Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasa fiskalna likwidacja firmy

 • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
  Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
  • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
   Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
   • 21.07.2009Rezerwowa kasa fiskalna
    Artyku 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug nakada na podatnikw zobowizanych do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujcych obowizek stosowania kasy rezerwowej, jeli z przyczyn niezalenych od podatnika nie moe by prowadzona ewidencja na kasie podstawowej. Zauwamy, e przepis ten nie zobowizuje bezwzgldnie podatnikw do zakupu kasy rezerwowej. Dopuszcza on bowiem jej brak, nakazujc jednak w takim przypadku zaprzestanie sprzeday w przypadkach, w ktrych ewidencjonowanie na kasie podstawowej nie jest moliwe.
    • 06.11.2005Likwidujc dziaalno zlikwiduj i kas fiskaln
     W biuletynie codziennym z 28.10.2005 r. opublikowalimy wyjanienie jednego z urzdw skarbowych dotyczce kas fiskalnych pozostaych po likwidacji dziaalnoci. Niestety - ich warto w cenie zakupu zwiksza podstaw remanentu likwidacyjnego sporzdzanego dla celw VAT (o ustaleniu podstawy opodatkowania przy likwidacji dziaalnoci pisalimy tutaj kilka miesicy temu). Jest to tym bardziej dotkliwe, e kasy te najczciej s w duym stopniu wyeksploatowane i ich rynkowa warto jest znikoma. W prosty sposb mona jednak unikn koniecznoci zapacenia podatku od wyeksploatowanych w czci lub cakowicie kas.