Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kadry

 • 28.10.2009Większy optymizm przedsiębiorców według badania PAIiIZ
  Według trzeciej edycji badania klimatu inwestycyjnego przeprowadzonej we wrześniu przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych wśród członków bilateralnych izb gospodarczych, poprawiły się nastroje krajowych przedsiębiorców w porównaniu do wyników z ubiegłych lat. Ponad jedna trzecia badanych firm uznała, że warunki inwestycyjne w Polsce są dobre lub bardzo dobre. Ogólny stan klimatu inwestycyjnego w Polsce oceniono na 3,3 pkt w skali pięciostopniowej. W poprzednich latach ta nota kształtowała się na poziomie 3,1 pkt.
  • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
   W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
   • 06.10.2009Warszawa najpopularniejszym celem biznesowej ekspansji
    Według 20. edycji corocznego raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield - „European Cities Monitor”, Warszawa jest miastem, które może oczekiwać największego napływu firm w najbliższych pięciu latach. Tym samym zastąpiła Moskwę, która spadła w rankingu popularności na drugą pozycję. 36 spośród największych europejskich korporacji uznało Warszawę za atrakcyjny cel dalszej ekspansji w Europie, co oznacza wzrost w porównaniu z wynikiem z 2008 r. (28 firm).
    • 21.08.2009KPP przeciwko gwarancjom zatrudnienia w prywatyzowanych firmach
     Jako zupełnie sprzeczne z zasadami wolnego rynku określiła Konfederacja Pracodawców Polskich kierowane do rządu przez związki zawodowe postulaty przyznania gwarancji zatrudnienia w państwowych firmach, przeznaczonych do prywatyzacji. – Wydawało się, że tego typu postulaty już dawno odeszły w zapomnienie. W sytuacji spowolnienia gospodarczego, składanie tego typu żądań jest zwykłą nieodpowiedzialnością – ocenia KPP.
     • 29.07.2009Firmy mają mniej problemów ze znalezieniem pracowników
      Firma doradcza KPMG i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych PKPP Lewiatan opublikowały raport o aktualnych trendach na rynku pracy. Wynika z niego, że – w opinii przedsiębiorców – pomiędzy jesienią 2008 roku a wiosną 2009 roku wzrosła dostępność pracowników. Część firm w dalszym ciągu boryka się jednak z brakiem specjalistów i kadry technicznej.
      • 18.06.2009Deloitte: Polskie firmy tną koszty
       Dwie trzecie polskich firm jest obecnie w trakcie programu optymalizacji kosztów, a pozostałe deklarują, że z dużym prawdopodobieństwem przeprowadzą taki program w ciągu najbliższego roku – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Eksperci Deloitte uczulają, że program redukcji kosztów nie zakończy się powodzeniem, jeżeli przy realizacji pominie się istotne elementy decydujące o skali efektów i sukcesie wdrożenia.
       • 18.06.2009Kobiety na giełdzie
        Na Giełdzie Papierów Wartościowych został zaprezentowany raport z najnowszych badań dotyczących udziału kobiet w rynku kapitałowym. Raport powstał z inicjatywy Kongresu Kobiet Polskich w ramach podsumowania wkładu kobiet w przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne po 1989 roku.
        • 22.05.2009Centra Usług Wspólnych w sektorze publicznym
         Na 4 - 15 mld złotych rocznie eksperci firmy doradczej Deloitte szacują oszczędności, jakie mógłby odnotować sektor publiczny, gdyby zreorganizował swoje usługi - takie jak np. księgowość, kadry i administracja - w Centra Usług Wspólnych. W opinii ekspertów, dzięki temu można by rozwiązać problemy wynikające z dużej koncentracji sektora na bieżącej obsłudze obywateli i stosunkowo małego nacisku kładzionego na usprawnianie sposobu działania służb publicznych.
         • 20.04.2009Przemysł motoryzacyjny: Pomoc publiczna w ostateczności
          Najwięcej dla uzdrowienia sytuacji na rynku motoryzacyjnym może zrobić sama branża, a wsparcie w postaci środków publicznych powinno być uruchamiane dopiero wówczas, gdy działania sektora nie przyniosą oczekiwanych rezultatów – uważa wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska. Strategie działania dla polskiego przemysłu samochodowego, metody napędzania popytu i zwiększania konkurencyjności, były głównym tematem panelu „Motoryzacja” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
          • 07.04.2009Zmiany w administracji podatkowej i skarbowej
           Interpelacja nr 7462 do ministra finansów w sprawie strategii i planów rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej
           • 02.04.2009Przedsiębiorcy dostrzegają szansę w rozwijaniu energetyki ze źródeł odnawialnych
            Przedstawienie możliwości wsparcia inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja nad szansami rozwoju tego sektora w Polsce były celem zorganizowanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych konferencji „Energie odnawialne – szansa dla polskich przedsiębiorców”.
            • 20.02.2009Pierwsza polska instytucja w europejskiej sieci innowacji
             Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych poinformowała, że pierwszą polską organizacją zajmującą się promowaniem przedsiębiorczości, która znajdzie się w Europejskiej Sieci Centrum Biznesu i Innowacji (European Business & Innovation Centre Network), będzie rakowski Park Technologiczny.
             • 06.02.2009Fabryka za 90 mln euro pod Wrocławiem
              Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych podała, że pod Wrocławiem dobiega końca budowa nowej fabryki fińskiego koncernu branży papierniczej UPM Raflatac. Wartość projektu szacowana jest na 90 mln euro.
              • 16.01.2009Przewodnik po SSE
               Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych wspólnie z firmą doradczą KPMG zaprezentowała „Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce”. Publikacja wyjaśnia, na czym polega działalność specjalnych stref ekonomicznych oraz jakie przepisy prawne ją regulują. Ponadto zawiera pełną charakterystykę istniejących w Polsce stref, a także treść znowelizowanej ustawy o SSE z sierpnia 2008 r.
               • 14.01.2009Koszty szkolenia pracowników
                Pytanie podatnika: Czy koszty finansowania lub współfinansowania szkoleń pracowników i egzaminów potwierdzających zdobytą przez nich wiedzę, ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowią dla Niego koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                • 09.12.2008Województwa i podregiony atrakcyjne dla inwestorów
                 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową opracowało raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008”. Jest to już czwarte z rzędu opracowanie przedstawiające zróżnicowanie potencjału inwestycyjnego kraju i poszczególnych regionów.
                 • 03.12.2008Rząd nie zamierza rezygnować z poboru składek do FGŚP
                  Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy
                  • 24.11.2008Amortyzacja podatkowa systemu informatycznego
                   Pytania podatnika: 1. W którym momencie Spółka powinna wprowadzić wartość niematerialną i prawną w postaci Systemu do rejestru wartości niematerialnych i prawnych (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych)? 2. Czy „koszty okołowdrożeniowe” ponoszone do zakończenia procesu wdrożenia Systemu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia, czy powinny powiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Systemu?
                   • 10.11.2008KIG: Nieodrzucone weto może zaszkodzić prywatyzacji
                    – Brak podpisu prezydenta pod tą nowelizacją może oznaczać zahamowanie procesu prywatyzacji w Polsce – stwierdził Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej w związku z nieodrzuceniuem przez Sejm prezydenckiego weta do przyjętej w czerwcu 2008 r. nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
                    • 31.10.2008Menedżerowie gotowi odejść dla wyższej pensji
                     Wyniki raportu „Polski Menedżer 2008 – kwalifikacje, zarobki, sukces” wskazują, że dla prawie 73 proc. badanych menedżerów decydujący wpływ na zmianę miejsca zatrudnienia mógłby mieć wzrost wynagrodzenia maksymalnie o 50 proc. wysokości ich obecnej pensji. Pierwszą edycję badań polskiej kadry menedżerskiej zorganizowała firma Diners Club Polska, a jednym z patronów był PKPP Lewiatan.
                     • 26.09.2008Pracownicy tymczasowi popracują dłużej u jednego pracodawcy
                      Wydłużenie z 12 do 18 miesięcy okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera tę zmianę, ponieważ realizuje ona wysuwane od kilku lat postulaty przedsiębiorców.
                      • 12.09.2008MPiPS: Służby zatrudnienia muszą się bardziej otworzyć na klienta
                       Interpelacja nr 3637 do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na rynku pracy
                       • 08.09.2008Światowy Kongres Górniczy
                        W Krakowie rozpoczął się XXI Światowy Kongres Górniczy - największe zgromadzenie górniczej kadry menedżerskiej i naukowej. Głównym organizatorem imprezy jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Obok sesji naukowych przygotowano także wystawę World  Mining  Expo 2008 w Katowicach.
                        • 04.09.2008Ubezpieczenie władz spółki od odpowiedzialności cywilnej
                         Pytanie podatnika: Czy powstaje przychód do opodatkowania u członków zarządu, członków rady nadzorczej i pracowników kadry kierowniczej z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji, gdy zawarta umowa ubezpieczenia będzie „bezimienna”?
                         • 19.08.2008MG: Zatrudnienie i płace będą rosły
                          Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w najbliższych miesiącach utrzyma się stosunkowo wysokie tempo wzrostu zatrudnienia, natomiast spowolnieniu – zdaniem resortu – powinien ulec wzrost płac.
                          • 25.07.2008BCC: Weto do nowelizacji ustawy kominowej złe dla gospodarki
                           Business Centre Club uważa, że prezydent podjął złą decyzję, wetując nowelizację ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej potocznie ustawą kominową. Zdaniem przedsiębiorców projekt uchwalony przez Sejm miał szansę przywrócić rozsądek w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa.
                           • 24.07.2008Zmiany w systemie kształtowania wynagrodzeń uzgodnione
                            Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak poinformował, że uczestnicy Komisji Trójstronnej doszli do porozumienia w sprawie zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń. Według wiceszefa rządu nowe rozwiązania będą uwzględniały efektywność i wydajność pracy.
                            • 03.06.2008Od jutra pracodawca może dofinansować wypoczynek za granicą
                             4 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która przewiduje, że pracodawcy mogą dofinansować swoim pracownikom wczasy za granicą a nie, jak dotychczas, tylko te spędzone w kraju.
                             • 28.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (2) – Programy operacyjne
                              Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) będzie przeznaczonych 14,6 proc. całości środków polityki spójności w Polsce w latach 2007–13 (9,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego). Łącznie z wkładem krajowym to prawie 11,5 mld euro.
                              • 20.05.2008MG: Trwałe zapotrzebowanie na pracowników
                               Ministerstwo Gospodarki skomentowało ostatnie dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Zdaniem resortu trend systematycznego wzrostu popytu na pracę w polskich przedsiębiorstwach jest niezagrożony.
                               • 30.04.2008Zmiany w prywatyzacji
                                Jawność i przyspieszenie prywatyzacji – obok pozyskiwania profesjonalnej kadry kierowniczej m.in. do spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – ma być głównym efektem zmian zaproponowanych w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
                                • 23.04.2008O opodatkowaniu pakietów medycznych
                                 Interpelacja nr 927 do ministra finansów w sprawie doliczania do przychodów ze stosunku pracy kosztów świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników.
                                 • 22.04.2008Samochód służbowy dla celów prywatnych
                                  Pytanie podatnika: Czy wycena uzyskiwanych przez pracowników świadczeń nieodpłatnych na poziomie średniej ponoszonych kosztów eksploatacyjnych zawierających podatek VAT jest prawidłowa jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 13.03.2008BCC chce zniesienia ograniczeń zapisanych w „ustawie kominowej”
                                   W związku z podjętymi przez resort skarbu pracami nad nowelizacją „ustawy kominowej” BCC namawia do całkowitego uchylenia jej zapisów w części dotyczącej wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
                                   • 15.02.2008Nowe centrum badawczo-rozwojowe w SSE Kraków
                                    Włoska firma Elettric 80, reprezentująca branż ęautomatyki przemysłowej, otworzyła centrum badawczo-rozwojowe w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE). Aktualnie pracuje w nim prawie 20 specjalistów.
                                    • 30.01.2008Współpraca Grupy Lotos z uczelniami
                                     Grupa Lotos S.A. zawarła porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Przewiduje ono, że uczelnie będą prowadziły prace naukowo-badawcze i inicjowały programy badawczo-rozwojowe związane z zakresem działalności koncernu.
                                     • 30.01.2008Godziny nadliczbowe w przypadku kadry kierowniczej
                                      Pytanie: Czy kierownik wydziału firmy może być zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych bez ograniczeń i zawsze bez wynagrodzenia?
                                      • 28.12.2007Przedsiębiorcy oceniają mijający rok
                                       Wybory parlamentarne zostały uznane za najważniejsze (72 proc. wskazań) dla gospodarki wydarzenie roku w sondażu BCC, przeprowadzonym wśród kadry kierowniczej i właścicieli firm. Przedsiębiorców niepokoją gorsze prognozy gospodarcze dla Polski na rok 2008.
                                       • 13.12.2007Czy można ufać ofertom w urzędach pracy?
                                        Interpelacja nr 8425 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapobiegania wywieszaniu nieprawdziwych ofert pracy w polskich urzędach pracy i zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych urzędów
                                        • 26.11.2007UKE rozważa separację usług hurtowych i detalicznych TP
                                         Na przełomie 2007 i 2008 r. mają się zakończyć konsultacje prowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w sprawie rozdzielenia usług hurtowych i detalicznych, świadczonych przez Telekomunikację Polską.
                                         • 21.11.2007KPP: Klauzula opt-out powinna pozostać
                                          Zachowanie w polskim prawie zasady, że pracownik może dobrowolnie świadczyć pracę przez więcej niż 48 godzin tygodniowo za konieczne uznaje Konfederacja Pracodawców Polskich. Zdaniem organizacji utrzymanie tzw. klauzuli opt-out leży zarówno w interesie pracodawców, jak i pracowników.
                                          • 16.10.2007Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony
                                           Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dokument zakłada wsparcie dla projektów dotyczących zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, a także rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Przewiduje też budowę sprawnej administracji publicznej wszystkich szczebli.
                                           • 05.10.2007PAIiIZ: Polscy pracownicy najbardziej konkurencyjni w Europie
                                            Najwięcej nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej w wyniku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) powstaje w Polsce – ocenia szef Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Liderami w przyciąganiu zagranicznych inwestorów są województwa mazowieckie, wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie.
                                            • 26.09.2007Rozpoczęły się targi NAFTA I GAZ 2007
                                             W hali Torwar w Warszawie rozpoczęły się XII targi NAFTA I GAZ, najważniejsza impreza gospodarcza przemysłu paliwowo-energetycznego w Polsce. W ich trakcie dojdzie m.in. do spotkania liderów największych przedsiębiorstw: PGNiG, PERN "Przyjaźń", ORLEN-u i LOTOS-u – z członkami rządu odpowiedzialnymi za sektor naftowy i gazowy.
                                             • 11.09.2007Polska w rywalizacji o centra BPO (Business Process Outsourcing)
                                              Nasz kraj ma szansę zostać liderem na rynku centrów zewnętrznej obsługi firm – uważają uczestnicy konferencji, która we wtorek 11 września odbyła się w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Atutem Polski są dobra sytuacja makroekonomiczna oraz dostępność odpowiednio przygotowanej kadry.
                                              • 06.09.2007Finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
                                               Pytanie podatnika: Czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?