Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy zmiany

 • 18.12.2006ZUS: Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.
  W dniu 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 4 grudnia 2006 r. Nr 221, poz. 1615). Przepisami tej ustawy wydłużony został okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym zmianie uległ także okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Nowela określiła także nowe zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
  • 18.12.2006Zmiany w zasiłkach macierzyńskich
   Od 19 grudnia obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja oraz komu przysługuje zasiłek macierzyński i jakie warunki trzeba spełnić by go otrzymać wyjaśnia Justyna Pędzich z Departamentu Świadczeń Krótkoterminowych w Centrali ZUS.
   • 10.12.2006Ustalenie właściwego organu podatkowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika
    Pytanie podatnika: Dotyczy zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w kwestii ustalenia właściwego dla niego ze względu na miejsce zamieszkania organu podatkowego.
    • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
     Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
     • 03.12.2006Moment uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę
      Pytanie podatnika: Dotyczy momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.
      • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
       Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
       • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
        Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
        • 15.11.2006Odszkodowanie otrzymane od byłego pracodawcy na mocy ugody sądowej
         Pytanie podatnika: dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznanych na podstawie ugody od byłego pracodawcy (godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
         • 08.11.2006Odsetki od odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę
          Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania odsetek od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
          • 08.11.2006PKPP Lewiatan apeluje do Senatorów w sprawie dni świątecznych
           Polska ma jedną z najwyższych w Europie liczbę świat. Wprowadzenie kolejnego dnia wolnego obniży naszą konkurencyjność. Lewiatan walczy w Senacie o zablokowanie zmian przegłosowanych przez posłów.
           • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
            Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
            • 18.10.2006Kary porządkowe dla pracownika
             Pracownikowi, który naruszył spoczywające na nim obowiązki, grozi sankcja w postaci kary porządkowej, wymierzana na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 108 – 113 k.p.). System kar porządkowych, uregulowanych w Kodeksie pracy, nie dotyczy pracowników, których obowiązki normują tzw. pragmatyki służbowe. Kary porządkowe zgodnie z przepisami k.p. grożą pracownikom za nieprzestrzeganie: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, ustalonego sposobu potwierdzania przybycia do pracy, obecności i nieobecności. Jednakże kary porządkowe mogą zostać nałożone na pracownika tylko wtedy, gdy jego zachowanie było zawinione.
             • 18.10.2006TK: Warunki świadczenia pracy - zmiany w stosunku pracy
              24 października 2006 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Teresy D.-J. dotyczącą warunków świadczenia pracy - zmian w stosunku pracy. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 24127 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 24, art. 30, art. 47 i art. 65 Konstytucji.
              • 11.10.2006PKPP Lewiatan: Nie dla dodatkowego dnia wolnego
               Lewiatan zaapelował do posłów o nie znoszenie obowiązku odpracowywania jednego z dwóch dni świątecznych (przypadek świąt Bożego Narodzenia i świąt majowych). Pomysł podniesie koszty pracy w skali roku o ponad 1,3 mld.
               • 09.10.2006Pożyczka dla pracownika na zakup samochodu
                Pytanie podatnika: Czy różnica między wysokością odsetek zawartych w umowie (umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem), a odsetkami kredytów bankowych jest przychodem pracownika?
                • 01.10.2006Miejsce zamieszkania podatnika
                 Kryterium miejsca zamieszkania jest niezwykle istotne odnośnie określenia czy dana osoba podlega w ogóle obowiązkowi podatkowemu w Polsce czy też nie. Kwestia ta wymaga wyjaśnień z uwagi na fakt, iż w związku ze wstąpieniem do Unii Europejskiej wielu Polaków wyjechało z Polski i niewątpliwie ma dużo problemów zwłaszcza z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.