Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autostrada

 • 13.10.2009W środę pierwsza emisja obligacji infrastrukturalnych
  14 października Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzi pierwszą emisję obligacji infrastrukturalnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Obligacje będą sprzedawane na rynku pierwotnym podczas przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski, w których mogą brać udział dealerzy skarbowych papierów wartościowych. Nabywcami obligacji na rynku wtórnym mogą być wszyscy inwestorzy.
  • 29.09.2009Podpisanie umów na budowę 91 km autostrady A2
   W poniedziałek zostały podpisane umowy, które pozwolą wybudować 91-kilometrowy odcinek autostrady A2 ze Strykowa pod Łodzią do Konotopy w rejonie Warszawy. By uzyskać gwarancję, że inwestycja zostanie zrealizowana do 2012 r., zdecydowano o jej podzieleniu na 5 mniejszych odcinków. Budowa ma kosztować o 2,5 mld zł mniej, niż pierwotnie planowano.
   • 17.08.2009Krajowe podróże służbowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
    Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
    • 14.08.2009Autostradą A4 można już dojechać do Zgorzelca
     Od piątku 14 sierpnia można korzystać z nowego 51-kilometrowego odcinka A4 z Krzyżowej do Zgorzelca, którego budowa zakończyła się wiele tygodni wcześniej. A4 jest częścią najdłuższego, liczącego ok. 8 tys. km paneuropejskiego korytarza transportowego nr 3, który zaczyna się w Calais we Francji, biegnie przez Brukselę, Kolonię, Drezno, Wrocław, Katowice, Korczową, Lwów i Kijów do Kazachstanu.
     • 11.08.2009BGK wyemitował obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
      Na mocy podpisanej 28 lipca b.r. umowy programowej pomiędzy BGK a Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., przeprowadzona została emisja obligacji własnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł. Zapadalność emitowanych obligacji wynosi 3 lata, a ich oprocentowanie jest zmienne.
      • 11.08.20094 mld zł oszczędności na inwestycjach drogowych
       Około 4 mld zł zaoszczędzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowie odcinków tras, których dotyczą rozstrzygnięte już w tym roku przetargi na wyłonienie wykonawców.   Największe oszczędności GDDKiA odnotowała w przypadku trzech inwestycji związanych z budową tras ekspresowych.
       • 11.08.2009Autostrada A2 Stryków - Konotopa bez opóźnień?
        Pod koniec tego tygodnia zostaną otwarte oferty cenowe złożone przez wykonawców w postępowaniach przetargowych na projekt i budowę autostrady A2 Stryków - Konotopa – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do 30 września 2009 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, ma zostać zakończony proces wyboru wykonawcy prac. 91-kilometrowy odcinek autostrady będzie gotowy do końca maja 2012 roku – zapewnia GDDKiA.
        • 22.07.2009Wsparcie rynku biopaliw w Polsce tylko do kwietnia 2011 r.
         Rząd zobowiązał się do nieprzedłużania „Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014” poza kwiecień 2011 r. Decyzja Rady Ministrów wiąże się wymogiem Komisji Europejskiej, która ma notyfikować program. Do najważniejszych rozwiązań z zakresu pomocy publicznej wspierających rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce należą niższa akcyza dla benzyny silnikowej i oleju napędowego zawierającego biokomponenty oraz odliczenia podatkowe dla wytwórców biokomponentów.
         • 16.07.2009Ruszyła budowa autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl
          Prawie 106 kilometrów będzie liczył odcinek autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl, którego budowę rozpoczęto 16 lipca. – Czekaliśmy 12 lat na rozpoczęcie budowy tej autostrady i dlatego cieszymy się, że prace już ruszyły – powiedział minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, otwierając inwestycję w Bolewicach na istniejącym już odcinku autostrady A2. Umowa na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl została podpisana przez ministra infrastruktury 30 sierpnia 2008 r., a 29 czerwca tego roku zostały zawarte umowy dotyczące finansowania inwestycji.
          • 10.07.2009Są pieniądze na budowę kolejnego odcinka autostrady A1
           Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał wniosek skierowany do banków finansujących budowę autostrady A1 Grudziądz – Toruń na wypłatę pierwszej transzy środków w wysokości ponad 600 mln złotych na realizację tej inwestycji. Według szefa MI pieniądze te pozwolą przyspieszyć inwestycję, tak by została zakończona do końca 2011 r.
           • 24.06.2009Wydatki na wynajem samochodu w zagranicznej podróży służbowej a koszty firmy
            Pytania podatnika: 1. Czy wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodu bez kierowcy (koszty paliwa, parkingów, myjni, napraw – wymiana sprzęgła, kół, filtrów) poniesione w celu realizacji zadań w trakcie odbywania zagranicznej podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki? Czy Spółka może w pełnej wysokości zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów? Czy istnieje w tym przypadku obowiązek prowadzenia ewidencji pojazdu i porównywanie do limitu „kilometrówki”? Czy do ewidencji przebiegu pojazdu porównuje się tylko koszty np. myjni, napraw itd. czy koszty i najem samochodu? Czy występuje różnica w określeniu wysokości kosztów podczas delegacji służbowej i oddelegowania (korespondencji)?
            • 20.05.2009Opłaty za parking i autostrady mogą być kosztem
             Pytanie: Pracownicy mojego przedsiębiorstwa odbywają, za moją zgodą, podróże służbowe na terenie kraju swoimi prywatnymi samochodami osobowymi i ponoszą przy tym szereg kosztów, takich jak: koszty zakupu paliwa, koszty opłat za przejazdy autostradami czy też koszty opłat parkingowych. Do chwili obecnej rozliczałem pracowników korzystających z prywatnego samochodu do celów służbowych tylko według tzw. kilometrówki. Postanowiłem jednak, że obecnie będę zwracać pracownikom również pozostałe poniesione przez nich wydatki w podróży służbowej. Czy dokonywany pracownikom zwrot kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych będę mógł uznać za koszt uzyskania przychodu firmy?
             • 12.05.2009Targi AUTOSTRADA-POLSKA
              W Kielcach rozpoczęły się XV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA - największa w Polsce (i jedna z największych w Europie) impreza targowa sektora drogownictwa. Podczas imprezy zaprezentuje się prawie 800 wystawców z 25 państw.
              • 20.03.2009Finansowanie inwestycji drogowych według nowych zasad
               Zdaniem ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, dzięki rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym powstanie spójny i bardziej elastyczny system finansowania budowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W tym roku resort planuje ogłosić 44 przetargi na budowę dróg i autostrad na kwotę ok. 29 mld zł.
               • 18.03.2009Finansowanie samorządowych kolei regionalnych
                W latach 2009-2015 samorządy województw otrzymają dodatkowe środki na zakup, modernizację i naprawę pasażerskich pojazdów kolejowych – przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw: o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o Funduszu Kolejowym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz o transporcie kolejowym.
                • 02.03.2009Autostrada z Łodzi do Warszawy – koniec negocjacji, umowy nie ma
                 Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że szef resortu Cezary Grabarczyk odrzucił oferty wybudowania 91-kilometrowego odcinka autostrady A2 Łódź – Warszawa w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Jedna z tras kluczowych dla realizacji Euro 2012 ma powstać w systemie „Projektuj i Buduj”.
                 • 23.01.2009Autostrada Południe wybuduje A1
                  180-kilometrowy odcinek autostrady A1 ze Strykowa do Pyrzowic – najdłuższy z dotychczas realizowanych – wybuduje spółka Autostrada Południe. Inwestycja powstanie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa na budowę i eksploatację „jedynki” została podpisana w czwartek przez szefa Ministerstwa Infrastruktury.
                  • 01.09.2008Do 2011 roku zakończy się budowa A2
                   Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyły negocjacje ze spółką Autostrada Wielkopolska w sprawie umowy na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Świecko. Zawarte porozumienie przewiduje, że budowa ostatniego, zachodniego odcinka autostrady A2 rozpocznie się w marcu 2009 roku, a zakończy w ostatnich miesiącach 2011 roku.
                   • 01.09.2008Opodatkowanie umowy zamiany nieruchomości
                    Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, umowa zamiany nieruchomości pomiędzy Spółką a Gminą będzie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych przewidzianego w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o PCC?
                    • 26.08.2008Ruszyła budowa kolejnego odcinka A1
                     – Cała autostrada A1, od Gdańska do granicy z Czechami, będzie gotowa do końca 2011 roku – zapowiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podczas uroczystości rozpoczęcia budowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy – Toruń.
                     • 28.07.20087 polskich wniosków o wsparcie z Funduszu TEN-T
                      Ministerstwo Infrastruktury zakończyło nabór wniosków o współfinansowanie z unijnego Funduszu TEN-T projektów z dziedziny transeuropejskiej sieci transportowej. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla przyszłych inwestycji infrastrukturalnych Polska chce uzyskać ponad 6 mln euro.
                      • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
                       Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia Minister Finansów określił jednak dokumenty, które można traktować na równi z fakturami VAT.
                       • 19.06.2008Wzrost opłat za przejazd przez Niemcy uderzy w polskie firmy
                        W 2009 roku Niemcy zamierzają podwyższyć opłaty za przejazd autostradami. Według Federalnego Ministerstwa Transportu dotychczasowe wpływy nie pokrywają kosztów utrzymania infrastruktury i budowy nowych odcinków dróg. Wzrost opłat w Niemczech uderzy także w polskie firmy transportowe – ostrzega Konfederacja Pracodawców Polskich.
                        • 29.04.2008Likwidacja winiet
                         Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Dokument zakłada zastąpienie winiet opłatą za każdy kilometr przejechany płatną autostradą. Utrzymanie dotychczasowego systemu spowodowałoby zwiększenie sumy rekompensat wypłacanych operatorom autostrad powyżej sumy uzyskiwanej ze sprzedaży winiet.
                         • 29.04.20081,3 mln zł kary dla operatora A4
                          Stalexport naruszył prawo narzucając konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał nakazał zmianę praktyki oraz nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 1,3 mln zł.
                          • 15.02.2008Opłaty na remontowanych autostradach pod lupą UOKiK
                           Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie pobierania od kierowców przez spółkę Autostrada Wielkopolska pełnej opłaty za przejazd trasą A2 w czasie remontu nawierzchni. Trwa podobne postępowanie dotyczące koncesjonariusza autostrady A4.
                           • 12.02.20082,8 mld zł na inwestycje z KFD
                            Rząd wydał rozporządzenie w sprawie programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. W 2008 r. zarezerwowano na ten cel blisko 2,8 mld zł.
                            • 26.09.2007113 mld zł na rządowy program budowy dróg krajowych
                             Rząd w latach 2008-2012 chce wydać z budżetu państwa 113,3 mld zł na rozbudowę i modernizację sieci dróg krajowych. Za te pieniądze powstać ma m.in. blisko 1100 km nowych autostrad.
                             • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                              Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                              • 22.08.2007Usługi transportu międzynarodowego — zakupy za granicą
                               Pytanie: Czy zakupy dokonane za granicą, związane z wykonywaniem usługi transportu międzynarodowego należy księgować brutto, czy netto?
                               • 25.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I
                                Dokumentowanie wydatków w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinności jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniałych zdarzeń, skutkujących określonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieścił się w definicji kosztów uzyskania przychodów zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 23 ustawy.