Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 04.05.2017Składki studentów i uczniów - na razie to tylko rekomendacja
  Interpelacja nr 11290 do ministra finansów w sprawie oskładkowania umów zlecenia dla studentów i uczniów
  • 28.04.2017Zajęcie komornicze emerytury i renty od lipca 2017 r.
   Interpelacja nr 11333 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad egzekucji komorniczej z rent i emerytur
   • 26.04.2017Rząd szykuje skok na składki?
    Interpelacja nr 11291 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego zajęcia składek ZUS Polaków
    • 25.04.2017Urząd Skarbowy i ZUS nie są związane klauzulą antykumulacyjną
     Interpelacja nr 11038 do ministra sprawiedliwości w sprawie uprzywilejowania urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w możliwości uzyskania należności w stosunku do pozostałych wierzycieli
     • 19.04.2017Niższe składki dla mikroprzedsiębiorców – MR opublikowało projekt
      Resort rozwoju przedstawił projekt nowelizacji, która wprowadzi zmiany dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców o przychodach na poziomie do 5 tys. zł miesięcznie. Przewiduje się, że nowe zasady będą korzystne dla ok. 181 tys. przedsiębiorców.
      • 18.04.2017Niższe składki dla mikroprzedsiębiorców – MR opublikowało projekt
       Resort rozwoju przedstawił projekt nowelizacji, która wprowadzi zmiany dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców o przychodach na poziomie do 5 tys. zł miesięcznie. Przewiduje się, że nowe zasady będą korzystne dla ok. 181 tys. przedsiębiorców.
       • 14.04.2017NSA. Fiskus może skorygować wartość firmy
        Tezy:  Do długów funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mogą być zaliczone zobowiązania względem właścicieli z tytułu udziału w zyskach jak i uznane zobowiązania wynikające ze stosunków publicznoprawnych.  Błędne przyjęcie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej wartości firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upoważnia organy podatkowe do skorygowania tego błędu i ustalenia jej prawidłowej wartości z uwzględnieniem treści art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie dają podstaw do dowolnej alokacji ujemnej wartości firmy.
        • 13.04.2017Czy uczniowie i studenci będą płacić składki do ZUS?
         Interpelacja nr 10876 w sprawie oskładkowania umów w zakresie zatrudniania uczniów i studentów
         • 06.04.2017Ubezpieczenia społeczne. Jak liczyć okres składkowy?
          Interpelacja nr 10585 w sprawie zaniechania uiszczania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne
          • 05.04.2017Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią
           Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest dla informacji o wpływach i rozchodach, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, co pozwala lepiej zinterpretować przychody i koszty jednostki.
           • 04.04.2017Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią
            Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest dla informacji o wpływach i rozchodach, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, co pozwala lepiej zinterpretować przychody i koszty jednostki.
            • 03.04.2017Zasiłek pogrzebowy do zmiany?
             Interpelacja nr 10572 w sprawie zasiłku pogrzebowego
             • 28.03.2017Ustawa o emeryturach i rentach zostanie dostosowana do wyroku TK
              Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2012 r. Zmiany dotyczą przesłanek ograniczających wzruszalność decyzji wydanych przez organy rentowe.
              • 27.03.2017Ustawa o emeryturach i rentach zostanie dostosowana do wyroku TK
               Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2012 r. Zmiany dotyczą przesłanek ograniczających wzruszalność decyzji wydanych przez organy rentowe.
               • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
                Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
                • 22.03.2017Będą dodatkowe składki emerytalne?
                 Interpelacja nr 10433 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości wprowadzenia dodatkowej zryczałtowanej składki emerytalnej
                 • 20.03.2017Będą nowe ulgi w ZUS dla przedsiębiorców?
                  Interpelacja nr 10291 do ministra finansów w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
                  • 20.03.2017ZUS nie wypłaci emerytury za zbyt krótki staż pracy?
                   Interpelacja nr 10255 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie groźby niewypłacenia świadczeń emerytalnych osobom, które nie udokumentują, że przepracowały 15 lat.
                   • 17.03.2017Będą nowe ulgi w ZUS dla przedsiębiorców?
                    Interpelacja nr 10291 do ministra finansów w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
                    • 27.02.2017Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2017 r.
                     Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2017 r.
                     • 24.02.2017Jeden rachunek składkowy w ZUS – Sejm przyspiesza prace nad projektem
                      W środę do pierwszego czytania sejmowego skierowano rządowy projekt nowelizacji, który zakłada m.in. wprowadzenie tzw. indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek. Na taki rachunek płatnik będzie wpłacać wszystkie należności, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają zostać wprowadzone z początkiem 2018 r.
                      • 21.02.2017ZUS i NFZ powinny zostać połączone?
                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia powinny zostać połączone – z taką propozycją wyszedł w ostatnich dniach prezes NFZ. Zmiana miałaby pozwolić na racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Pomysł pozytywnie oceniają m.in. Pracodawcy RP, według których połączenie struktur mogłoby skutkować zmniejszeniem wydatków państwa.
                       • 13.02.2017Emerytury i renty 2017 – świadczenia wzrosną tylko o 0,44 proc.
                        Od 1 marca br. emerytury i renty zostaną podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem na poziomie 0,44 proc. – odpowiedni komunikat został już zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W efekcie waloryzacja będzie niższa od wcześniejszych założeń. Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną jednak podniesione o co najmniej 10 zł.
                        • 10.02.2017Jakie plany rządu w sprawie OFE?
                         Interpelacja nr 8819 w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych
                         • 08.02.2017Składki na ZUS – jedna wpłata już od 2018 r.
                          Od początku 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy – zapowiada rząd, który przyjął we wtorek projekt nowelizacji w tej sprawie. Na indywidualny rachunek wpłacane mają być wszystkie opłaty ZUS i w efekcie dany przedsiębiorca dokonywać będzie jednej wpłaty zamiast trzech albo czterech.
                          • 01.02.2017WSA. Zaległe składki za pracownika bez PIT
                           Z uzasadnienia: Skoro właściwe przepisy regulujące zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne nie przewidują możliwości przeniesienia odpowiedzialności płatnika składek na ubezpieczenie społeczne za nienależyte wywiązywanie się z nałożonych na tego płatnika obowiązków na osoby ubezpieczone, to uchybienie płatnika polegające na zbyt późnej wpłacie składek nie może być w żadnym razie uznane za świadczenie dokonane "za ubezpieczonego". Nieprawidłowości płatnika w żaden sposób nie mogą jednak wywoływać skutków u ubezpieczonych w postaci przysporzenia majątkowego, bowiem nie są oni zobowiązani do zapłaty zaległej składki na ubezpieczenie społeczne.
                           • 30.01.2017Zasiłek pogrzebowy – Sejm pracuje nad nowelizacją przepisów
                            Prawo do wynoszącego 4 tys. zł zasiłku pogrzebowego otrzymają również osoby uprawnione do pochowania dziecka martwo urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia – wynika z senackiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W takich przypadkach znaczenia nie będzie mieć czas trwania ciąży.
                            • 24.01.2017Koniec z karami za błędy w dokumentach przekazywanych do ZUS?
                             Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, w którym klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości proponuje likwidację instrumentu karania płatników składek za błędy w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rocznie opłaty dodatkowe tego rodzaju wynoszą ok. 200 tys. zł.
                             • 20.01.2017ZUS przedsiębiorców w 2017 r. Składka zdrowotna także w górę
                              Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w 2016 r. było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z ustawy budżetowej, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wynosi 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł). Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej.
                              • 09.01.2017Brak dokumentacji płacowej a obliczenie emerytury
                               Interpelacja nr 8345 w sprawie sposobu naliczania podstawy emerytury lub renty w sytuacji, gdy brakuje dokumentacji płacowej
                               • 02.01.2017Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 r.
                                Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w zeszłym roku było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia br., przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł).
                                • 21.12.2016Emerytury i renty 2017: Prezydent podpisał nowelę obniżającą wiek emerytalny
                                 W październiku 2017 r. dojdzie do przywrócenia dawnego wieku emerytalnego. Nowelizacja zmniejszająca wiek emerytalny z 67 lat do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
                                 • 20.12.2016Emerytury i renty 2017: Prezydent podpisał nowelę obniżającą wiek emerytalny
                                  W październiku 2017 r. dojdzie do przywrócenia dawnego wieku emerytalnego. Nowelizacja zmniejszająca wiek emerytalny z 67 lat do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
                                  • 19.12.2016PIT i składki ZUS od prezentów finansowanych z ZFŚS
                                   O ile świąteczne prezenty dla kontrahentów mają zwykle postać rzeczową i są finansowane ze środków obrotowych, to w przypadku, gdy mają one być wręczone pracownikom, pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), rozważają także możliwość sfinansowania ich ze środków zgromadzonych na tym funduszu. 
                                   • 16.12.2016PIT i składki ZUS od prezentów finansowanych z ZFŚS
                                    O ile świąteczne prezenty dla kontrahentów mają zwykle postać rzeczową i są finansowane ze środków obrotowych, to w przypadku, gdy mają one być wręczone pracownikom, pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), rozważają także możliwość sfinansowania ich ze środków zgromadzonych na tym funduszu. 
                                    • 09.12.2016Środki z OFE trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej?
                                     Propozycja przekazania środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) jest zła, a jej wprowadzenie negatywnie wpłynęłoby na wielkość oraz efektywność inwestycji w Polsce – ocenia Konfederacja Lewiatan. Organizacja odniosła się w ten sposób do przedstawionych w ostatnich dniach propozycji zmian systemowych.
                                     • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
                                      Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
                                      • 08.12.2016Emerytury i renty 2017: Kwota wolna od potrąceń w górę
                                       W 2017 r. podwyższona zostanie wysokość kwoty emerytury i renty wolnej od potrąceń i egzekucji – wynika z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda. Kwota wolna od potrąceń wynosić ma 75 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty.
                                       • 08.12.2016Czy w 2017 r. będzie rewaloryzacja rent i emerytur?
                                        Interpelacja nr 7676 w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur
                                        • 07.12.2016Sposoby i terminy wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych
                                         Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
                                         • 06.12.2016Koniec OFE jest już przesądzony?
                                          Interpelacja nr 7356 do ministra finansów w sprawie zapowiadanych nowych regulacji podatkowych tak dla osób fizycznych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
                                          • 01.12.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
                                           Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
                                           • 30.11.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
                                            Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
                                            • 23.11.2016Obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach
                                             Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 965, z późn. zm.) szczegółowo określa obowiązki płatnika składek w zakresie zaliczania wykonywanej przez pracowników pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, prowadzenia wykazu stanowisk pracy oraz ewidencji pracowników wykonujących takie prace, za których przewidziano obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Ustawa określa także zasady i tryb opłacania tych składek.
                                             • 22.11.2016Będą niższe składki ZUS?
                                              Interpelacja nr 7167 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm zatrudniających do 9 pracowników
                                              • 18.11.2016Składki ZUS od noclegów i diet pracowników mobilnych
                                               Jeśli określone świadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to nie istnieje z tego tytułu obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem, w sytuacji gdy wartość noclegów i diet dla pracowników mobilnych przebywających w podróży służbowej oraz wartości noclegów zapewnianych pracownikom mobilnym w trakcie wyjazdów odbywanych w celu wykonywania swoich obowiązków nie stanowi przychodu z tytułu stosunku pracy, wartości tych świadczeń nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy wyjaśnił ZUS.
                                               • 18.11.2016Przywrócenie niższego wieku emerytalnego niemal pewne
                                                W środę Sejm uchwalił nowelę, która obniży wiek emerytalny do stanu sprzed reformy wydłużającej i zrównującej do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn. Teraz projektem zajmie się Senat. Wprowadzanie zmian popierają związki zawodowe, a krytyczne zdanie mają na ten temat środowiska biznesowe.
                                                • 17.11.2016Przywrócenie niższego wieku emerytalnego niemal pewne
                                                 W środę Sejm uchwalił nowelę, która obniży wiek emerytalny do stanu sprzed reformy wydłużającej i zrównującej do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn. Teraz projektem zajmie się Senat. Wprowadzanie zmian popierają związki zawodowe, a krytyczne zdanie mają na ten temat środowiska biznesowe.
                                                 • 09.11.2016Praca w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika a świadczenie przedemerytalne
                                                  Przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 170, z późn. zm.) określają dwie grupy warunków, od spełnienia których zależy nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego – szczególne i ogólne.
                                                  • 02.11.2016Jeden ZUS, potem jeden podatek?
                                                   W zeszłym tygodniu ogłoszono projekt zmian, zgodnie z którym płatnicy składek ZUS będą wysyłać jeden przelew, zamiast – jak obecnie – czterech. Jak to ułatwienie ma się jednak do planów wprowadzenia jednej wspólnej daniny, łączącej zarówno składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 29 ] następna strona »