Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlop wypoczynkowy

 • 23.05.2019Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego - cz. 1
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany do bieżącego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Rozpoczynamy publikację ilustrowanej przykładami części, poświęconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i pozostałych zasiłków dla pracowników.
  • 12.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
   Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
   • 11.02.2019Składki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
    Obowiązek opłacania składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) został wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Płatnik zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Pracy, począwszy od rozliczeń za styczeń 2019 r. opłaca je razem ze składkami na SFWON (których wysokość wynosi 0,15%) w łącznej wysokości 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
    • 05.11.2018Kurs licencji pilota w kosztach działalności
     Pytanie: W związku z okolicznościami prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej Spółka, na podstawie umowy leasingu operacyjnego, nabyła samolot. Nabycie samolotu pozwoli przedstawicielom Spółki na szybsze przemieszczanie się pomiędzy różnymi miejscowościami w Polsce, jak i poza jej granicami, zwiększając efektywność działania Spółki i wydajność pracy samych przedstawicieli. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na kurs pilotażu Wspólnika i Prokurenta są kosztem uzyskania przychodu?
     • 13.09.2018Ubezpieczenia społeczne: Okres oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji lekarza orzecznika
      Pracownicy oczekujący na decyzję komisji lekarskiej lub orzeczenie sądu o prawie do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, którym nie ustał stosunek pracy, nadal podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli pracownik nie osiąga przychodu z tytułu stosunku pracy, płatnik składek wykazuje „zerową” podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe.
      • 12.09.2018Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
       Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
       • 11.09.2018Zmiana ilości dni przysługującego urlopu w trakcie roku
        Pytanie: W jaki sposób ustalić wymiar urlopu, jeśli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do większej ilości dni urlopu wypoczynkowego?
        • 31.07.2018Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych
         Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
         • 30.07.2018Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych
          Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
          • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy z przykładami
           Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczące realizowania obowiązków związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia, ilustrując je praktycznymi przykładami. Dzisiaj publikujemy poradnik, poświęcony opłacaniu składek na Fundusz Pracy.
           • 26.01.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (3)
            Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków to zadanie, z którym muszą zmierzyć się wszyscy wyliczający wynagrodzenia i świadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych szczegółowo i na przykładach wyjaśnia zasady ustalenia tych zasiłków.
            • 19.01.2018Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przykładach
             Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków to skomplikowane zadanie, a pracownicy wyliczający wynagrodzenia poświęcają wiele czasu, aby przeprowadzić rachunki w nie całkiem typowych sytuacjach. ZUS, w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych szczegółowo i na przykładach wyjaśnia zasady ustalenia tych zasiłków.
             • 23.11.2017NSA: Odprawa to nie odszkodowanie
              Z uzasadnienia: Odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi są swoistą "zapłatą" przez pracodawcę za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie się od zobowiązania zatrudnienia pracownika. Funkcją odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utratę możliwości zarobkowania, bowiem zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogóle.
              • 13.07.2017Nowy Kodeks pracy. Ochrona pracownicza również dla zatrudnionych cywilnoprawnie?
               Interpelacja nr 13230 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany w zakresie wprowadzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych podstawowych praw socjalnych
               • 07.06.2017Opodatkowanie VAT nieodpłatnego wydania posiłków dla pracowników
                Pytanie podatnika: Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zarządza hotelem, w którym pracuje ok. 90 pracowników. Pracownicy hotelu mają możliwość korzystania z posiłków wydawanych w kantynie pracowniczej. Przekazywane pracownikom posiłki są wydawane nieodpłatnie. Czy od kosztów kantyny pracowniczej Spółka powinna naliczać podatek VAT należny?
                • 30.05.2017Ciąża na zwolnieniu: Niech płaci ZUS
                 Interpelacja nr 11977 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stworzenia lepszych warunków prawnych do zatrudniania młodych kobiet
                 • 16.03.2017Odprawa dla członka zarządu spółki a PIT
                  Tezy: Jeżeli strony umowy przewidziały, iż świadczenie - zwane też odprawą, czy odszkodowaniem - otrzymane przez członka zarządu spółki kapitałowej z tytułu pozbawienia go tej funkcji, jako świadczenie organizacyjne ma charakter kary umownej (art. 483 § 1 w związku z art. 484 § 1 k.c.) to stanowi ono przychód ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. ), t.j. działalności wykonywanej osobiście, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.
                  • 20.01.2017Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
                   Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                   • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
                    Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
                    • 16.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                     Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                     • 15.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                      Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                      • 14.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
                       Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
                       • 10.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
                        Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
                        • 12.10.2016Pracownik ma prawo do chorobowego z firmy za 33 dni. Będą zmiany?
                         Zapytanie nr 939 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszenia przez pracodawców kosztów pierwszych 33. dni zwolnienia lekarskiego
                         • 26.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
                          Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
                          • 25.08.2016Prawo pracy. Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
                           Zgodnie z przepisami prawa pracy zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem trzeciego kwartału.
                           • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                            Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
                            • 22.03.2016Urlop wypoczynkowy. Samozatrudnienie nie liczy się do stażu pracy
                             Interpelacja nr 1106 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zaliczenia samozatrudnienia do okresów, które wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego
                             • 09.11.2015Będzie dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
                              Interpelacja nr 34658 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
                              • 02.10.2015Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym
                               Interpelacja nr 34586 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w podziale na godziny
                               • 18.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
                                Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
                                • 17.09.2015Zaległy urlop wypoczynkowy tylko do końca września
                                 Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać do końca września. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu przed końcem września.
                                 • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
                                  Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
                                  • 14.05.2015Wypłata odszkodowania dla pracownika a PIT
                                   Pytanie podatnika: Czy wypłata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 05.05.2015Delegacja pracownika a urlop na żądanie
                                    Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                    • 04.05.2015Delegacja pracownika a urlop na żądanie
                                     Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                     • 28.01.2015Podróże służbowe: Kierowca kierowcy nie równy?
                                      Interpelacja nr 29921 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących podróży służbowych kierowców w aspekcie zapewnienia bezpłatnego noclegu i ich skutków dla rynku pracy w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego (sygn. akt I PZP 3/14)
                                      • 16.12.2014Umowa zlecenia a prawo do urlopu
                                       Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                                       • 15.12.2014Umowa zlecenia a prawo do urlopu
                                        Czy osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia już prawie 2 lata przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego? Zlecenie wykonywane jest codziennie przez ponad 8 godzin, stale w tym samym miejscu, zleceniodawca wyznacza zadania do wykonania i nie ma możliwości, aby w razie nieobecności zleceniobiorcy zastąpiła go inna osoba?
                                        • 21.10.2014Nieobecności z powodu oddania krwi a dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                         Zapytanie nr 6932 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uwzględnienia w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nieobecności w pracy z powodu oddania krwi
                                         • 15.10.2014Przegrany proces a koszty uzyskania przychodów
                                          Pytanie podatnika: Czy poniesione przez spółkę koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz koszty opinii biegłego w związku z przegranymi przed sądem pracy sprawami pracowniczymi mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki?
                                          • 18.08.2014Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
                                           Zasadą, wyrażoną w art.152 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.) jest to, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
                                           • 07.08.2014Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września
                                            Jakie są zasady wykorzystywania przez pracowników zaległego urlopu wypoczynkowego?
                                            • 02.07.2014Urlop wypoczynkowy w trakcie urlopu rodzicielskiego połączonego z pracą w niepełnym wymiarze
                                             Zapytanie nr 6509 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad udzielania urlopów
                                             • 23.06.2014Urlop w trakcie podróży służbowej
                                              Pracownik będący w delegacji służbowej rozpoczął wykonywanie czynności służbowych, a następnie zwrócił się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu na część dnia roboczego, bądź udzielenie na cały ten dzień urlopu na żądanie. Czy w opisanej sytuacji odmowa pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu jest zgodna z obowiązującymi przepisami?
                                              • 14.04.2014Urlop dla pracowników tymczasowych
                                               Interpelacja nr 24651 w sprawie sposobu wyliczania należności za urlop wypoczynkowy pracownikom agencji pracy tymczasowej.
                                               • 31.03.2014Komu przysługuje urlop uzupełniający?
                                                W jaki sposób należy interpretować przepisy art. 158 Kodeksu pracy dotyczące urlopu uzupełniającego?
                                                • 03.01.2014Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych
                                                 Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesięczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesiąca następującego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia kwartału? Czy premia regulaminowa roczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia następującego po roku, za który premia przysługuje, stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który przysługuje?
                                                 • 23.12.2013Forma zawarcia umowy o pracę
                                                  Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Dla zachowania formy pisemnej umowy obie strony powinny podpisać dokument obejmujący treść oświadczenia woli sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Kodeks nie reguluje skutków niezachowania formy pisemnej umowy o pracę.
                                                  • 09.12.2013Zwolnienie z PIT odprawy wypłaconej rodzinie zmarłego
                                                   Pytanie podatnika: Czy odprawę wynikającą z zakładowego układu zbiorowego pracy po śmierci pracownika należy utożsamiać z odprawą pośmiertną i skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też potraktować ją jako przychód z innych źródeł?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »