Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kupno ziemi

  • 07.05.2012Zadziwiająca stabilność rynku ziemi
    Kryzys nie odbił się negatywnie na kondycji rynku nieruchomości gruntowych. Na rynku ziemi rolnej tendencja jest cały czas wzrostowa, nieprzerwanie od przeszło 20 lat – takie wnioski przynosi raport pn. „Rynek ziemi w Polsce”, opracowany przez Wealth Solutions oraz Centrum AMRON.
    • 05.04.2011MSWiA: 336 zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców
      Według danych MSWiA w ubiegłym roku szef resortu Jerzy Miller wydał 336 zezwoleń na zakup przez cudzoziemców nieruchomości - gruntów rolnych i leśnych, lokali mieszkalnych i użytkowych. Zezwolenia obejmują też zakup akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.