Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autostrada

 • 18.09.2013Zwrot wydatków z tytułu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
  Pracownikom odbywającym podróż służbową, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Zalicza się do nich m.in. diety, a także zwrot kosztów przejazdów, noclegów itp. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową własnym samochodem należy się również zwrot kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Problematyczne okazuje się jednak określenie, jakie konkretnie wydatki należy zwrócić takiemu pracownikowi.
  • 10.09.2013Podróże służbowe: Ubezpieczenie pracownika i bagażu a przychód w PIT
   Pytanie podatnika: Czy opłacona przez spółkę składka na ubezpieczenie pracowników oraz bagaż służbowy (wyposażenie, będące własnością spółki w postaci specjalistycznych przyrządów, narzędzi, dokumentacji technicznej) na czas podróży służbowej do Rosji, będzie stanowić dla pracownika przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT i w związku z tym, spółka jako płatnik będzie obowiązana pobrać zaliczkę na podatek PIT?
   • 15.07.2013Krajowy Fundusz Drogowy zroluje swoje długi
    Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) otrzyma możliwość rolowania swego zadłużenia – nowelizację w tej sprawie podpisał już prezydent Bronisław Komorowski. W noweli przewidziano, iż KFD będzie mógł spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania poprzez emisję obligacji.
    • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podróżach krajowych krok po kroku
     1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporządzenie reguluje zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne. Do najważniejszych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem, w przypadku podróży krajowych, należy zaliczyć: nową wysokość diety, zmniejszanie diety przy częściowym wyżywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostała część zmian ma głównie charakter porządkujący lub uściślający.
     • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy służbowe – nowe zasady od 1 marca
      Dzisiaj, 1 marca, zaczynają obowiązywać zmienione przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – mówią nowe regulacje.
      • 27.02.2013NIK sprawdzi różnice w płacach i ekrany przy autostradach
       Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak w sektorze publicznym przestrzegana jest zasada równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Na celowniku kontrolerów znajdą się także ekrany akustyczne wybudowane przy autostradzie A2 – Izba zbada, czy nie postawiono ich przypadkiem zbyt dużo i czy było to zasadne z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne.
       • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
        Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kolejnych projektów w końcu zostało podpisane nowe rozporządzenie regulujące zarówno rodzaje i wysokość świadczeń z tytułu podróży służbowych, jak i sposób ich naliczania. Rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej obowiązywać będzie od początku marca. Zastąpi obecne przepisy dotyczące tej tematyki, ujęte w dwóch rozporządzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta będzie w jednym akcie prawnym.
        • 23.01.2013Podróż służbowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztów opłat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
         Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywają krajowe podróże służbowe. Zdarza się, że na wniosek pracownika wyraża on zgodę na odbycie podróży służbowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy je uznać jako przekroczenie kilometrówki, uznać za przychód ze stosunku służbowego i opodatkować?
         • 31.12.2012Podróże służbowe: Zwrot opłat za parkingi i autostrady a przychód pracownika
          Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
          • 24.10.2012Zwrot innych wydatków w podróży służbowej
           Pracownikowi w rozliczaniu podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów nie tylko biletów za przejazd, noclegów czy diety. Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jak również analogiczne rozporządzenie w sprawie podróży zagranicznych, określając, zwrot jakich kosztów należy się pracownikowi z tytułu podróży służbowej, wymienia także zwrot kosztów „innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” (§ 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie podróży krajowych oraz § 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie podróży zagranicznych).
           • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczącego rozliczania delegacji
            Ministerstwo pracy i polityki społecznej opublikowało niedawno kolejny już (czwarty) projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), które ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
            • 09.08.2012Będzie nowy Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
             Minister transportu przedstawił w Krakowie Założenia do Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
             • 09.08.2012Limit kilometrówki a czynsz za wynajem samochodu
              Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu jest kosztem ponoszonym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zgodnie ze stanowiskiem podatnika może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
              • 07.08.2012Odliczenie podatku VAT na podstawie orzeczenia sądowego
               Pytanie podatnika: Podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jednoosobową) został pozwany przez powoda w cywilnym postępowaniu sądowym o zapłatę kwoty X tytułem łączącej strony umowy współpracy. Strony porozumiały się ugodą co do spłaty zobowiązań i podatnik uiścił ustaloną kwotę. Podatnik wystąpił do niego o nadesłanie mu faktury (faktur) będących podstawą jego zobowiązania, jednak otrzymał odpowiedź, że w ogóle takowy dokument nie został wystawiony i powód nie zamierza tego uczynić. Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT na podstawie wyroku sądowego?
               • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodów: Dokumentowanie poniesienia wydatku
                Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawierają ani wskazówek, ani wymogów co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentować poniesienie kosztu uzyskania przychodu.
                • 16.07.2012Opłaty na A4 – wyrok Sądu Najwyższego
                 Spółka Stalexport Autostrada Małopolska narzucała nieuczciwe ceny za przejazd Autostradą A4. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy. Utrzymana została również kara finansowa nałożona na spółkę przez UOKiK - 1,3 mln zł
                 • 21.06.2012Bilety za przejazdy autostradą w podatkach firmowych
                  W Polsce przybywa nie tylko nowych autostrad, ale również niestety przybywa tych odcinków autostrad, na których przejazdy są płatne. Bilety za przejazdy płatnymi autostradami stają się tym samym coraz częściej dowodami księgowymi, a księgowi zastanawiają się, jak poprawnie rozliczyć te „kwitki” w podatkach: dochodowym oraz VAT.
                  • 30.04.2012Autostrady potanieją
                   Minister transportu podpisał rozporządzenie ustanawiające nowe, niższe opłaty za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA. Potanieją – o połowę - przejazdy dla samochodów osobowych (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) i motocykli. Stawki będą wynosić 0,10 zł/km dla samochodów osobowych i 0,05 zł/km dla motocykli (dotychczas odpowiednio: 0,20 zł/km oraz 0,10 zł/km.)
                   • 12.04.2012Podatek od nieruchomości od latarni oświetleniowych
                    W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania latarni oświetleniowych podatkiem od nieruchomości. Podstawowym kwestią będzie odpowiedź na pytanie: czy są one wyłączone od opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego artykułu, opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.
                    • 15.03.2012Zagraniczne podróże służbowe pracowników
                     Pytanie podatnika: Pracownicy spółki są zobowiązywani do odbywania licznych podróży służbowych poza teren RP. Na pokrycie kosztów podróży zostaje im wypłacana zaliczka w walucie EUR. Zdarza się także, iż delegowani pracownicy otrzymują firmową kartę płatniczą. W trakcie odbywania podróży niejednokrotnie pojawia się konieczność wynajęcia pojazdu samochodowego. Pracownik korzysta także z przejazdów taksówkami. Spółka dokonuje zwrotu tych wydatków pracownikowi, o ile wypłacona wcześniej zaliczka nie wystarczyła na pokrycie kosztów lub też pracownik nie pokrywał tych wydatków z firmowej karty płatniczej. Czy wypłacane pracownikowi przed wyjazdem, jak i po jego powrocie do kraju, świadczenia powinny być zaliczone do jego przychodów ze stosunku pracy i opodatkowane?
                     • 10.02.2012Gruby poznaje czystą sztukę
                      - Wiesz Siwy, nie śmiej się za bardzo, ale powiem ci, że każdy dzień może przynieść wiedzę, o której wczoraj nie miałeś pojęcia. - Bardzo głęboka myśl - zgodził się Siwy - Kartezjusz, Kołakowski, czy może chińskie przysłowie? - Moje. Wiedziałeś na przykład, że autostrady nie grają w piłkę? - Gruby puścił mimo uszu złośliwość kolegi. - A grają?
                      • 31.01.2012Opłata paliwowa od ubytków w transporcie
                       Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym ujemne różnice w ilości paliw transportowanych za pomocą cystern samochodowych i kolejowych podlegają opłacie paliwowej na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 ze zm.)?
                       • 20.01.2012Nowy projekt dotyczący rozliczania delegacji
                        Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kilka dni temu opublikowało kolejną – trzecią od kwietnia 2010 r. – wersję projektu rozporządzenia dotyczącego rozliczania podróży służbowych. Tym razem przewiduje się, że zmiany wejdą w życie 1 września 2012 r.
                        • 25.08.2011Większość Polaków akceptuje system płatnych autostrad
                         Większość Polaków wyraża gotowość płacenia za przejazd autostradami w Polsce, przy zastrzeżeniu, iż będą one dobrej jakości – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski. Co piąty respondent jest natomiast przeciwny jakimkolwiek opłatom, nawet jeśli miałoby to prowadzić do kolejnych opóźnień w budowie.
                         • 25.05.2011Od 2013 roku będą stosowane faktury uproszczone
                          Interpelacja nr 21599 do ministra finansów w sprawie możliwości księgowania drobnych wydatków firmy na podstawie paragonu fiskalnego
                          • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                           Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozliczeń podróży służbowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt rozporządzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzględnia on wiele uwag zgłoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - często znacznie odbiegających od obecnych - regulacji planuje się na początek 2012 r.
                           • 15.04.2011Projekt Ministerstwa Infrastruktury w sprawie płatności za odcinki aglomeracyjne autostrad
                            Interpelacja nr 20301 do ministra infrastruktury w sprawie zamiarów wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych
                            • 02.03.2011Podróż służbowa musi być dokładnie udokumentowana
                             Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatków na przejazdy taksówkami, środkami transportu publicznego, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płatną i usługi gastronomiczne ponoszone w związku z podróżą służbową pracowników na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie bieżących zadań powierzonych przez Spółkę, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatków z załączonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapłaty i/lub oświadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia księgowania (dekretacja) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
                             • 29.12.2010Opowieść noworoczna
                              Była mgła. Miejski park wyglądał jak scenografia do Władcy Pierścieni. Gruby właśnie zamierzał poczuć się jak Frodo, kiedy zobaczył na ławeczce niewyraźną postać. Była mizernej postury a w świetle parkowej latarni sprawiała wrażenie trochę eterycznej. A może tak w grudniowy wieczór działa puszczańskie?- Pan się nie boi – zagaiła postać. Nowy Rok jestem.
                              • 08.12.2010350 mln euro pożyczki z EBI
                               Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Polsce dwa nowe kredyty. Pierwszy, w wysokości 225 mln euro, jest przeznaczony na współfinansowanie rozbudowy autostrady A1, drugi, wynoszący 500 mln zł (około 125 mln euro), ma zasilić fundusz, z którego są finansowane małe projekty infrastrukturalne realizowane przez miasto Lublin w dziedzinie transportu publicznego, połączeń drogowych i sektora kultury.  
                               • 22.09.2010Autostrady: Pozwolenie na budowę kolejnych odcinków trasy A2 w Łódzkiem
                                Wojewoda łódzka Jolanta Chełmińska podpisała pozwolenie na budowę dla dwóch odcinków autostrady A2 ze Strykowa pod Łodzią do Konotopy na przedmieściach warszawy. Prace budowlane na tych odcinkach mają się rozpocząć na przełomie września i października tego roku.
                                • 09.09.2010Autostrady: Nienależne setki milionów złotych dla właścicieli koncesji
                                 Uchybienia w systemie rozliczeń rekompensat za bezpłatne przejazdy autostradami doprowadziły do wypłacenia koncesjonariuszom autostrad A2 i A4 nienależnych im pieniędzy w wysokości około 200 mln zł – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. Rzetelnego rozliczania rekompensat nie zapewnili urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Doprowadziło to do sytuacji, w której z Krajowego Funduszu Drogowego przez okres kilku lat wypłacane były spółkom zawyżone kwoty, a ich ewentualny zwrot następował bez jakichkolwiek odsetek. NIK w związku z ustaleniami skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
                                 • 30.08.2010Autostrady: Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka trasy A2
                                  Spółka Strabag przystąpiła do budowy 18-kilometrowego fragmentu autostrady A2 Stryków-Konotopa. Chodzi o tzw. odcinek D, czyli środkową część budowanej trasy w województwie mazowieckim. Przebiega on przez powiat grodziski oraz pruszkowski i jest podzielony na dwie części. Pozwolenia na budowę obydwu fragmentów wojewoda wydał w sierpniu. Kierowcy mają zacząć korzystać z całej „dwójki” późną wiosną 2012 r.
                                  • 13.08.2010Pierwsze pozwolenia na budowę odcinka A2 Stryków-Konotopa
                                   Ponad 90-kilometrowy fragment autostrady A2 ma połączyć Stryków pod Łodzią z Konotopą pod Warszawą w czerwcu 2012 r. Budowę podzielono na pięć odcinków. Na razie wydano pozwolenie na budowę jednego z nich., niebawem zostaną podpisane kolejne. Budowa autostrady ruszy zgodnie z planem na przełomie września i października tego roku – przewiduje GDDKiA.
                                   • 06.08.2010Rekordowe nakłady na drogowe inwestycje
                                    Prawie 45 mld zł przeznaczyła w ciągu ostatnich dwóch i pół roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na inwestycje w sieć dróg krajowych. Według GDDKiA, nigdy wcześniej nie było tak dużych publicznych nakładów na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Dzięki temu, mimo złej ogólnej sytuacji na rynku – zwłaszcza w I połowie 2009 r. – wiele polskich przedsiębiorstw budowlanych poprawiło swoją finansową kondycję.
                                    • 08.07.2010Autostrada A4 z Tarnowa do Dębicy – umowa podpisana
                                     Irlandzko-polskie konsorcjum firm Siac Construction Ltd., PBG SA, Aprivia SA i Hydrobudowa Polska SA będzie wykonawcą blisko 35-kilometrowego odcinka autostrady A4 z Tarnowa (węzeł Krzyż) do Dębicy (węzeł Dębica Pustynia). Wartość kontraktu to 1,75 mld zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także z budżetu państwa. Oddanie drogi do użytku jest planowane na czerwiec 2012 r.
                                     • 11.05.2010Opłaty na A4 – sąd utrzymał karę nałożoną na Stalexport przez UOKiK
                                      Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie przedsiębiorcy od decyzji UOKiK, który dwa lata temu stwierdził, że spółka Stalexport Autostrada Małopolska naruszyła prawo, narzucając konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4.
                                      • 26.04.2010MF: Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach firmy
                                       Pytanie podatnika: Czy dokonywany przez Spółkę zwrot pracownikom kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodu Spółki?
                                       • 26.04.2010Krajowy System Poboru Opłat: Zakończony I etap przetargu
                                        Na lipiec tego roku planowane jest podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na budowę Krajowego Systemu Poboru Opłat – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pierwszy etap przetargu, dopuszczając do udziału w drugim etapie sześć spośród dziesięciu zgłoszonych firm i konsorcjów. Uruchomienie systemu ma nastąpić 1 lipca 2011 roku.
                                        • 08.03.201010 chętnych do budowy Krajowego Systemu Poboru Opłat
                                         Dziesięć firm i konsorcjów złożyło wnioski w przetargu na wybór wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat na drogach krajowych, zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, system ma zacząć działać w połowie 2011 roku.
                                         • 25.01.2010GDDKiA zbuduje autostradę ze Strykowa do Pyrzowic
                                          Konsorcjum Autostrada Południe SA straciło możliwość budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice, ponieważ nie zapewniło do 22 stycznia finansowania projektu, do czego zobowiązało się w umowie koncesyjnej sprzed roku. „Jedynka” spod Łodzi do katowickiego portu lotniczego będzie więc budowana nie w systemie koncesyjnym, ale tradycyjnym – przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA chce udostępnić trasę kierowcom przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 roku.
                                          • 18.01.2010GDDKiA wybrała wykonawcę kolejnego odcinka A4
                                           Oferta polsko-indyjskiego konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą w konkursie na wykonawcę północnej obwodnicy Rzeszowa w ciągu autostrady A4 – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja ma powstać w ciągu 18 miesięcy. Zostanie ona sfinansowana ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa.
                                           • 07.01.2010UOKiK zezwala na koncentracje
                                            Zgodę na pięć transakcji połączeń przedsiębiorstw wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na podstawie jednej z nich Agencja Rozwoju Przemysłu może przejąć Kopalnię Soli Kłodawa. Pozostałe cztery porozumienia dotyczą przedsiębiorstw działających na rynkach: motoryzacyjnym, budowy dróg, sprzedaży napojów oraz wydawniczym.
                                            • 04.01.2010Elektroniczny system poboru opłat za półtora roku
                                             Wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat na polskich autostradach i drogach ekspresowych ma nastąpić do 1 lipca 2011 r. - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Na razie resort przygotował pierwszy z aktów wykonawczych zmierzających do wprowadzenia systemu. Konsultacje w sprawie zawartych w nim rozwiązań mają się zakończyć w połowie stycznia.
                                             • 18.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 13
                                              Kontynuujemy opis dokumentów, które stanowią podstawę wpisów w PKPiR. Dzisiaj o fakturach VAT RR, MP, fakturach wewnętrznych, rachunkach oraz innych dokumentach traktowanych jak faktura VAT.
                                              • 03.12.2009Zgoda KE na publiczne wsparcie budowy A2
                                               Komisja Europejska zgodziła się na realizację projektu pomocy na rzecz spółki Autostrada Wielkopolska II, przedstawionego przez polskie władze. Dotyczy on budowy i utrzymania odcinka autostrady A2 między Świeckiem a Nowym Tomyślem.
                                               • 23.11.2009Samochodem prywatnym służbowo
                                                Pytania podatnika: 1. Czy wydatki poniesione przez pracownika z tytułu opłat za autostrady oraz parkingi stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki? 2. Czy powyższe wydatki są uznawane za koszty używania przez pracownika samochodu na potrzeby podatnika w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i konsekwentnie czy uznanie takich wydatków za koszt uzyskania przychodu jest limitowane do wysokości limitu wynikającego z „kilometrówki”?
                                                • 12.11.2009Ponad 2 mld zł więcej z opłaty paliwowej
                                                 Od stycznia przyszłego roku wzrośnie opłata paliwowa dla oleju napędowego, dzięki czemu do państwowej kasy wpłynie 2,2 mld zł więcej. Podwyżka będzie konsekwencją zmian w ustawie o autostradach płatnych, o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o obrocie instrumentami finansowymi, którego projekt przyjęła Rada Ministrów.
                                                 • 02.11.2009Pierwsza umowa na budowę A4 na Podkarpaciu
                                                  Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał pierwszą w województwie podkarpackim umowę na realizację autostrady A4. Wykonawcą 25-kilometrowego odcinka Jarosław (węzeł Wierzbna) - Radymno będzie konsorcjum firm Budimex Dromex S.A. i Ferrovial Agroman S.A. z Hiszpanii. Wartość umowy to 969,2 mln zł. Wykonawca zapewnia 84 miesiące gwarancji jakości. Budowa ma się zakończyć do kwietnia 2012 r.
                                                  • 20.10.2009Faktury „szczególnego” rodzaju – wybrane zagadnienia
                                                   Obok „zwykłych” faktur, które wystawiane są w przypadku typowych transakcji sprzedaży (opodatkowanych na zasadach ogólnych), w polskim systemie podatkowym funkcjonują też faktury, które prawodawca uregulował w sposób szczególny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »