Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

diety dla cudzoziemca

  • 26.04.2016Zakwaterowanie i dowz pracownikw w kosztach dziaalnoci
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodw wydatkw z tytuu zakwaterowania i dowozu pracownikw do miejsca pracy, ktre s bezpatnie udostpniane pracownikom, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
    • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
      Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.