Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec właścicielem

  • 15.07.2011Prawo własności w Kodeksie cywilnym
    Prawo własności jest prawem rzeczowym, którego treścią jest uprawnienie do posiadania, korzystania oraz rozporządzania rzeczami z wyłączeniem innych osób w granicach ustanowionych przepisami prawa i zasady współżycia społecznego. Stanowi o tym przepis art. 144 Kodeksu cywilnego.