Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biała podlaska

 • 06.02.2019Nowe stawki VAT na książki i czasopisma
  Projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje stosowanie takiej samej stawki dla całych działów Nomenklatury scalonej (CN). W odniesieniu do szeroko pojętych wydawnictw projektowane przepisy przewidują następujące rozwiązanie: książki proponuje się objąć jedną - 5% stawką VAT (obniżenie stawki z 23% na 5% dla książek nie oznaczonych symbolami ISBN oraz e-booków), natomiast gazety i czasopisma proponuje się objąć jedną, 8% stawką VAT (obniżenie stawki VAT z 23% na 8% dla wydawnictw tego rodzaju nie oznaczonych symbolami ISSN oraz e-prasy oraz podwyższenie stawki z 5% na 8% dla czasopism specjalistycznych) - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
  • 05.03.2013Zdolność do pracy: Zbyt zdrowy na rentę, zbyt chory, by pracować
   Interpelacja nr 12856 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odmowy wydawania przez lekarzy orzeczników ZUS zaświadczeń o niezdolności do pracy oraz wydawania zaświadczeń o niezdolności do pracy przez lekarzy rodzinnych i medycyny pracy
   • 26.01.2012Zbiórka publiczna a opłata skarbowa
    Interpelacja nr 562 do ministra finansów w sprawie opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
    • 05.05.2009Blisko 500 km autostrad i dróg ekspresowych w budowie
     Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, według stanu na koniec kwietnia tego roku w Polsce trwa budowa 225 km autostrad i 250 km dróg ekspresowych. Umowy zawarte w ciągu ostatnich 18 miesięcy przewidują budowę ponad 400 km autostrad.
     • 11.02.2009MF: Brak urzędu skarbowego? To nie problem
      Interpelacja nr 6238 do ministra finansów w sprawie obsługi podatników w powiatach, na terenie których nie utworzono urzędu skarbowego
      • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
       Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
       • 04.08.2008Nie będzie obniżki akcyzy na autogaz
        Interpelacja nr 3093 do ministra finansów w sprawie zmniejszenia podatku akcyzowego na paliwa silnikowe i LPG (autogaz)
        • 25.07.2007Wielkie palenie za małe pieniądze
         Interpelacja nr 7714 do ministra finansów w sprawie procedury przepadku wyrobów tytoniowych nielegalnie przewożonych przez granicę, skonfiskowanych przez służby celne