Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kadry

 • 20.06.2007Rząd przyjął projekt ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami Skarbu Państwa
  Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów rozpatrzyła projekt ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach własnościowych. Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia ten projekt. Naszym zdaniem łamie on zasadę równouprawnienia podmiotów gospodarczych, która jest przecież jedną z podstaw sytemu wolnorynkowego.
  • 13.06.2007Fundusze strukturalne: Koniec negocjacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
   Wczoraj w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się ostatnie spotkanie negocjacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozmowy między stroną polską a przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) trwały od 21 marca 2007 r. Ostateczny kształt programu udało się uzgodnić w trakcie trzech rund negocjacyjnych. Kapitał Ludzki jest pierwszym programem operacyjnym na lata 2007-15, którego negocjacje zakończyliśmy. Ma też szansę zostać jednym z pierwszych zatwierdzonych programów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w całej Unii Europejskiej.
   • 23.05.2007Wymagania dla audytorów wewnętrznych
    Interpelacja nr 6763 do ministra finansów w sprawie kształcenia audytorów wewnętrznych
    • 02.05.2007KPP o trzech latach w zjednoczonej Europie
     1 maja 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Pracodawców Polskich, podobnie jak większość Polaków, czekali na ten moment bardzo długo. Byliśmy pełni oczekiwań, nadziei, ale także niepewności, co tak naprawdę zmieni się po przekroczeniu tej historycznej daty.
     • 20.04.2007Połączenie służb skarbowych i celnych
      Interpelacja nr 6208 do ministra finansów w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji
      • 04.04.2007KPP: Pracodawcom zależy na utrzymaniu u siebie wykwalifikowanych pracowników
       Z najnowszych badań GUS wynika, że pracodawcy coraz częściej oferują zatrudnienie w ramach umów na czas nieokreślony. Jednocześnie maleje liczba zawartych umów na czas określony. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przyczyną tego zjawiska jest wyrównywanie się pozycji na rynku pracy pracodawców i pracowników. Jest to przykład na to, że mechanizmy gospodarcze skutecznie regulują poprawę sytuacji na rynku zatrudnienia. Nie ma więc potrzeby tworzenia administracyjnych instrumentów przymuszania pracodawców do tworzenia „sztywnych” miejsc pracy.
       • 21.02.2007Nowe zasady tworzenia skarbowego zasobu kadrowego
        Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych, przedłożony przez ministra finansów. Wprowadzenie nowego systemu naboru kadry kierowniczej urzędów skarbowych oraz wdrożenie efektywnego modelu zarządzania zasobami personalnymi w administracji podatkowej to główne założenia projektu nowelizacji ustawy.
        • 05.02.2007Nieustanne wątpliwości przy opodatkowaniu dotacji podatkiem VAT
         Interpelacja nr 5448 do ministra finansów w sprawie podatku od towarów i usług z tytułu pozyskiwanych środków pomocowych na rozwój doradztwa rolniczego
         • 14.11.2006Komunikat MF w sprawie wynagrodzeń pracowników administracji skarbowej
          W związku z planowaną przez Radę Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność" akcją protestacyjną, związaną z decyzją o zachowaniu wynagrodzeń pracowników administracji skarbowej w roku 2007 na dotychczasowym poziomie, Ministerstwo Finansów przedstawia następujące stanowisko.
          • 22.06.2006PKPP Lewiatan: „Pracujący Polacy 2006”
           22 czerwca 2006 r. odbyła się zorganizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz firmę IBM Polska konferencja "Pracujący Polacy 2006". Przedstawiono na niej wyniki badań PKPP Lewiatan przeprowadzonych przez Szkołę Główną Handlową, których celem było zdiagnozowanie głównych trendów, postaw i obaw Polaków dotyczących pracy. Projekt "Pracujący Polacy" to pierwsze od 10-ciu lat kompleksowe badania opinii i postaw pracowników w Polsce.
           • 19.04.2006Fundusze Strukturalne - Wstępna wersja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
            Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.
            • 05.04.2006Czesne w kosztach uzyskania
             Pytanie: Prowadzę jednoosobową firmę. Czy w koszty mogę wprowadzić opłaty za studia zawodowe? Zajmuję się usługami informatycznymi, a studia zbieżne są z wykonywaną przeze mnie działalnością.
             • 29.03.2006Ustawa o radach pracowniczych w Senacie
              Przyjęta przez Sejm 10 marca 2006 r. ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 29 i 30 marca będzie przedmiotem obrad Senatu. Wprowadza ona rady pracownicze w przedsiębiorstwach, liczących powyżej 50 pracowników. Dzięki nim pracodawcy i pracobiorcy będą komunikowali się w zakresie spraw ważnych dla zatrudnionych. Ustawa umożliwi wdrożenie unijnej dyrektywy, wspierającej ideę dialogu społecznego.
              • 24.01.2006Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej partnerem programu "Tu jest Praca"
               Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zostało partnerem programu "Tu jest Praca" IW Equal, którego administratorem jest Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerstwo, poprzez działania prowadzone w dziedzinie edukacji, promocji, badań oraz doradztwa prawno-finansowego będzie wspierać inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, w tym spółdzielczości, służące aktywizacji społecznej i zawodowej grup najsłabszych na rynku pracy i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
               • 03.11.2005Agencje zatrudnienia - droga przez mękę
                Agencje zatrudnienia to instytucje, które z założenia powinny poprawiać sytuację na rynku pracy, poprzez ułatwienie wzajemnych kontaktów ewentualnych pracodawców i pracobiorców. Od samego początku działalność agencji zatrudnienia jest bardzo mocno regulowana. Można spokojnie powiedzieć, że za bardzo. Chęć ścisłej kontroli działalności agencji wynika zapewne z lęku przed skłonnością do nadużywania przez agencje swojej pozycji wobec poszukujących pracy. Dlatego istniejące przepisy, mające na ścisłą kontrolę działalności agencji, przy okazji ostatniej nowelizacji zostały zmodyfikowane. Oto stan po zmianach.

               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]