Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ochrona kobiet prawo pracy

 • 21.06.2016Ponowne przeliczenie emerytury. Wnioski można było składać tylko do końca 2012 r.?
  Interpelacja nr 3236 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur
  • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
   Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
   • 01.12.2014Terapia, rehabilitacja i joga a VAT
    Pytanie podatnika: Czy części składowe kompleksowej terapii wykonywanej przez podmiot leczniczy, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jaką są konsultacje i warsztaty dietetyczne, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia jogi prowadzone odpowiednio przez dietetyka i rehabilitanta na zlecenie i pod nadzorem lekarza prowadzącego, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
    • 30.09.2014Uprawnienia kobiet w ciąży na umowie o pracę na zastępstwo
     Interpelacja nr 27640 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie naruszenia prawa kobiet zatrudnionych na zastępstwo do ochrony w czasie ciąży
     • 02.03.2012Powiadomienie pracodawcy o ciąży
      Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownicę wprost obowiązku zgłoszenia pracodawcy stanu ciąży. Jak najszybsze powiadomienie pracodawcy pozostaje jednak w interesie samej ciężarnej, bowiem możliwość skorzystania z szeregu uprawnień przysługujących kobiecie w okresie ciąży jest uzależniona od udokumentowania stanu ciąży świadectwem lekarskim.
      • 21.04.2011Ochrona także dla związkowca zatrudnionego na czas określony
       30 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Zmiana zawarta w tym projekcie polega na przyznaniu pracownikowi, objętemu szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych, prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
       • 08.03.2010Emerytury pomostowe bez ochrony
        Interpelacja nr 13703 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony przedemerytalnej przysługującej pracownikom
        • 24.02.2010Zwolnienie z pracy po urlopie macierzyńskim
         Interpelacja nr 13507 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
         • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
          Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
          • 06.10.2008KE przygotowuje zmiany w urlopach macierzyńskich
           Poprawę sytuacji kobiet prowadzących działalność na własny rachunek przez zapewnienie im jednakowego dostępu do urlopów macierzyńskich na zasadzie dobrowolności zakłada – obok innych propozycji – nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Bruksela chce zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, uaktualniając i poprawiając istniejące prawodawstwo UE.
           • 20.08.2008Orzecznictwo: Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży
            W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy ( art. 177 § 1 k.p.).
            • 02.07.2008Zwolnienie pracownicy na urlopie wychowawczym
             Kwestia możliwości zwolnienia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym jest od dłuższego czasu tematem burzliwych dyskusji nie tylko pod względem przepisów prawnych, ale również pod kątem zasad moralnych czy argumentów słusznościowych. Oliwy do ognia dolał niedawno Sad Najwyższy, który w jednej ze swoich uchwał zezwolił w pewnych okolicznościach na zwolnienie takiego pracownika.