Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aresztowanie pracownika prawo pracy

  • 24.07.2012Ustalanie wymiaru urlopu proporcjonalnego
    W niektrych sytuacjach konieczne jest dokonanie wymiaru urlopu pracowniczego na zasadach tzw. urlopu proporcjonalnego. Sprawdmy, w jakich przypadkach bdzie to wymagane.
    • 24.06.2011Wyganicie umowy o prac
      Przepisy prawa pracy przewiduj sytuacje, w ktrych stosunek pracy koczy si bez koniecznoci czynienia jakichkolwiek dziaa przez pracodawc czy pracownika. Poza upywem okresu, na jaki zostaa zawarta umowa, dotyczy to wyganicia stosunku pracy w przypadkach uregulowanych w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw.