Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czy osobie zmarłej przysługuje zwrot podatku

 • 13.06.2018WSA. Opodatkowanie majątku nabytego w spadku od osoby objętej opieką
  Samo sprawowanie opieki nad spadkodawcą przez wymagany okres nie uprawnia jeszcze do uzyskania ulgi mieszkaniowej. Niezbędne jest bowiem przedstawienie także stosownej umowy zawartej ze spadkodawcą na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  • 23.02.2017Spadkobierca może wnioskować o wznowienie postępowania
   Tezy: Uprawnienie spadkobiercy do złożenia wniosku o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego ostateczną decyzją organu podatkowego skierowaną do spadkodawcy jest uprawnieniem majątkowym spadkobiercy wynikającym z art. 133 § 1 w związku z art. 97 § 1 i art. 240 § 1 pkt 8 ord. pod. 
   • 05.11.2014Odliczenie VAT od wydatków związanych z udziałem w uroczystościach pogrzebowych
    Pytanie podatnika: Spółka będzie ponosić wydatki na zakup wieńców pogrzebowych lub kwiatów, koszty transportu pracowników uczestniczących w pogrzebie, nekrologów umieszczanych w prasie, kondolencji i inne związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych w związku ze śmiercią pracownika i jego najbliższej rodziny, byłego pracownika i jego najbliższej rodziny, pracowników kontrahentów lub osób prowadzących działalność gospodarczą dokonujących zakupu towarów w spółce bądź dokonujących dystrybucji towarów spółki. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wartości ww. wydatków?
    • 07.05.2013Świadczenie z tytułu zasiłku wypłacone po śmierci ubezpieczonego a PIT
     Świadczenie z tytułu zasiłku chorobowego, wypłacone po śmierci ubezpieczonego osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego, stanowi dla tych osób przychód z praw majątkowych.
     • 24.04.2006Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika
      "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.