Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nabycie spadku mieszkania

 • 21.03.2008Zamiana nieruchomości
  Pytania podatnika: 1. Czy w wyniku planowanej zamiany lokali zobowiązana będzie Pani do zapłaty 19 % podatku od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości? 2. Czy podział majątku wspólnego małżonków poprzez przyznanie na rzecz jednego z nich prawa do całości nieruchomości, które polega na przyznaniu 1/2 udziału, jest odpłatnym zbyciem? 3. Czy – w przypadku obowiązku zapłaty podatku – jest Pani zobowiązana do jego zapłaty od wartości całej nieruchomości, czy też od przekazanego udziału?
  • 19.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż mieszkania spadkowego a zgoda naczelnika US
   Odziedziczyłam mieszkanie własnościowe, które zamierzam teraz sprzedać. Czy muszę najpierw zapłacić podatek od spadków i darowizn?
   • 14.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż nieruchomości spadkowej
    Czy sprzedaż mieszkania, które otrzymałem w spadku, jest opodatkowana?
    • 12.03.20081000 pytań o podatki – Obliczanie terminów podatkowych
     Jak należy prawidłowo wyliczać terminy podatkowe?
     • 11.09.2007Podatek od spadków i darowizn dla mieszkających za granicą
      Pytanie: Od kilku lat mieszkam razem z mężem w Wielkiej Brytanii. Mój mąż jest Anglikiem. Ostatnio od jego rodziców otrzymaliśmy darowiznę w postaci mieszkania. Czy taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce?
      • 28.08.2007Odpłatne zbycie nieruchomości – kilka pytań i odpowiedzi
       Przy kupnie/zbyciu nieruchomości należy zadbać o odpowiednią dokumentację potwierdzającą cenę, np. opinie rzeczoznawców, oraz – po stronie zbywcy – zapoznać się z przepisami podatkowymi regulującymi kwestię opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zmieniły się zasadniczo od 1 stycznia 2007 roku i dotyczą nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 roku. Zaznaczyć należy, że odnośnie zbycia nieruchomości nabytych przed tą datą stosować należy przepisy obowiązujące do końca roku 2006.
       • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
        Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.
        • 28.03.2007Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
         Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 31.01.2007Nabycie mieszkania w wyniku podziału majątku wspólnego
          Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nabycie mieszkania z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?
          • 17.12.2006Mieszkanie jako miejsce prowadzenia działalności
           Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu jest zjawiskiem powszechnym w naszej rzeczywistości. Prowadzenie działalności w mieszkaniu ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony wiele wydatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej przy określaniu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów mogą pojawić się liczne wątpliwości, czy rzeczywiście dany wydatek może być kosztem, czy też nie. Wskazana jest więc daleko idąca ostrożność, aby nie narazić się na ewentualny, kosztowny spór z fiskusem.