Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy godziny nadliczbowe

 • 13.02.2006Rozkad czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracownikw za prac w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (1)
  Polskie prawo pracy przez czas pracy rozumie liczb godzin, podczas ktrych pracownik ma obowizek pozostawa do dyspozycji pracodawcy w zakadzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W okres ten wlicza si przede wszystkim czas efektywnej pracy, jak rwnie wszelkie przerwy w wykonywaniu pracy, jeeli pracownik by do niej gotw, a dozna przeszkd w jej wykonywaniu bez swojej winy, np. brak prdu lub niedostarczenie surowca. Pracownik nie bdzie pozostawa do dyspozycji pracodawcy, bdc w stanie nietrzewoci, gdy nie moe on by wtedy dopuszczony do pracy. Do czasu pracy wlicza si rwnie przerwy wypoczynkowe lub na spoycie posiku nieprzekraczajce jednorazowo 15 minut, jeeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. 1998 r. 21, poz. 94 z pn. zm.).
  • 05.01.2006Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
   Pytanie: Wypeniam pracownikowi PIT 11/8B i mam wtpliwo, czy dobrze obliczyem mu w trakcie roku zaliczk na podatek. W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
   • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
    Nie mamy najczciej problemw z prawidowym ustaleniem kosztw uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudnoci mog pojawi si w sytuacjach nie cakiem typowych – dzisiaj dziesi przykadw takich sytuacji.

   « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]