Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autostrada

 • 30.07.2014Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
  Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
  • 30.07.2014Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
   Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
   • 28.05.2014Podatki 2015: Opata paliwowa w gr, akcyza w d
    W latach 2015-2019 stawki opaty paliwowej bd wysze, a podatek akcyzowy od paliw silnikowych zostanie proporcjonalnie zmniejszony – wynika z projektu nowelizacji przyjtego na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrw. Dodatkowe rodki z opaty trafi do Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego.
    • 27.05.2014Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych
     Pytanie podatnika: W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, których kopie zostay te zapisane na informatycznych nonikach jednokrotnego trwaego zapisu i speniaj wymogi okrelone w § 6 ust. 1 rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników? W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, które zostay wyemitowane z kas rejestrujcych nie posiadajcych funkcji ich elektronicznej archiwizacji?
     • 05.05.2014Wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodu
      Przedsibiorcy czsto korzystaj z wynajtych samochodw. Czy wydatki zwizane z najmem mog by kosztem uzyskania przychodw? Czy do kosztw zaliczymy ca zapacon kwot, czy tylko do limitu wynikajcego z tzw. kilometrwki? Sprawdmy.
      • 03.04.2014Wydatki na rzecz przedstawicieli handlowych a koszty podatkowe firmy
       Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z wykonywan przez przedstawicieli handlowych prac w terenie stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
       • 05.12.2013Podatki 2014: Nowe rozporzdzenie ws. wystawiania faktur
        Na stronie ministerstwa finansw zostao opublikowane nowe rozporzdzenie w sprawie wystawiania faktur. Rozporzdzenie z 3 grudnia 2013 r.  wejdzie w ycie 1 stycznia 2014 r., a okrela: przypadki, w ktrych faktury mog zawiera zakres danych wszy ni w ustawie o VAT (art. 106e) oraz zakres tych danych, inny ni okrelony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposb przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do okrelenia podstawy opodatkowania oraz pniejsze ni okrelone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.  
        • 04.12.2013Podre subowe: Zwrot kosztw noclegu na podstawie rachunku
         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, ktrego wysoko przekracza limity, o ktrych mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., nalenoci wypacone pracownikowi ponad limit podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te s wolne od obcie podatkowych?
         • 12.11.2013Podre subowe: Skutki zakupu szczepie ochronnych i lekarstw dla pracownikw
          Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawc na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepie ochronnych w celu zapobieenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracownikw odbywajcych podr subow do kraju, w ktrym wystpuje realne ryzyko zachorowalnoci na jedn z zakanych chorb tropikalnych, stanowi dla tych pracownikw przychd ze stosunku pracy?
          • 04.10.2013VAT 2014: Wystawianie faktur - projekt nowego rozporzdzenia
           26 wrzenia br. Ministerstwo Finansw skierowao do konsultacji spoecznych i uzgodnie midzyresortowych projekt rozporzdzenia z 25 wrzenia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Rozporzdzenie ma obowizywa od 1 stycznia 2014 r.
           • 18.09.2013Zwrot wydatkw z tytuu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
            Pracownikom odbywajcym podr subow, o ktrej mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwizanych z delegacj. Zalicza si do nich m.in. diety, a take zwrot kosztw przejazdw, noclegw itp. Pracownikowi, ktry odbywa podr subow wasnym samochodem naley si rwnie zwrot kosztw zwizanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celw subowych. Problematyczne okazuje si jednak okrelenie, jakie konkretnie wydatki naley zwrci takiemu pracownikowi.
            • 10.09.2013Podre subowe: Ubezpieczenie pracownika i bagau a przychd w PIT
             Pytanie podatnika: Czy opacona przez spk skadka na ubezpieczenie pracownikw oraz baga subowy (wyposaenie, bdce wasnoci spki w postaci specjalistycznych przyrzdw, narzdzi, dokumentacji technicznej) na czas podry subowej do Rosji, bdzie stanowi dla pracownika przychd do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT i w zwizku z tym, spka jako patnik bdzie obowizana pobra zaliczk na podatek PIT?
