Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa fiskalna likwidacja firmy

 • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
  Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
  • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidować drobny handel
   Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
   • 21.07.2009Rezerwowa kasa fiskalna
    Artykuł 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatników zobowiązanych do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązek stosowania kasy rezerwowej, jeśli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja na kasie podstawowej. Zauważmy, że przepis ten nie zobowiązuje bezwzględnie podatników do zakupu kasy rezerwowej. Dopuszcza on bowiem jej brak, nakazując jednak w takim przypadku zaprzestanie sprzedaży w przypadkach, w których ewidencjonowanie na kasie podstawowej nie jest możliwe.
    • 06.11.2005Likwidując działalność zlikwiduj i kasę fiskalną
     W biuletynie codziennym z 28.10.2005 r. opublikowaliśmy wyjaśnienie jednego z urzędów skarbowych dotyczące kas fiskalnych pozostałych po likwidacji działalności. Niestety - ich wartość w cenie zakupu zwiększa podstawę remanentu likwidacyjnego sporządzanego dla celów VAT (o ustaleniu podstawy opodatkowania przy likwidacji działalności pisaliśmy tutaj kilka miesięcy temu). Jest to tym bardziej dotkliwe, że kasy te najczęściej są w dużym stopniu wyeksploatowane i ich rynkowa wartość jest znikoma. W prosty sposób można jednak uniknąć konieczności zapłacenia podatku od wyeksploatowanych w części lub całkowicie kas.