Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dni wolne kodeks pracy

 • 03.12.2014Urlop rodzicielski, czyli dyskryminacja ojców w imię prawa
  Interpelacja nr 29014 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieodpowiedniego stosowania przepisów wydłużających płatną opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem
  • 26.11.2014Elastyczny czas pracy sprzyja nadużyciom i łamaniu praw pracowniczych?
   Interpelacja nr 28785 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy
   • 05.11.2014Zapewnienie wyżywienia podczas podróży służbowej a przychód pracownika
    Pytanie: Zamierzam wprowadzić system rozliczania kosztów wyżywienia pracownika przebywającego w podróży służbowej polegający na tym, że ja jako pracodawca będę pokrywać koszty (całodziennego) wyżywienia pracownika na podstawie faktur przedstawionych przez osobę przebywającą w podróży. Czy cała wartość zapewnionego wyżywienia będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w przypadku, gdy obiad lub kolacja służbowa są spożywane podczas rozmów handlowych z klientem (za posiłek będzie płacił klient lub pracownik) pracownik uzyska przychód?
    • 30.10.2014Prawo pracownika do nieprzerwanego okresu odpoczynku
     Każdemu pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
     • 29.10.2014Prawo pracownika do nieprzerwanego okresu odpoczynku
      Każdemu pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
      • 23.10.2014Nowela Kodeksu pracy korzystna dla pracowników - twierdzi FOR
       W Sejmie trwają prace nad zgłoszonym przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają dotyczyć zasad rekompensowania pracy w dni wolne. Zdaniem fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, nowela nie wprowadzi 6-dniowego tygodnia pracy, a dla pracowników będzie w gruncie rzeczy korzystna.
       • 22.10.2014Nowela Kodeksu pracy korzystna dla pracowników – twierdzi FOR
        W Sejmie trwają prace nad zgłoszonym przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają dotyczyć zasad rekompensowania pracy w dni wolne. Zdaniem fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, nowela nie wprowadzi 6-dniowego tygodnia pracy, a dla pracowników będzie w gruncie rzeczy korzystna.
        • 15.10.2014Umowa-zlecenie a ochrona wynagrodzenia przed egzekucją
         Interpelacja nr 27204 do ministra sprawiedliwości w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących zajęć komorniczych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
         • 06.10.2014Zasady rekompensowania pracy w dni wolne zostaną zliberalizowane
          Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski - przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej - projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projektodawcy proponują zliberalizowanie zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne.
          • 03.10.2014Zasady rekompensowania pracy w dni wolne zostaną zliberalizowane
           Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski – przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej – projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projektodawcy proponują zliberalizowanie zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne.
           • 25.09.2014Opodatkowanie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i umundurowania
            Pytanie podatnika: Czy wypłacany pracownikom na podstawie art. 2379 Kodeksu pracy, ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów prania odzieży roboczej i umundurowania, poniesionych przez pracownika, jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też ww. ekwiwalent jest zwolniony z opodatkowania?
            • 10.09.2014Zmiany w Kodeksie pracy: Za wolną sobotę dodatek zamiast dnia wolnego
             Pod koniec sierpnia do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej, projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projektowana ustawa ma na celu zlikwidowanie różnic pomiędzy zasadami rekompensowania czasu za pracę w sobotę, a zasadami rekompensaty za pracę w niedzielę. Projekt przewiduje, że w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (np. w sobotę), pracownik będzie mógł, zamiast innego dnia wolnego, otrzymać dodatek do wynagrodzenia.
             • 09.09.2014Zmiany w Kodeksie pracy: Lepsza ochrona wynagrodzenia
              Na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP (10-12 września 2014 r.), odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja stanowi próbę dokonania kompleksowej modernizacji prawa pracy w Polsce. Jej celem jest m.in. lepsza ochrona wynagrodzenia za pracę.
              • 09.09.2014Zmiany w Kodeksie pracy: Za wolną sobotę dodatek zamiast dnia wolnego
               Pod koniec sierpnia do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej, projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projektowana ustawa ma na celu zlikwidowanie różnic pomiędzy zasadami rekompensowania czasu za pracę w sobotę, a zasadami rekompensaty za pracę w niedzielę. Projekt przewiduje, że w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy (np. w sobotę), pracownik będzie mógł, zamiast innego dnia wolnego, otrzymać dodatek do wynagrodzenia.
               • 05.09.2014Zmiany w Kodeksie pracy: Lepsza ochrona wynagrodzenia
                Na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP (10-12 września 2014 r.), odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja stanowi próbę dokonania kompleksowej modernizacji prawa pracy w Polsce. Jej celem jest m.in. lepsza ochrona wynagrodzenia za pracę.
                • 03.09.2014Rekompensowanie pracy w dni wolne. Będą nowe zasady
                 Do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej, projekt nowelizacji Kodeksu pracy. W projekcie zaproponowano zmianę zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne od pracy.
                 • 02.09.2014Rekompensowanie pracy w dni wolne. Będą nowe zasady
                  Do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej, projekt nowelizacji Kodeksu pracy. W projekcie zaproponowano zmianę zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne od pracy.
                  • 22.07.2014Odszkodowanie za wypadek w pracy a zwolnienie z PIT
                   Pytanie podatnika: Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                   • 21.07.2014Odsetki od odszkodowania. Z PIT czy bez?
                    Pytanie podatnika: Czy od otrzymanych odsetek od odszkodowania Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
                    • 18.07.2014VAT: Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych
                     Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., do 31 grudnia 2013 r., oraz obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., transakcja udzielenia pożyczki przez spółkę pracownikom podlega opodatkowaniu VAT i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
                     • 09.07.2014Firmy chcą możliwości płacenia za tzw. wolną sobotę
                      Brak możliwości zapłacenia za pracę wykonywaną w szósty dzień, czyli tzw. wolną sobotę, jest dużym problemem zarówno dla części pracodawców, jak i samych pracowników – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca działający w Polsce biznes organizacja postuluje wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie.
                      • 09.07.2014Firmy chcą możliwości płacenia za tzw. wolną sobotę
                       Brak możliwości zapłacenia za pracę wykonywaną w szósty dzień, czyli tzw. wolną sobotę, jest dużym problemem zarówno dla części pracodawców, jak i samych pracowników – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca działający w Polsce biznes organizacja postuluje wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie.
                       • 09.07.2014Wydatki na szkolenia dla kontrahentów jako koszt firmy
                        Z uzasadnienia: Inaczej niż w odniesieniu do pracowników odpada możliwość uznania wydatków innej firmy na motywowanie przedsiębiorcy do lepszego prowadzenia działalności gospodarczej jako kosztu tejże firmy. Stanowiło by to bowiem zaprzeczenie istoty działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem pracownik pracuje bo tak wynika z umowy o pracę, to przedsiębiorca podejmuje działalność z uwagi na swoją wolę prowadzenia takiej działalności. Zależy to tylko i wyłącznie od niego. To on sam motywuje się do osiągania jak najlepszych wyników. Nie można zatem tłumaczyć konieczności organizowania imprez integracyjno-rozrywkowych dla przedsiębiorców koniecznością motywowania ich do lepszego prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej im, a w konsekwencji i ich kontrahentom większych zysków.
                        • 18.06.2014Wynagrodzenie pracownika za dyżur
                         Czy pracodawca może polecić mi odbycie dyżuru, poza normalnymi godzinami pracy? Czy w takiej sytuacji zobowiązany jest do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia?
                         • 18.06.2014MF: Banki nie mogą blokować całego konta
                          Interpelacja nr 25892 do ministra finansów w sprawie blokowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym ponad kwotę wskazaną przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu
                          • 06.06.2014Zwolnienie z PIT współfinansowania pracownikowi kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca dofinansował pracownikowi naukę w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych. Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nauka odbywa się w trybie zaocznym i są to studia podyplomowe. Pracownik uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Dofinansowanie jest w kwocie 50% kosztów kształcenia. Została zawarta umowa między pracownikiem i pracodawcą, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron. Czy ww. dofinansowanie jest wolne od podatku dochodowego?
                           • 04.06.2014Przychody pracownika: Odszkodowanie z ugody pozasądowej
                            Z uzasadnienia: Sam fakt, że odszkodowanie wynika z umowy lub ugody pozasądowej przesądza o wyłączeniu ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zostało wypłacone po uprzednim zawarciu z pracodawcą ugody innej niż sądowa. W konsekwencji powyższego wartość otrzymanego przez stronę świadczenia nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. W rozpatrywanej sprawie wystąpiła bowiem sytuacja, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT.
                            • 29.05.2014Podatki 2014: Nowe zwolnienie z PIT
                             Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwolnione będą wszelkie odszkodowania i zadośćuczynienia kreowane przez układy zbiorowe pracy lub podobne akty – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Projekt czeka obecnie na pierwsze czytanie sejmowe.
                             • 29.05.2014Podatki 2014: Nowe zwolnienie z PIT
                              Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) zwolnione będą wszelkie odszkodowania i zadośćuczynienia kreowane przez układy zbiorowe pracy lub podobne akty – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Projekt czeka obecnie na pierwsze czytanie sejmowe.
                              • 28.05.2014Odszkodowanie za zakaz konkurencji a przychód pracownika
                               Pracodawcy chcąc ograniczyć działalność konkurencyjną swoich byłych pracowników mogą zawrzeć z nimi umowę na podstawie której pracownicy zobowiążą się do nie podejmowania takiej działalności wobec pracodawcy przez pewien okres. Należy jednak pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do zapłaty pracownikowi odszkodowania z tytułu nieprowadzenia przez niego działalności konkurencyjnej.
                               • 20.05.2014Ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży roboczej a obowiązki płatnika
                                Pytanie podatnika: Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent za używanie własnego obuwia i odzieży roboczej stanowi dla pracowników przychód z tytułu stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i czy w związku z tym wypłacany ekwiwalent stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                • 14.05.2014Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
                                 Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
                                 • 07.05.2014Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
                                  Interpelacja nr 24668 w sprawie doktryny o jednorazowym charakterze ochrony dłużnika w przypadku postępowania egzekucyjnego.
                                  • 30.04.2014Ustawa o PIT. Będą kolejne zmiany ws. zwolnień
                                   Wolne od opodatkowania podatkiem PIT będą odszkodowania i zadośćuczynienia także w sytuacji, gdy ich wysokość albo zasady ustalania wynikają m.in. z postanowień układów zbiorowych pracy i innych podobnych aktów – wynika z senackiego projektu noweli, który trafił w poniedziałek do Sejmu. Nowelizacja jest reakcją na jeden z ubiegłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
                                   • 29.04.2014Ustawa o PIT. Będą kolejne zmiany ws. zwolnień
                                    Wolne od opodatkowania podatkiem PIT będą odszkodowania i zadośćuczynienia także w sytuacji, gdy ich wysokość albo zasady ustalania wynikają m.in. z postanowień układów zbiorowych pracy i innych podobnych aktów – wynika z senackiego projektu noweli, który trafił w poniedziałek do Sejmu. Nowelizacja jest reakcją na jeden z ubiegłorocznych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
                                    • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracowników mobilnych z noclegów sfinansowanych przez pracodawcę
                                     Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegów „w terenie” przez pracowników mobilnych na koszt pracodawcy będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatków poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                                     • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawcę kosztów wyżywienia pracownika podczas podróży służbowych
                                      Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatków na wyżywienie dla zatrudnionych pracowników - zarówno w sytuacji, kiedy pracownikom wypłacono zaliczkę na wyżywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypłacono - stanowiący nadwyżkę ponad limity określone w rozporządzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                      • 17.03.2014Czy będą kolejne zmiany w uldze na dziecko?
                                       Interpelacja nr 23683 w sprawie zmian w uldze na dzieci w deklaracji PIT zaproponowanych przez Prezydenta RP
                                       • 07.03.2014Ochrona przed zwolnieniem problemem przy znalezieniu pracy?
                                        Interpelacja nr 23514 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności zniesienia szczególnej ochrony przed zwolnieniem pracowników w wieku przedemerytalnym
                                        • 26.02.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                                         Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                         • 24.02.2014Podatek od odszkodowania od pracodawcy
                                          Pytanie podatnika: Czy pracodawca wypłacając pracownikowi kwotę 7.600 zł tytułem odszkodowania, słusznie przyjął, że jest to kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosując przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji składając deklarację podatkową PIT-8C?
                                          • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
                                           4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego.
                                           • 21.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedzielę i święta
                                            4 marca 2014 r. wejdą w życie przepisy dopuszczające pracę w niedziele i święta w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz podmiotu zagranicznego. Zmienione przepisy Kodeksu pracy będę zezwalały na pracę w niedziele i święta także przy wykonywaniu prac:
                                            • 12.02.2014Kodeks pracy 2014: Więcej osób popracuje w niedziele i święta
                                             Katalog prac, które można wykonywać w niedziele i święta, zostanie poszerzony o pracę na rzecz różnych zagranicznych przedsiębiorstw działających m.in. w państwach z innych stref czasowych – wprowadzenie zmian przewiduje nowela Kodeksu pracy, podpisana w tym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nowe regulacje wejdą w życie w ciągu kilku najbliższych tygodni.
                                             • 12.02.2014Podróże służbowe: Zwrot kosztów wyżywienia a zwolnienie z PIT
                                              Pytanie podatnika: Czy kwota zapłaconego przez pracodawcę na podstawie faktury wyżywienia pracownika delegowanego, obejmującej jednodniowe, jak również kilkudniowe zakwaterowanie na szkolenie, kurs, warsztaty, itp. podlega zwolnieniu na postawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przykładowej sytuacji pracownikowi powinno opodatkować się kwotę posiłków zapewnionych przez pracodawcę ponad limit diety i co w związku z tym z wypłaconą częścią diety w wysokości 25% za kolację?
                                              • 07.02.2014Składki ZUS od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
                                               W związku z brakiem stosownego przepisu pozwalającego na wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia, jej wartość podlegać będzie uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Uwzględnienie to powinno nastąpić w miesiącu, w którym dojdzie do faktycznej wypłaty tej zaliczki pracownikowi. Wartość ww. zaliczki, która zostanie wypłacona pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym będzie stanowiła również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
                                               • 05.02.2014Kodeks pracy: Rekompensowanie pracy w sobotę będącą dla pracownika dniem wolnym
                                                Interpelacja nr 23240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zwrotu dnia wolnego za pracę w sobotę
                                                • 31.01.2014Zagraniczne podróże służbowe: Indywidualna i ogólna polisa ubezpieczeniowa dla pracowników
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca, z tytułu zagranicznej podróży służbowej swoich pracowników, zamierza wykupić indywidualne polisy ubezpieczeniowe dla pracowników oraz wykupienie ogólnej polisy ubezpieczeniowej, której będzie właścicielem i jedynym podmiotem wskazanym jako uprawniony do otrzymania całego świadczenia ubezpieczeniowego. Czy wykupienie ww. polis stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych?
                                                 • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                                                  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                                  • 24.01.2014Posiadanie statusu podatnika i wystawianie faktur przez oddział
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca nosi się z zamiarem wydzierżawienia nieruchomości znajdującej się w innym mieście w innym województwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym faktem ma zamiar wyodrębnić działalność (stricte statutową i gospodarczą), którą będzie prowadził w tamtym miejscu, w formie oddziału (zakładu, filii). W jaki sposób oddział powinien wystawiać faktury? Czy oddział powinien być podatnikiem jakichkolwiek podatków?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] następna strona »