Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nabycie spadku mieszkania

 • 07.11.2008Darowizna w formie cesji praw z umowy przedwstępnej
  Pytania podatnika: Czy w przypadku takiej cesji będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania darowizny? Jeśli tak, to czy musi spełnić jakieś dodatkowe warunki oprócz zgłoszenia w ciągu 30 dni faktu nabycia praw, aby z tego zwolnienia skorzystać? Czy forma prawna umowy cesji (umowa cywilnoprawna lub akt notarialny) może wpłynąć na kwestię opodatkowania?
  • 24.09.2008Zwolnienia dla najbliższych w podatku od spadków i darowizn
   Od dnia 1 stycznia 2007 r. najbliżsi krewni spadkodawcy nie muszą płacić podatku od spadku i darowizn, gdy otrzymują mieszkania, domy i samochody w drodze spadku lub darowizny. Nabycie ww. składników majątkowych musi jednakże następować nieodpłatne. W art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.; dalej: psd)ustawodawca określił krąg osób, które nie muszą rozliczać się z fiskusem. Należą do nich: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha.
   • 24.09.2008Utrata prawa do ulgi mieszkaniowej
    Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy dożywocia powstaje obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy przedmiot umowy dożywocia został otrzymany przed upływem 5 lat?
    • 11.07.2008PIT od sprzedaży darowanej lub odziedziczonej nieruchomości
     Interpelacja nr 2534 do ministra finansów w sprawie zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości otrzymanych w drodze darowizny lub spadku
     • 09.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Uzyskanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest nabyciem prawa własności tego lokalu
      Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 1270/07
      • 01.04.2008Sprzedaż nieruchomości a długi spadkowe
       Pytanie podatnika: Czy długi obciążające spadek, które musi Pani spłacić po śmierci spadkodawcy, stanowią koszt uzyskania przychodu podlegające odliczeniu?
       • 21.03.2008Zamiana nieruchomości
        Pytania podatnika: 1. Czy w wyniku planowanej zamiany lokali zobowiązana będzie Pani do zapłaty 19 % podatku od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości? 2. Czy podział majątku wspólnego małżonków poprzez przyznanie na rzecz jednego z nich prawa do całości nieruchomości, które polega na przyznaniu 1/2 udziału, jest odpłatnym zbyciem? 3. Czy – w przypadku obowiązku zapłaty podatku – jest Pani zobowiązana do jego zapłaty od wartości całej nieruchomości, czy też od przekazanego udziału?
        • 19.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż mieszkania spadkowego a zgoda naczelnika US
         Odziedziczyłam mieszkanie własnościowe, które zamierzam teraz sprzedać. Czy muszę najpierw zapłacić podatek od spadków i darowizn?
         • 14.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż nieruchomości spadkowej
          Czy sprzedaż mieszkania, które otrzymałem w spadku, jest opodatkowana?
          • 12.03.20081000 pytań o podatki – Obliczanie terminów podatkowych
           Jak należy prawidłowo wyliczać terminy podatkowe?
           • 11.09.2007Podatek od spadków i darowizn dla mieszkających za granicą
            Pytanie: Od kilku lat mieszkam razem z mężem w Wielkiej Brytanii. Mój mąż jest Anglikiem. Ostatnio od jego rodziców otrzymaliśmy darowiznę w postaci mieszkania. Czy taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce?
            • 28.08.2007Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi
             Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.
             • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
              Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
              • 28.03.2007Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
               Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
               • 31.01.2007Nabycie mieszkania w wyniku podziału majątku wspólnego
                Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nabycie mieszkania z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?
                • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia działalności
                 Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistości. Prowadzenie działalności w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej przy określaniu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów mogą pojawić się liczne wątpliwości, czy rzeczywiście dany wydatek może być kosztem, czy też nie. Wskazana jest więc daleko idąca ostrożność, aby nie narazić się na ewentualny, kosztowny spór z fiskusem.