Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec karta pobytu zatrudnienie

  • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudni cudzoziemca?
    Oprócz zezwolenia na prac (jeli w okrelonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbdny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawnia do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjania PIP.