Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

austrią

 • 09.01.2020Austria i Słowenia - zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania
  Ministerstwo Finansów przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Austrią i Słowenią. Obowiązującą metodą jest metoda proporcjonalnego odliczenia.
  • 29.03.2019MF: Nabycie tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
   Ministerstwo Finansów udostępniło broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczący nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotyczą nabyć, które nastąpiły po 31.12.2015 r.
   • 17.11.2017Podatki 2018: Konwencja MLI coraz bliżej
    W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o ratyfikacji wielostronnej konwencji MLI, która ma na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania oraz przenoszeniu zysków. Porozumienie będzie mieć wpływ m.in. na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
    • 24.10.2017Podatki 2018: Uchwalono ustawę o ratyfikacji konwencji MLI
     Senat uchwalił ustawę umożliwiającą ratyfikację konwencji MLI, która dotyczy mechanizmów zapobiegających dokonywaniu międzynarodowych transferów zysków do krajów, gdzie stosuje się preferencyjne stawki podatkowe. Ustawa umożliwi prezydentowi ratyfikację konwencji.
     • 17.07.2017Podatki 2018: Co zmieni konwencja MLI?
      Już w przyszłym roku powinny być wprowadzane pierwsze zmiany związane z wielostronną konwencją podatkową Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties (tzw. konwencja MLI). Umowę podpisało ponad 100 państw. Zmiany objąć mają m.in. 78 zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
      • 23.02.2017Unikanie podwójnego opodatkowania. Metoda wyłączenia z progresją
       Taki sposób unikania podwójnego opodatkowania przewidują umowy zawarte z większością krajów europejskich, między innymi z: Albanią, Austrią, Cyprem, Chorwacją, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Wielką Brytanią i Włochami. To metoda stosowana w większości umów, jest też korzystniejsza dla podatników.
       • 30.03.2016PIT za 2015. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą
        Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
        • 29.03.2016PIT za 2015. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą
         Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich takżew Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
         • 17.09.2015Polska na 21. miejscu w rankingu najdynamiczniejszych gospodarek
          Polska awansowała z 24. na 21. miejsce w rankingu najdynamiczniejszych gospodarek świata – wynika z nowego badania pn. „Global Dynamism Index”, opublikowanego przez Grant Thornton. Najlepiej wypadły Singapur, Izrael oraz Australia.
          • 16.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą
           Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
           • 13.02.2015PIT za 2014: Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą
            Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
            • 20.01.2014Podatki na świecie: Austria obniży stawki podatku PIT
             Rządząca Austrią koalicja powołała grupę roboczą, która ma się zająć reformą systemu podatkowego. Zespół przygotuje propozycje zmian mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Zapowiedziano już m.in. obniżenie stawek opodatkowania dochodów.
             • 21.05.2013Zmiany w CIT: Zyski SK i SKA będą podwójnie opodatkowane?
              Zapytanie nr 3700 do ministra finansów w sprawie planowanej zmiany sposobu opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych
              • 21.01.2013PIT 2012: Opodatkowanie dochodów z pracy za granicą
               Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
               • 22.11.2012Podatek od spadku z zagranicy
                Interpelacja nr 9386 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania spadków transgranicznych
                • 17.04.2012Rozliczenie roczne marynarza
                 Co jakiś czas w ramach akcji kontrolnych „na celowniku” organów podatkowych znajdują się marynarze. Wyniki tych kontroli pokazują, że ta grupa zawodowa ma nadal spore problemy z rozliczeniem z fiskusem. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w opodatkowaniu dochodów marynarzy od wielu lat powszechne są dwa przesądy: po pierwsze, marynarze nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a po drugie, marynarze podlegają opodatkowaniu w tym kraju, pod banderą którego pływają.
                 • 02.02.2012PIT 2011: Dochody zagraniczne
                  Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
                  • 28.11.2011Podatek u źródła od dochodów z obligacji i listów zastawnych
                   Dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce - wyjaśnił Minister Finansów.
                   • 14.04.2011MF chce renegocjować umowy podatkowe
                    Interpelacja nr 20282 do prezesa Rady Ministrów w sprawie renegocjacji umów m.in. z Cyprem, Luksemburgiem czy Holandią, których zamorskie terytoria, takie jak Antyle Holenderskie, są tzw. rajami podatkowymi
                    • 18.01.2011Roczny PIT: Rozliczenie dochodów z pracy za granicą
                     Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Kwestia ta podlega regulacjom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
                     • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
                      Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
                      • 04.05.2010Koordynacja świadczeń w UE według nowych zasad
                       1 maja weszły w życie nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zmiany zostały wprowadzone na mocy dwóch nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE): nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz nr 987/2009 z 16 kwietnia 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia 883/2004. Mają one uprościć i doprecyzować wcześniej obowiązujące przepisy.
                       • 02.02.2010Jak rozliczyć dochody zagraniczne za rok 2009?
                        Pytanie podatnika: Do kwietnia 2009 r. pracowałem dla austriackiej firmy w Polsce (firma nie posiada tutaj przedstawicielstwa – wynagrodzenie otrzymywałem bezpośrednio z Austrii), byłem zatrudniony na umowę o pracę w Austrii i oddelegowany do pracy w Polsce. W związku z tym samodzielnie odprowadzałem zaliczki na podatek dochodowy w Polsce, a poprzez wynajętą kancelarię mój pracodawca płacił w Polsce ZUS. Od połowy kwietnia pracuję ciągle w tej samej firmie, dalej na umowę o pracę, ale w innych krajach, na budowach. W związku z tym nie płacę ani podatku, ani ZUS-u w Polsce, a mój pracodawca opłaca te należności w Austrii. Mieszkam w Polsce, tutaj też będę rozliczał podatek za 2009 r. Czy i w jaki sposób mogę skorzystać z ulgi abolicyjnej? Czy mogę tak jak do tej pory rozliczyć się z żoną (czy jest to dla mnie korzystne, bo słyszałem, że nie zawsze warto) i skorzystać z ulgi odsetkowej i na Internet?
                        • 29.01.2010Opodatkowanie dochodów z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
                         Pytanie: Mieszkam w Polsce. Od stycznia do końca sierpnia pracowałam w Liechtensteinie. W jaki sposób będą opodatkowane moje dochody?
                         • 25.09.2009Czy marynarz zatrudniony w Holandii ma prawo do ulgi abolicyjnej?
                          Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), popularnie zwana ustawą abolicyjną, wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. ulgę abolicyjną (art. 27g), która wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje stosowania metody wyłączenia z progresją. Ustawa ta dotyczyć więc będzie m.in. podatników uzyskujących dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.
                          • 13.08.2009Koszty uzyskania przychodu pracowników pracujących za granicą
                           Pytanie: Polska spółka wysyła swoich pracowników do pracy za granicą w posiadanych tam oddziałach. Wynagrodzenie pracownika za pracę za granicą będzie tam podlegało opodatkowaniu. W jaki sposób należy naliczać koszty uzyskania przychodu, które zostaną pracownikowi wykazane w informacji PIT-11?
                           • 03.08.2009Przygotowanie informacji PIT-11 o dochodach uzyskanych z pracy za granicą w 2009 r.
                            Prawidłowe sporządzenie informacji PIT-11 dla pracownika, który w ciągu roku pracował za granicą, stanowiło od wielu lat problem dla pracodawców, powodowany głównie tym, że PIT-11 nie był przystosowany do wykazywania takich informacji. Od 2009 r. w formularzach znalazły się pozycje przeznaczone do wykazania zagranicznych przychodów. Niestety, sama informacja PIT-11 w dalszym ciągu będzie dla pracownika dokumentem niewystarczającym, by prawidłowo sporządził swoje zeznanie roczne.
                            • 13.07.2009Podatki marynarzy
                             W opodatkowaniu dochodów marynarzy od wielu lat powszechne są dwa przesądy: po pierwsze, marynarze nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a po drugie, marynarze podlegają opodatkowaniu w tym kraju, pod banderą którego pływają. O tym, że często te przesądy okazują się błędne, przekonuje się wielu marynarzy, których dochody i prawidłowość ich opodatkowania poddane zostaną kontroli ze strony urzędu skarbowego. Co jakiś czas w ramach akcji kontrolnych „na celowniku” organów podatkowych znajdują się właśnie marynarze.
                             • 22.06.2009E-administracja: Transgraniczne usługi dla firm
                              Komisja Europejska dofinansuje projekt udoskonalenia obsługi sektora usługowego przez administrację państwową za pośrednictwem Internetu, realizowany przez 7 państw, w tym Polskę. Do końca 2009 r. każde państwo członkowskie UE utworzy punkty kompleksowej obsługi, dzięki którym firmy będą mogły załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. W ciągu najbliższych trzech lat w projekt pilotażowy zainwestowanych zostanie 14 mln euro, z czego połowa pochodzić będzie z unijnego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji.
                              • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
                               Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa.
                               • 04.02.2009Opodatkowanie dochodów z krajów,z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
                                Pytanie: Mieszkam w Liechtensteinie. Od stycznia do końca sierpnia pracowałam w Polsce. W jaki sposób będą opodatkowane moje dochody?
                                • 15.01.2009Jak zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2008
                                 Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną, wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Islandią, Finlandią, Holandią, Kazachstanem, Rosją. Z reguły jest to metoda bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd przyjęte rozwiązania umożliwią podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją.
                                 • 22.10.2008Praca w raju bez abolicji?
                                  Pytanie podatnika: W ciągu roku podatkowego pracuję na rożnych statkach, pływających pod różną banderą, w różnych krajach. Moja umowa o prace podpisana jest na Wyspie Man, ale firma w zasadzie jest firmą belgijską. Firma posiada kilkanaście biur na całym świecie, wywodzi się jednak z Belgii, jest notowana na belgijskiej giełdzie, prezes ma swoje biuro w Brukseli, moja pensja jest rozliczana przez dział płac w Belgii. Dochodów za lata 2003-2006 nie opodatkowywałem w Polsce. Czy obejmie mnie ustawa abolicyjna i będę mógł skorzystać z umorzenia zaległości za te lata?
                                  • 19.09.2008Przygotowanie informacji PIT-11 o dochodach uzyskanych z pracy za granicą
                                   Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy są zobowiązani do sporządzania rocznych informacji podatkowych dotyczących uzyskanych m.in. przez pracowników dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Na podstawie otrzymanej informacji osoba fizyczna jest zobowiązana do uwzględnienia przychodów wykazanych w informacji PIT-11 w rocznym rozliczeniu podatkowym.
                                   • 24.07.2008Abolicja dla zarabiających za granicą
                                    W dniu 10 lipca 2008 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli popularnie zwaną ustawą abolicyjną. Po przyjęciu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta wejdą w życie przepisy mające na celu wyrównanie obciążeń podatkowych Polaków spowodowanych różnicami pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania stosowanych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska.