Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kadry

 • 29.06.2017Ekspres do kawy jako koszt podatkowy firmy
  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na: zakup specjalistycznego ekspresu do kawy oraz na zatrudnienie/zakup usług baristów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy (w odpowiedniej proporcji do jego udziału w zysku Spółki) na podstawie art. 22 ust. 1 oraz ust. 8 (odpisy amortyzacyjne od ekspresu jako środka trwałego) ustawy o PDOF, jako tzw. koszty pośrednie, czyli koszty poniesione celem zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów?
  • 09.05.2017Relaks na koszt pracodawcy bez PIT
   Pytanie podatnika: Czy korzystanie przez pracowników z profilaktycznych zajęć antystresowych i relaksacyjnych, zaleconych przez uprawnionego specjalistę BHP jako środek profilaktyczny zmniejszający ryzyko zawodowe (w zw. z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 rozporządzenia w sprawie BHP), skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   • 18.04.2017Podatki 2017. Udostępnianie pracowników a odwrócony VAT na usługi budowlane
    Pytanie: Czy fakturę za wykonane usługi udostępniania personelu na terenie budowy - należy wystawić w zakresie podatku VAT na zasadach ogólnych ze stawką 23%, czy też zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 za wykonaną usługę zastosować procedurę odwrotnego obciążenia?
    • 14.04.2017Podatki 2017. Udostępnianie pracowników a odwrócony VAT na usługi budowlane
     Pytanie: Czy fakturę za wykonane usługi udostępniania personelu na terenie budowy - należy wystawić w zakresie podatku VAT na zasadach ogólnych ze stawką 23%, czy też zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 za wykonaną usługę zastosować procedurę odwrotnego obciążenia?
     • 05.04.2017Nabici w garnki, czyli seniorzy na pokazach nadal nie są bezpieczni
      Interpelacja nr 10258 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia ochrony praw konsumentów
      • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
       Pytanie podatnika: Jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
       • 16.12.2016Polska nadal atrakcyjna dla zagranicznego biznesu
        Aż 97 proc. zagranicznych inwestorów, którzy są obecni na polskim rynku, zainwestowałoby ponownie w Polsce – wynika z 10. edycji raportu pn. „Klimat inwestycyjny w Polsce”, przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz firmę doradczą Grant Thornton i bank HSBC.
        • 06.09.2016Koszty uzyskania przychodów: Rekompensata dla pracownika za rezygnację z samochodu służbowego
         Pytanie podatnika: Czy spółka może zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów jako koszty związane z zachowaniem źródła przychodu całą kwotę wypłaconą pracownikom z tytułu rezygnacji z samochodu służbowego?
         • 25.08.2016Świadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
          Pytanie podatnika: Czy przy wypłacie świadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca może uznać, że świadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowiązek złożenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty świadczenia, jeśli jest ono objęte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
          • 05.08.2016Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży a rozliczenie VAT
           Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (tzw. półkolonie) opisane powyżej, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych (w szczególności wyżywienie, przewóz i bilety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych), wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a?
           • 04.08.2016Studia MBA jako koszt uzyskania przychodu
            Pytanie podatnika: Czy w przedmiotowej sprawie wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu? Jeśli wydatek poniesiony na studia MBA będzie stanowił koszt uzyskania przychodu to w którym momencie zaplata ta stanie się kosztem uzyskania przychodu i jak taki koszt uzyskania przychodu powinien zostać ujęty?
            • 07.07.2016WSA. Ryczałt za korzystanie z samochodów służbowych obejmuje paliwo
             Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrów, używania samochodu do jazd lokalnych, czy też pozamiejscowych. Jak słusznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spółka przekazując samochód służbowy, zgodnie z regulaminem jego użytkowania oddaje poszczególnym pracownikom do użytku pojazd gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem jak i materiałami eksploatacyjnymi. Tylko wówczas możliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
             • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
              Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodów służbowych powinna być dokonana z uwzględnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, że nie tylko zachodzi potencjalna możliwość użycia samochodów służbowych do użytku prywatnego, ale czy w rzeczywistości samochody te są wykorzystywane dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Dopóki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagrożenie, że dany pojazd może zostać wykorzystany do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą spółki. Okoliczności tej nie da się całkowicie wyeliminować, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności podatnika.
              • 21.06.2016Delegowanie pracowników – nowe obowiązki dla pracodawców
               W sobotę weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W efekcie organy mogą badać, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność w państwie siedziby i czy delegowanie pracownika jest tymczasowe. Pracodawca musi natomiast m.in. przechowywać dokumentację ws. delegowania oraz ustanowić osobę do kontaktu z organami państwa przyjmującego pracowników delegowanych.
               • 20.06.2016Delegowanie pracowników – nowe obowiązki dla pracodawców
                W sobotę weszła w życie nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W efekcie organy mogą badać, czy dane przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność w państwie siedziby i czy delegowanie pracownika jest tymczasowe. Pracodawca musi natomiast m.in. przechowywać dokumentację ws. delegowania oraz ustanowić osobę do kontaktu z organami państwa przyjmującego pracowników delegowanych.
                • 17.06.2016Jaka rekompensata za pracę nadliczbową kadry kierowniczej?
                 Szczególne zasady rekompensowania pracy nadliczbowej obowiązują w przypadku kadry kierowniczej.
                 • 16.06.2016Jaka rekompensata za pracę nadliczbową kadry kierowniczej?
                  Szczególne zasady rekompensowania pracy nadliczbowej obowiązują w przypadku kadry kierowniczej.
                  • 16.06.2016Półkolonie i kolonie dla dzieci a opodatkowanie VAT
                   Pytanie podatnika: Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT?
                   • 19.05.2016Usługi na rzecz osób starszych a opodatkowanie VAT
                    Tezy: W sytuacji, gdy podatnik świadczy usługi opieki na rzecz osób starszych, lecz nie spełnia wymogów do zastosowania zwolnienia przewidzianego w treści art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), to nie może on skorzystać ze stawki VAT 8% przewidzianej w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, lecz jest on opodatkowany z tytułu świadczenia ww. usług stawką VAT 23% na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o VAT.
                    • 09.05.2016Stroje służbowe a koszty uzyskania przychodów
                     Z uzasadnienia: Rację trzeba przyznać WSA, że opisane we wniosku stroje służbowe nie mają charakteru reklamowego. Odzież ta nie będzie się wyróżniała niczym, co umożliwiłoby dostrzeżenie jej przez odbiorców, tym bardziej, że nosić ją będą pracownicy, którzy mają bardzo ograniczony kontakt z klientami (potencjalnymi klientami), bądź w ogóle nie mają takiego kontaktu, zatem trudno uznać, że będą one stanowiły "nośnik treści o charakterze informacyjno – reklamowym" jak twierdzi skarżąca.
                     • 02.05.2016Ordynacja podatkowa. Zmiany w zakresie kontroli podatkowej?
                      Interpelacja nr 2223 w sprawie zmian w ustawie Ordynacja podatkowa
                      • 20.04.2016Korupcja nadal poważnym problemem polskiej gospodarki
                       Zaledwie 12 proc. przedstawicieli firm twierdzi, że regulatorzy oraz organy ścigania skutecznie walczą z korupcją i łapownictwem – wynika ze „Światowego Badania Nadużyć Gospodarczych EY 2016”. Jedna trzecia ankietowanych uważa natomiast praktyki korupcyjne za szeroko rozpowszechnione w polskim biznesie.
                       • 12.04.2016Umowa o dzieło a dofinansowanie do składek ZUS niani
                        Zapytanie nr 283 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie współfinansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej przez rodzinę niani
                        • 03.03.2016Co trzecie przedsiębiorstwo pada ofiarą nadużyć
                         Jedna trzecia firm w Polsce padła w ostatnich 24 miesiącach ofiarą nadużyć – wynika z nowego raportu PwC pn. „Ciemna strona mocy, czyli kto i jak oszukuje polskie firmy. Badanie przestępczości gospodarczej 2016”. Nadużycia najczęściej polegają na sprzeniewierzeniu aktywów.
                         • 02.03.2016Co trzecie przedsiębiorstwo pada ofiarą nadużyć
                          Jedna trzecia firm w Polsce padła w ostatnich 24 miesiącach ofiarą nadużyć – wynika z nowego raportu PwC pn. „Ciemna strona mocy, czyli kto i jak oszukuje polskie firmy. Badanie przestępczości gospodarczej 2016”. Nadużycia najczęściej polegają na sprzeniewierzeniu aktywów.
                          • 24.02.2016Podatki 2016: Polski system podatkowy oceniany coraz gorzej
                           Polski system podatkowy jest oceniany coraz gorzej – wynika z nowego raportu pn. „Polski system podatkowy wg uczestników VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG”. Najbardziej krytycznie oceniana jest stabilność podatkowego prawa.
                           • 22.02.2016Kadry i ulgi przyciągają inwestorów
                            Wykwalifikowane kadry, silne fundamenty gospodarcze oraz ulgi podatkowe to jedne z ważniejszych atutów Polski, które przyciągają zagranicznych inwestorów z sektora produkcyjnego – wynika z nowego raportu pn. „Made in Poland. Przewodnik inwestycyjny dla sektora produkcyjnego w Polsce”, przygotowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, JLL, EY oraz Hays Poland.
                            • 29.01.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny wyznacza nowy trend
                             Do Polski coraz silniej przenikają trendy dotyczące stosowania śledczej analizy danych, czego efektem jest m.in. zaplanowane na obecny rok wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – wynika z globalnego badania firmy doradczej EY pn. „Wrzuć wyższy bieg – ogranicz ryzyko i pokaż korzyści”. 
                             • 28.01.2016Podatki 2016: Jednolity Plik Kontrolny wyznacza nowy trend
                              Do Polski coraz silniej przenikają trendy dotyczące stosowania śledczej analizy danych, czego efektem jest m.in. zaplanowane na obecny rok wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – wynika z globalnego badania firmy doradczej EY pn. „Wrzuć wyższy bieg – ogranicz ryzyko i pokaż korzyści”. 
                              • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                               Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                               • 30.11.2015Przedsiębiorcy mają problemy z patentami?
                                Interpelacja nr 34845 w sprawie uzyskiwania patentów przez przedsiębiorców.
                                • 10.11.2015MPiPS: Osoby starsze chronione są przez polskie prawo
                                 Interpelacja nr 34731 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji osób starszych na rynku pracy
                                 • 29.10.2015Wydatki związane z połączeniem a koszty podatkowe
                                  W ramach procesów restrukturyzacyjnych (np. związanych z połączeniem, podziałem lub emisją akcji) podatnicy ponoszą szereg wydatków, np. na usługi doradcze, analizy finansowe lub opłaty administracyjne. Kwestią nieuregulowaną wprost w przepisach podatkowych i problematyczną w praktyce jest czy wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
                                  • 28.10.2015Wydatki związane z połączeniem a koszty podatkowe
                                   W ramach procesów restrukturyzacyjnych (np. związanych z połączeniem, podziałem lub emisją akcji) podatnicy ponoszą szereg wydatków, np. na usługi doradcze, analizy finansowe lub opłaty administracyjne. Kwestią nieuregulowaną wprost w przepisach podatkowych i problematyczną w praktyce jest to, czy wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
                                   • 16.09.2015Podatki 2015: PiS przedstawiło szczegółowe propozycje podatkowe
                                    Nowe podatki dla banków i sklepów wielkopowierzchniowych, podniesienie kwoty wolnej od podatku, uszczelnienie systemu podatkowego i wzmocnienie pozycji podatników - to główne propozycje podatkowe Prawa i Sprawiedliwości, które przedstawiono w ostatni weekend oraz w materiałach z konwencji programowej „Myśląc Polska”.
                                    • 15.09.2015Podatki 2015: PiS przedstawiło szczegółowe propozycje podatkowe
                                     Nowe podatki dla banków i sklepów wielkopowierzchniowych, podniesienie kwoty wolnej od podatku, uszczelnienie systemu podatkowego i wzmocnienie pozycji podatników – to główne propozycje podatkowe Prawa i Sprawiedliwości, które przedstawiono w ostatni weekend oraz w materiałach z konwencji programowej „Myśląc Polska”.
                                     • 15.09.2015Nieodliczony VAT od samochodu może być kosztem
                                      Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest uznanie, że Spółka na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych, w części, w jakiej nie podlega ona odliczeniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?
                                      • 11.09.2015Amortyzacja. Samochód wykorzystywany przez pracownika do celów prywatnych i służbowych
                                       Pytanie podatnika: Spółka posiada flotę osobowych samochodów służbowych, które są przydzielone do używania dla konkretnej osoby należącej do kadry kierowniczej. Samochody te mają służyć pracownikom przede wszystkim do realizacji celów służbowych. Spółka zezwala również pracownikom na korzystanie z przydzielonych im samochodów w celach prywatnych. Czy spółka jest uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów służbowych, które są wykorzystywane przez pracowników zarówno w celach służbowych, jak i w celach prywatnych?
                                       • 09.09.2015Koszty działalności. Wydatki na samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne pracownika
                                        Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, jak również wydatki zawarte w doliczanej do przychodu pracownika kwocie ryczałtu, o którym mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT, czy zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, koszty eksploatacji, jak również wydatki prywatne, stanowiące nieodpłatne świadczenie, którego wartość doliczana jest do przychodu pracowników na zasadach wyrażonych w art. 11 ust. 2 ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 3 ustawy o PIT?
                                        • 18.08.2015Podmioty powiązane a rozliczenia VAT
                                         Z uzasadnienia: Przepis wskazany w pytaniu dotyczy dostawy towarów lub świadczenia usług gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne, zachodzą powiązania m. in. wynikające ze stosunku pracy. W takim przypadku gdy organ stwierdzi, że związek między kontrahentami miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług i jest ono niższe od wartości rynkowej - określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową.
                                         • 14.08.2015Firmy produkcyjne stawiają na innowacje i liczą na ulgi podatkowe
                                          Firmy produkcyjne zapowiadają wzrost wydatków na innowacje i jednocześnie liczą na wprowadzenie specjalnych zachęt podatkowych, które wspierałyby działalność badawczo-rozwojową (B+R) – wynika z raportu pn. „Global Manufacturing Outlook”, opublikowanego przez firmę doradczą KPMG.
                                          • 24.07.2015Programy motywacyjne czasem bez podatku
                                           Powiązanie interesów kadry zarządzającej z celami akcjonariuszy lub udziałowców może przybierać różnorodne formy. W ostatnim czasie na popularności coraz bardziej zyskuje przyznawanie tym osobom instrumentów finansowych, których wartość zależy od wyników prowadzonego przedsiębiorstwa. Wybór takiej formy prawnej ma nie tylko kluczowy wpływ na relację łączącą managera z firmą, ale także na poziom opodatkowania i wymiar składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
                                           • 23.07.2015Programy motywacyjne czasem bez podatku
                                            Powiązanie interesów kadry zarządzającej z celami akcjonariuszy lub udziałowców może przybierać różnorodne formy. W ostatnim czasie na popularności coraz bardziej zyskuje przyznawanie tym osobom instrumentów finansowych, których wartość zależy od wyników prowadzonego przedsiębiorstwa. Wybór takiej formy prawnej ma nie tylko kluczowy wpływ na relację łączącą managera z firmą, ale także na poziom opodatkowania i wymiar składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
                                            • 20.07.2015Jak opodatkować VAT kursy i szkolenia?
                                             Pytanie podatnika: Czy opisane szkolenia i kursy dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych opisane w pkt 1 i uzyskania nowego zawodu (przekwalifikowania zawodowego) opisane w pkt 2 są zwolnione z VAT?
                                             • 13.05.2015Unijne fundusze na szkolenia – nowe możliwości dla firm
                                              W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zmianie ulegną m.in. zasady dotyczące finansowania szkoleń. Jak przekonuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, o zawartości oferty szkoleniowej decydować ma przede wszystkim rynek, czyli sami przedsiębiorcy.
                                              • 07.05.2015Dokumentowanie cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej
                                               Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej ustawą o CIT) podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.
                                               • 06.05.2015Dokumentowanie cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej
                                                Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej ustawą o CIT) podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.
                                                • 17.02.2015Deklaracje PIT rodzinnych ogrodów działkowych
                                                 Interpelacja nr 30567 do ministra finansów w sprawie umożliwienia rodzinnym ogrodom działkowym składania PIT-ów w formie papierowej
                                                 • 29.01.2015System podatkowy potrzebuje gruntownej reformy
                                                  Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform - wynika z nowego raportu przygotowanego przez firmę doradczą KPMG. Według uczestników badania, w tym osób odpowiedzialnych w firmach za podatki i finanse, obecnie system podatkowy zasługuje zaledwie na ocenę mierną z plusem (2,4 pkt w pięciopunktowej skali).
                                                  • 28.01.2015System podatkowy potrzebuje gruntownej reformy
                                                   Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform – wynika z nowego raportu przygotowanego przez firmę doradczą KPMG. Według uczestników badania, w tym osób odpowiedzialnych w firmach za podatki i finanse, obecnie system podatkowy zasługuje zaledwie na ocenę mierną z plusem (2,4 pkt w pięciopunktowej skali).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] następna strona »