Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aresztowanie pracownika prawo pracy

  • 24.07.2012Ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego
    W niektórych sytuacjach konieczne jest dokonanie wymiaru urlopu pracowniczego na zasadach tzw. urlopu proporcjonalnego. Sprawdźmy, w jakich przypadkach będzie to wymagane.
    • 24.06.2011Wygaśnięcie umowy o pracę
      Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje, w których stosunek pracy kończy się bez konieczności czynienia jakichkolwiek działań przez pracodawcę czy pracownika. Poza upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, dotyczy to wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.