             • 15.07.2013Krajowy Fundusz Drogowy zroluje swoje dugi
              Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) otrzyma moliwo rolowania swego zaduenia – nowelizacj w tej sprawie podpisa ju prezydent Bronisaw Komorowski. W noweli przewidziano, i KFD bdzie mg spaca zacignite wczeniej zobowizania poprzez emisj obligacji.
              • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podrach krajowych krok po kroku
               1 marca 2013 r. weszo w ycie rozporzdzenie ministra pracy i polityki spoecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporzdzenie reguluje zarwno podre krajowe, jak i zagraniczne. Do najwaniejszych zmian wprowadzonych tym rozporzdzeniem, w przypadku podry krajowych, naley zaliczy: now wysoko diety, zmniejszanie diety przy czciowym wyywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostaa cz zmian ma gwnie charakter porzdkujcy lub ucilajcy.
               • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy subowe – nowe zasady od 1 marca
                Dzisiaj, 1 marca, zaczynaj obowizywa zmienione przepisy dotyczce rozliczania podry subowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarwno krajowych, jak i zagranicznych – mwi nowe regulacje.
                • 27.02.2013NIK sprawdzi rnice w pacach i ekrany przy autostradach
                 Najwysza Izba Kontroli sprawdzi, jak w sektorze publicznym przestrzegana jest zasada rwnego wynagradzania kobiet i mczyzn. Na celowniku kontrolerw znajd si take ekrany akustyczne wybudowane przy autostradzie A2 – Izba zbada, czy nie postawiono ich przypadkiem zbyt duo i czy byo to zasadne z punktu widzenia dbaoci o finanse publiczne.
                 • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
                  Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej kolejnych projektw w kocu zostao podpisane nowe rozporzdzenie regulujce zarwno rodzaje i wysoko wiadcze z tytuu podry subowych, jak i sposb ich naliczania. Rozporzdzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej obowizywa bdzie od pocztku marca. Zastpi obecne przepisy dotyczce tej tematyki, ujte w dwch rozporzdzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta bdzie w jednym akcie prawnym.
                  • 23.01.2013Podr subowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztw opat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
                   Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywaj krajowe podre subowe. Zdarza si, e na wniosek pracownika wyraa on zgod na odbycie podry subowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opaty parkingowe oraz opaty za przejazd autostrad podlegaj zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych, czy te naley je uzna jako przekroczenie kilometrwki, uzna za przychd ze stosunku subowego i opodatkowa?
                   • 31.12.2012Podre subowe: Zwrot opat za parkingi i autostrady a przychd pracownika
                    Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztw - opaty za patne parkingi i autostrady, zwizanych z wykorzystaniem w podry subowej samochodu prywatnego jest dla pracownikw zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                    • 24.10.2012Zwrot innych wydatkw w podry subowej
                     Pracownikowi w rozliczaniu podry subowej przysuguje zwrot kosztw nie tylko biletw za przejazd, noclegw czy diety. Rozporzdzenie MPiPS w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju, jak rwnie analogiczne rozporzdzenie w sprawie podry zagranicznych, okrelajc, zwrot jakich kosztw naley si pracownikowi z tytuu podry subowej, wymienia take zwrot kosztw „innych udokumentowanych wydatkw, okrelonych przez pracodawc odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” (§ 3 pkt 4 rozporzdzenia w sprawie podry krajowych oraz § 2 pkt 2 lit. c rozporzdzenia w sprawie podry zagranicznych).
                     • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczcego rozliczania delegacji
                      Ministerstwo pracy i polityki spoecznej opublikowao niedawno kolejny ju (czwarty) projekt rozporzdzenia w sprawie wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci, przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), ktre ma zastpi obecnie obowizujce przepisy w tym zakresie.
                      • 09.08.2012Bdzie nowy Narodowy Program Poprawy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego
                       Minister transportu przedstawi w Krakowie Zaoenia do Narodowego Programu Poprawy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego.
                       • 09.08.2012Limit kilometrwki a czynsz za wynajem samochodu
                        Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu jest kosztem ponoszonym w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, nie mieci si w kategorii wydatkw, o ktrych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i zgodnie ze stanowiskiem podatnika moe by zaliczony do kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                        • 07.08.2012Odliczenie podatku VAT na podstawie orzeczenia sdowego
                         Pytanie podatnika: Podatnik bdcy osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz (jednoosobow) zosta pozwany przez powoda w cywilnym postpowaniu sdowym o zapat kwoty X tytuem czcej strony umowy wsppracy. Strony porozumiay si ugod co do spaty zobowiza i podatnik uici ustalon kwot. Podatnik wystpi do niego o nadesanie mu faktury (faktur) bdcych podstaw jego zobowizania, jednak otrzyma odpowied, e w ogle takowy dokument nie zosta wystawiony i powd nie zamierza tego uczyni. Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT na podstawie wyroku sdowego?
                         • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie poniesienia wydatku
                          Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jak rwnie analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zawieraj ani wskazwek, ani wymogw co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentowa poniesienie kosztu uzyskania przychodu.
                          • 16.07.2012Opaty na A4 – wyrok Sdu Najwyszego
                           Spka Stalexport Autostrada Maopolska narzucaa nieuczciwe ceny za przejazd Autostrad A4. Sd Najwyszy oddali skarg kasacyjn przedsibiorcy. Utrzymana zostaa rwnie kara finansowa naoona na spk przez UOKiK - 1,3 mln z
                           • 21.06.2012Bilety za przejazdy autostrad w podatkach firmowych
                            W Polsce przybywa nie tylko nowych autostrad, ale rwnie niestety przybywa tych odcinkw autostrad, na ktrych przejazdy s patne. Bilety za przejazdy patnymi autostradami staj si tym samym coraz czciej dowodami ksigowymi, a ksigowi zastanawiaj si, jak poprawnie rozliczy te „kwitki” w podatkach: dochodowym oraz VAT.
                            • 30.04.2012Autostrady potaniej
                             Minister transportu podpisa rozporzdzenie ustanawiajce nowe, nisze opaty za przejazd autostradami zarzdzanymi przez GDDKiA. Potaniej – o poow - przejazdy dla samochodw osobowych (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 3,5 tony) i motocykli. Stawki bd wynosi 0,10 z/km dla samochodw osobowych i 0,05 z/km dla motocykli (dotychczas odpowiednio: 0,20 z/km oraz 0,10 z/km.)
                             • 12.04.2012Podatek od nieruchomoci od latarni owietleniowych
                              W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania latarni owietleniowych podatkiem od nieruchomoci. Podstawowym kwesti bdzie odpowied na pytanie: czy s one wyczone od opodatkowania podatkiem od nieruchomoci na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego artykuu, opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegaj grunty zajte pod pasy drogowe drg publicznych w rozumieniu przepisw o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjtkiem zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej innej ni eksploatacja autostrad patnych.
                              • 15.03.2012Zagraniczne podre subowe pracownikw
                               Pytanie podatnika: Pracownicy spki s zobowizywani do odbywania licznych podry subowych poza teren RP. Na pokrycie kosztw podry zostaje im wypacana zaliczka w walucie EUR. Zdarza si take, i delegowani pracownicy otrzymuj firmow kart patnicz. W trakcie odbywania podry niejednokrotnie pojawia si konieczno wynajcia pojazdu samochodowego. Pracownik korzysta take z przejazdw takswkami. Spka dokonuje zwrotu tych wydatkw pracownikowi, o ile wypacona wczeniej zaliczka nie wystarczya na pokrycie kosztw lub te pracownik nie pokrywa tych wydatkw z firmowej karty patniczej. Czy wypacane pracownikowi przed wyjazdem, jak i po jego powrocie do kraju, wiadczenia powinny by zaliczone do jego przychodw ze stosunku pracy i opodatkowane?
                               • 10.02.2012Gruby poznaje czyst sztuk
                                - Wiesz Siwy, nie miej si za bardzo, ale powiem ci, e kady dzie moe przynie wiedz, o ktrej wczoraj nie miae pojcia. - Bardzo gboka myl - zgodzi si Siwy - Kartezjusz, Koakowski, czy moe chiskie przysowie? - Moje. Wiedziae na przykad, e autostrady nie graj w pik? - Gruby puci mimo uszu zoliwo kolegi. - A graj?
                                • 31.01.2012Opata paliwowa od ubytkw w transporcie
                                 Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym ujemne rnice w iloci paliw transportowanych za pomoc cystern samochodowych i kolejowych podlegaj opacie paliwowej na mocy ustawy z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 ze zm.)?
                                 • 20.01.2012Nowy projekt dotyczcy rozliczania delegacji
                                  Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej kilka dni temu opublikowao kolejn – trzeci od kwietnia 2010 r. – wersj projektu rozporzdzenia dotyczcego rozliczania podry subowych. Tym razem przewiduje si, e zmiany wejd w ycie 1 wrzenia 2012 r.
                                  • 25.08.2011Wikszo Polakw akceptuje system patnych autostrad
                                   Wikszo Polakw wyraa gotowo pacenia za przejazd autostradami w Polsce, przy zastrzeeniu, i bd one dobrej jakoci – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank lski. Co pity respondent jest natomiast przeciwny jakimkolwiek opatom, nawet jeli miaoby to prowadzi do kolejnych opnie w budowie.
                                   • 25.05.2011Od 2013 roku bd stosowane faktury uproszczone
                                    Interpelacja nr 21599 do ministra finansw w sprawie moliwoci ksigowania drobnych wydatkw firmy na podstawie paragonu fiskalnego
                                    • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                                     Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozlicze podry subowych Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej opublikowao nowy projekt rozporzdzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzgldnia on wiele uwag zgoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - czsto znacznie odbiegajcych od obecnych - regulacji planuje si na pocztek 2012 r.
                                     • 15.04.2011Projekt Ministerstwa Infrastruktury w sprawie patnoci za odcinki aglomeracyjne autostrad
                                      Interpelacja nr 20301 do ministra infrastruktury w sprawie zamiarw wprowadzenia odpatnoci za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych
                                      • 02.03.2011Podr subowa musi by dokadnie udokumentowana
                                       Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatkw na przejazdy takswkami, rodkami transportu publicznego, opaty parkingowe, opaty za przejazd autostrad patn i usugi gastronomiczne ponoszone w zwizku z podr subow pracownikw na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie biecych zada powierzonych przez Spk, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatkw z zaczonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapaty i/lub owiadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia ksigowania (dekretacja) moe by zaliczona do kosztw uzyskania przychodw?
                                       • 29.12.2010Opowie noworoczna
                                        Bya mga. Miejski park wyglda jak scenografia do Wadcy Piercieni. Gruby wanie zamierza poczu si jak Frodo, kiedy zobaczy na aweczce niewyran posta. Bya mizernej postury a w wietle parkowej latarni sprawiaa wraenie troch eterycznej. A moe tak w grudniowy wieczr dziaa puszczaskie?- Pan si nie boi – zagaia posta. Nowy Rok jestem.
                                        • 08.12.2010350 mln euro poyczki z EBI
                                         Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyzna Polsce dwa nowe kredyty. Pierwszy, w wysokoci 225 mln euro, jest przeznaczony na wspfinansowanie rozbudowy autostrady A1, drugi, wynoszcy 500 mln z (okoo 125 mln euro), ma zasili fundusz, z ktrego s finansowane mae projekty infrastrukturalne realizowane przez miasto Lublin w dziedzinie transportu publicznego, pocze drogowych i sektora kultury.  
                                         • 22.09.2010Autostrady: Pozwolenie na budow kolejnych odcinkw trasy A2 w dzkiem
                                          Wojewoda dzka Jolanta Chemiska podpisaa pozwolenie na budow dla dwch odcinkw autostrady A2 ze Strykowa pod odzi do Konotopy na przedmieciach warszawy. Prace budowlane na tych odcinkach maj si rozpocz na przeomie wrzenia i padziernika tego roku.
                                          • 09.09.2010Autostrady: Nienalene setki milionw zotych dla wacicieli koncesji
                                           Uchybienia w systemie rozlicze rekompensat za bezpatne przejazdy autostradami doprowadziy do wypacenia koncesjonariuszom autostrad A2 i A4 nienalenych im pienidzy w wysokoci okoo 200 mln z – ujawnia Najwysza Izba Kontroli. Rzetelnego rozliczania rekompensat nie zapewnili urzdnicy Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. Doprowadzio to do sytuacji, w ktrej z Krajowego Funduszu Drogowego przez okres kilku lat wypacane byy spkom zawyone kwoty, a ich ewentualny zwrot nastpowa bez jakichkolwiek odsetek. NIK w zwizku z ustaleniami skierowaa do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popenienia przestpstwa.
                                           • 30.08.2010Autostrady: Rozpocza si budowa kolejnego odcinka trasy A2
                                            Spka Strabag przystpia do budowy 18-kilometrowego fragmentu autostrady A2 Strykw-Konotopa. Chodzi o tzw. odcinek D, czyli rodkow cz budowanej trasy w wojewdztwie mazowieckim. Przebiega on przez powiat grodziski oraz pruszkowski i jest podzielony na dwie czci. Pozwolenia na budow obydwu fragmentw wojewoda wyda w sierpniu. Kierowcy maj zacz korzysta z caej „dwjki” pn wiosn 2012 r.
                                            • 13.08.2010Pierwsze pozwolenia na budow odcinka A2 Strykw-Konotopa
                                             Ponad 90-kilometrowy fragment autostrady A2 ma poczy Strykw pod odzi z Konotop pod Warszaw w czerwcu 2012 r. Budow podzielono na pi odcinkw. Na razie wydano pozwolenie na budow jednego z nich., niebawem zostan podpisane kolejne. Budowa autostrady ruszy zgodnie z planem na przeomie wrzenia i padziernika tego roku – przewiduje GDDKiA.
                                             • 06.08.2010Rekordowe nakady na drogowe inwestycje
                                              Prawie 45 mld z przeznaczya w cigu ostatnich dwch i p roku Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad na inwestycje w sie drg krajowych. Wedug GDDKiA, nigdy wczeniej nie byo tak duych publicznych nakadw na rozwj infrastruktury drogowej w Polsce. Dziki temu, mimo zej oglnej sytuacji na rynku – zwaszcza w I poowie 2009 r. – wiele polskich przedsibiorstw budowlanych poprawio swoj finansow kondycj.
                                              • 08.07.2010Autostrada A4 z Tarnowa do Dbicy – umowa podpisana
                                               Irlandzko-polskie konsorcjum firm Siac Construction Ltd., PBG SA, Aprivia SA i Hydrobudowa Polska SA bdzie wykonawc blisko 35-kilometrowego odcinka autostrady A4 z Tarnowa (wze Krzy) do Dbicy (wze Dbica Pustynia). Warto kontraktu to 1,75 mld z brutto. Inwestycja jest wspfinansowana ze rodkw unijnych pochodzcych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, a take z budetu pastwa. Oddanie drogi do uytku jest planowane na czerwiec 2012 r.
                                               • 11.05.2010Opaty na A4 – sd utrzyma kar naoon na Stalexport przez UOKiK
                                                Sd Ochrony Konkurencji i Konsumentw oddali odwoanie przedsibiorcy od decyzji UOKiK, ktry dwa lata temu stwierdzi, e spka Stalexport Autostrada Maopolska naruszya prawo, narzucajc konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4.
                                                • 26.04.2010MF: Opaty za autostrady i parkingi w kosztach firmy
                                                 Pytanie podatnika: Czy dokonywany przez Spk zwrot pracownikom kosztw opat za przejazd autostrad oraz opat parkingowych poniesionych przez pracownikw podczas podry subowej mona uzna za koszt uzyskania przychodu Spki?
                                                 • 26.04.2010Krajowy System Poboru Opat: Zakoczony I etap przetargu
                                                  Na lipiec tego roku planowane jest podpisanie umowy ze zwycizc przetargu na budow Krajowego Systemu Poboru Opat – Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad zakoczya pierwszy etap przetargu, dopuszczajc do udziau w drugim etapie sze spord dziesiciu zgoszonych firm i konsorcjw. Uruchomienie systemu ma nastpi 1 lipca 2011 roku.
                                                  • 08.03.201010 chtnych do budowy Krajowego Systemu Poboru Opat
                                                   Dziesi firm i konsorcjw zoyo wnioski w przetargu na wybr wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opat na drogach krajowych, zorganizowanym przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z przyjtymi wczeniej zaoeniami, system ma zacz dziaa w poowie 2011 roku.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »