Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy święta

 • 20.02.2020Przedsiębiorcy mają coraz bardziej pod górkę
  Wzrost wydatków na opłaty sądowe, wydłużenie się czasu trwania spraw w sądzie, trwające latami kontrole i sprawdzenia oraz postępowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na kształcenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami muszą borykać się mikro i małe firmy (choć nie tylko one). Odpowiedź na interpelację poselską zawiera omówienie znanych już zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierzeń i koncepcji. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że niezadowoleni są tylko przedsiębiorcy - w ministerstwach panują dużo lepsze nastroje.
  • 18.12.2019WSA. Były pracownik w sądzie a PIT. Zaległe wynagrodzenie to nie odszkodowanie
   Z uzasadnienia: Pracownik wystąpił do sądu o wypłatę utraconego jego zdaniem dodatku za pracę w soboty, niedziele i święta, której to pracy nie świadczył (...) świadczenia te nie były zatem nakierowane na przywrócenie stanu majątku, który istniał przed wystąpieniem szkody, a zatem ich wypłata nie mogła zostać zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawało to, że świadczenie to zostało zasądzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, że powinność jego zapłaty istniała jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwał.
   • 09.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
    Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
    • 06.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
     Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
     • 08.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
      Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
      • 07.03.2019Co będzie kontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy w 2019?
       Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację I etapu długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych dotyczących wielu obszarów, w których występują ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzić 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli będzie między innymi przestrzeganie obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, a także obowiązku dokonywania wpłat do PPK.
       • 16.08.2018Niewypłacenie wynagrodzenia nie zawsze powoduje odpowiedzialność karną
        Brak wypłaty wynagrodzenia wobec pracownika, stanowi co do zasady realizację znamion przestępstwa naruszenia praw pracowniczych. Warunkiem jednak ziszczenia się odpowiedzialności karnej jest jednak by sprawca działał w sposób złośliwy lub uporczywy.
        • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
         Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynkę troszczy się o zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowującej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub płacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy się o bieżące potrzeby dziecka, a jedynie wypełnia ciążący na nim z mocy prawa obowiązek alimentacyjny oraz bierze niewielki udział w innych aspektach wychowania, nie może być uznany za osobę samotnie wychowującą dziecko - stwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
         • 20.03.2018Zakaz handlu w niedzielę i święta - PIP wyjaśnia
          W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie będzie obowiązywać zakaz handlu?  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone:  do końca 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,  w 2019 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,  od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
          • 19.03.2018Zakaz handlu w niedzielę i święta - PIP wyjaśnia
           W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie będzie obowiązywać zakaz handlu?  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone:  do końca 2018 r. zakaz nie będzie obowiązywać w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,  w 2019 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,  od 2020 r. – zakaz nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
           • 06.03.2018PIT za 2017: Alimenty a prawo do ulgi na dzieci
            Pytanie: Wnioskodawczyni jest matką samotnie wychowującą 3 synów: bliźniaków, które mają obecnie 12 lat oraz pełnoletniego syna. Ojciec dzieci w stosunku do młodszych synów ma ograniczone kontakty orzeczone wyrokiem sądowym oraz opłaca alimenty. Natomiast na starszego syna płaci alimenty. Czy, w związku z brakiem możliwości porozumienia się z ojcem dzieci, Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% ulgi za rok 2017 na małoletnich synów oraz pełnoletniego uczącego się syna?
            • 30.11.2016Zakaz handlu w niedzielę utrudni pracę zakładom pogrzebowym?
             Interpelacja nr 7279 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zakazu handlu w niedzielę dla zakładów pogrzebowych i kwiaciarni
             • 24.10.2016Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej?
              Interpelacja nr 6094 w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę
              • 26.09.2016Niedziela i święta całkowicie bez handlu?
               Interpelacja nr 5246 w sprawie ograniczenia handlu w niedziele i święta 
               • 16.08.2016Termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
                Interpelacja nr 4976 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia terminu na wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
                • 09.08.2016PIP przeprowadzi masowe kontrole
                 W kolejny poniedziałek (15 sierpnia br.), który jest świętem państwowym i kościelnym, przeprowadzone zostaną nasilone kontrole placówek handlowych w całej Polsce – zapowiedziała Państwowa Inspekcja Pracy. Kontrole mają dotyczyć głównie kwestii przestrzegania zakazu pracy w handlu. Działań kontrolnych na taką skalę nie prowadzono od 2008 r.
                 • 08.06.2015Ruchomy czas pracy niekorzystny dla pracowników?
                  Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy
                  • 26.11.2014Elastyczny czas pracy sprzyja nadużyciom i łamaniu praw pracowniczych?
                   Interpelacja nr 28785 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy
                   • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
                    4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego.
                    • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
                     4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego. Zmienione przepisy Kodeksu pracy będę zezwalały na pracę w niedziele i święta także przy wykonywaniu prac:
                     • 12.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedziele i święta
                      Katalog prac, które można wykonywać w niedziele i święta, zostanie poszerzony o pracę na rzecz różnych zagranicznych przedsiębiorstw działających m.in. w państwach z innych stref czasowych – wprowadzenie zmian przewiduje nowela Kodeksu pracy, podpisana w tym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nowe regulacje wejdą w życie w ciągu kilku najbliższych tygodni.
                      • 05.02.2014Kodeks pracy: Rekompensowanie pracy w sobotę będącą dla pracownika dniem wolnym
                       Interpelacja nr 23240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zwrotu dnia wolnego za pracę w sobotę
                       • 12.12.2013Praca w niedziele i święta - zmiany w Kodeksie pracy
                        Praca w niedziele i święta, świadczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na rzecz zagranicznych firm, zostanie ustawowo dozwolona – wprowadzenie zmian przewiduje poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Na zmianach skorzystać mają głównie centra biznesowe. Projekt jest już po drugim czytaniu sejmowym. Obecna wersja noweli różni się w kilku miejscach od pierwotnego projektu.
                        • 28.08.2013Dla zagranicznej firmy popracujemy również w niedziele i święta
                         Zakończyły się konsultacje społeczne poselskiego (zgłoszonego przez Platformę Obywatelską) projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt przewiduje umożliwienie pracy w niedziele i święta – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na rzecz zagranicznej firmy.
                         • 24.06.2013Ważny wyrok NSA: Spotkanie opłatkowe a przychód pracownika
                          Opłatek wigilijny, którym tradycyjnie dzielą się pracownicy przed świętami Bożego Narodzenia, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód tego pracownika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 19.06.2013Praca w niedziele i święta także dla zagranicznego biznesu
                           Do konsultacji społecznych trafił poselski – zgłoszony przez klub PO – projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projektodawcy chcą rozszerzenia katalogu przypadków, w których można pracować również w niedziele i święta. Do spisu trafić ma praca na rzecz firm zagranicznych. Wejście w życie tej propozycji powinno być korzystne m.in. dla branży outsourcingowej i centrów usług wspólnych.
                           • 02.04.2013Zasady rekompensowania pracy będą elastyczniejsze
                            Zasady rekompensowania pracy wykonywanej przez pracownika w dzień wolny od pracy zostaną uelastycznione – taką zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nad którym pracują posłowie. Nowe rozwiązanie będzie korzystne dla pracodawców i zarazem nie zaszkodzi pracownikom.
                            • 22.03.2013Stawki za nadgodziny - pracodawcy proponują wariant niemiecki
                             Obniżenie stawek za pracę w godzinach nadliczbowych pozwoli na zmniejszenie kosztów pracy i zwiększenie ilości tworzonych miejsc pracy – twierdzi Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Eksperci organizacji proponują wzięcie przykładu np. z Niemiec czy Francji, gdzie procentowe stawki za nadgodziny są niższe niż w Polsce.
                             • 14.02.2013Wymiar czasu pracy w 2013 r.: Święto przypadające w innym dniu niż niedziela
                              Interpelacja nr 11925 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zmian rozkładu czasu pracy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11
                              • 12.12.2012Rozwód a wspólne rozliczenie z dzieckiem
                               Z uzasadnienia: Wychowania nie można utożsamiać jedynie z troską o byt materialny. Równie ważne jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez uczenie go samodzielności, obowiązkowości, rozwijanie predyspozycji intelektualnych, umiejętności praktycznych, kształtowanie światopoglądu, systemu wartości oraz postaw emocjonalnych. Zatem, podatnika nie można uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko. Dziecko podatnika bowiem zamieszkuje wraz z matką, pozostaje pod jej stałą, codzienną opieką. Natomiast podatnik zajmuje się synem doraźnie - w określonych, ustalonych przez sąd przedziałach czasowych.
                               • 11.10.2012Praca zmianowa w święta – zmian raczej nie będzie
                                Resort pracy i polityki społecznej szykuje zmiany w Kodeksie pracy. Jedna z nich dotyczy pracy zmianowej w niedziele i święta. Zgodnie z pierwszymi założeniami, wykluczone zostałoby funkcjonowanie w te dni firm, które obsługują kontrahentów z różnych stron świata (np. centra obsługi klientów oraz centra finansowo-księgowe).
                                • 03.10.2012Należy się dzień wolny za święto w sobotę – wyrok Trybunału Konstytucyjnego
                                 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał we wtorek wniosek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy.
                                 • 04.09.2012Zasady rozliczania świąt przypadających w wolne soboty w Trybunale Konstytucyjnym
                                  Interpelacja nr 6180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie informacji Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących funkcjonowania w praktyce ostatnio zmienionych przepisów ustawy Kodeks pracy
                                  • 08.08.2012Kiedy możliwe jest potrącenie z wynagrodzenia?
                                   Pracodawca nie ma prawa dokonywać żadnych potrąceń z wynagrodzenia poza kilkoma, ściśle określonymi przypadkami – przypomina Zielona Linia, centrum informacyjne polskich służb zatrudnienia.
                                   • 12.07.2012Rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy a koniec okresu rozliczeniowego
                                    Interpelacja nr 5378 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rekompensaty czasu pracy
                                    • 26.04.2012Praca kierownika w niedziele i święta
                                     Pytanie: Czy pracownikowi, będącemu kierownikiem działu w supermarkecie, zatrudnianemu w niedzielę lub w święto, jeśli nie są jego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, przysługuje dodatek do wynagrodzenia, albo dzień wolny? Czy pracownika takiego można potraktować jako pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy i nie przyznać mu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?
                                     • 22.03.2012Praca w niedziele i święta
                                      Zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy. Dni świąteczne określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Dnia mi ty mi są:
                                      • 19.03.2012Sposoby rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
                                       Kodeks pracy przewiduje dwa sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych: wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia oraz udzielenie czasu wolnego.
                                       • 28.10.2011Nowe zasady liczenia wymiaru czasu pracy budzą wątpliwości
                                        Interpelacja nr 24352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji art. 130 ustawy Kodeks pracy
                                        • 25.10.2011Termin wypłaty wynagrodzenia
                                         Kodeks pracy nakłada obowiązek dokonywania wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry określonym terminie (art. 85 § 1 k. p.). Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłaca się w terminach określonych w przepisach je ustanawiających. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie miesięczne z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca.
                                         • 27.04.2011WSA: Zakup mieszkania w Polsce nie wpływa na rozliczenie PIT
                                          Z uzasadnienia: Wykupienie mieszkania w Polsce na preferencyjnych zasadach przysługujących lokatorom, nie dowodzi jeszcze, że podatniczka zamierza na stałe wrócić do Polski, zaś mieszkanie to docelowo przeznaczyła dla swoich dzieci. Podkreślić należy przy tym, że nawet gdyby podatniczka chciała to mieszkanie zatrzymać dla siebie, sam fakt, że jest właścicielką mieszkania w innym kraju, nie przesądza automatycznie o miejscu zamieszkania. Nie ma decydującego znaczenia zatem, że dwa razy w roku zatrzymuje się tam, gdy przyjeżdża na święta.
                                          • 22.03.2011Nowe regulacje dotyczące badań wstępnych i wydawania świadectw pracy
                                           Od 21 marca obowiązują dwie istotne zmiany w Kodeksie pracy związane z kolejnym zatrudnieniem pracownika u tego samego pracodawcy. Jedna dotyczy wstępnych badań lekarskich, druga wydawania świadectw pracy . Jak niestety często bywa jedną ze zmian należy ocenić jako bardzo dobrą, drugą zaś jako utrudnianie wszystkim życia.
                                           • 20.01.2011Święto Trzech Króli do TK
                                            PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją ustawy zmieniającej kodeks pracy i wprowadzającej dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli. Zdaniem Konfederacji, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w święto katolickie powinno być uzgodnione przez rząd i Stolicę Apostolską, a takiego porozumienia zabrakło.  
                                            • 24.11.2010Pracownicy mogą stracić nawet do 3 dni wolnego w 2011 roku
                                             Rok 2011 może przynieść pracownikom stratę nawet trzech dni wolnego – będą pracować dłużej w ramach dotychczasowej płacy. Firmy mogą mieć ponadto pewne problemy z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych przez siebie osób. Jest to wynikiem zmian w kodeksie pracy, związanych z ustaleniem nowego dnia wolnego od pracy – święta Trzech Króli. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu przyszłego roku.
                                             • 19.11.2010Trzech Króli dniem wolnym od pracy
                                              6 stycznia 2011 roku po raz pierwszy będzie w Polsce dniem wolnym od pracy. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza nowy wolny dzień jako święto państwowe.
                                              • 15.10.2010Godzina wyjazdu kierowcy – na co zwrócić uwagę
                                               Dokładna godzina wyjazdu kierowcy w trasę – ściślej: rozpoczęcie pracy przez kierowcę – ma istotne znaczenie w kwestii rozliczania czasu pracy. Wyjazd wcześniejszy niekiedy jedynie o 30 minut lub godzinę może powodować dość poważne konsekwencje w tym zakresie, tworząc dodatkowe koszty po stronie pracodawcy oraz ograniczenia dotyczące liczby dopuszczalnych godzin do przepracowania.
                                               • 27.09.2010Trzech Króli – dodatkowy dzień wolny od pracy
                                                Sejm przegłosował poselski projekt nowelizacji ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o dniach wolnych od pracy, wprowadzając dodatkowy dzień wolny w Święto Trzech Króli, a także znosząc obowiązek zapewnienia pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W sytuacji słabego wzrostu gospodarczego i ogromnego deficytu finansów publicznych wprowadzenie rozwiązań ograniczających działalność gospodarczą i wpływy budżetowe jest szkodliwe – ocenia PKPP Lewiatan.
                                                • 20.09.2010Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego?
                                                 • 19.05.2010Lewiatan przeciwko wolnemu w święto Trzech Króli
                                                  PKPP Lewiatan jest przeciwna wprowadzaniu Święta Trzech Króli (6 stycznia) jako dnia wolnego od pracy i zniesieniu w zamian dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Rozwiązanie takie przewiduje projekt ustawy, którego pierwsze czytanie zaplanowano na dzisiaj w Sejmie. Zdaniem Konfederacji, Polski na taką zmianę nie stać, a ponadto rozwiązanie takie będzie niekonstytucyjne.
                                                  • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach
                                                   Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Niestety, nowa konstrukcja przepisów miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z późn. zm.) wskazuje obecnie, że pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »