Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec karta pobytu zatrudnienie

  • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudnić cudzoziemca?
    Oprócz zezwolenia na pracę (jeśli w określonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbędny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawniać do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjaśnia PIP.