów ws. zasady równości i równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz pracy. Doprecyzowany zostanie m.in. jeden z artykułów, gdzie wyraźnie wskazane zostanie, że uciążliwa i niebezpieczna dla zdrowia praca nie może być wykonywana przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. 
                    • 24.03.2016Jakie są rodzaje umów o pracę?
                     Jakie rodzaje umów o pracę przewiduje Kodeks pracy?
                     • 23.03.2016NSA. Zamiana zobowiązania na pożyczkę to nie umorzenie
                      Z uzasadnienia: Spółka i skarżący zawarli umowę pożyczki, na mocy której dokonali nowacji łączącego ich stosunku prawnego z tytułu zobowiązań w ten sposób, że skarżący zobowiązał się spłacać zobowiązania handlowe jako zobowiązanie z tytułu pożyczki. Nie miała więc miejsca sytuacja, w której skarżący uzyskał przysporzenie w postaci zmniejszenia pasywów, poprzez umorzenie zobowiązań. Z ciążących zobowiązań wobec kontrahenta skarżący uwolnił się poprzez ich spłacenie, a nie poprzez ich umorzenie przez wierzyciela. Nowacja doprowadziła do zmiany podstawy prawnej (tytułu zobowiązania) w ten sposób, że skarżący zamiast być dłużnikiem z tytułu zobowiązań handlowych został dłużnikiem z tytułu pożyczki.
                      • 23.03.2016Kodeks pracy 2016: Będą zmiany ws. pracy kobiet w ciąży
                       Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, która dostosuje polskie prawo do prawidłowego wykonania unijnych przepisów ws. zasady równości i równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz pracy. Doprecyzowany zostanie m.in. jeden z artykułów, gdzie wyraźnie wskazane zostanie, że uciążliwa i niebezpieczna dla zdrowia praca nie może być wykonywana przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. 
                       • 23.03.2016Minimalna stawka godzinowa niezgodna z Kodeksem cywilnym?
                        Ustawa wprowadzająca minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 zł brutto dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych może budzić wątpliwości odnośnie zgodności z Kodeksem cywilnym – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Jak ocenia organizacja, ustawodawcy powinni zagwarantować odpowiednio długi okres vacatio legis.
                        • 22.03.2016Minimalna stawka godzinowa niezgodna z Kodeksem cywilnym?
                         Ustawa wprowadzająca minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 zł brutto dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych może budzić wątpliwości odnośnie zgodności z Kodeksem cywilnym – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Jak ocenia organizacja, ustawodawcy powinni zagwarantować odpowiednio długi okres vacatio legis.
                         • 22.03.2016Urlop wypoczynkowy. Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy
                          Interpelacja nr 1106 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego
                          • 11.03.2016Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT zwrotu kosztów zakupu szkieł
                           Pytanie podatnika: Czy poniesiony przez pracodawcę koszt dodatkowego badania okulistycznego oraz koszt zakupu szkieł korekcyjnych udokumentowany zaświadczeniem lekarskim o konieczności ich wymiany stanowi dla pracownika przychód, od którego należy naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
                           • 08.03.2016Inspektor PIP będzie mógł zmienić umowę cywilnoprawną na umowę o pracę?
                            Interpelacja nr 933 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie planów zwiększenia uprawnień inspektorów pracy i umożliwienia im zamiany pracownikom umów cywilnoprawnych na etaty w drodze decyzji administracyjnej
                            • 08.03.2016Kodeks pracy 2016: Projekt noweli ws. pierwszej dniówki już w Sejmie
                             Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada rozwiązanie problemów z tzw. syndromem pierwszej dniówki. W efekcie pracodawcy zostaną zobowiązani do potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń dotyczących stron, rodzaju i warunków umowy jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. 
                             • 07.03.2016Kodeks pracy 2016: Projekt noweli ws. pierwszej dniówki już w Sejmie
                              Do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada rozwiązanie problemów z tzw. syndromem pierwszej dniówki. W efekcie pracodawcy zostaną zobowiązani do potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń dotyczących stron, rodzaju i warunków umowy jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. 
                              • 07.03.2016Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                               Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                               • 03.03.2016Kodeks pracy 2016: Biznes pozytywnie o planach zmian
                                Zaproponowane przez rząd zmiany dotyczące tzw. syndromu pierwszej dniówki mogą znacznie poprawić bezpieczeństwo pracowników na rynku pracy oraz w ramach stosunku pracy – oceniają eksperci Business Centre Club. Nowe regulacje mają wzmocnić pozycję pracowników oraz ograniczyć możliwości zatrudniania „na czarno”.
                                • 03.03.2016Kodeks pracy 2016: Rząd przyjął projekt ws. pierwszej dniówki
                                 Podstawowe ustalenia dotyczące zawarcia umowy o pracę będą musiały być potwierdzone na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który przyjął we wtorek rząd. Zmiany mają skutkować likwidacją tzw. syndromu pierwszej dniówki.
                                 • 02.03.2016Kodeks pracy 2016: Rząd przyjął projekt ws. pierwszej dniówki
                                  Podstawowe ustalenia dotyczące zawarcia umowy o pracę będą musiały być potwierdzone na piśmie jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który przyjął we wtorek rząd. Zmiany mają skutkować likwidacją tzw. syndromu pierwszej dniówki.
                                  • 26.02.2016Obowiązki płatnika: Pokrycie kosztów edukacji dzieci w kraju oddelegowania pracownika
                                   Pytanie podatnika: Czy przyznanie pracownikowi delegowanemu/oddelegowanemu nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia bezpośrednio przez Spółkę kosztów edukacji i nauki dla dzieci pracownika lub też zrefundowanie ich na rzecz pracownika, związanych z obowiązkiem edukacyjnym dzieci - będzie stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Spółka, jako płatnik, jest zobowiązana obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                   • 25.02.2016ZUS. Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
                                    Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujące m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.  Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzają od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie jako nowe świadczenie należące do grona świadczeń rodzinnych, które ma być wypłacane przez organ właściwy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.
                                    • 24.02.2016ZUS. Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
                                     Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217), nowelizujące m. in. przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.  Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzają od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie jako nowe świadczenie należące do grona świadczeń rodzinnych, które ma być wypłacane przez organ właściwy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.
                                     • 24.02.2016NSA. Jak jest definiowany budynek w podatku od nieruchomości?
                                      Zawarte w art. 1 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych odesłanie do prawa budowlanego, dotyczy odwołania się w zakresie sposobu rozumienia pojęcia budynku, w tym jego charakterystycznych cech, tj. trwałości związania z gruntem, wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadania fundamentów i dachu, które powinny być oceniane jako kwestia faktu, decyduje o tym bowiem konstrukcja techniczna budynku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                      • 22.02.2016Kodeks pracy 2016: Luty przynosi ważne zmiany ws. umów terminowych
                                       Od 22 lutego obowiązywać zaczynają nowe regulacje dotyczące terminowych umów o pracę. Od tego dnia umowy tego rodzaju mogą być zawierane co do zasady na okres 33 miesięcy, doliczając ewentualnie 3 miesiące pracy na podstawie umowy o pracę na czas próbny. Sama umowa na okres próbny będzie mogła być zawierana z danym pracownikiem tylko raz.
                                       • 19.02.2016Kodeks pracy 2016: Luty przynosi ważne zmiany ws. umów terminowych
                                        Od 22 lutego obowiązywać zaczynają nowe regulacje dotyczące terminowych umów o pracę. Od tego dnia umowy tego rodzaju mogą być zawierane co do zasady na okres 33 miesięcy, doliczając ewentualnie 3 miesiące pracy na podstawie umowy o pracę na czas próbny. Sama umowa na okres próbny będzie mogła być zawierana z danym pracownikiem tylko raz.
                                        • 18.02.2016Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - Umowa zlecenia i umowa o pracę
                                         1. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy  W myśl art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
                                         • 17.02.2016ZUS. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - Umowa zlecenia i umowa o pracę
                                          1. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy  W myśl art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
                                          • 17.02.2016Zmiany w Kodeksie pracy. Będą dłuższe przerwy w czasie pracy?
                                           Interpelacja nr 511 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie płatnej przerwy w wykonywaniu pracy
                                           • 16.02.2016Odpracowanie długu z tytułu czynszu a podatek dochodowy
                                            Czy odpracowanie długu z tytułu czynszu, np. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej lub gminy, i tym samym zwolnienie dłużnika z zapłaty zaległości spowoduje u niego powstanie przychodu i konieczność zapłacenia podatku dochodowego? Zobaczmy.
                                            • 16.02.2016Kodeks pracy do zmiany? Opozycja proponuje wzmocnienie pozycji pracowników
                                             Pracownicy powinni mieć więcej czasu na odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę – twierdzi klub parlamentarny Nowoczesnej. Opozycja zgłosiła do Sejmu projekt noweli Kodeksu pracy, w którym proponuje wydłużenie tego terminu z 7 do 14 dni.
                                             • 15.02.2016Kodeks pracy do zmiany? Opozycja proponuje wzmocnienie pozycji pracowników
                                              Pracownicy powinni mieć więcej czasu na odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę – twierdzi klub parlamentarny Nowoczesnej. Opozycja zgłosiła do Sejmu projekt noweli Kodeksu pracy, w którym proponuje wydłużenie tego terminu z 7 do 14 dni.
                                              • 15.02.2016ZUS wyjaśnia. Składki za zleceniobiorców
                                               W związku z ukazującymi się publikacjami zawierającymi informacje w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców[1], które mogą wprowadzać w błąd płatników składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia:
                                               • 15.02.2016Odpracowanie długu z tytułu czynszu a podatek dochodowy
                                                Czy odpracowanie długu z tytułu czynszu, np. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej lub gminy, i tym samym zwolnienie dłużnika z zapłaty zaległości spowoduje u niego powstanie przychodu i konieczność zapłacenia podatku dochodowego? Zobaczmy.
                                                • 15.02.2016Czy praca małżonka i członków rodziny podlega składkom ZUS?
                                                 Interpelacja nr 564 w sprawie opłacania składek ZUS za pomoc małżonka w prowadzeniu działalności gospodarczej.
                                                 • 12.02.2016ZUS wyjaśnia. Składki za zleceniobiorców
                                                  W związku z ukazującymi się publikacjami zawierającymi informacje w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców[1], które mogą wprowadzać w błąd płatników składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia:
                                                  • 11.02.2016Czy porady dietetyczne są opodatkowane VAT?
                                                   Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Spółkę usługi w zakresie porad dietetyka stanowić będą usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i tym samym skorzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 36 ] następna strona »